Bericht aan “Het volgende Systeem”

30dec - door Jos - 0 - Over Uncategorized

Aan: https://thenextsystem.org/

Hello “The Next System” . org

Het volgende is geen vertaling van dit bericht.

Bericht verstuurt. Hierin werd opgemerkt dat er een aantal gelijkenissen en verschillen te zien zijn tussen “het volgende systeem” website, en de website “market.socialism.nl“. Een gelijkenis is dat begrijven ook gedemocratiseerd worden nadat de starter vertrekt, en dat investeringskapitaal meer sociaal ingericht zou moeten worden.

De details van de implementatie, ook voor de delen die vergelijkbaar zijn op principe niveau, zijn wel anders. Zo wordt in het model market.socialism.nl het te democratiseren bedrijf in eigendom van de werknemers geplaatst, terwijl in het model van “the next system” het bedrijf over gaat in eigendom van de Staat, waarna het gehuurd wordt door de werknemers. Vanuit het gezichtspunt van “market.socialism.nl” zou dit teveel macht centraliseren in de Staat, het zou teveel een “draderige” plan economie kunnen worden.

Het financieringsmodel in “the next system” lijkt ook iets anders te zijn afgesteld, met meer nadruk op een genationaliseerd model. In het “market.socialism.nl” model is het financieringsstelsel een mengeling van klein krediet door velen, en genationaliseerd krediet.

Verder is er ook een mogelijk groter verschil punt: in het model op “market.socialism.nl” krijgt eenieder zijn onvervreembare recht op de natuurlijke hulpbronnen (simpel gezegd: grond).

Het zou interessant zijn om over deze zaken van gedachten te wisselen met “the next system,” ook omdat dit de verschillen en overeenkomsten zou kunnen verduidelijken voor derden, waardoor zij hopelijk een betere afweging kunnen maken.

─────────────────
Geen antwoord ontvangen.

Propaganda werk:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *