Virus Waarheid wil ander Staatsbestel ?

10feb - door Jos - 0 - Over meningen

In een artikel getiteld „Het is klaar”, door Willem Engel, onlangs verschenen op de website van Virus Waarheid (link), staat de volgende paragraaf:

De politiek zal veel verder op de schop moeten. Het totale failliet van de volksvertegenwoordiging en de totale verstrengeling van politici met bestuur en rechtspraak en media laten zien dat dit systeem te ziek is om te herstellen. Raad van State, Eerste Kamer, Tweede Kamer, staatshoofd en regering, allemaal moeten ze op de schop. Deze instituten zijn de kern van de ‘polder’-cultuur waarin politiek vooral een samenkomst van lobbyisten is die verhaaltjes moeten verkopen aan hun achterban.

https://viruswaarheid.nl/maatschappelijk/het-is-klaar/

Het lijkt een verplichting vanuit het gezichtspunt van market.socialism.nl (link) om hier op in te haken met het gedane voorstel “Machtsverdeling”, aangezien hier ook een nieuw Staatsbestel wordt gepropageerd. (Helaas is het formulier erg kort; vermoedelijk krijgen ze erg veel reacties om te verwerken.)

In uw bericht „Het is klaar” staat de volgende zin: „Raad van State, Eerste Kamer, Tweede Kamer, staatshoofd en regering, allemaal moeten ze op de schop.

Aangezien u Institutionele vernieuwing lijkt te bedoelen stel ik het volgende systeem voor: http://www.socialism.nl/book4/gratis/Distribute_power-combibook_2.8.pdf#page=429 (link)

Ik heb er lang aan gewerkt en de nodige ervaring met dit volk opgedaan. Groot verschil gaat niet zomaar lukken. Er kan echter wel een minderheid zijn die het goede doet.

reactie van Jos B. (market.socialism.nl)

Wat niet meer in het formulier paste was de volgende opmerking. Als het van een „Autoriteit” moet komen, als een voorstel „uit het wild” niet goed genoeg is, het niet waard om notie van te nemen of van de nodige kritiek te voorzien als nodig, dan is dat al het einde van de democratie.

Dan hoeft het daardoor al niet. De mislukking is bij voorbaat ingebakken. Zo zie ik dit tenminste. Het is een test. Mensen luisteren niet naar elkaar in de regel, of niet genoeg.

§ Waarschuwing, de rest in oeverloos geleuter … u bent gewaarschuwd ;-). Ik denk maar wat voor me uit, de wereld overdenkende zogezegd.

Voor dit volk lijkt “de waarheid” niet veel meer te zijn dan “ik volg de stam dogmas, en weet wat ze zijn”. De “onwaarheid” is datgene wat iemand zegt die blijkbaar niet weet wat de dogmas en geloofsartikelen (vaak waanzin) van de stam zijn op een bepaald moment. Zo iemand is dom, want waarom weten ze niet wat de groep dogmas, geloofsartikelen en huidige opgelegde denkbeelden zijn, is dat zo moeilijk ? Dom dus. Voor zover ik het tot op heden heb kunnen uitvogelen, is dit hoe de meeste mensen van binnen werken. Vaak zijn er ook mee bezig om slim over te komen, ook al weten ze ergens niets van. Geld bijdrukken als gekken is toch goed (nu ineens) ? Rusland valt Oekraïene toch aan ? Het hele land is toch in de ban van een moorddadige pandemie ? De regering kan toch helemaal niet uit tirannen en oplichters bestaan ? Amerika heeft ons toch van de Nazis gered ? Jezus komt ons toch redden, als we maar trouw belasting betalen ? Enz enz.

Zo lijkt zich dat te vernauwen voor de meerderheid. “Waarheid” is “de stam religie”, punt. Het maakt niet uit hoe absurd het is. Wie wijs en slim is, intelligent, stabiel, doordacht, een pilaar voor de samenleving en anderen, die denkt aan zijn positie binnen de stam, en daarom volgt die de stam religie. De stam religie is een vlag, een herkenningspunt, een “identiteit”. “Wij zijn degenen die … ” en het kan ons in feite helemaal niet schelen of het echt klopt of niet, daar gaat het niet om. Het gaat er om dat het ons onderscheidt van “de vijand”, en dat is alles wat er toe doet. Je positie wordt bevorderd door echt in de stam religie te geloven, want dan kun je gepromoveerd worden door diegenen met meer macht, want je doet wat zij willen en toont je loyaal aan hen. “Waarheid” is een vlag, het maakt niet uit welke vlag, zolang je maar buigt voor de vlag waar je bij hoort. “Waarheid” en “het goede” zijn in die zin ook verstrengeld en tot één ding geworden, want alles in het hoofd van mensen die niet na durven te denken versimpeld en verwringt zich tot één kluwen. “Waarheid” is de stam religie, en “het goede” is in die stam religie te geloven. Daar wordt pas aan getornd als de belastingen te hoog worden, maar ook dan zo min mogelijk. Men zou het risico beheersing kunnen noemen. Blijkbaar is de angst voor de machthebbers … enorm. De angst voor wat “de anderen” gaan vinden, die allemaal achter de stam religie aan lopen, is blijkbaar … overweldigend voor de meesten. Dat is historisch ook goed te begrijpen als we zien hoeveel mensen er zijn vermoord door de eigen regering. Het is letterlijk een overlevingsstrategie in een zieke en criminele wereld (bezien in tijdschalen van duizenden jaren, niet persé het hier en nu).

Op een andere manier is immers niet te verklaren waarom het zo’n puinhoop is in de politiek en massa media. Het wordt gesteund door zeer veel mensen, en dat zegt veel over die mensen en dit volk in het algemeen. Waarheid zijn de opgelegde dogmas. Intelligentie is het weten van die opgelegde denkbeelden. Domheid is het niet weten van die dogmas. Achterlijkheid is niet meedoen met de opgelegde denkbeelden, maar er andere denkbeelden op na houden en het daar over te hebben. “Waarheid” is “wat alle anderen lijken te zeggen” en vooral “wat de machthebbers zeggen”.

Als een dergelijke onderwerping zo ver uit de hand loopt dat iemand niet alleen doet alsof, maar het echt gaat geloven, dan kan men wel zeggen dat de machthebbers worden vereerd als goden. Dat is vooral zo als de denkbeelden absurd zijn en duidelijk onwaar of onmogelijk, want men zou kunnen stellen “alleen een god kan het absurde en duidelijk onware veranderen in de echte realiteit, want die schept en veranderd de realiteit totdat die voldoet aan wat er wordt beweerd”. Zie bijvoorbeeld de zogenaamde “Speciale Relativiteitstheorie”, zogenaamd van Einstein. Een absurde theorie. Als dat waar is, moet Einstein een god zijn om het absurde waar te maken. Hij wordt dan ook inderdaad als god vereerd, vooral door mensen die niet eens weten wat het onderwerp is (de lichtsnelheid).

Als de voorgestelde denkbeelden van de machthebbers wel waar zijn of waar zouden kunnen zijn in theorie, dan is de onderwerping aan de machthebbers minder duidelijk. Dan kan het toeval zijn, omdat mensen die zich aan de feiten onderwerpen het dan toevallig eens zijn met alle anderen die ook feiten propageren, waaronder de machthebbers in sommige gevallen. Als de stamreligie een absurditeit is, dan is de onderwerping groot. Dan zijn de machthebbers goden, en men zou kunnen stellen: ze hebben dan inderdaad de macht van goden bereikt over de andere mensen. Als zij een heel volk kunnen laten buigen voor het absurde, dan is dat een bovenmenselijke macht geworden. Wat is de limiet ? Wellicht is dit ook een soort psychologische reden waarom de Romeinse Keizers zich graag als goden lieten vereren, en zich officieel tot god of zoon van god lieten uitroepen. Voelden ze zich goden, in een stadium van macht onvergelijkbaar boven dat van de rest van het volk, juist omdat zij de rest van het volk in het absurde konden doen laten geloven, ook al was dat om geen andere reden dan hun moordlustige zwaard en hun onverzadigbare bloedlust ?

Daarom zie ik dit als een test: mag een voorstel “uit het niets” gehoord worden ? Mag het serieus genomen worden ? Zijn mensen serieus genoeg bezig met de problemen, dat ook dat wat waarschijnlijk wel onzin zal zijn, toch wordt behandeld en van de nodige kritiek voorzien met aanwijzingen voor de arme schrijver, al was het maar om de zielige onderworpene te helpen in zijn denken ? Heeft het volk die eer, zijn ze bij machte zich zo te gedragen ?

Als het antwoord “ja” is, dan zal dat blijken, en dan zie ik een democratie waarin andere onderworpenen zich ook mogen uitspreken en dan worden gehoord. Dan kan onrecht ongedaan worden gemaakt, omdat er een oor is voor het slachtoffer, ook als het slachtoffer ongeletterd is, of niet goed weet hoe hij een pakkende video moet maken, of niet genoeg geld om zich net aan te kleden volgens de laatste mode, of niet genoeg steun krijgt van anderen om indruk te maken door een veelheid aan stemmen. Als de minste gehoord kan worden, dan moet de poort naar het paradijs open gaan. Dan zal het volk in het paradijs mogen wonen, want ze maken er geen hel meer van. Dan zullen we kunnen ontdekken: we woonden altijd al in het paradijs, maar we hadden het nog niet door. Nu zien we het: vrede en recht, dat zijn de peilers waarop het paradijs steunt.

Als het antwoord “nee” is, dan zal dat blijken. Dan zal er waarschijnlijk niet naar dit of een ander (mogelijk beter) voorstel worden geluisterd. Dan mogen alleen de mensen die zich ingelikt hebben in de instituten spreken. Dan is het woord alleen aan de rijken, met hun eigen specifieke belangen die vaak gebaseerd zijn op de armoede van het volk, want zo wordt arbeid goedkoop en rijkdom opgehoopt aan de andere kant. Als er door een toeval toch geluisterd zou worden naar dit specifieke model en voorstel, dan zal het waarschijnlijk tot niets leiden, omdat het gedrag binnen dit of een ander systeem niet goed genoeg is om een verschil ten goede te maken. Als “waarheid” niet meer is dan “de dogmas opgeworpen door de extreem rijken”, als “goed gedrag” niet meer is dan onderwerping uit eigen lijfsbehoud, dan blijft de poort naar het paradijs dicht, en stort het volk zichzelf vroeg of laat opnieuw in de hel van de oorlog en de tirannie. Dit model kan daar weinig aan doen.

Een democratie is niet meer dan dat: een methode om de macht van het volk te concentreren in een beslissing, om zo veel mogelijk mensen er bij te betrekken. Wat betekend dat nog, als de grote meerderheid zich gewillig onderwerpt aan de absurditeit, de ogen sluit voor het onrecht van de vertrapten, en zich vooral bezig houdt met roddel en kliekvorming ter eigen vermaak en versterking van de sociale positie ten koste van anderen ? Als het volk als één man een tiran kiest en een kleine minderheid op de brandstapel brengt, wat is dat waard als democratie ? Dat is waardeloos. Het is slechts de zoveelste tirannie.

Als “waarheid” betekend: onderzoek de feiten, en maak een redelijke afweging, dan is er hoop. Als “Goed” betekend het nastreven van Vrede en Recht, ook als dit betekend dat men moet concluderen dat onze regering een criminele regering is, een bende rovers en oplichters, dan is er hoop. Als “waarheid” ook “waarheid” betekend: feiten en zoals de dingen echt zijn; als “goed” ook “goed” betekend: Vrede en Recht voor iedereen, dan is er hoop. Dit vergt de moed om tegen de machthebbers in te gaan, tegen de meute, tegen de moordenaars.

Als “waarheid” betekend: dat wat de autoriteit zegt, want daar durven wij niet tegen in te gaan hoe absurd het ook is, dan is er geen hoop, behalve de hoop van de hel, de “Verelendung”. Als “goed” betekend, pas je aan de rest aan, lig lekker in de markt van de meute die meedoet met de stam religie hoe leugenachtig en absurd het ook is, als “goed” blinde loyaliteit betekend aan de machthebbers hoe slecht die machthebbers ook zijn, dan is er geen hoop, ook niet binnen een democratisch model, behalve de hoop van de hel. Dan is er alleen nog de hoop van de afstraffing, de hoop op het beter doen nadat de ellende is geleden.

Bovenstaande zet de extremen tegen elkaar uit, om het verschil duidelijk te maken. Als het ware: de aap ten opzichte van wat de mens zou moeten zijn (lol). De realiteit is niet zo zwart / wit. De realiteit is een wirwar aan grijstinten, alhoewel sommige stukken zwarter zijn dan de meesten lijken te kunnen of willen begrijpen, en de goede stukken ook beter dan voor mogelijk gehouden wordt (mijns inziens). Veel mensen begrijpen niet goed, hoe in en in slecht veel machthebbers zijn, hoe door en door slecht. Ze snappen dat niet. Ze zijn er blind voor. Waarschijnlijk kunnen ze niet van zichzelf voorstellen dat ze ooit zulke slechte dingen zouden doen, en daarom projecteren ze dat op de machthebbers. Veel mensen lijken in ieder geval niet in staat om toe te geven dat veel mensen met veel macht, echt willens en wetens criminelen en moordenaars zijn, die volop genieten van de pijn en dood van anderen. Misschien willen ze het niet zien, omdat ze anders verplicht zijn om in actie te komen, en dat is riskant voor de eigen positie. Zo worden ze er medeplichtig aan, en worden ironisch genoeg juist de ergste misdaden gepleegd. De grijze meute, die heen en weer flippert tussen steun aan het goede en het slechte, maar zichzelf altijd wijs maakt dat ze goed bezig zijn, of desnoods dat “slecht” nu “goed” mag heten, door één of andere gedachten kronkel.

Daarom ligt dit voorstel nu zo voor, als een roep van onderop. Geen universiteit steunt het (wie wil ook de steun van mensen die de absurditeit van Einstein aanbidden trouwens, lachwekkend toch). Geen Grote Autoriteiten wijzen er naar, of pakken het op en doen net alsof ze het zelf hebben bedacht. Men komt er niet door het volgen van de stammen religie, door de onderwerping aan de macht. Dat is juist mooi. Het hele ding is dan helemaal doortrokken van zijn eigen principe van macht spreiding en het horen van allen. Als het wordt gehoord, is dat een slagen van de test. Wordt het niet gehoord, dan is het volk waarschijnlijk niet in staat hier iets zinnigs van te maken. Ze zullen er maar weer een puinhoop van maken, en zich daardoor nog meer verwarren.

De grap is ook, dat als het volk niet wil luisteren naar de roep van de (zogenaamd?) ongeloofwaardigen, dan is het gebrek dus: niet kunnen of willen luisteren. Het is juist de dictatuur (tirannie) die mensen dwingt tot luisteren. De dictator eist een luisterend oor, en anders gaat er een mes door heen. Het kan als een leerschool gezien worden. Wie niet wil luisteren, moet voelen, zegt het spreekwoord. Als de dictatuur / tirannie weer lang genoeg heeft geduurd, en als het volk discipline en luisteren heeft geleerd, dan is er misschien weer een kans dat de roep om Recht en Vrede wordt gehoord.

Dat is dus de keuze waar het volk weer eens voor lijkt te staan, een keuze tussen luisteren of voelen, een keuze tussen democratie met vrede en recht of een dictatuur met onrecht en oorlog. De keuze ligt voor, omdat het midden verdampt. Het midden brokkelt af op allerlei manieren. De middenstand in de economie word afgebroken door de corruptie van het systeem. Het wordt steeds meer: extreem grote bedrijven met machtswellustelingen aan de top en slaven aan de onderkant, die de middelgrote en kleine bedrijven over de rand van de afgrond dwingen. Ook in de samenleving is er blijkbaar alleen nog maar stem voor de corrupte massa media, aangestuurd door een stel gekken met teveel geld, experts in de leugenpropaganda. Ze hebben hun lakeien in de politiek en in een groot aantal periodieke publicaties, waarschijnlijk de overgrote meerderheid van publicaties. De censuur op het Internet is vrijwel compleet tegenwoordig, zoekmachines vinden bijna alleen nog maar wat de Plutocratie wil dat mensen geloven. De vakbonden fuseren tot onbestuurbare kolossen. Wie snapt nog iets van zulke grote machtsnetwerken, behalve de experts van de macht in de top ?

Het middenveld wordt weggeslagen, ook omdat het zelf niet actief genoeg is. Het volk doet het allemaal zelf. Alles moet lekker goedkoop en makkelijk, alles moet gelikt en oppervlakkig. Niet uit de pas lopen. Zo wordt Bill Gates de grootste bezitter van landbouw grond in de V.S. (!). Waar waren de Universiteiten, voor wie het gebruik van zulk een slecht systeem onwaardig zou moeten zijn ? Waar waren ze ineens met hun vrije markt en opstand tegen kartels en monopolies ? Blijkbaar “waren ze er al”, lees: het inkomen was binnen, dus niets te zeuren meer. Het punt van “de Tiende Penning” is nog niet bereikt (belasting onderdrukking door Spanje, belangrijke oorzaak van De Opstand tegen Spanje), dus laten we feestvieren tot de poort van de hel open gaat ? Dat zien we dan wel weer !

Dit zou allemaal maar getier en geraas in het niets zijn, ware het niet dat de historie duidelijk genoeg heeft aangetoond dat het steeds weer op deze manier gaat met een samenleving. Steeds opnieuw vervalt de Republiek in de Plutocratie. Het midden verdampt. Er blijven alleen tirannen over in de top, en slaven aan de onderkant. Uiteindelijk stort ook dat in, en/of ontstaat er zoveel ellende en terreur dat er weer hoop lijkt te ontstaan voor het goede, voor de waarheid.

Dus dit is de keuze die ik persoonlijk zie ontstaan voor het volk, eigenlijk de mensheid in het algemeen omdat veruit het grootste deel allemaal in hetzelfde systeem lijkt te leven tegenwoordig en dat breidt zich nog steeds verder uit tot de laatste uithoeken: de poort van de hel in (oorlog en tirannie) of de poort van het paradijs in (waarheid en recht). Het midden smelt weg, als een stuk ijs in de lente in het midden van een meer. De ijsbeer zal uiteindelijk in het water belanden, want hij kan niet vliegen. De zeemeeuw zal uiteindelijk wegvliegen. Wat zal de mens doen ? Zullen ze elkaar uitmoorden en elkaar opvreten ? Zullen ze een berg lijken bouwen, groter dan het water diep is, zodat de tirannen bovenop kunnen leven als goden ? Zullen ze een boot bouwen, waar allen in passen en hun plaats hebben, en hun zeil hijsen, desnoods compleet met een gevangenis voor de misdadigers. Koers: door de poort naar het paradijs. Voor altijd en eeuwig, ze leefden nog lang en gelukkig.

Leugen, onderwerping, oorlog en tirannie, of waarheid, moed, samenwerking en democratie. Dat is de keuze in radicale zin, als zwart versus wit. De grijze meute zal echter grijs willen. Een beetje van dit, een beetje van dat. Daar voelen ze zich prettig bij. Dan hoeven ze niet zoveel. Dan kunnen ze meelopen, achter de machtigen aan. Alles is maar voor de helft. Half goed. Half gedaan. Halfslachtig verzet, halverwege gestopt met het initiatief. Op alle paarden wedden, val niet op, doe mee. De warmte van de menselijke kudde. Ook al gaan ze allen ten onder, ze vinden saamhorigheid desnoods in de dood. Eerst een beetje hel, dan in de boot maar bouw het maar voor de helft. De boot gaan naar de bodem, lek door het halve werk. Een hoop mensen dood, anderen bereiken de oever op een stuk wrakhout. Niet naar de hel, en ook niet naar het paradijs. Terug naar de wereld van grijs, waar alles half is, niets echt klopt en goed is, en er ook weer een einde komt aan de ergste terreur. Mensen aan de martelpaal, anderen vieren een huwelijksfeest en zijn dolblij. Even later, en de rollen zijn omgekeerd. Als schuim op de golven deint de samenleving heen en weer, zonder richting.

Kan dat voor eeuwig de toekomst zijn, de wereld van grijs ? Niet goed, niet slecht, maar alles half ? Misschien, wie zal het zeggen ? Wie weet hoe lang een keuze uitgesteld kan worden ? Desalnietemin zal ik waarschuwen voor hoe erg het kan worden. Is het de moeite waard om iemand te redden van de onterechte marteldood, als je zelf gered zal worden van hetzelfde ? Ja, dat is de moeite waard. De verschrikking is te groot. Waar de Voorzichtigheid op tijd wordt betracht, daar is de hoeveelheid inzet om het schip op koers te houden beperkt. De mens laat dingen teveel op zijn beloop, dat is een grote fout. Het kan zo niet voor eeuwig door gaan. Uiteindelijk moet de mens iets leren. De verschrikkingen die anders worden aangericht door de mensheid zijn te erg.

De mens moet kiezen: bent u een dier, of een mens. Wilt u leven in het paradijs, of in de hel. Hoe lang kan het allebei blijven, mensdieren en beestmensen in een grijze wereld zonder richting, waarvan ze denken dat het een natuur wet is ? Het midden verdampt. Uiteindelijk zullen de goeden de slechten verslaan, of andersom. Goed en slecht gaat niet samen. Het sluit elkaar uit, tot in de dood. Het goede vernietigt het slechte, en het slechte vernietigt het goede.

Duizenden jaren hebben mensen geleefd, en veel meer dan houten wagens en zwaarden, hutten van balken en netten van touw, was er niet veel anders dan dat. Zelfs uit alle macht konden mensen maar geringe schade toebrengen aan de wereld. Vaak was dit onbedoeld en per ongeluk. De schade kon al groot zijn, maar was geen ramp voor de hele wereld. Vandaag de dag lijkt dat totaal anders. De macht van de mens is zeer groot geworden. De natuur lijkt een speelbal voor de mens. Als de natuur de ijsschots is waarop de mensheid leeft, dan is die er slecht aan toe, en het lijkt alleen maar slechter te worden.

Voluit gebruik door de slechten van alle technologische macht voor een wereld tirannie, als ze dat lukt om te installeren, zou een tirannie kunnen zijn zoals die nooit heeft bestaan. Een onderdrukking zoals nooit eerder, onvergelijkbaar met het ergste ooit. De vraag is ook, hoe daar nog onder weg te komen. Een verarmde in domheid gehouden slaven klasse, met een extreem hoog technologische leiders kaste die al het denkbare heeft aan wapens en technologie waarvan wij nog niet eens weten dat die bestaat. Robot technologie die honderden jaren verder is ontwikkeld van het huidige niveau. Macht over het grootste, tot over het onzichtbaar kleinste, in handen van door en door slechte mensen, de tirannie klieken zoals die vroeger ook leefden boven hun slaven, aanbeden als goden. Ze zouden bij wijze van voor het eerst echt goddelijk lijken, voor de verarmde en ongeletterde slaven.

Voluit gebruik door de goeden van alle technologische macht op aarde voor Vrede en Gerechtigheid voor iedereen, menselijkheid op alle mogelijke niveaus en situaties, zou een paradijs zijn zoals nooit eerder. Snel zouden alle vormen van criminaliteit worden opgerold, want wat blijft nog verborgen met zulk een macht ? Welke terreur bende houdt stand tegen zulk een macht ? Alles zou in balans gebracht worden, de mens met de mens, en de mensheid met de natuur, en het zal leven. Er zal een goed en eerlijk leven zijn, voor altijd.

Deze twee sluiten elkaar uit. Het is óf het goede overwint het kwade, óf het kwade overwint het goede. Het goede accepteert het kwade niet. Dit is een misvatting van de grijze meute. Ze snappen weinig tot niets. Het kwade accepteert het goede niet, maar roeit het uit. De dief wordt een moordenaar, het slachtoffer wordt een rechter. Het kwade wil onderwerping, het goede wil menselijkheid.

Omdat de technologische macht zo groot is geworden, lijkt het er op dat er drie mogelijkheden zijn. Door de poort naar de hel, en dan is die hel wellicht voor eeuwig en altijd, of totdat het totaal wordt vernietigt. Door de poort naar het paradijs, en dan is dat voor eeuwig en altijd; want waarom zou het moeten worden vernietigt ? De laatste mogelijkheid is als het ware uitstel van de keuze. Terug naar de grijze wereld van alles half, de wereld van chaos en de dommen. Dat is een zware klap voor de mensheid die de huidige technologie vernietigt, zodat alles wat overblijft weer ossenwagens en visnetten zijn, en zo meer van dat soort handarbeid. Dat is een aantal stappen terug. Het pad echter lijkt te leiden naar de onstuitbare groei van de macht van de mens. Hoe zou de mens ophouden zijn kunnen te verbeteren, ten goede en ten kwade ? Het is misschien mogelijk om de mensheid zeer lang in een laag technologische toestand te houden, maar het lijkt zeker dat we vroeger of later weer voor de keuze tussen de twee poorten komen te staan: het goede overwint het kwade, of het kwade overwint het goede.

Ook al zou het kunnen dat de mens wordt teruggeslagen door eigen domheid en slechtheid, zodat een afschuwelijke hoog technologische wereld tirannie niet nu ontstaat, en ook niet het eeuwigdurende rijk van de goeden met dezelfde macht gebruikt tegen de kwaden, dan nog lijkt het een feit: de mensheid staat nu voor de twee poorten, voor een keuze. De keuze tussen de hel en het paradijs.

Ik denk dat de kwaden dit ook zien en goed beseffen. Ze denken dat ze voor eeuwig goden kunnen worden, over de vertrapte slaven mensen. Dat is hun hoop. Er zijn drie groepen mensen op aarde, als het ware, of drie geradicaliseerde vormen die mensen kunnen nadoen of leven. Het leven van de dommen die niets snappen, alles is half. Het leven van de kwaden, en alhoewel die dom kunnen beginnen en uiteindelijk zijn ze ook dom, ze kunnen ontzettend slim zijn op het laatst. Ze zijn een geïntegreerd geheel met zichzelf, want alles is kwaad wat ze doen en zijn. Alles is kwaadaardige strategie. Het worden monsters. Dan is er het leven van de goeden, en die kunnen ook dom beginnen maar uiteindelijk worden ze ook slim, want ze zijn ook geïntegreerd en harmonieus met zichzelf. Alles klopt, ze zijn goed, moedig en principieel, betrouwbaar en hebben de wil om zich op te offeren waar nodig, zijn eerlijk en zoeken naar een gezonde balans van dingen zodat alles kan leven; behalve het kwaad in de mensen.

Ook zo bezien is de groep van half, de grijze groep die per definitie dom is en dom blijft, een soort kinderstadium van de menselijke ziel. De mensheid als geheel zit in dit stadium, omdat goed en slecht beiden naast elkaar bestaan terwijl het elkaar uitsluit en bestrijd tot en met de uitroeiing. Veel mensen zitten ook in dit stadium, omdat ze zowel slechte als goede dingen doen, maar nog niet door lijken te hebben dat die twee dingen tegenstrijdig zijn. Het is tegenstrijdig en onlogisch om aan de ene kant iets goeds te doen, en aan de andere kant iets slechts. Door simpelheid wordt dat wellicht nog niet begrepen, maar zal later wel begrepen worden, en dat is de keuze om goed of slecht te worden. Wie goed is, wil goed op goed stapelen, voor eeuwig en altijd. Die wordt een wereld waar alles goed is en gelukkig.

Wie slecht is, wil smerige truck op smerige truck stapelen, en die noemt zichzelf wijs op die manier. Die denkt zelf gelukkig te worden, door anderen in het ongeluk te storten, en die denkt dat niemand hem uiteindelijk door zal hebben. Die denkt dat duisternis hem zal verstoppen, voor eeuwig. Dit is mijns inziens een misvatting. De slechten gaan uiteindelijk nergens heen. Het is een beest dat zijn eigen staart eet. Duisternis bestaat vooral in de menselijke illusie. Alles dat bestaat, geeft licht, maar ook als dat niet zo zou zijn denk ik dat dit zo is voor zo iets simpel en primitief als wij zijn, mensen op aarde, een soort die nog maar net lijkt te bestaan, en nog niet al te veel goeds heeft weten te presteren, helaas. Wie zal zich uiteindelijk laten mishandelen door de slechten, wie zou voor eeuwig hun buit kunnen zijn ? Hun hele denkwijze is waanzin, het is een knoop. Hun hele denken zélf is in duisternis, zo duister dat ze zichzelf in de knoop hebben gedraaid. Aan het einde van het labyrinth waarvan ze denken dat ze de grote pot goud vinden, vinden ze alleen maar een niets. Een lange lijst aantijgingen die kloppen, waar al hun misdaden op staan.

De waarheid is uiteindelijk de waarheid. Wie zal dat ongedaan kunnen maken ? Het kwade is een val en een misstap, en niet meer dan dat. Er is uiteindelijk één toekomst, en dat is het goede. Binnen het goede is alles wat goed is, alles wat echt gelukkig maakt, per definitie en zonder voorbehoudt. De mensheid hoort in het paradijs te leven, voor altijd, maar degenen die nog denken dat er toekomst in het kwaad is, die het slechte willen uitproberen, hoe kunnen die door die deur zonder hun vrijheid te verliezen ? Dit is blijkbaar het probleem.

De tijd lijkt echter op, alhoewel een uitstel misschien nog denkbaar is. Wie het goede wil, moet het slechte weren, wie het slechte niet weert, zal mogelijk sterven als de boot vertrekt naar het paradijs, want hij past niet aan boord, hij brengt ongeluk en chaos, doet slechte dingen en het goede dat hij doet, hij breekt het weer af. Alles is voor de helft. De grijze meute, waar horen ze thuis ? Blijkbaar in een simpele wereld, voor een niet al te lange tijd, tot ze hebben kunnen leren, zodat de schade nooit zo erg is dat ze zichzelf vernietigen.

Het zou dus kunnen dat de mensheid nu de stap moet maken, en zal maken, om geen kind meer te zijn. Dat zou het einde kunnen betekenen voor de grijze massa. Ironisch genoeg kan de grijze massa een nieuw dogma en stam religie als dit, ook omarmen als de nieuwe “waarheid”, ook al bestaat waarheid voor hen niet werkelijk. Het zal weer veel meedoen en niet opvallen zijn, je plekje verdedigen in de menselijke kudde. Hoe dat zal gaan zou moeten blijken, in een wereld waar de goeden de kwaden hebben onderworpen. Ze zouden uiteraard een stuk beter af zijn onder de goeden, dan onder de kwaden. Als dit de toekomst moet zijn, dan zal het zo moeten zijn.

Volgens sommige en bepaald geen onbekende zieners uit het verre verleden, is iets dergelijks ook inderdaad de toekomst, en weer anderen voorzegden de vernietiging van hun volk. De logica lijkt te kloppen, en verder weet ik het ook niet ;-). Persoonlijk ben ik er op tegen om nog meer te zien van de hel die mensen kunnen veroorzaken; maar goed, dat is maar een mening van een mens. Het is de moeite waard om het beter te doen.

Nederland is helemaal niet zo goed. Het gaat eigenlijk behoorlijk slecht in Nederland, op fundamenteel niveau en wat de richting is. Hier nog een zelf bedacht spreekwoord: Wie zich altijd met het slechtste vergelijkt, wordt zelf het slechtste. Vergelijk je met het goede, met het beste, dan wordt je beter. Vergeet bij het prijzen van het goede, niet het kwade te zien en om beter te vragen. Het moet beter dan hoe het nu gaat in Nederland. Zoals het nu gaat, het zal niet goed eindigen. Het gaat drastisch verkeerd, ook al gaat het langzaam. Mobiliseer alle goede krachten. Het moet echt beter.

Mijn mening in ieder geval is, dat alles begint bij de ene mens die naar de andere luistert, goed luistert en probeert te begrijpen en iets doen als er onrecht is. Dit van de ene tot de andere mens, het maakt niet uit in welke situatie. Het kan de ene zwerver tegen de andere zijn, het kan de Minister tegen een interruptie in de Tweede Kamer zijn. Alles lijkt daar op gebaseerd te zijn. Dat is de bouwsteen van alles. Praten lukt de meesten nog wel, luisteren lijkt vooral het moeilijkste. Waar praten niet lukt, is nog beter luisteren een oplossing. Dus alles vernauwd zich tot individuele moraliteit, en iedereen kan daar iets in doen. Uit alle kleine goeds, ontstaat een groot en machtig goed dat al het kwaad zal vernietigen. Dan gaat de poort van het Paradijs open.

Propaganda werk:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *