Petities ter ondertekening

6feb - door Jos - 0 - Over meningen

Tja, alhoewel er geen echt nieuws is inzake “market socialism” (mensen blijkbaar nog te druk met dictatuur en hun voorliefde voor versnipperde ideologieën), bestaat deze pagina nu eenmaal, dus waarom ook niet door leuteren over diverse politieke kwesties ? Hier zijn dus nog wat petities die zijn ondertekend door eigenaar van dit domein market.socialism.nl.

Het gevaar is dat mensen denken dat dit er toe doet inzake “market socialism”, omdat ze zaken niet scheiden. Ze denken dat alles één kluwen is. Daar hebben ze echter ook in zekere zin wel weer gelijk in, want zo werkt dat nu eenmaal bij een volk van volgers dat niet zelf wil nadenken (op een miniscule fractie na, extreem klein, ik denk minder dan 1‱). Ze volgen het ene, en omdat het van dezelfde bron komt, volgens ze daarom ook het andere. Dat is echter een fout, mijns inziens. Alles moet individueel beoordeeld worden, overal moeten redenen voor zijn. “Want dat deed die persoon ook of ook niet”, is geen reden. Dat is dictatuur, dat is onderwerping en slavengedrag.

E.U. brede Corona dictatuur

https://citizengo.org/nl/ot/205449-geen-gezamenlijke-aanpak-van-verplichte-vaccinaties-binnen-eu

De E.U. is wat mij betreft een illegale organisatie die verboden moet worden in Nederland en elders. Het is volkomen verrot en corrupt, en dit zal nooit kunnen veranderen. Het basis probleem is: het is te groot. Democratie knapt (verder) af, als het over te veel mensen en een te groot gebied gaat. De E.U. is ontstaan uit de verovering van de Verenigde Staten van Noord Amerika (V.S.) van de West Europese volkeren. Dit deden zij door eerst West Europa in oorlog te brengen en te verzwakken, door middel van het steunen van het Duitse Nazi regime. Hiermee is de V.S. dus in feite een aartsvijand van Nederland. De E.U. is opgezet na de oorlog, en niet veel meer dan een uiting van die militaire macht. Ze zoeken een politiek zwak punt (België, een zwak punt op allerlei manieren), en vestigen daar het brandpunt van hun corruptie. Dit is een oude truk

Het verplicht stellen van injecties ook zonder enige reden, is wat mij betreft een poging tot moord en zal bestreden moeten worden tot het uiterste. Tot de dood dus. Tot de dood zou gevochten moeten worden tegen injectie plicht. De twee belangrijkste de-facto redenen zijn: er is helemaal geen nood toestand, en de heersende klasse is corrupt en crimineel, en kunnen dus niet het vertrouwen krijgen dat nodig is voor deze maatregel. Niemand kan immers feitelijk en effectief testen wat er precies wordt ingespoten, ook omdat de kennis bij vrijwel iedereen zal ontbreken. Daarom is het een daad van blind vertrouwen. Criminelen verdienen geen blind vertrouwen. Zie de oorlogen van het westen, onder leiding van Amerika, waarom de westerse regimes de titel “crimineel” verdienen. Verdere argumentatie op dit punt is overbodig voor wie een beetje oplet, en een minimum aan historisch perspectief weet op te brengen.

Het is overigens duidelijk dat de injecties onveilig zijn, omdat deze nog niet lang genoeg getest konden worden. Inspuiten van mensen is mogelijk strafbaar, en zal misschien in de toekomst nog tot straffen moeten leiden om een historisch precedent tegen deze dictatuur neer te zetten. De kwestie kon bijna niet duidelijker zijn.

De derde reden is een principe reden: als anderen zich willen laten behandelen voor een medische kwestie, is dat hun probleem. Ze mogen het anderen niet opdringen “voor hun eigen bestwil”, terwijl die mensen daar anders over denken. Injecties zijn een potentieël dodelijk iets. Onbekende stoffen gaan direct in het bloed. Dit kan grote levensveranderende gevolgen hebben, ook op de lange termijn van jaren en decennia. Dit is nog heel iets anders dan een tijdelijke maatregel die even wat ongemak geeft. Dit is in principe een keuze voor het leven.

Bedenktijd abortus: ja

https://citizengo.org/nl/lf/206207-stop-afschaffen-bedenktijd-abortus

Kinderen om niets vermoorden, ook als ze nog niet geboren zijn, is in principe iets verschrikkelijks. Het zou alleen in extreme gevallen toegestaan mogen worden, waarbij het leven van de moeder in gevaar is.

De dictatuur van de homofilie begint ?

https://citizengo.org/nl/rf/204509-het-uiten-van-christelijke-overtuigingen-zou-geen-misdaad-moeten-zijn

Homofilie is een ongezonde verslaving. Het huwelijk bestaat omdat dit veilig is voor de kinderen. Het is ook een feit dat dit goed is voor de mens in het algemeen.

Deze kwestie was wat moeilijker te beslissen, omdat hier zo zwaar wordt ingezet op de leugen religie van Jesus (zie https://www.youtube.com/user/caesarsmessiah). Het is letterlijk een doel van mij om de Jezus religie van de aarde te doen verdwijnen, net zoals de andere waardeloze Romeinse goden zijn verdwenen en vergeten. Dat klinkt radicaler dan het eigenlijk is. Is het niet het doel van ieder persoon die een hekel heeft aan zwerfvuil, dat al het zwerfvuil te doen verdwijnen ? Is het niet het doel van iemand die vrede wil, om alle oorlog van de aarde te doen verdwijnen ? Iemand die graag wil dat iedereen kan lezen en schrijven, zou kunnen willen dat al het analfabetisme van de aarde zal verdwijnen.

De absurde Jezus leugenreligie zou moeten verdwijnen. Echter, niet op deze manier van Staatsterreur tegen iemand die een politieke mening uit over een onderwerp waar de heersende klasse zelf de hele tijd over loopt te zeuren en mee te etteren, omdat ze verder zo weinig meer te bieden hebben. Het maakt voor het grote roven niet uit of er homos zijn die hun verslaving openlijk uitleven of niet. Die hele “strijd” doet er niet toe ten opzichte van de echte onderwerpen: geld (armoede, uitbuiting) en oorlog (corruptie en leugens). Het beste tegengif tegen de Jesus religie is: de waarheid. Een beetje historisch perspectief ontwikkelen, en ophouden te liegen. Dat zou al het einde moeten zijn van die leugen religie. Dan zien ze het openlijk zelf in en houden op met hun gedrag, voor zover dat is gebaseerd op Jezus’ waardeloze uitingen.

Merk op dat kritiek op homofilie (in zware vorm) geen direct onderdeel is van de Jesus leugen religie (de in het systeem van de Torah illegale toevoegingen door de Romeinse Keizer), maar dat dit in de Torah staat. De jezus volgelingen vermengen deze twee dingen. Op zich kan daar ook wat goeds uit komen, wat er anders misschien niet was geweest.

Dus deze petitie wel ondertekend, omdat:

  • De strafmaat is schokkend en zwaar overdreven.
  • Het betreft het uiten van een goede mening.
  • Het betreft ook niet veel meer of minder dan het uiten van een mening.
  • Voor zover ondergetekende het begrepen heeft, was dit de gewraakte uiting: “Man en vrouw schiep Hij hen – Homoseksuele relaties zijn in strijd met het Christelijke concept van mens zijn”. Dit eerste, dat “man en vrouw” samen zouden leven, is een duidelijk en niet te ontkennen onderdeel van de Torah. Dit is ook altijd de cultuur van vrijwel alle landen en stammen geweest, over de hele wereld. Zo leefden vrijwel alle mensen, ook vér voordat er enige Romeinse of Oosterse invloeden waren. Het laatste onderdeel van de opmerking is ook historisch juist. De Jezus religie heeft in principe altijd homofilie verworpen. Dit is niets merkwaardigs. Mogelijk deden de meeste culturen dat, of in ieder geval een zeer groot deel. Dit heeft ook natuurlijke gronden, en heeft weinig of niets te maken met opgelegde propaganda van zieke geesten zoals we die nu beleven vanuit de massa media. Mensen die niet aan homofilie lijden hebben een hekel aan het worden aangerand door iemand die daar wel aan lijdt, fysiek of alleen maar in gedachten. Het wekt een verdedigende reactie op, soms woede, afkeer, en teleurstelling. Dit is de natuur van menselijke relaties, over de hele wereld.
  • Democratische politiek zonder dat politici hun mening kunnen geven, is onmogelijk.
  • Finland alsook de andere Europese landen zijn zeer groot. Het is niet erg realistisch dat mensen in andere landen gaan wonen die meer bij hun mening passen, en waar zij zich in hun gekozen cultuur kunnen uitleven. Als landen 10 × kleiner waren, of bestonden uit Provincies met grote eigen bevoegdheden ook op dit vlak, dan zouden verschillende groepen uit elkaar kunnen gaan en zich lokaal goed voelen. Dan zouden ze minder last van elkaar kunnen hebben, en zouden dus grotere verschillen in cultuur mogelijk worden. Omdat het allemaal in één land moet, en ontsnapping meestal alleen nog mogelijk is als er echte zware of dodelijke vervolgingen komen, is een hoger niveau van tolerantie noodzakelijk.
  • Een zulk een zware vervolging van mensen, zou hoogstens moeten komen na een zeer langdurig cultureel proces, waarin een volk of deel daarvan keuzes maakt. De lange tijd maakt het mogelijk dat de nieuwe cultuur uiting lang overdacht kan worden, en dat mensen die dat niet willen weg kunnen gaan zonder teveel problemen. Alhoewel het voor onze zieke heersende klasse misschien kan lijken alsof ze hun homofilie propaganda spel al heel lang spelen, zijn er grote delen van het volk die daar gewoon niets in zien. Hoe dit precies zit in Finland is mij niet duidelijk, maar de heersende klieken in Europa lijken erg op elkaar, vermoedelijk doordat het Vazallen zijn van dezelfde terreur mogendheid: de V.S. Plotseling zeer zwaar optreden tegen dingen die sinds generaties op generaties, misschien wel duizenden en tienduizenden jaren, doodnormaal waren, is schokkend en getuigd van slecht beleid. Het wordt een soort terreur.
  • De hele kwestie is ook een mogelijke opstap naar Joden vervolging. Als dit precedent blijft staan, dan is dus in feite de Torah een illegaal document. Dit is ets waar ik overigens al jaren geleden voor heb gewaarschuwd, dat dit de richting was van de homofilie beweging, in een tirannie en extremistische fase. Misschien niet zozeer de richting van de homofilie beweging in engere zin, maar vooral van de terroristen in de heersende klasse die het opstoken met hun ongelimiteerde hoeveelheden geld. Klieken die altijd meer moorden willen, meer roven, en alles wat voor vrede, gerechtigheid, harmonie en geluk kapot willen maken, de klieken die overal oorlogen stoken en tirannie willen. Zij gebruiken de homofielen als wapen. De homofielen op zich, hebben geen macht. Het zijn er te weinig, en ze zijn ook weer hopeloos verdeeld. De macht is alleen de macht die hen misbruikt. Deze klieken zijn in de Tweede Wereld Oorlog ook al tekeer gegaan tegen alles en iedereen die Vrede wilde, waaronder en zelfs primair: het Joodse Volk (alsook vakbonds(kader)leden, socialisten, democraten, communisten, velen waarvan ook weer Joods waren). Het is een feit dat er een wringing zit in het feit dat de Torah de doodstraf oplegt in deze kwestie, terwijl de algemene wet in de westerse landen dit niet oplegt. Dit heeft echter nooit tot een probleem geleid in het verleden, misschien ook omdat werd begrepen dat homofilie fundamenteel ongezond is. De verheerlijking van de verslaving aan homofilie (zoals ik het maar zie, ik weet uiteraard ook niet alles), dreigt dus een wapen te worden in de handen van de bekende terreur klieken, die het kunnen gaan gebruiken om het Joodse volk opnieuw te gaan vervolgen. De reden om het Joodse volk te vervolgen lijkt mij duidelijk: de Torah inspireert tot vrede en gerechtigheid (ook als dit niet altijd wordt begrepen). Er staat ook een zeer goed economisch model in de Torah, dat op principe punten hetzelfde is als wordt gepropageerd op deze pagina: market.socialism.nl Het is ziekelijk, achterlijk, dat de westerse landen altijd net hebben gedaan alsof zij dit niet gezien hebben, en hetzelfde geldt helaas ook voor het Joodse volk. De volkeren moeten ophouden met liegen en hun achterlijke gedrag. Zo niet, dan zal het slecht aflopen met ze, en die tijd lijkt zo zoetjes aan te gaan komen …

Het is dus een beetje raar om een petitie die vóór het Jezus geloof is te gaan steunen, terwijl ik die religie wil afbreken en het publiek aanbidden van afgoden zou willen verbieden. De reden voor dat laatste is omdat ik denk dat een Republiek niet stand kan houden met een volk dat achterlijk is, en dat niet in actie wil komen om onrecht te bestrijden omdat ze hun hoofd vol hebben van hun afgoden die alles maar moeten oplossen. Het is puur een praktische reden in die zin, en wordt gezien vanuit het perspectief van een grote hoeveelheid redelijk kleine Soevereine landen. Het is ook alleen maar een voorstel achteraf, en zou ingevoerd worden met een eeuw bedenktijd (!). Het is dan de hoop dat over drie generaties, de meeste mensen misschien over hun afgodendienst heen kunnen komen, en zo niet dan stemmen ze het voorstel af, en dan gaat dat helemaal niet door. Zo werkt dit systeem immers.

Ik zie het nut niet van het hebben van een echte democratie, en die dan volstouwen met mensen die niet nadenken. Dat is onzinnig. Dan liever een kleinere groep die wél echt iets wil, maar dan ook de dommen er op een bepaalde manier buiten houden, zodat ze niet wéér een land kunnen vernietigen van binnen uit. Zij kunnen in hun landen van dommen leven, en zo is dat dan democratisch opgelost. Het is dus een langere splitsingsprocedure. De afgodendienaren zijn dan ook hopelijk vooral blij, want dan kunnen ze zich weer beter uitleven in eigen land.

Merk op dat wat de Finse aanklager aan het doen is, dat kan net zo goed haat zaaien genoemd worden. Het is haat zaaien tegen mensen die normale gezonde gezinnen willen, waar kinderen veilig kunnen leven met hun echte vader en moeder (!). Ongelofelijk dat we dit nog mee moeten maken. Ook nog blijkbaar onder de termen van oorlogsmisdaden en andere zeer ruige misdaden, en dat alleen maar door een goedwillende politicus die een mening uit …, terwijl de heersende klieken van het westen zich dagelijks schuldig maken aan de meest wrede misdaden ooit, en nu weer zoeken naar een nieuwe Wereld Oorlog met Rusland, direct tijdens en na hun Corona misdaden. Zo ziek is de wereld inmiddels. Geld, geld, geld …

§

Ok, dat was het weer eens. Genoeg geleuterd voor een maand dacht ik zo ! Taalfouten gratis bijgevoegd, geen dank.

Propaganda werk:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *