Avondklok (reactie uitspraak)

17feb - door Jos - 0 - Over meningen

Onderstaande is een reactie op de uitspraak in het kort geding hoger beroep tussen “Virus Waarheid” en “de Staat” (kabinet Rutte) inzake de avondklok. Eerst de wraking en dan de uitspraak.

Conclusies: de wraking was niet terecht en werd terecht afgewezen. De uitspraak in de zaak was een politieke uitspraak, geen redelijke afweging van belangen. De avondklok had niet opnieuw ingesteld moeten worden.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Wraking

Eerlijk gezegd vond ik het qua procedure een beetje hard gespeeld. Ik sta 100% achter virus waarheid en tegen de Corona beleid (lees: de VVD Staatsgreep van 2020), maar de rechter is toch de voorzitter, en met een minuutje stilte was het waarschijnlijk weer opgelost ? Een voorzitter moet men altijd in stilte respecteren. Het wordt pas serieus als men stelselmatig het woord niet krijgt. Ik neem aan dat de heer aan tafel zeker het woord had mogen voeren, anders waren zij daar ook niet aanwezig.

Dus al met al ben ik tegen de wraking denk ik. Denk dat ze er iets te hard in gingen op dat moment, maar goed dat is misschien de wil om het recht gedaan te krijgen. Ik vond het ook niet onbegrijpelijk dat er een poging tot wraking was, want de rechter zelf ging er ook wel weer iets te hard op in. Dat had ook wel iets zachter gekunt “U mag zeker het woord voeren op de juiste manier” enz. De voorzitter kan ook de vrede bewaren, door iemand even stoom te laten afblazen.

Het viel me ook op dat de heer jurist de rechter wat onderbrak, en dat is toch niet helemaal het protocol in een vergadering met een voorzitter. Men moet de voorzitter ook de kans geven die taak uit te voeren. Dan moet men soms even stil zijn, anders dwingt men de voorzitter tot hard optreden om de orde te bewaren. Het is moeilijk voor een leek te beoordelen of iemand een fout maakte.

Iedereen bleef toch netjes, dat is het belangrijkste. Dus denk ik dat beide zijden iets te hard waren, en dat de wraking terecht is afgewezen, maar iedereen heeft weer zijn punten verdiend door netjes te blijven.

De laatste opmerking van de Staat, dat de avond klok wel staat, ook tegen alle berichten in: ik vraag mij af of dit buiten de orde is. Als de avond klok volgens de Staat wel staat, dan was de procedure niet gestart. Dus ik denk dit dit wel echt een fout was van de Staat.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

De uitspraak

De rechter baseerde haar uitspraak op het argument dat er een “jo-jo” effect zou optreden, als de avondklok eerst zou gelden, daarna niet meer tot het hoger beroep, en dan wellicht weer wel.

Een jo-jo effect is fout ? Is dit een afweging van belangen ? Men zou evengoed kunnen argumenteren dat een jo-jo effect gewenst is, omdat dan zowel het belang van de ene partij gedeeltelijk gedient wordt,, alsook de andere partij. Men zou daar boven kunnen argumenteren dat dan ten tijde van de volgende rechtzaak, zowel een periode onder de ene, als onder de andere situatie geleefd is in Nederland, waardoor wellicht meer inzicht ontstaat over de waarde van beide situaties. Ik concludeer dan dan dit argument arbitrair is. Het kan naar elke kant worden uitgelegd, het biedt geen richting.

Mijn oordeel in de feitelijke zaak is: dit is een staatsgreep, en Rutte kijkt naar minimaal 10 jaar voor ondermijning van Nederland en poging tot dictatuur, enz enz. Met kornuiten van alle slag, die hier aan meegewerkt hebben (vermoedelijk velen, het is een grotere kliek). Er is geen nood situatie, dus is dit machtsmisbruik. De democratie wordt omver geworpen. De economie wordt omver geworpen. Het is een machtsgreep op het hoogste niveau, internationaal. Wie dat niet ziet, die zal het blijkbaar in de geschiedenis boeken moeten lezen. Het is een staatsgreep die bezig is, en een bepaalde snelheid heeft. Ze zijn er nog niet, maar ze zijn een eind op weg.

Recente foto hoofdingang UMCG ziekenhuis, Groningen.

Mijn oordeel over de opschorting van het vonnis zou zijn dat, aangenomen dat we niet in uitputtend detail inhoudelijk mogen of kunnen bepalen wat exact de feiten zijn maar een snelle afweging moeten maken over belangen, dat een eis is dat de zaak duidelijk is. Als de zaak niet duidelijk is, blijft het vonnis staan. Als de zaak niet duidelijk is, dan mist de urgentie van een nood situatie, want in een nood situatie zijn dingen in de regel wel duidelijk. Er is in ieder geval heel duidelijk een nood. Voorbeeld: bombardement op een stad, dijkdoorbraak, enz. Dat een expert moet optreden om met vage verhalen waar geen touw aan vast te knopen is (op een duidelijke en snelle manier), om met de armen zwaaiend ons ervan proberen te overtuigen dat er inderdaad een nood situatie is, bewijst dat er geen nood situatie is, en dat er geen urgentie is. Vage praat over modellen en wat zou kunnen. Dat is geen nood situatie. Ook wordt er totaal voorbij gegaan aan het recht van de burger om zélf de risicos in te schatten en daar mee om te gaan. Dat is namelijk die hele tweede poot, waarop een compleet pandemie beleid kan rusten, zonder dat onze democratie en economie overhoop getrokken hoeft te worden. Aan de andere kant staat dat het belang van de grondrechten er uiteraard is (en ik kan daar heel extreem over zijn), maar het is een feit dat van 9:00 tot 4:30 nog een redelijke matiging van de inbreuk op dit recht inhoud, althands op dit moment (en dan denk ik puur vanuit de optiek van een oppervlakkige belangen afweging, in een zaak als deze, want op principe gronden keur ik dit 100% af, maar dat is mijn eigen mening). De Staat heeft daar wel een argument,alhoewel dat argument weer weg is in combinatie met alle andere maatregelen, maar ja dat zijn weer andere rechtzaken. Desalnietemin kan men die andere maatregelen wel zo meenemen in het “belang van de Staat” (zoals geclaimed door kabinet Rutte, enz), ook al is gediend door al die andere schokkende maatregelen. Zij hebben al zoveel gedaan, en nu ook dit nog weer. Hun belang moet blijkbaar overal over heen gaan.

Conclusie: de claim van de Staat was te vaag en niet feitelijk (het is een theorie), en kan in redelijkheid afgewogen worden tegen het belang van mensen hun grondrechten om buiten te zijn na 9:00 uur PM, wat wel een feitelijk belang is. De Staat geeft een niet feitelijk belang op, namelijk een theorie. De nood is niet feitelijk nu aanwezig, en het is zeer onzeker of dat feitelijk zal worden. Het zou echter kunnen, en dit zou tot doden kunnen leiden (niet dat ik dat geloof, maar ja dat is hun claim). Dat is op zich wel een zwaar belang, want doden is erg, als het tenminste erg veel is. Dat is tot nu toe niet gebeurd. Het blijft dus een angst politiek tot nu toe. Kortom dan maar: het is niet duidelijk genoeg wie nu exact meer belang heeft, want doden zijn erg maar het is erg onzeker, en grondrechten zijn essentieel maar na 9:00 is inderdaad wel gelimiteerd, dus door het gebrek aan urgentie en duidelijkheid is er geen grond om iets aan de voorgaande uitspraak te wijzigen. Omdat echte duidelijkheid nodig is, om zo snel een recht zaak te mogen veranderen.

Voorbeeld: als iemand een huis heeft op de dijk, maar die dijk breekt door op die plek, en het water staat al rond dat huis dus het is vrij zeker dat het gevaar groot is voor het hele achter land, dan kan die man van dat huis procederen over zijn belang voor zijn huis, maar er is a) grote urgentie om dat huis af te breken (aangenomen enz.), en een enorm belang voor het achterliggende land dat miljarden schade kan leiden, daarom is de belangen afweging heel erg sterk naar de kant van dat huis te mogen afbreken en die dijk te redden op dat punt. Als een rechter dan eerder heeft besloten dat het huis wel mag blijven, maar er komt ineens een echte meetbare vloedgolf aan – en geen modellen theorie maar serieus, dan weegt het belang van die eenling denk ik niet op tegen het achterland. Dan zou een spoed procedure die eerdere beslissing moeten vernietigen.

Als er echter al 10 keer is geroepen dat er zo’n vloeggolf komt, en die komt maar niet, dan wordt het zinloze angstpolitiek, zoals die nu voor Corona geldt. Dan wordt de nood maar een theorie, is de geloofwaardigheid weg.

De rechter neemt stelling in het nog te voeren hoger beroep, door te beweren dat er een jo-jo effect gaat optreden door het vonnis te laten staan (avondklok wordt dan nu gestopt), want er is geen jo-jo effect als het vonnis dat de avondklok onwettig is blijft staan in hoger beroep (aanstaande vrijdag). De rechter zei echter geen stelling te willen nemen, en daarom deze uitspraak te doen. Er is ook nog het jo-jo effect dat de avondklok eerst niet meer zou gelden (ik hoorde de bakker al zeggen: iedereen is blij!), en nu ineens geldt de avond klok toch weer.

Het vonnis was dus fout, en is op oneigenlijke gronden toegewezen aan de staat. Een “jojo effect” wel of niet willen is een politieke beslissing die in de Tweede Kamer thuis hoort, en geen belangen afweging tussen partijen, zowel niet één die lange tijd in beslag nam, als een die snel moest en dus grote duidelijkheid vereist, die er juist helemaal niet is. Zowel op het punt van de inhoudelijke belangen afweging (zo goed als kan), alsook het feit dat dit dus niet goed kan (de vaagheid van alles), wijzen erop dat de rechter (wat mij betreft) geen afbreuk had mogen doen aan de eerdere uitspraak. Dus vind ik dit een politiek gemotiveerde uitspraak. Ik heb gesproken ! ;-P lol Tja ik denk graag wat na, terwijl ik schrijf, sorry. Ik dwing niemand om het te lezen !

Propaganda werk:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *