Samenvatting “Markt Socialistische” (DAVID) model

24feb - door Jos - 0 - Over communicatie Uncategorized

Hé die [Naam],

Dit over Mao kwam ik ineens tegen in een boek dat ik aan het (her)lezen ben. Je ziet hier hoe de (zeg maar) dogmatisch-religieuze volledig aan Marx onderworpen “zolderkamer Communist”¹ Li Li-san bijna de volledige vernietiging van de Communistische opstand in China heeft veroorzaakt. Alleen door tegen hem en zijn groepje in te gaan, en zich te baseren op realistische dingen in de oorlogsvoering (Zun Tsu bijvoorbeeld), hebben ze zich kunnen redden en uiteindelijk de nationalisten verslagen (die extreem corrupt waren, ook binnen hun leger).

(…) Tot die tijd hadden Mao en Chu Teh instructies opgevolgd van het Centrale Comité van de Partij, geleid door Li Li-san, dat opriep tot een concentratie van de Rode Macht tegen steden, waarvan het volk volgens Li – in strikte gehoorzaamheid aan het marxistisch-leninistisch revolutionaire dogma — de enige basis vormde voor de uiteindelijke overwinning va het communisme in China.

(…) zeer tegen beter weten in volgden Mao en Chu Teh de bevelen op. De strijd die een week duurde, had bijna catastrophale gevolgen, en op de avond van 13 september 19:30 trok het Rode Leger, volledig uitgeput door een maand vrijwel continu strijden tegen superieure troepen, zich terug naar het midden van Kiangsi.

De Kunst van het OORLOGVOEREN – SUN TSU, “De nieuwe geïllustreerde editie”, Uitg: LIBRERO

Zo zie ik ook de rol van dogmatische Communisten en Anarchisten in het huidige model van het Kapitalisme. Het is een soort van verdeel en heers systeem, tussen de ene groep die te weinig organisatie / centralisatie wil, en de andere grop die teveel organisatie / centralisatie wil. Beide ideologieën zijn toegestaan in het Kapitalisme, daarom kennen we ze ook. Ze worden indirect gesteund, of meer direct zelfs. De fel linkse bibliotheek “Rosa” oid, aan een zijstraat van de Folkingestraat, kreeg gewoon subsidie van de gemeente.

Overigens had ik mijn boek daar nog een keer aangeboden (eerste versie), maar dit werd afgewezen. Niemand zou zich er voor interesseren, het zou toch niet verkopen. De krant die ik daar over tafel zag gaan […] toen ik daar was voor een vergadering van dat comité tegen dwangarbeid (die geneutraliseerd werden door hun anti-Sinterklaas rellen, terwijl het om de uitbuiting van uitkeringsgerechtigden ging die verplicht moeten werken zonder arbeidscontract), was de Trouw of iets dergelijks (NRC, Volkskrant). Eerst dacht ik: deze persoon leest dit omdat hij wil weten wat de vijandige propaganda is. Nee, hij las het serieus, hij dacht dat dit nieuws was. Dus tja … zo gaat het een beetje. Het is allemaal heel erg slap en behoorlijk oppervlakkig / dom. De NCPN [Nieuwe Communistische Partij Nederland] heeft dan wel zijn eigen krant, en dat is een heel goed iets van hen. Helaas zitten ze gevangen onder Marx en Lenin.

De goede zijn enorm verdeeld, en daarom worden ze overheerst. Zo zie ik het. De goeden hebben hart maar geen hoofd, en de slechten hebben geen hart maar wel hoofd. Zo zie ik het een beetje. Door de verwarring bij de goeden, zijn en worden ze verdeeld en daardoor overheerst door de slechten. De slechten zijn op dit moment erg gecentraliseerd onder het westerse Groot Kapitaal. Dus dat is hun vorm van éénheid. Mijn doel is om dat om te draaien. De goeden worden dan ook de slimmen, ze hebben zowel hart als hoofd. Door het uit te voeren plan, wordt de vijand verdeeld en naar beneden getrokken. Die raakt verdeeld en verzwakt, en uiteindelijk raken ze vrijwel al hun speciale economische macht kwijt. Dan blijven ze alleen nog over als kleinere bendes en individuele criminelen.

Samenvatting “Markt Socialistische” (DAVID) model

Overigens is mijn systeem al heel erg steeds samengevat. Het is “verdeel de macht”. Dat is de kleinste samenvatting. Iets groter: Democratische Staat, democratische bedrijven (verplichting tot democratisering als de starter vertrekt en het bedrijf een bepaalde minimum grootte heeft), democratisch investeringsstelsel (alleen kleine investeringen / leningen toegestaan, niet aan dictatoriale bedrijven, en klein/start krediet van de staat; krediet in het algemeen is geen essentiëel onderdeel van het voorgestelde systeem, omdat iedereen gratis land heeft, en land is uiteindelijk alles), democratische land verdeling (iedereen krijgt zijn recht op land (natuurlijke hulpbronnen), en mag het nooit verkopen maar wel uithuren). Het waarom en hoe hiervan, dat is natuurlijk weer iets langer. Het is namelijk niet een kwestie van “oh dit lijkt me wel interessant”. Recht op land is bijvoorbeeld gewoon een harde economische wet, alleen is het niet zo makkelijk te snappen (alhoewel ik een keer iemand die econometrie had gestudeerd tegen kwam, en die was heel verbaasd dat ik dit wist; en ik ben dan weer verbaasd dat economen nooit wat met hun kennis doen voor het volk).

Hoe dit allemaal dan precies moet werken, is in detail uitgewerkt. Hoe het bereikt moet worden, is ook in detail uitgewerkt. Alles is ook heel duidelijk gesystematiseerd, en overal staat het waarom bij beargumenteerd. Alles is logisch onderbouwd en kan men duz zelf narekenen om te zien of het klopt of niet.

Als je naar mijn website gaat, zie je een plaatje, dat is ook een samenvatting en een systematisering. Het zijn 4 cirkels met een kruis erdoor. Bovenaan staat “macht distributie”. Dat is de essentie. Dan 4 punten naar beneden: Democratische Staat, bedrijven, investerings- wezen, natuurlijke hulpbronnen. Dan de horizontale lijn, dit zijn 9 punten. Dat is het implementatie model: propaganda (o-0), eerlijke handel (o-1), coöperatieve bedrijven en fondsen oprichten (o-2), politieke partijen (o-3, zwerm model), Raden Overheid (o-4, dit is het centrum van de cirkels), “Phalanx v/d Vrijheid” (o-5, dit is de paramilitaire verdediging van het recht op meningsuiting en vergadering, en een eerste lijn harde actie tegen een tirannie), burger oorlog (o-6, dit is een escalatie van o-5 waar een open front ontstaat en gebieden bevrijd zijn, en/of het is nodig grotere legers op te bouwen en ook offensieve grotere aanvallen uit te voeren, enz), verzet binnen een zwaar liggende tirannie (o-7, dit zijn kleine cellen die nog verzet proberen te plegen, dus niet te verwarren met o-5 waar de situatie veel opener en vrijer is nog), en dan uiteindelijk is de tirannie zo erg dat dit ook wordt verslagen, en dan kan alleen nog maar “de waarheid” (wat dat ook moge zijn, maar bijvoorbeeld ook dit model) door individuen worden verstopt voor later (o-8).

De implementatie is dus iets dat van heel zacht (propaganda) onder makkelijke condities (zoals nu (Februari 2022, Nederland)) gaat, naar zwaardere middelen, met in het midden dus “de grote Revolutie” zo men wil (maar … dat begint klein en dus níét met een claim naar Soevereiniteit, zoals de wilde anarchisten meestal plegen te doen; dit begint als “Goed Doel” en eerst maar wat oefenen met straatvuil opruimen … en voor wie dat niet goed genoeg is … tja die valt dan dus door de mand). Stel dat de Raden Overheid populair wordt en het normale kiesstelsel gaat overvleugelen, dan wordt een claim naar Soevereiniteit realistisch. Merk op dat “we” dan ook al het Parlement beheersen (via o-3, politieke partijen). Ook interessant: “de vijand” kan ook gewoon meedoen in de Raden Overheid. Het is immers een democratie.

Vanaf dat centrale punt, komen dan de punten naar beneden. Dit zijn de ratificaties van voorgestelde grondwet, van klein en grof, naar groot en gedetailleerd. Uiteindelijk gaat dit over in het normale dagelijkse bestuur, algemene wetgevingsactiviteiten, beheer en onderhoudt van de samenleving in het algemeen. Dan komt alles dus weer tot rust in termen van verandering. Ik ben het dus met Trotski oneens dat er continue Revolutie moet zijn. Iedereen wordt daar compleet gek van, continue Revolutie. Zo werkt een samenleving niet. Mensen moeten hun leven kunnen hebben, en op dingen kunnen rekenen.

Waar alle aandacht dan meer naar toe zou gaan is denk ik: de sociale relaties tussen mensen. Daar hangt alles van af. Er zijn namelijk meer dingen als Raden en groepen, democratische besturen enzo, waar mensen deel van kunnen uitmaken als zij dat willen. Dat zijn sociale activiteiten. Dan zal het dus ook moeten gaan over het slechte gedrag van veel mensen, zoals woede uitbarstingen, roddelen, en andere slechtheid, die de raden vernielen. Verder zal het weer veel van hetzelfde worden. Er zal meer machtverdeling zijn, de macht ligt helemaal of in ieder geval veel meer bij de mensen zelf. Dit leidt er in de regel toe, nadat de schade van de hervormingen is overwonnen, dat de economie (enorm?) gaat aantrekken. Er is namelijk creatief initiatief van onderop. Mensen die wat kunnen, die kunnen wat en hoeven niet te bidden om geld van bankiers die alleen maar met uitbuiting bezig zijn. Er zijn geen moordende hypotheken op land meer, enz.

➡ Mensen die wat kunnen, die kunnen wat. ⬅

De economie gaat dus aantrekken in de generaties die hierop volgen (als we de geschiedenis zien) dan worden de landen die dit doen de machtigste landen op aarde of in ieder geval in de wijde omtrek, ten opzichte van de landen die minder aan machtspreiding doen (zie bijvoorbeeld Rome en Nederland).

Vanaf dat punt krijgen we weer de decadentie en corruptie, dan gaat het weer te ver en gaan ze oorlog voeren. Na enkele eeuwen is het dan weer een dictatuur. Goede wetten worden afgebroken, het volk wordt steeds dommer. Althands zo ging dat meestal.

In dit geval kan het model weer opnieuw uitgevoerd worden. Het doel op de eeuwige termijn is dan dus dat een land minder snel corrupt wordt (misschien 2-3 keer minder snel), en dat de corruptie weer sneller wordt opgelost (omdat er een goed systeem ligt dat herhaald kan worden).

Systemen herhalen zich ook in de geschiedenis, heel erg zelfs. De corruptie en tirannie van Spanje werd bijvoorbeeld verslagen, omdat Nederland zich baseerde op wat bekend was over de Romeinse Republiek, en ook op Zwitserland, dat in de 11de eeuw (oid) al gevochten had met de Habsburgers en hun dictatuur (de adel enz), en die dictators had verslagen.

Dit is een soort samenvatting, maar voor mijn gevoel klopt het niet, want het hangt in de lucht. Elk onderdeel moet beargumenteerd worden, en bewezen dat het logisch is. Dat kan niet in een paar paginas. Een huis bouwen is ook meer werk dan een paar paginas. Een hele nieuwe cultuur oprichten is extreem veel groter dan een huis bouwen.

Ik zie het ook zo: geen detail is moeilijk, veel detail is makkelijk. Veel detail is meer werk om te bestuderen, maar in de uitvoering is het juist prettig om veel detail te hebben. Dan sla je gewoon even de juiste details open en doe je dat, het geeft richting in de praktijk. Geen detail is minder werk om te bestuderen, maar is onwerkbaar in de praktijk. “De dictatuur van het proletariaat”. Leuke kreet, maar hoe dan ? Het geeft geen richting. Wat nu als de Raden in Rusland niet blijken te functioneren, waar zit de fout ? Het zegt daar niets over.

Geen details is moeilijk in de praktijk, veel details is makkelijk in de praktijk; zelfs als de details niet helemaal kloppen, is het altijd nog beter om een slecht plan te hebben, dan helemaal geen plan. Een slecht plan is in ieder geval een begin van nadenken, en dan kan men er aan werken. Geen plan is gewoon … mislukken, en dan dictatuur.

《Einde verstuurde bericht.》

━━━━━━━━━━

Noten (hier toegevoegd).

¹) Met betreffende aan wie bericht verstuurd werd, hadden wij het over “zolder kamer communisten” gehad, zowel in positieve als negatieve zin. Positief: veel wil, doorzetten, enz. Negatief: dogmatisch, niet mee te debateren. In mijn ervaring zijn Anarchisten overigens irrationeler en dogmatischer dan Communisten. Het grote nadeel van de midden groepen is dat ze een zwakkere wil lijken te hebben. Het lijkt ze vaak allemaal niet zo heel veel te kunnen schelen.

P.S.

Rusland komt westerse machten te hulp

Rusland lijkt ineens de westerse machten te komen helpen met hun propaganda probleem nu de Corona hysterie af lijkt te zwakken. Een nieuw verhaal lijkt nodig voor de massa media, om het volk bezig te houden en af te leiden van de echte politiek (het geld bijdrukken als gekken en centraliseren van de macht, begonnen sinds 2008). De Corona hysterie lijkt in te storten, en ineens lijkt Rusland echt oog te krijgen voor het terreurbewind van de Amerikaanse staatsgreep van 2014 in Kiev, en het beschieten van burgers door deze Amerikaanse Vazallen in “Oost Oekraïne”.

Waarom precies op dit moment ? Waarom niet twee jaar geleden ? Waarom is het zo’n openbare aanval, en waarom zo groots ? Overigens hebben de Amerikanen weer geprovoceerd tegen Donetsk en Lugansk door (volgens berichten) de beschietingen op te voeren. De ene escalatie volgt dan op de andere. Waarom nu ? Eerder waren er ook beschietingen. Waarom openbare in plaats van geheime steun, die net zo effectief had kunnen zijn in de lokale strijd binnen Provincies (Oblast) Donetsk en Luhansk ? Dit is precies wat de westerse regeringen en massa media nodig hebben. Waarom werkt Rusland voor die klieken ? Waarom doen Rusland en China überhaupt mee aan de Corona hysterie, ondanks dat die zo tegennatuurlijk is ? Blijkbaar omdat het één kliek is, één grotere kliek tegen de hele mensheid. De ene sector van de mensheid wordt tegen de andere sector opgezet, en zo kunnen ze elkaar weer eens gaan uitmoorden, in plaats van kijken waar het echte probleem zit in de economie, en dat oplossen.

Het lijkt dus een één-tweetje (zogezegd). Voorzetje van Amerika, en Rusland kopt de bal in. De massa media hebben nu weer een geweldige tijd om het hierover te hebben, en om het geweld tot in het uiterste uit te melken, terwijl de economie verder centraliseert, het geld bijdrukken gaat door, de corruptie neemt toe, en de vakbonden … ? Het is bijna te precies om waar te zijn: de vakbonden hadden een demonstratie tegen lage lonen gepland, maar steunen wederom (net als aan het begin van de Eerste Wereld Oorlog), nu ook deze oorlog voluit door mee te gaan in de lokale oorlogspropaganda. Dit snappen velen van deze mensen waarschijnlijk zelf niet eens, omdat ze in een wereld van illusies leven door hun continue focus op de leugenmedia in het westen, waardoor feiten worden verdraaid. Ze denken dat ze goed doen, omdat ze te veel in de war zijn gebracht. Dit is dus precies waar de oorlog voor is: het afleiden van de uit de hand lopende uitbuiting. Dit is exact wat er ook gebeurd, met precisie. Demonstratie afgelast, en omgezet naar (de-facto) een anti-Rusland en dus de-facto pro-oorlog demonstratie.

Was er ook een demonstratie toen de vakbondsleden in Odessa werden afgeslacht door de staatsgreep plegers van Amerika (Nazis) ? Nee, dat was niet belangrijk. “Wat hebben wij daar mee te maken?” was het antwoord dat ik kreeg (!). Opnieuw steunen de vakbonden de oorlog. Dit is dus ook weer een herhaling van zetten. Er wordt niets geleerd van de geschiedenis.

Nederland zou zich uit dit wespennest moeten terugtrekken. Nederland moet uit de NAVO, en het betaalde geld van Amerika terugvorderen omdat gebleken is dat de V.S. zelf schuldig zijn aan de Nazi aanval op Nederland. Nu ook weer stort de V.S. ons in een oorlog, of ontketend een voor ons zeer onvoordelige oorlog. De oorlog is direct al economisch onvoordelig, en kan op termijn een verschrikkelijk drama worden als het verder uit de hand loopt.

Deze oorlog kan gezien worden als de verdere escalatie van de Amerikaanse Wereld oorlog, waarvan het begin misschien ook te plaatsen is in 2001 toen New York in de V.S. en andere doelen in een terreurdaad werden aangevallen door de eigen heersende klasse. Op basis van die aanval op het eigen volk, genadeloos propagandistisch uitgebuit door de leugenmedia, werden landen in het Midden Oosten aangevallen. Dit leidde uiteindelijk tot het opzetten en financiëren van ISIS (ISIL) door de V.S. en hun aanval op Sirië. Omdat hier een Russische basis staat, ontstond toen al een indirect (of zeg, buiten eigen grondgebieden) conflict met Rusland. (Overigens doet de V.S. net alsof zij níét ISIS zijn, net zoals ze net doen alsof ze níét de Nazis van Hitler waren, of de huidige Nazis in Oekraïne, en het blijkt erg moeilijk te zijn voor de slecht geïnformeerde en hysterische burger die een bijna oneindige hoeveelheid leugenpropaganda achter de kiezen heeft om dit nog te kunnen zien.) Met de staatsgreep in Oekraïne zocht de V.S. verdere escalatie van hun oorlogen binnen Europa, en ze hebben de oorlog in Donbas steeds aan de gang gehouden. Nu ontstaat dan een verdere escalatie, waarin Rusland westwaarts door Oekraïne lijkt op te rukken (blijkbaar met minimale weerstand op dit moment). Het is een verdere escalatie van wat uiteindelijk in een Derde Wereld Oorlog zou kunnen uitmonden. De V.S. is de ultieme aanstichter van al deze oorlogen, maar het is goed mogelijk dat allerlei landen — inclusief Rusland — hier willens en wetens aan meewerken.

Zo komen we dan weer terug bij de vraag: waarom nu ? Waarom komt Rusland de westerse heersende criminelen te hulp, nu ze een propaganda probleem hebben omdat de Corona hysterie lijkt af te zwakken ?

Dit is natuurlijk ook maar een theorie. Het is moeilijk te bewijzen. Het tegendeel is óók moeilijk te bewijzen. Het zijn “beste gok op het slagveld” niveau dingen. Andere hypothese kan zijn dat Rusland de bedreiging vanuit de V.S. te groot vind, en graag wil ingrijpen voordat Oekraïne vol staat met kernwapens van de V.S. en misschien begint met een grond invasie van de Krim en/of Donbass, zodat de V.S. weer rustig kunnen toekijken terwijl de Europese Staten elkaar naar de hel helpen, her en der de zaak verder opstoken als het weer tot rust komt. De ene hypothese sluit de andere niet uit, omdat de wereld bestaat uit enorm veel mensen en groepen, met allerlei belangen en denk richtingen. Men zou kunnen vinden als uitgangspunt, dat in alle mogelijke verklaringen wel iets van waarheid kan zitten, of om het anders te zeggen: voor iedere verklaring zijn er waarschijnlijk mensen te vinden waarvoor dat een beweegreden is. Het veroveren van Oekraïne levert ook weer een hoop belastingslaafjes op natuurlijk. Nederland met zijn V.O.C. verleden weet precies hoe geweldig het is om gebied uit te breiden en mensen goedkoop aan het werk te zetten op plantages, bijvoorbeeld.

Desalnietemin is dit zoals ik het op dit moment zie: Rusland helpt het westen met het bezig houden van de wereld bevolking nu de Corona hysterie een beetje op zijn laatste benen leek te lopen. Het lijkt te stroken met de feiten tot nu toe, en ook een voorspellende kracht te hebben. Het blijft logisch dat de uiteindelijke oplossing van het oneindig geld bijdrukken een Wereld Oorlog is. Hoe die er uiteindelijk komt is niet zo belangrijk. Dat zijn de details waar de meeste mensen zich graag op blind staren, omdat ze de grote lijn niet zien dankzij de chaos en misleiding door de media. Weimar Republiek, geld bijdrukken en zware economische crisis, en toen een “oplossing” voor de Plutocraten via de Wereld Oorlog. Wat gaan de Plutocraten en hun dienaren zeggen, als de economie stuk is, het geld is uitgeput, de schulden blijven onoplosbaar (onder andere het corrupte Staatsschuld pyramide spel dat uit de hand is gelopen), en er is geen Corona crisis of Grote Oorlog om het volk mee bezig te houden ? Oorlog is iets dat alles wat slecht is stimuleert, en daarom is het een geliefd middel voor de criminelen van de macht.

Het opmerkelijke is dat voor 2014 ik met iemand een weddenschap had dat het oorlog tussen Westerse criminelen (V.S. en hun NAVO Vazallen) Rusland (+China) zou worden tussen 2018-2023, maar dat ik dit had toegespitst op 22 Februari 2022, 22:22:22 (± 10:22 PM), met als definitie: honderden doden tussen VS/Rusland en een duidelijk pad naar escalatie. Ik dacht: geef die ander ook een kans (omdat mij werkelijke verwachting tot 2023 liep). Het gekke is nu dat precies op dit moment, “het” lijkt te gebeuren, of in ieder geval gaat het sterk die kant op nu. Eerlijk gezegd had ik deze actie van Rusland niet aan zien komen … (Het weddenschapje heb ik later afgezegd omdat het niet netjes is om te wedden op iets wat zo verschrikkelijk is als oorlog. Soms gaat een discussie nu eenmaal zo van “het gaat wél echt gebeuren” “het gaat níét echt gebeuren” … “welles” … “nietes” … en dan “wedden ?”.)

§

Nederland zou neutraal moeten worden en zich er zo weinig mogelijk of helemaal niet mee bemoeien. We zijn in ieder geval te klein om de partijen tot bedaren te brengen, spelen toch geen rol van betekenis. De V.S. is onze vijand blijkbaar die ons misbruikt en in gevaar brengt. Rusland is ook geen lieverdje, maar ligt op te grote afstand om een directe bedreiging te zijn onder normale omstandigheden. Nederland is gebaat bij vrede en handel (wie niet trouwens). De wereld is gek, en het zal waarschijnlijk alleen maar gekker worden. Een plek om wat Russisch gebaseerde propaganda te zien is: South Front (link) (wat niet betekend dat dit daarom objectief en eerlijk is).

Het is gevaarlijk om teveel (emotioneel geladen) propaganda te consumeren, vooral maar van één kant zoals de meeste mensen helaas wel doen. Hierdoor worden ze hysterisch en gaan oorlogen gaan steunen, want dat is het doel van oorlogspropaganda. Propaganda is een primair wapen in oorlog. Zogenaamd zijn ze voor vrede, in feite eindigt het er vaak mee dat ze oorlogen steunen. De Nederlandse leugenpropaganda kanalen zullen genoeg bekend zijn, dus hoeft niet naar verwezen te worden. Enige balans tussen de beweringen lijkt in ieder geval nuttig te zijn, door naar de verschillende kanten te luisteren voor zover mogelijk (of nergens naar luisteren). Minder propaganda, minder continue nieuws, meer zelf nadenken, meer “nu even niet”, kan helpen.

De balans tussen de grootmachten is de traditionele Nederlandse politieke oplossing. Het is het beste om daar naar terug te keren. Het zou een tragische historische fout zijn als Nederland in oorlog komt met Rusland (die de Hitler Nazis hebben verslagen, en daarmee Nederland indirect hebben bevrijdt), en zou slecht kunnen zijn voor toekomstige handelsbetrekkingen.

§

(Is de Russische opmars verdacht makkelijk ? Blijkbaar vrij direct binnenrijden vanaf Krim met hoogstens een schermutseling en een paar doden, hoe is dat mogelijk ? Vliegveld tot in Kiev bezetten binnen een dag ? Zijn de berichten vals ? Is het één of andere strategie aan de kant van de V.S., die hun Oekraïene Vazallenstaat toch al 8 jaar in oorlogshysterie laat leven en die toch de nodige tijd heeft gehad om legers en stellingen te bouwen ? Is het een val zo groot als heel Oekraïene ?)

Propaganda werk:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *