Laagwaardige academische oorlogspropaganda

20mrt - door Jos - 0 - Over Uncategorized

Reactie op dit artikel op Viruswaarheid over Oekraïene (link).

Geachte Viruswaarheid,

Graag zou ik jullie oproepen het artikel over Oekraïene te verwijderen. Het is een stuk dat het niet waard is door een academicus geschreven te zijn. De Oekraïene crisis en oorlog kunnen niet begrepen worden, zonder de Obama-Nazi staatsgreep van 2014, en andere context. Zie ook: https://southfrontdutch.wordpress.com (link).

Oorlog leidt meestal tot dictatuur. “Ik steun het Westen want daar woon ik”: kinderlijk. Pleit voor Neutraliteit en terugtrekking NL uit NAVO/VS ellende

beste

Oekraïne en corona-verzet: het geopolitieke plaatje
Door Paul Frijters, emeritus professor welzijnseconomie aan de London School of Economics

Het volgende heeft zich grofweg afgespeeld.

  • ➡ Oekraïene werd ineens een nieuw enorm groot land, na het uiteenvallen van het Russische Imperium in 1989.
  • ➡ Oekraïene heeft op een slechte manier de overgang proberen te forceren naar een vrije markt economie, door aandelen in Staatsbedrijven aan alle mensen te geven. Die aandelen werden al snel opgekocht door wat de nieuwe Oligarchen zouden worden. Oekraïene staat bekend als een zeer corrupt land. Omdat het zo enorm groot is, zijn er ook grote tegenstellingen tussen vooral het noord/westen en het zuid/oosten. Het Westen is meer gericht op Duitsland en andere westelijke landen, het Oosten meer gericht op Rusland. Deze tweedeling was ook duidelijk te zien in de gebieden die voor de meer westers gerichte Presidentskandidaat kozen, en die voor de meer oosters gerichte Presidentskandidaat kozen. Merk op dat heel Oekraïene vanouds een op Rusland gerichte economie heeft.
  • ➡ In 2014 pleegt de Obama regering een bloedige staatsgreep in de hoofdstad van Kiev. Hierbij worden in eerste instantie een burger partij ingezet als demonstranten blok. Er ontstaan onlusten op het centrale plein (Maidan), waarbij uiteindelijk ultra-linkse jeugd groeperingen en ultra-rechtse neo-Nazi beweging (verenigd onder de naam Rechtse Sector) samen werken (!). Er zijn barricades en onlusten. Er gebeuren “vreemde dingen”, het is chaotisch en moeilijk te volgen (vermoedelijk voor iedereen behalve de best georganiseerde inlichten diensten). De regeringsgebouwen worden uiteindelijk bestormt en er wordt geschoten met vuurwapens, gegooid met molotov coctails op de troepen die de regeringsgebouwen moeten beschermen (“Berkut”, een soort politie eenheid).
  • ➡ Na de staatsgreep zijn er nog steeds demonstraties, onder andere van de vakbonden in Oekraïene. In Odessa wordt een massa moord gepleegd door mensen verbonden aan de staatsgreep: mogelijk in de orde van 50 mensen worden met kleine hand bijlen dood gehakt in hun eigen vakbondshuis. De Nederlandse vakbonden doen net alsof ze van niets weten: ze willen het niet weten.
  • ➡ In het uiterste oosten kunnen de mensen niet accepteren dat ze nu onder een neo-Nazi bewind komen, na alle verschrikkingen die zij en hun voorouders geleden hebben onder de Hitler Nazis, die daar zeer ruige vernietigingsoorlogen en programas hebben uitgevoerd tegen de zogenaamde “Russische Untermenschen” (aldus de Nazis). Het is uiteindelijk een Colonel van het Russische leger die de aanvoering krijgt over de Opstandelingen in Slavyansk. Het verzet groeit en bewapend zich, tegen de Obama Nazis die de Europese Unie propageren. De V.S. geven later toe dat de hele staatsgreep 5 miljard dollar heeft gekost (zie: Chicago Council, VS).
  • ➡ De staatsgreep plegers, die nu de controle hebben over de Staat van Oekraïene en die onder bevel staan van Amerika (zelfs vrij direct onder bevel van Obama, via Victoria Nuland, zoals lijkt te blijken uit gelekte telefoon gesprekken), proberen dit verzet te breken. Het zijn vooral neo-Nazis die er op gebrand zijn om deze strijd aan te gaan in het verre oosten. De Oligarchen van Oekraïene (zoals Kolomoisky) financieren dit soort grotere paramitilaite bendes, die later opgenomen zullen worden in de structuur van de Oekraïense strijdkrachten, maar desondanks hun eigen regiment cultuur behouden (zoals het beruchte Azov Bataljon).
  • ➡ Het verzet begint klein (een bron zegt bijvoorbeeld: 52 man), maar groeit snel. Uiteindelijk wordt besloten dat Slavyansk niet te houden is, en trekt het verzet zich terug op Dontetsk. Na een periode van vechten en het begin van lokale opstanden die zich aansluiten bij de al bestaande opstanden (waarbij helaas het stadje Debaltsevo wordt vergeten), komt de front lijn steeds meer vast te liggen. Er ligt een lange tijd een “tong” van de Oekraïense strijdkrachten rond het gebied van Debaltsevo. De Amerikanen organiseren ook een vliegtuig ramp (MH-17), precies in het verlengde van de tong die bij Debaltsevo ligt. Het was een vooropgezette actie van de Amerikanen, voor wie het routine is om zelfs eigen burgers af te slachten, als daar een propaganda voordeel uit te behalen is (zie diverse gelekte plannen van de Amerikanen, hun eerdere oorlogsmisdaden, en ook “9/11”, enz.) De strategie mislukt, de Opstandelingen tegen de Nazis lukt het, ondanks relatieve chaos van de operatie (en de nodige klachten daarover), om Debaltsevo terug te veroveren. Het front gaat nu eigenlijk niet meer veranderen. Het ligt allemaal vast.
  • ➡ De Amerikanen gaan echter in de jaren die volgen door met het integreren van Oekraïene in de NAVO, en lijken een nieuw soort Nazi Duitsland achtige strategie te hebben. De Amerikanen hebben immers ook Hitler gefinancierd (!), zie de Bush familie die hiervoor zelfs is veroordeeld, maar desalnietemin later een familie van VS Presidenten wordt. Dat er diepe Nazi sympathieën leven binnen de heersende klasse van de VS hoeft niemand te verbazen. De VS hebben een rijpe historie aan extreem racistische cultuur, massa slachtingen en genocide operaties tegen de Indianen (en later andere volkeren), de slavernij in de V.S., en de Eugenetica waar Hitler zelf zijn inspiratie uit putte.
  • ➡ De geschiedenis lijkt zich dus aan het herhalen te zijn: de V.S. zetten weer de meest ruige geweldenaars in, om de as Duitland-Rusland te doorbreken, net als in de Koude Oorlog. Ze zetten weer een land ten westen van Rusland op, om zich op Rusland te storten of hoe dan ook “ellende te stoken” (om het zo maar te noemen). Als de Europese Economie zwak en verdeeld blijft, is dat een versterking voor het Amerikaanse wereld imperium. Dit is mogelijk de beweegreden om steeds weer Europese landen ten westen van Rusland op te stoken tegen Rusland, en die spanningen te gebruiken voor invloed en verzwakking van rivalen. Een probleem voor de Amerikanen is dat zij minder productie en innovatief zijn dan het Duitse volk, en dat als de Duitse economie echt gaat lopen dat heel Europa plus Rusland daar aan mee gaat doen, en dat dit hele blok zeer sterk en economisch competitief kan worden. De nabijheid van China en India en andere gebieden, maakt dat dit hele blok nog meer kan uitgroeien. Hoe dan ook, dit is mogelijk de grootste rivaliteit voor de Amerikanen.
  • ➡ Dan valt in eens Rusland Oekraïene binnen. Het vreemde is dat het direct 3 stappen in één is. De Republieke Donetsk en Luhansk worden eindelijk erkend, krijgen eindelijk directe militaire steun, en direct wordt Oekraïene in het geheel ook aangevallen. 8 jaar lang hebben de mensen daar moeten wachten op harde militaire hulp, alhoewel de Russen wel humanitaire goederen kwamen brengen naar de Opstandelingen.

Wat is een zinnige analyse van deze gebeurtenissen ? In algemene zin voor Nederland: het is beter voor Nederland om zich niet te krachtig en zeker niet militair te gaan mengen in al deze ellende, vooral niet omdat Nederland de kant van de Obama-Nazis kiest (en net doen alsof dat niet zo is, maar dat maakt geen indruk op mensen wiens familieleden worden vermoord door mensen met hakenkruizen getatoeerd op hun armen, die zwaaien met ultra rechtse vlaggen en zelfs soms de Nazi hakenkruis vlag, enz.). Het is dan beter om neutraal te zijn. Het mooiste was geweest als Nederland had gezien dat Donbass in eenzelfde soort situatie zit, als Nederland ten tijde van de Nederlandse Opstand tegen de tirannie van Spanje. Donetsk is een grote stad, en zou dan een zusterstad van Amsterdam kunnen worden. Misschien zou Donbass dan wel een nieuwe staat kunnen worden. Klein, maar fijn, met een heldhaftig ontstaan in harde strijd tegen op tirannie en slavernij beluste … gekken (genoemde door Oligarchen opgezette ultra-rechtse paramilitaire bataljons). Het hele gedoe is redelijk ver van Nederland af, Nederlanders interesseren zich toch eigenlijk nergens echt voor (behalve de benzine prijs en eigen portemonee). De strijd is tussen de V.S. en Rusland. Het is beter voor Nederland om op redelijk goede voet met dit soort grootmachten te blijven staan.

Uiteraard is dit een politiek in de fantasie wereld waar Nederland nog bestaat. Nederland bestaat niet meer, is ingelijfd door de Verenigde Staten van Amerika. In 1940 vielen de indirect door de V.S. opgezette proxy troepen Nederland binnen, en Nederland is sindsdien nooit meer Soeverein geweest. In 1945 deden de Amerikanen net alsof ze niets met de Nazis te maken hadden, en ze vochten tegen de Nazis en het “domme volk” dacht dat ze bevrijdt werden. Het is een oude mafia techniek. In 1953 wordt de Nederlandse Grondwet onklaar gemaakt, door de opnamen van artikelen 90-95, die ook zo grof en onduidelijk zijn (“volkenrechtelijke organisaties ?!”) dat dit het einde is van Nederland op Grondwettelijk niveau. De basis van dit alles is de aanbidding van de aanstichters van de hele Tweede Wereld Oorlog: de V.S. (hun Plutocratie, niet zozeer hun regering, maar die is uiteindelijk ook onderhorig aan de Amerikaanse Plutocratie).

Wij zijn maar Nederland, met genoeg problemen om ons zorgen over te maken, zoals de zoveelste termijn van de extremist M.Rutte als Minister President, en de steeds erger wordende onderwerping aan Amerikaanse Vazallen systemen zoals de E.U., NAVO en V.N. (zie art. 29 lid 3 van de UVRM-VN voor wat de V.N. voor een terreur organisatie gaat worden, nu al in wetgeving voorbereidt).

Amerika sleurt de hele wereld een Wereld Oorlog in, opnieuw. Wat ik ook zie is dat het tijdstip van de Russische inval “niet klopt”. Wat is de logica van dit moment ? Het lijkt er op dat de westerse media (of wereld heersende klasse) een nieuw verhaal nodig heeft, om het volk bezig te houden, nu “Corona Corona” behoorlijk saai begint te worden. De weerstand begint toe te nemen. Waarom valt Rusland dan net op zo’n moment Oekraïene aan, wat op zich een aanval is die uiteindelijk denk ik niet te verdedigen is uit principes van Vrede en Recht, of ten hoogste onder het mom van “we vallen het nieuwe Nazi Duitsland aan, deze keer vóórdat ze helemaal klaar zijn om ons aan te vallen, en vóórdat ze zo diep geïntegreerd zijn in de NAVO dat als we ons nog willen verdedigen dat we dan direct in oorlog komen met de hele NAVO, en dat wordt dan noodzakelijkerwijs een wereld oorlog, en ook al vrij snel een nucleaire catastrophe voor de hele wereld”. Dat is misschien nog een argument, of dat is misschien wel de “casus belli” voor Rusland. Er zou een zekere logica in kunnen zitten, en gezien de misdaden van de Obama-Nazis, alle ellende, de afstand tot Nederland, de desinteresse van het Nederlandse volk in het algemeen, blijft de conclusie:

Een tekening (door Jos). Het idee was om als het ware de oorlogsgekte van de massa media en overheid in te kaderen (ster vorm), en daar buiten het gewone leven van mensen die nog normaal willen doen. De oorlog als een soort plaatselijke scheur in de realiteit, veroorzaakt door de onbegrijpelijke slechtheid van de mensheid.

Nederland Neutraal in Oorlog

Merk op dat Neutraal is heel anders is dan ongewapend. Als alle andere landen ten oorlog trekken, is het goed om zelf ook sterk te zijn. Alhoewel bondgenoten hebben heel belangrijk is, is het onverstandig om bondgenoten te zijn met landen (de V.S.) die continue aanvalsoorlogen ontketenen. Wij worden dan zelf ook schuldig, we worden in die ellende mee getrokken. Misschien kunnen we andere landen die nog bestaan (Zwitserland lijkt nog te bestaan) ook meetrekken in een neutraliteit, of ons bij die neutraliteit aansluiten. Ook als dat niet blijkt te werken, is het toch een sympathieke zet, die ons na de ellende kan helpen met eventuele handelsrelaties en goede betrekkingen. We horen dan in ieder geval niet of minder bij de veroorzakers van de oorlog.

De oorlog lijkt een opzetje te zijn van de internationale heersende klieken, om het ene deel van het volk in hun wereld rijk tegen het andere deel op te zetten, en daar voordeel uit te behalen: dictatuur, tirannie, hysterie, veel doden, veel winst voor bepaalde bedrijven, een afleiding voor de financiële corruptie/crisis, enz. Een nieuwe kans voor de gekken van de macht om de democratie te wurgen, en te leven als goden over de gebroken slaven masas. Het is een soort oorlog van de heersende klasse, met hun klieken en feestjes, tegen de mensheid als geheel, van Rusland tot de VS, en alles er tussen in.

Viruswaarheid schreef op 2022-03-21 19:48:

Beste Jos,

Dank je wel voor je mail. We geven je opmerkingen door.

Vriendelijke groet, [Naam], emailteam  Viruswaarheid.

Beste [Naam van voor Viruswaarheid werkende vrijwilliger],

Bedankt hoor. 😉

https://nieuws.socialism.nl/uncategorized/laagwaardige-academische-oorlogspropaganda/

Hier heb ik alles nog even een beetje samengevat.

Ik roep jullie op om voor vrede te kiezen, en niet voor oorlog zoals jullie nu doen. Misschien hebben jullie niet eens door dat je voor oorlog kiest, uit een soort blindheid voor wat er in Oekraïene allemaal is gebeurd. In dat geval roep ik jullie op om nog eens goed kritisch na te lezen wat jullie zelf hebben gepubliceerd, want zoals ik het in ieder geval lees (maar ik kan het natuurlijk ook fout hebben): de schrijver van jullie gepubliceerde stuk wil dat we het westerse Imperium gaan steunen, want daar wonen we nu eenmaal. Het westerse Imperium zoekt echter oorlog met Rusland, en doet mee met de oorlog.

Als jullie denken dat dit niet zo is, dan zitten jullie misschien toch nog vast in de massa media propaganda. Het westerse Imperium veroorzaakt deze oorlog, primair de VS. De VS is de oorlog al begonnen in 2014, en sindsdien is het daar steeds door gegaan. Dat betekend niet dat ik voor de escalatie van Rusland ben op dit moment, maar dat is het punt ook niet. Het punt is: zoek de nuance, laat de andere kant ook eens zijn verhaal doen, en laat dat ook eens tot u doordringen in al zijn gruwelijkheid (wat de V.S. in Oekraïene heeft gedaan). Vanaf dat punt: besef dan dat er twee kanten zijn, elk met hun eigen verhaal, en zoek dan de vrede.

Als jullie niet door hebben dat het westen deze oorlog wil en steunt (ze steunen het mijns inziens omdat “Corona” echt een beetje gezeur wordt en mensen zijn het steeds meer zat), dan komt dat omdat jullie toch nog weer kranten lezen en TV kijken ? Niet doen. Niemand moet nog de leugenkranten en leugen TV bekijken, of alleen het allerhoogst noodzakelijke om te weten welke propaganda de criminelen tegenwoordig mee bezig zijn. Een 90 minuten per twee weken zou moeten volstaan. Verder: zoeken naar andere bronnen, hoe lastig het ook is. Dat is de enige manier. Proberen onder de steeds erger wordende censuur uit te komen …

Als dat ook niet meer lukt, als de censuur zo extreem wordt dat we niets meer kunnen vinden: weet dan niets. Dan moeten we gewoon beseffen: we weten het niet. We trekken geen conclusies, we laten ons niet meeslepen met bewezen leugenaars van TV en de leugen kranten (allemaal zijn ze leugenkranten, ten hoogste de VPRO heeft soms nog een eerlijke documantaire, althans dat was vroeger zo, ik kijk totaal geen TV en haat alle kranten dus ik weet het niet). Meestal weet je al waar “ze” nu weer over aan het liegen zijn, door met iemand te praten wiens leven wordt beheerst door kranten en TV.

Volg de massa media niet. Gewoon helemaal weg er mee. Nul komma nul door laten beïnvloeden, want het is gif. Het is allemaal gif dat met precisie en aandacht precies zo in elkaar is gedraaid, dat het perfect aansluit bij onze volksaard en wat we willen. Ze verdraaien de feiten, net zolang tot hun schadelijke plannetjes het enige moreel goede antwoord lijken te zijn. Dat is steeds hun truk. Ze hebben al eerder gelogen en oorlogen gesteund, en hebben nooit hun excuses aangeboden of hun misdaden recht gezet. Wie luistert naar bewezen leugenaars, en verwacht feiten te horen ? Ik werk anders: wie een fout maakt, prima, maar zet het wel eerst recht. Gebeurd dat niet, dan ga ik bij herhaling de conclusie trekken: dit is een leugenaar, en dan luister ik er nooit weer naar. Nooit. Niet na een maand toch weer beginnen. Nee: nu niet, en over 50 jaar nog niet. Nooit weer, hele leven lang. Eerst excuses en fouten recht zetten, dan zal ik erover denken.

beste,
Jos

P.S. Ik zou ook graag zien dat jullie rechtszaken baseren op Nederlands recht, en niet op “internationaal” recht, omdat daar geen wetgever zit waar wij democratische controle over hebben. Zie ook: UVRM-VN art. 29 lid 3. Er is helemaal geen internationaal recht, volgens dat artikel (pseudo verdrag). Het is allemaal een machtsgreep van de V.S., het komt allemaal nog voort uit hun veroveringen van de Tweede Wereld oorlog. Dat is de E.U., de Euro, de NAVO, en de V.N. Het is hun wereld imperium, en het is niet gebaseerd op recht of instemming, het is gebaseerd op leugen en oorlog (inclusief het financieren van Hitler zelf (!)).

Zo moeilijk is het allemaal nou ook weer niet. Zie de Vietnam oorlog. Wie vanaf dat punt nog kan denken dat de V.S. een beschaafd land is met een fatsoenlijke buitenland politiek … Zie ook alle slavernij, het uitroeien van de indianen, enz. Het is allemaal oorlog, allemaal voor geld en macht. Niets gaat om “mensen rechten”, dat is propaganda. Ze proberen bezit te nemen van bepaalde Revolutionaire idealen, en maken daar een instrument van ter verheerlijking van hun op oorlog gebaseerde wereld Imperium.

Als het allemaal toch te moeilijk is, is er een simpele oplossing: zoek neutraliteit en vrede. Dat is een oud en goed principe. “De balans tussen de grootmachten.” Nederland heeft helemaal geen belang bij oorlog met Rusland. In feite zou ik het landverraad noemen, om Nederland in oorlog te brengen met Rusland. Hebben die mensen in de Tweede Kamer eigenlijk wel door wat ze doen, en in wat voor gevaar ze ons land en de mensen brengen ? Oorlog met Rusland ? Nederland ! Plukje strand bij de zee, half onder water, oorlog met een enorm Imperium en vermoedelijk de beste raket oorlogstechnologie ter wereld. Dat is toch van de zotte ?

Voor het Amerikaanse wereld Imperium ziet het er anders uit. Die gooien ons met liefde één voor één het vuur in. Dat is niet in ons belang. Wij wonen hier ? Inderdaad, wij wonen hier in Nederland, dus laten we dan op ons land letten, dat het er goed gaat. Dat we geen oorlog zoeken waar we niets te zoeken hebben. Dat we niet in een oorlog worden meegesleept, met een altijd bloeddorstige “bondgenoot”, waar we geen goed einde aan kunnen maken. In oorlog gesleurd, opnieuw, door onze zogenaamde bondgenoot, de V.S.. Het woord “Bondgenoot” is een eufemisme voor Vazal. Wie in wetten is geïntereseerd kan onze Vazallen status bewonderen in artikelen 90-95 Grondwet, sinds 1953. Wie denkt dat we geen slaven voor de V.S. zijn, verklaar UVRM-VN art. 29 lid 3. Heeft België ineens heel Europa verovert ? Geen mens is toch zo dom, dat die dat geloofd. Waarom fuseren alle Europese landen, omdat ze elkaar ineens zo graag mogen ? Hoe kunnen mensen zo dom zijn.

https://www.humanrights.com/course/lesson/articles-26-30/read-article-29.html

29.3 These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Het is een knip met de vingers, en de hele Randstad is één smeulende bult puin, met binnen een week misschien al 5 miljoen doden. Is dat een oorlog die we willen ? Een oorlog die ook nog eens een zinloze slachting is, die is opgezet door de V.S. zelf, en waar dus helemaal niets goeds aan is ? We sterven dan ook nog eens voor niets.

De problemen in Nederland zijn al erg genoeg, getuige van het steeds oppakken van mensen die hun mening herhalen, zoals Willem Engel. Laten we ons niet met die oorlog in Oekraïene bemoeien, en geen kant kiezen. Alhoewel ik de politieke situatie in Nederland ook snap — ik snap ook dat we corrupt zijn en er geen hoop is dat de Nederlandse Vazallen regering vrede wil (!) — desalnietemin behoren goede burgers en oppositie te pleiten voor wat goed is. Als er iemand in Engeland is met dure titels die graag met de V.S. in oorlog tegen Rusland wil, is dat hun probleem. Geef die oorlogspropaganda uit het westen niet door.

 §

(Fijne dag & geniet van de zon. Ik vraag me af hoe het met Willem Engel gaat. Zouden jullie daar over kunnen berichten ? Over zijn toestand. Hoe erg is zijn cel, wat mag en wat mag niet ? Wat vind hij er van en hoe voelt hij zich ?)

Propaganda werk:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *