Interview met Dieke

7dec - door Jos - 0 - Over interview

De reactie van Dieke Koster op het boek “Distribute Power”, door Jos Boersema,

16 november 2018, Groningen

Jos: Hoeveel heeft u van het boek gelezen ?

Dieke: Tot ik wist waar het over ging.

Jos Boersema: Wat vond u van het boek “Distribute Power” ?

Dieke Koster: Als ik een hele mooie samenvatting in een paar woorden … daar moet ik me even in verdiepen … Met dergelijke boeken blijft het altijd de vraag of het wel begrepen wordt, hoe het wordt opgevat.

Jos: Wat vond u er van ?

Dieke: ik vond het treffend, dat weet ik wel. Vaak blijft zo’n boek in algemeenheden hangen. Ik dacht ook “poeh, wat ken jij een hoop engelse woorden.”

Jos: Dit soort boeken komen meestal inderdaad niet verder dan wat algemeenheden. Ik las in het partij programma van de Partij voor de Dieren veel goede dingen, waaronder dat de hulpbronnen der aarde voor iedereen zijn; in het programma van de Socialistische Partij staat dat de economie gedemocratiseerd moet worden. Daar blijft het dan bij.

Dieke: Het zijn stagnerende algemeenheden, de truk is hoe dat te doen.

Jos: wat vind u er van hoe beschreven staat dat dit zou moeten in mijn boek ?

Dieke: Ik vroeg mij af hoeveel mensen zoveel woorden zouden kunnen begrijpen.

Jos: Bent u het er mee eens dat iedereen recht heeft op land.

Dieke: Ja absoluut. Het helpt ook de overbevolking van ons land. Het zou ook andere landen helpen.

Jos: Wat vind u er van dat mensen, behalve landbouw grond, ook een perceel land op een industrie terrein krijgen, liefst dicht bij en met de nodige toegangswegen.

Dieke: Dan vraag ik mij af hoeveel mensen een eigen fabriekje gaan bouwen. Dan zouden ze samen moeten gaan, en de grond zou naast elkaar moeten liggen. Het gaat ontzettend veel gedoe en ruzie kosten voordat dat lukt.

Jos: Het idee is dat er een ruime land buffer is, dus meer percelen dan bevolking. Dat schept lucht in het systeem, voor mensen om land met elkaar te ruilen (eventueel voor geld) en een plek te vinden om samen te gaan. Grond kan ook voor een prijs gehuurd worden van elkaar.

Dieke: Tuurlijk, dat is zo, maar dat vereist altijd samenwerking, maar dan moeten mensen het eens worden, dat is heel moeizaam. Er zijn teveel mensen, meer mensen dan lucht. De wereld bevolking is heel snel gegroeid. (…)

Jos: Als mensen het eens moeten worden in een bedrijf, is dat inderdaad alleen geschikt voor mensen van goed gedrag, waar en misschien niet veel van zijn. Het is echter niet nodig om op gratis land een co-operatie te beginnen. Iemand met de wil kan iets beginnen, en anderen als werknemers inhuren.

Dieke: Dat is waar. Maar dan moet het wel over een buffer aan geld beschikken om de lonen te betalen.

Jos: Een bedrijf start klein op een perceel, en als het goed loopt kan er misschien iemand in deeltijd of project basis worden ingehuurd, van de omzet van het bedrij, of gespaard kapitaal.

Dieke: En dat kapitaal moet je dan lenen, meestal.

Jos: Nee, dat kan zelf gespaard worden door de winst op de eerdere handel van het bedrijf …

Dieke (interruptie): … als dat mogelijk is …
Jos: Inderdaad, dat is juist.
Dieke: Het is afhankelijk van of jou onderneming succesvol blijkt
Jos: Correct … ik vervolg mijn vertoog, voorzitter … Het bedrijf heeft dus niet veel geld zomaar, en kan dus alleen heel langzaam groeien.

Dieke: Dat is zonder meer een feit. Veel mensen hebben moeite om dat in te zien. Je moet er toe bereidt zijn.

Jos: Waartoe bereidt ?

Dieke: Om heel lang niets te verdienen.

Dieke op de fiets in Groningen, altijd bezig de stad schoon te houden door straat rommel weg te halen.

Jos: Hoera ! Dat is precies waar het om gaat bij iedereen gratis land te geven, want dan zijn er minimale of zelfs geen kosten die het bedrijf vernietigen.

Dieke: Ja de kosten zijn zeer gevaarlijk. Het maakt een bedrijf mogelijk, maar helpt het ook om zeep.

Jos: Dan hebben we dat uitgedebateerd. Dan was er nog een punt over bevolkingsoverschot. We zullen het met het land moeten doen dat we als volk hebben. Dat geldt ook voor een economie waarin land in bezit van een klein aantal mensen is, die vervolgens de rest – die min of meer hulpeloos is – kan uitbuiten.

Dieke: Ja dat is zo. Ze zijn tamelijk hulpeloos. Ze moeten zelfs water kopen.

Jos: Tja, we hebben al weer heel wat opgeschreven, zo gaat dat als men in detail ergens op in gaat.

Dieke (interruptie): Absoluut !

Jos: Ondanks het zien van enige gevaren of uitdagingen bij het principe van land voor allen als onvervreembaar recht, blijft u toch positief over dat dit moet worden ingevoerd ?

Dieke: Het is op het moment lijkt me onmogelijk, want er is niet genoeg land. Je zou de hele oceaan moeten inpolderen. (…)

[kort debatje over dat dit een ander onderwerp is, te snel om op te schrijven.]

Jos: Dat is een andere vraag over hoeveel land er totaal is, terwijl dit de vraag is over wat we doen met het land dat we nu hebben.

Dieke: Dat is waar.

Jos: Vind jij dan dat we door moeten gaan met land verhandelen zoals het nu is ?

Dieke: Nee, eigenlijk moet alles diepgaand worden gewijzigd.

Jos: Land voor eenieder is een diepgaande wijziging in het stelsel.

Dieke: Het is een heel goed begin, maar zet dat maar eens in werking …

[When reviewing the interview text, Dieke added the word “+ houden” dus dat het ook moeilijk in werking te houden zou zijn.]

Jos: Zou jij gratis land willen hebben, als verder ook iedereen dat krijgt ?

Dieke: Ja, maar alleen als verder iedereen het ook krijgt.

Jos: Inderdaad, daarom vraag ik het ook zo. Wil jij hier nog iets aan toevoegen Dieke ?

Dieke: Nee.

Jos: Bedankt voor het debat.

Dieke: OK, tot je dienst.

Jos: Wat was uw opleiding ?

Dieke: Sociale geografie. Ik noemde het asociale geografie, de mens was terug gebracht tot een statistiek.

[A few days later …]

Jos: Dieke, ik heb opgezocht hoeveel landbouw grond iedere Nederlandse volwassene zou krijgen: 42×42 meter. Dat is een mooi stukje land ?

Dieke: That is quite nice, less than a quarter of a hectare. You can do something with it, especially if you join together.

Propaganda werk:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *