Zonder fatsoen geen Democratie

12apr - door Jos - 0 - Over communicatie

De groepering “Virus Waarheid” lijkt het respect en fatsoen te gaan verliezen, getuige een ontvangen algemene e-mail waarin Claus Schwab van de “Great Reset” in een poster duidelijk onnodig wordt beledigt door het gebruik van een Amerikaanse scheldwoord. Typerend overigens, dat het schelden en slechte gedrag wéér op/door Amerika (de VS) is geïnspireerd. De vraag wordt gesteld of een dergelijk type woordgebruik een goed idee is. Het antwoord is nee.

U maakt mijns inziens een strategische fout door mee te gaan in slecht verbaal gedrag. Iedereen moet zich goed en fatsoenlijk gedragen. De Overheid door geen demonstraties neer te slaan. De oppositie moet nóg netter zijn in alles.

Democratie hangt af van het gesprek. Als er geen gesprek is omdat er gescholden wordt, volgt oorlog, dictatuur en tirannie. Fatsoen is belangrijker dan wet (!).

“Dickhead Claus” is ontoelaatbaar. “Nazi” of “crimineel” of zelfs “monster” is denkbaar, mits goed beargumenteerd.

Verzonden onder: https://viruswaarheid.nl/juridisch/paul-van-musscher-en-zijn-wetteloze-haagse-politiekorps/

Toen was de ruimte alweer op. Wat hier dus nog aan toegevoegd had moeten worden, is: Nederland is gebaseerd op Geert de Grote: “fatsoen” en geen bezopen/corrupte priesters. Willem de Zwijger (bekend van verdraagzaamheid) komt veel later.

Wat ook niet in het contact venster paste: Politie chef Paul van Musscher heeft gelijk als hij schrijft:

“Het maakt deel uit van de samenleving die wij willen zijn; als jij wilt dat de overheid zich gedraagt, moet jij jezelf ook gedragen. Het geeft rechten en plichten.”

Paul van Musscher, Tijdschrift voor de Politie uit 2018 (bron, artikel op Viruswaarheid, link boven).

Het artikel op Viruswaarheid lijkt een oppositionele kant te kiezen tegen deze uitspraak, omdat de Overheid (of in dit geval een politie chef) het gedrag van burgers niet zou mogen beoordelen, citeer:

Paul begrijpt duidelijk niet dat het gedrag of de mening van burgers niet aan hem ter beoordeling staat. Mensen die zich aan de wet houden, behoren door de overheid met rust gelaten te worden.

Virus Waarheid (bron: artikel boven)

Alhoewel dit ook klopt — burgers horen door de Overheid met rust gelaten te worden als zij zich aan de Wet houden — is het desalnietemin zo dat de burgers zich óók goed en fatsoenlijk behoren te gedragen. Verder is het ook nog zo, dat zowel Viruswaarheid vrijheid van meningsuiting mag genieten, maar ook de politie chef. Wat is dan precies dat “zich gedragen” ? Wanneer gedraagt een burger zich goed, en wanneer de Overheid ? Een mening kan geuit worden, zonder dat dit op een grove en onfatsoenlijke manier hoeft te gebeuren.

Mensen grof uitschelden valt volgens sommigen waarschijnlijk onder de vrijheid van meningsuiting, maar het is desalnietemin een culturele fout (om het zo te noemen), óók als het wettelijk zou mogen. Wetten of geen wetten: als mensen elkaar grof gaan uitschelden, dan is dat het einde van de democratie en het begin van vechten. Waar mogelijk moet dat moment worden uitgesteld, als niet geheel vermeden worden.

Een vraag wordt nu: wie trekt deze bewegingen of organisaties mee in dit slechte gedrag ? We kennen dit slechte gedrag ook van de S.P. (Socialistische Partij), die zich daar vermoedelijk mee in de eigen vingers heeft gesneden (ook weer Amerikaanse scheldwoorden in dit geval). Schelden in de politiek lijkt breed gebruikt te worden in Amerika, waar de democratie vermoedelijk inmiddels niet meer bestaat en/of reddeloos verloren is. Mijns inziens is dit weer één of ander project van iemand (heersende klieken) — alhoewel het ook algemene chaos van jeugdigen en ongedisciplineerden kan zijn — met als doel betreffende beweging of organisatie te vergiftigen met een contraproductieve strategie. De heersende klasse is tegenwoordig extreem geraffineerd in hun propaganda.

Derhalve ga ik er van uit dat Viruswaarheid is geneutraliseerd en het pleit op termijn gaat verliezen, als niet op de ene manier, dan wel op de andere manier. Zo gaat dat, als men het fatsoen niet wil steunen. Dan is het eigenlijk wel een beetje over en uit. Dat is zowel juist op principe niveau, alsook hoe veel mensen van Nederland op gebrek aan fatsoen zullen reageren (misschien vooral buiten de beruchte grote steden van de Randstad ?). Niet bepaald een slimme zet van Viruswaarheid, met een belangrijke rechtszaak in het vooruitzicht. Wilt u heel fatsoen minnend Nederland tegen zich in het harnas jagen, en zo een precedent zetten tegen de Democratie en Rechtstaat ? Dat dreigt dan te gebeuren. U geeft “ze” wat “ze” willen horen: “kijk maar, ze hebben ook geen fatsoen”. Menigeen zal dan denken als de veroordeelde — de held — onterecht in de gevangenis moet zitten … “Hij had ook geen fatsoen meer, dan houdt het heel snel op, dus laat maar, ik interesseer me er niet meer voor …”. Of dat nu goed is of niet, het heeft een politieke werking.

Uiteindelijk is er geen mens die slecht fatsoen goed kan verdragen, of er op zit te wachten. Dat geld uiteraard voor goede mensen, maar zelfs zware criminelen onderling beginnen vaak direct te vechten bij tekenen van “gebrek aan respect”.

De betere reactie op gebrek aan fatsoen door een andere politieke beweging, is juist extra netjes en fatsoenlijk te worden, om het contrast te vergroten. Op die manier krijgen mensen misschien door wie voor de waarheid staan, en wie voor de leugen. Op het moment dat de kogels vliegen en de slachtpartijen zijn begonnen, is er altijd ook nog wel ruimte voor een kreet of een boze tong, maar liefst eerder niet. Begrijpen sommigen mensen hoe afschuwelijk het grote georganiseerde geweld is, als volwassenen tegen volwassenen optrekken, met moord en vernietiging als doel ? Grof schelden is de opmaat naar dergelijke onlusten.

Er is zelfs een argument denkbaar dat het beter is om de leugen in nette kleren te steunen, omdat alles toch uiteindelijk chaos en ellende is, als niet vroeger later. “Alles is toch leugen en bedrog, uiteindelijk weten we niets en worden we uitgebuit en mishandeld.” Dan hebben we tenminste nog de buitenkant die er goed uitziet, waar discipline uit spreekt. Als de makkelijke dingen al chaos en ellende zijn, wie gaat zich dan nog druk maken over waar “ze het allemaal over hebben” ? Dat is hoe een dictatuur ontstaat, uitgelokt door het volk zelf. Als de chaos te erg wordt, komt er een dictatuur. Als het gesprek een scheldpartij wordt, komt de dictatuur om de hoek.

Scheur uzelf los van de dwaasheden waar sommigen zich van menen te moeten bedienen, en keert terug naar de universele waarden van: fatsoen, respect, goed gedrag op alle mogelijke manieren, enz. Achter respect (niet in de zin van angst, maar in de zin van beleefdheid) en goed gedrag, komen al snel: discipline, eerlijkheid, waarheid, begrip, rechtvaardigheid, principes hebben, vrede, harmonie … enz. Goed gedrag is de poort naar het Paradijs. Verbeteren, in plaats van verslechteren.

Achter grof schelden en het fatsoen uitdagen, komen al snel: onwettigheden, liegen, chaotische opstootjes en vechtpartijen, niet meer naar de andere kant luisteren, onredelijkheid en overdreven emotionele uitingen, niet meer in staat tot gesprek laat staan compromis, enz. Het is de poort naar de dictatuur. Uiteraard moet ondergetekende dat ook doen, en alhoewel dat ook wel eens fout zal gaan, moet men het toch blijven proberen. Bewust de verslechtering kiezen is een strategische fout, het zich laten domineren door de oppositie. Sta boven het straatvuil.

Het gaat er niet om of dit pleidooi “de arrogantie van het fatsoen” zou vertegenwoordigen, of dat “domme en achterlijke mensen hebben nu eenmaal een tong als een rol prikkeldraad, maar die mogen ook spreken”. Wilt u winnen ? Wilt u de Democratie en Rechtstaat behouden ? Dan doet u wat nodig is, ook als het minder leuk is. Het is een kwestie van opofferen, volhouden. Het goede voorbeeld geven is helemaal niet zo leuk, maar het moet gebeuren. Wie het lastige werk al niet wil doen als het makkelijk is, wie zal zichzelf de discipline opleggen als de macht in zijn eigen hand ligt ?

Bericht ontvangen (één dag later) van Viruswaarheid:

Viruswaarheid schreef op 2022-04-12 20:09:

Beste Jos,

Hij is op het randje, dat zijn we met je eens.

Maar soms mag dat. Zo staan we erin.

Vriendelijke groet, [Naam], emailteam  Viruswaarheid.

Bericht in antwoord verstuurd (zelfde dag), van Jos Boersema:

Beste [Naam],

Zoals ik het zie, is het geen kwestie van “waar ‛wij’ (de oppositie) ons goed bij voelen”, maar dat we alles puur technisch en strategisch moeten afwegen om “het spel” (de politiek) te winnen. Het gaat niet om ons, maar het hogere doel, en daar moeten we dus soms dingen voor doen en laten, wat Viruswaarheid natuurlijk ook doet.

Misschien is het zo dat “iets soms mag”, maar ik denk dat dit de verkeerde houding is. De vraag is: winnen we op deze manier, wat bereiken we er mee, of maken we iets kapot. Ik denk dat we tegenwoordig extreem op onze hoede moeten zijn met de heersende klasse, want hun propaganda systemen worden in de regel heel erg onderschat door de gemiddelde burger, en ook de manier waarop zij de oppositie controleren, financieren, manipuleren, en uitspelen tegen andere groepen. Het moet echt gezien worden door de bril van een oorlog, en dan moet alles tot in het uiterste detail worden doorgewerkt en overwogen. Het gaat immers wel om het veranderen van een semi-democratie en half Rechtstaat, in een dictatuur/tirannie (dat is hun doel, zoal gewoonlijk).

Wat ik dus denk dat het doel is van de heersende klasse, om de oppositie dit soort dingen te laten doen (want ik ga ervan uit dat dit rechtstreeks bij de vijand vandaan komt, via hun diverse infiltratie en controle systemen), het doel is dat een bepaalde groep neergezet wordt als “de slechten”. Dat is dan Viruswaarheid en anderen. In de beeldvorming van de massa media “dat zijn de ergsten, dat is het straatvuil, dat zijn de criminelen, daar is niet meer mee te praten, die zijn helemaal gek”. Zo wordt de oppositie neergezet, maar let wel op dat de mannetjes in nette pakken niet zo snel grof taalgebruik zullen toepassen, of dat wordt toegedekt. Daar hebben ze weer anderen voor (toch?). Zo houden ze hun eigen imago goed, en dat is natuurlijk essentiëel.

Zoals al genoemd is er het directe effect: Viruswaarheid maakt zich schuldig aan grof taalgebruik, en toont daar mee aan dat het inderdaad een groep slechte mensen zou zijn. We waren toch nette mensen ? Blijkbaar niet (en ik maak me nu ook extra zorgen over de komende rechtszaak tegen Willem Engel).

Nu heb ik er nog eens een nachtje over geslapen, en dat helpt, en nu zie ik ook een ander gevaarlijk systeem: door iemand heel grof te beledigen (Claus Schwab in dit geval), door de “gehate groep” (Viruswaarheid en Corona oppositie in het algemeen), en deze Claus Schwab zal echt niet zo bekend zijn in het land (een vreemde dus, maar hij heeft verder nette kleren aan en een boekje geschreven “dus zal wel een nette kerel zijn”), ontstaat juist sympathie en liefde voor Claus Schwab. Leg ik dit zo goed genoeg uit ? Ik maak het vaak (te) lang, dat weet ik heel goed hoor, maar ik krijg vaak anders het punt niet gecommuniceerd heb ik gemerkt (in het algemeen hoor).

Voorbeeldje: er stapt een man het café binnen, die we nog nooit gezien hebben, en een stel mensen waar we torenhoge negatieve vooroordelen tegen hebben en denken te kennen, beginnen die man die net binnen komt als een idioot uit te schelden voor alle ergste scheldwoorden die maar te bedenken zijn. De man ziet er verder netjes uit, en houdt dan een betoog over waarom zijn plan voor de samenleving nuttig en goed is en iedereen daarna blij en gelukkig wordt (waar niemand veel van snapt, of in is geïnteresseerd, wat helaas is dat nu eenmaal zo, mensen interesseren zich er meestal niet erg voor). Wat is het effect ? Ik denk dat het effect is, dat andere mensen (derden) het gaan opnemen voor die onbekende die net binnen komt.

① Iemand ongenuanceerd beledigen met ordinaire scheldwoorden werkt dus negatief op Viruswaarheid zelf, en bevestigd het vooroordeel dat is geschapen door de massa media.

② Doordat Viruswaarheid in “het verdom hoekje zit”, worden mensen die grof worden aangevallen door Viruswaarheid door derden gezien als slachtoffers van “die rotzakken van Viruswaarheid die weer hun fatsoen niet kunnen houden”, en daarom wordt het Slachtoffer (Claus Schwab) juist op het schild gehesen (en dat is het doel hiermee dat de heersende klasse heeft, zoals ik het zie).

Het enige kleine pluspunt wat door deze belediging misschien bereikt wordt, speelt zich denk ik vooral af in de hoofden van jeugdigen, die alles nog heel erg emotioneel en oppervlakkig begrijpen (of niet begrijpen). Die vinden het dan “vet en stoer” om iemand met een hoge positie en net pak zomaar te mogen uitschelden voor het ergste. Dat geeft ze een gevoel van macht en gerechtigheid, en dan denken ze dat andere mensen dat gevoel kunnen overnemen en dat daardoor die persoon (Claus Schwab) “door de mand valt”. Helaas werkt dat dus denk ik helemaal niet zo. De meeste menseen die er politiek toe doen zijn veel ouder dan 20 jaar, en helemaal niet onder de indruk van grof schelden, en die snappen ook al lang dat mensen in nette pakken net zo goed afschuwelijke misdadigers kunnen zijn.

Ik denk dat jullie op deze manier in de tang genomen worden door externe krachten, die denk ik niet eens uit Viruswaarheid of zelfs uit Nederland komen. Dit soort scheldwoorden politiek heeft denk ik niet per toeval vaak Amerikaanse scheldwoorden.

Het is gewoon heel erg onfatsoenlijk, en de enige die schade gaat leiden is Viruswaarheid zelf, en diegene die hier het voordeel uit gaat melken, is Claus Schwab, die zich nu voor kan doen in de zogenaamde “nette media” (zoals NRC of zo iets) als een intellectuele held die ook echt de moed en durf heeft om “het schorriemorrie van de straat” tegen zich in het harnas te jagen (getuige de scheldwoorden tegen hem gebruikt, waar dus verder geen inhoud in zit), en zo kan Claus zich zelfs voordoen als een held van de oppositie (!). Hij kan “the underdog” positie innemen, en zo sympathie uitmelken.

Het is ook heel gevaarlijk om dit één keer te doen, want de massa media kan dat genadeloos 1000 × uitvergroten, en over 10 jaar hoor je het nog. Dat is de macht die ze hebben.

Dit hele systeem van schelden en dan een enorme negatieve reactie bij de overgrote meerderheid van het volk, heeft zich in Amerika bijvoorbeeld ook al voorgedaan inzake de “B.L.M.” (Black Lives Matter). Dit is een bewezen systeem van politiek. Door hun slechte gedrag in het algemeen, verbaal in het bijzonder, hebben zij zich onmogelijk gemaakt, en de-facto niets bereikt. Sterker nog, ze hebben de heersende klasse steviger in het zadel geholpen, door te laten zien dat er geen alternatief is en dat mensen zo slordig, slecht, oppervlakkig, onfatsoenlijk en grof zijn, dat het al zo goed gaat als haalbaar is … B.L.M. was overigens ook vooral een beweging van jeugdigen, en jeugdbendes oprichten en besturen is ook een oude truk van de heersende klasse.

Heel erg oppassen dus, zou ik denken ! Goed nadenken, want dit is een fundamentele breuk met de kreet “liefde en waarheid” en “we zijn nette mensen”. Die kreten zijñ dan verleden tijd, als deze poster gebruikt gaat worden. Er spreek geen liefde uit die poster, er zit geen zinnige waarheid in (of in ieder geval wordt plaats op de poster onnodig verpest, terwijl daar waarheden hadden kunnen staan die belangrijk zijn). Het is heel duidelijk geen nette poster. Viruswaarheid trekt zichzelf hiermee omver.

Er is echter hoop, en dat is dat jullie nu ineens hard bakzeil halen, en jullie je niet meer met dit soort truks laten besturen, vernederen en onschadelijk maken. Dus als het ware een nieuw schild in jullie strategie en systeem, waardoor het de heersende klasse weer moeilijker gemaakt wordt. Dat kunnen jullie doen door iets te zeggen als “na rijp beraad hebben we gezien en besloten dat deze poster toch echt niet kan, want we willen alles graag netjes houden, we zijn nette mensen die voor liefde en waarheid ons best willen doen”. Dus direct uitkomen tegen dit soort posters. Dan staan jullie ineens te blinken in het volle licht van goed en prijzenswaardig gedrag. Dat kan nog, zolang die poster niet werkelijk is verspreidt, maar zelfs daarna nog, maar dan heeft VIruswaarheid wel schade die misschien niet makkelijk is goed te maken.

Denk alstublieft heel grondig na, en win desnoods meer advies in, eventueel ook van reclame experts (politiek is tegenwoordig allemaal propaganda en reclame technieken). Jullie gaan nu breken met je eigen “merk”, je eigen slogans, die juist zo goed waren ! Maak uzelf niet kapot !

Die mensen die met die posters komen, waarom zouden wij die vertrouwen ? Ik vertrouw ze voor geen cent, en denk dat ze voor de vijand werken, als niet direct dan indirect en meegesleurd door onkunde en financiering enz.

beste groeten,
Jos Boersema

Bericht ontvangen van Viruswaarheid, weer een dag later

Viruswaarheid schreef op 2022-04-14 22:08:

Beste Jos,

Even een reactie op je mail. Waarvoor dank je wel overigens! Natuurlijk heb je op punten gelijk, maar we zijn er ook nog steeds om de mensen wakker te schudden/te houden. Ik heb hieronder gereageerd in het rood¹. Kijk maar of je er wat mee kan en anders excuses van ons uit voor deze poster.

Het is niet de bedoeling om mensen hierover in het harnas te jagen.

Vriendelijke groet, [Naam], emailteam  Viruswaarheid.

Citeer Jos: …….maar let wel op dat de mannetjes in nette pakken niet zo snel grof taalgebruik zullen toepassen, of dat wordt toegedekt. Daar hebben ze weer anderen voor (toch?).

Reactie Viruswaarheid: Heb je weleens gehoord van Norbert Dikkeboom? Niet rechtstreeks van de mannetjes in nette pakken, maar wel via deze man.

Citeer Jos: ……… door iemand heel grof te beledigen (Klaus Schwab in dit geval), door de “gehate groep” (Viruswaarheid en Corona oppositie in het algemeen), en deze Klaus Schwab zal echt niet zo bekend zijn in het land (een vreemde dus, maar hij heeft verder nette kleren aan en een boekje geschreven “dus zal wel een nette kerel zijn”), ontstaat juist sympathie en liefde voor Klaus Schwab. Leg ik dit zo goed genoeg uit ?

Reactie Viruswaarheid: Je legt het wel goed uit maar ik ben het niet met je eens. Ik proef er een stukje angst onder, kan dat kloppen?

Citeer Jos: Dan staan jullie ineens te blinken in het volle licht van goed en prijzenswaardig gedrag. Dat kan nog, zolang die poster niet werkelijk is verspreidt, maar zelfs daarna nog, maar dan heeft Viruswaarheid wel schade die misschien niet makkelijk is goed te maken.

Reactie Viruswaarheid: Alles kan als reactie, we nemen het zoals het komt.

1) Leesbaarheid wijziging van de originele e-mail: Tekst in rood is niet mogelijk op deze pagina, daarom is gekozen voor de toevoeging “Citeer Jos” en “Reactie Viruswaarheid”, met cursief/vet gedrukt verandering van weergave.

Bericht in reactie op e-mail hierboven, verstuurd op 15 april 2022.
Let op: deze e-mail bevat illustraties van onbehoorlijk verbaal gedrag. Dit leek mij noodzakelijk om het punt te maken. Geen van deze beledigingen zijn bedoeld als beledigingen. Het is alleen een mening over hoe taal werkt en waarom deze beledigingen niet gebruikt zouden moeten worden in het politieke proces. Soms kan het helpen om iets nóg extremer te maken, zodat het gemaakte punt duidelijker wordt. Wie deze hele conversatie volgt, zal dit waarschijnlijk snappen. Wie alleen een uit zijn context gesneden citaat ziet (een bekende massa media truk), die wordt voor de gek gehouden. (Enige taal verbeteringen op het origineel toegevoegd.)

Beste [Naam], Viruswaarheid,

Voor de volledigheid van onze conversatie zal ik ook nog even weer reageren, en dan kunnen we het wel afsluiten denk ik. Neem aan dat jullie ook meer te doen hebben ! Helaas ben ik zo’n type die graag alles tot in het uiterste uit wil debateren/berekenen (tot vervelens aan toe haha ;-).

Even punt voor punt …

① Wakker schudden/te houden. Helemaal mee eens, maar ik denk dat mensen door “dickhead” (of: “klootzak, hondelul, zakkenwasser, mongool, tifuslijer …”, dingen die we misschien graag wel stiekem denken haha) juist in slaap raken. Dan is de reactie “oh, het schelden is begonnen ? laat maar … zzzz”. Hebben we allemaal al zo vaak gezien toch, schelden. Maar vergelijk dit: “Claus Schwab, telg uit een beruchte Nazi familie”. Gewoon heel droog wat dingen uit Claus programma oplepelen alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Denk dat mensen daar heel erg van kunnen schrikken, alhoewel het misschien wat tijd kost om in al het wollige taalgebruik van dit soort types een pakkend citaat te vinden. Dat zou dan de uitdaging zijn, en ik denk dat het ook best nog wel 20-30 woorden op zo’n poster mag zijn ? Dan zeg je echt wat (waarheid), je brengt het heel koel (liefde, je bent gewoon heel redelijk/feitelijk), je laat zien dat je rustig bent (want dat geeft mensen dan vertrouwen in je, mensen hebben natuurlijk reden om bang te zijn als ze iemand macht geven, en een oppositie beweging horen is ook macht geven). Het simpele woord “Nazi” of “Fascist” zou ook al beter zijn, alhoewel helaas de Amerikaanse propaganda veel werk heeft gestoken in het ontmantelen van dit woord (door bewegingen te steunen die continue “Nazi” roepen en zich dan slecht gedragen), maar ik denk dat ze dit nog niet echt is gelukt in de Europese landen, waar we echt weten wat het betekend (hier heeft de oorlog immers gewoed).

Grove scheldwoorden: mensen halen schouders op, reactie: “kinder gedrag”, “oh, zijn we nu op dit niveau aangeland”, enz. ?

Pakkende kern dingen uit het programma van de vijand, of scherpe typering: “wacht even, wát zijn die gekken nu van plan ????“. Hier gaat meer werk in zitten, en dat snappen mensen natuurlijk ook “aha, die hebben dus blijkbaar bestudeerd wat Claus heeft geschreven, anders citeren ze niet pagina 86 van zijn boekje …”, en dan verdien je daar weer punten mee.

Sommige dingen zijn beter, andere slechter, maar veruit het slechtst is het ongenuanceerde, inhoudsloze scheldwoord (mijns inziens, maar goed, niet iedereen denkt als ik geloof ik).

② Omdat ik de massa media van Nederland als criminelen zie al sinds ik weet niet meer hoe lang, kijk ik geen kranten en volg geen TV, en omdat de sociale media nu ook helemaal gecensureerd zijn volg ik daar ook eigenlijk niets meer, dus ik weet alleen van Norbert via de website van Virus Waarheid, want dat is eigenlijk het enige dat ik nog volg, dus ik heb Norbert maar één keer ergens in een toevallige video voorbij zien komen. Toen zei hij iets van dat Willem – de held – Engel een “ergste vlegel van Nederland was” of iets dergelijks. Maar die “scheldwoorden” van hem, waren wat mij betreft helemaal met zorg uitgekozen, om een indruk te geven van dat Dikkeboom zogenaamd beschaafd is. Iemand een “vlegel” noemen is een beetje ouderwets, en daarmee wordt een sfeer opgeroepen van “de nette dominee is boos”.

Het is heel wat anders als hij had gezegd “Willem Engel is een hondelul en gore zakkenwasser …”. Had hij dat gedaan, dan was hij denk ik direct zijn geloofwaardigheid kwijtgeraakt. Ik denk dus dat het niet alleen heel veel uitmaakt welke categorie scheldwoorden / typeringen worden gebezigd (vergelijk: “hufter” met “oproerkraaier”, totaal ander emotioneel effect toch ?). Nog weer iets verder opschuiven is iemand “opruiier” of “crimineel” noemen, en dat zijn woorden die gewoon kunnen en soms moeten. Hoe moeten we anders immers een wet breker benoemen. Dus het is een hele glijdende schaal aan woorden, en ik denk dus dat “we” heel erg moeten oppassen om helemaal “onderin” te gaan zitten, waar het niveau is bereikt van dronken criminelen die ruzie met elkaar zoeken en elkaar uitmaken voor “hoerenzoon, achterlijke mongool, smerige gore kanker lul” enz. Vanaf dat uiterste niveau (waar “dickhead”, wat vertaald “lul hoofd” betekend), is er nog maar één stap erger, en dat is fysiek met dingen gaan gooien.

Stel Rutte neemt de microfoon, trekt zijn middelvinger naar de oppositie, en zegt “Nou, ik ben blij dat jullie stelletje gore kankerhoeren nu even je bek dichthouden, want dat tifus gelul van jullie ben ik nu echt zo ontzettend kots en kots beu dat ik blij ben als jullie zo direct naar de hoeren zijn en wij weer hier even rust hebben, … rot toch even lekker op jullie, já jullie daar, rot toch even een kuteind op zeg !” Volgende stap is echt gooien met stoelen. Het heeft ook geen enkele inhoud, het is puur tijd verdrijf en tijd verpesten.

Ok ik zaag weer lekker door merk ik haha … dus nee ik ken Dikkeboom verder niet, maar als Dikkeboom dingen als “dickhead” tegen Willem – de held – Engel zegt, dan moeten we daar blij om zijn, want dan is het einde van zijn politieke carrière in zicht. Dan zijn we juist dubbel netjes, om dat te bespoedigen en laten zien dat het anders — netter en beter — kan. Voor je het weet is Willem Engel minister van Volksgezondheid (nou ja, beetje overdreven, maar dan blijven die deuren in principe open of gaan open).

③ Angst voor Claus ? Ik denk juist dat dit het idee is van mensen die met deze scheldwoorden gaan gooien, dat ze daarmee denken hun eigen angsten de baas te kunnen en te doorbreken. Het probleem is — wat mij betreft — dat het niet werkt. Min keer min is plus. Claus grof uitschelden, helpt Claus in het zadel, is onderdeel van de bredere propaganda vóór de “Great Reset”. Oppositie is er dan niet meer, want die heeft zichzelf onmogelijk gemaakt en daarmee het pleit verloren.

Overigens is er zowel reden om bang te zijn voor de heersende klasse (omdat het massa moordenaars zijn), en om er niet bang voor te zijn (want oorlog wordt het toch, het hangt er alleen van af hoe en welke strijd we gaan zien en in terecht komen). Het is altijd goed om een gezonde dosis angst voor de vijand te hebben, zodat de vijand niet wordt onderschat, maar effectief wordt geneutraliseerd.

Claus is maar één persoon, en heeft daarom geen macht. Dat is ook een andere kant waar ik op tegen ben: alles wordt alleen maar op de man gespeeld met dit soort poster. Daar zijn ze in Amerika ver mee, maar het is helemaal de foute manier van politiek. Het moet over inhoud gaan. Claus in niks, maar Willem Engel is als één persoon, net als u en ik, ook in feite niks. We leven in een miljarden samenleving. Het gaat om ideeën, het gaat om belangrijke algemene feiten, het gaat om politieke keuzes, wetten, enz. De focus zou zich niet moeten vernauwen tot een soort driehoek “Claus, Rutte, Willem”. Persoonlijkheden politiek, is geen politiek, en is al een hele grote stap naar de dictatuur. In de dictatuur, gaat het alleen nog maar om het persoonlijke karakter van de dictator. Politiek vernauwen tot persoonlijkheden, is eigenlijk al de dictatuur omarmen. Dan is er “de grote boze wolf” en “de edele redder in nood”, en dat is het dan. Dat is niet de echte politiek. De echte politiek is veel meer: hoeveel doden nu echt, hoe werken de maatregelen (overigens net gister nog met […] gepraat die chirurg is, en die vond mondkapjes en het hele mondkapjes beleid onzin), hoe zit het met de wetgeving omtrent de noodtoestand (die de regering impliciet heet uitgeroepen), wat doen we er aan als massa beweging, hoe organiseren we zo’n massa beweging enz enz. Grote dingen, die enorme hoeveelheden mensen tegelijk aangaan, in plaats van “kijk eens, we doen net alsof Claus ei op z’n hooft heeft, en is Rutte nu boos ?”. Het eerste is volwassen, het laatste is kinderlijk, wat mij betreft.

Ok dat was het weer. Denk dat ik wat in herhaling val ook, dus dan is het zo uitgedebateerd denk ik. Sorry voor lengte (weer).

beste groeten en veel succes met alles !
Jos

Einde verzonden bericht.

17 april 2022 ➡ Besluit genomen om protest acties met fiets te staken, omdat deze groeperingen (Nederland in Verzet, Viruswaarheid) blijkbaar met scheldwoorden politiek willen bedrijven, en/of daarin worden meegesleept door anderen (mogelijk de infiltratie systemen van de heersende klasse zelf). Scheldwoorden gebruiken, en niet alleen een klein groepje demonstranten die even wat loopt te scanderen maar direct vanaf de top via de posters die worden verspreidt, is mijns inziens vragen om een dictatuur.

Omdat de heersende klasse een dictatuur wil (zoals gebruikelijk), maar nu ook de oppositie (althans dit deel van de oppositie, maar er is al bijna geen oppositie), lijkt het een zekerheid dat de dictatuur verder zal toenemen. Alle maatregelen omtrent Corona zijn nu al zo erg, dat Nederland geen politiek “vrij land” genoemd kan worden. Er is overal repressie, om absurde redenen. De regering, aangestuurd door de massa media (de primaire macht in Nederland) regeert per willekeur, en verhult dit ook niet of nauwelijks.

Als er demonstraties zijn rond “de bevrijding van de Nazis”, dan loopt er een stoet mee, maar als de dictatuur uitbreekt in Nederland dan sta je natuurlijk weer alleen te demonstreren (tegen de avondklok in dit geval). Mogelijke conclusies zijn: ik loop blijkbaar te ver voor de troepen uit, of mensen willen graag in een dictatuur leven. Ook zijn er wat tactische redenen om juist wel door te gaan met demonstreren, en redenen om dat juist niet te doen. Wel doen is natuurlijk op zich een goed iets, en kan aandacht genereren voor het voorgestelde programma. Niet doen zou kunnen betekenen dat, als er een verdere golf van repressie over Nederland komt waarbij weer meer mensen worden opgepakt omdat ze hun mening hebben geuit en herhaald (!), dat ondergetekende daar dan niet bij zit vanwege minder actie, en dat daardoor deze website langer open zou kunnen blijven, in de theorie dat deze website ook wordt gesloten door de overheid na een eventuele veroordeling. Uiteraard is het leidende beginsel: doen wat goed is. Het is echter ook goed om te kijken naar: haalbaarheid en tactische overwegingen.

Doen wat goed is: het is niet goed om direct of indirect bewegingen te steunen die over zijn gegaan op schelden, ook al is hun mening verder wel juist (en bitter nodig). De goede mening moet dus worden losgekoppeld van steun aan groepen die zich gaan verlagen tot schelden.

albaarheid en tactiek: ik zie hier niet direct een oplossing. Misschien is het goed om jezelf naar de achterhoede te sorteren, of juist bikkelhard door gaan en de actie uitbreiden. Aangezien het volk het allemaal zélf doet, ze organiseren zélf de dictatuur, gaan er zélf in mee, en de oppositie is helaas nog heel erg klein, rijst de vraag; voor wie al deze moeite ? Deze hele poging om nog iets van deze samenleving te maken (of zelfs, de mensheid en deze bredere cultuur, door middel van macht spreiding, vrede en democratie, ook vooral in de economie), is nu op één of andere manier al bezig sinds “9 11” 2001 (de terreur aanslag van de Amerikaanse heersende klasse op Amerika). Tot nu toe:aAlleen maar dove oren.

Dove oren vragen uiteindelijk om dictatuur, als mensen niet naar elkaar willen luisteren. Mensen die gaan schelden vragen om dictatuur. Dictatuur legt discipline op, aan mensen die dat nodig hebben, en die zo’n zooi van hun land maken dat de democratie en het overleg in het algemeen in elkaar stort. Er is mijns inziens teveel chaos, ook op ideologisch vlak, mensen zijn te doof en niet vriendelijk genoeg naar elkaar, ze geven te weinig om de waarheid, geven te weinig om principes zoals vrede en rechtvaardigheid of eerlijke kansen voor eenieder, dat ik niet in zie hoe ik in mijn eentje een democratische rechtstaat met een vrije markt economie (maar dan echt) moet spelen. Dit is natuurlijk wat Nederland pretendeert te zijn, maar het is niet zo, of in te beperkte mate.

Het probleem wordt dan: je kunt wel “voor de troepen uit” lopen (niet ten opzichte van Viruswaarheid of Nederland in Verzet, maar het volk in brede zin), en in de gevangenis komen omdat jij je mening hebt herhaald (!), maar als mensen door gaan met teveel chaos, ze halen hun schouders op over rechtvaardigheid en vrede, dan zit je voor niets in de gevangenis, en niemand die zich er voor interesseert (zo blijkt ook uit andere ervaringen). Levens vernielen dankzij onrechtvaardige oordelen is normaal in Nederland.

Dus daarom heb ik nu besloten om overal met alle actie en pogingen te stoppen, behalve dat deze website online blijft. Het is ook zo dat als mensen dit voorstel niet kunnen lezen en uitvoeren, dan is er ook al geen hoop meer. Als mensen dat al niet kunnen, dan is er geen hoop. Ik hoef er echt niet bij te staan, ik hoef hierover ook echt niets meer uit te leggen of te debatteren, want dat is allemaal al uit den treure 100× gedaan.

Verder heb ik het schokkende nieuws ontvangen dat je in de cel je racefiets niet mee mag nemen om op de rollen te trainen, dus jongens … zoek het maar uit, ik ga fietsen ! ;-P

Zoals verwacht wil de mensheid niet horen over vrede of rechtvaardigheid (of alleen in de leugen variant vinden ze dat interessant), maar het was ook altijd plan B dat dit allemaal nog zou lukken vóór de Derde Wereld Slachting, die mogelijk veel erger wordt dat de eerste en tweede wereld oorlogen samen. Dus dan is het, geheel volgens verwachting, op naar plan A: zien of mensen ná de Derde Wereld Oorlog van mening willen veranderen, en tóch interesse kunnen opbrengen voor Rechtvaardigheid en Vrede. Hoe dan ook, dat is het moment wanneer die waarden het hoogst en meest geliefd zullen zijn, direct ná de massa slachtingen en tirannie, of zelfs al tijdens als er genoeg leed is geweest.

In dezen is het ook interessant om te zien dat de Wet van Mozes al duizenden jaren bekend is. Het is al duizenden jaren bekend dat het land verdeeld moet worden en in bezit komt voor eeuwig en om niet van het individu. Toch doen ze het niet, doen net alsof ze het niet willen begrijpen, en gaan door met hun oorlogen en hun rooftochten, hun tirannie en hun uitbuiten. De afstraffing zal komen. De kans is er om het beter te doen. Er zijn allerlei kansen, maar het is aan het volk om die kansen zelf te benutten. Ze moeten zelf goed willen zijn en een goed leven willen leiden, en willen groeien naar wat goed is, en weg gaan van wat dom en slecht is. Trekken aan een dood paard is zinloos …

Wat ook goed is om te beseffen in deze: ondergetekende geeft helemaal geen leiding over de uitvoering van dit plan. Dat is nergens goed voor in dit plan, want alle leidinggevende functies en protocollen om die in te vullen zijn al omschreven. Door zelf de leiding te nemen over de uitvoering van dit plan, wordt dit plan iets dat het niet is. Dan wordt het weer: de baas geeft orders aan de troepen. Ik kan natuurlijk ook meedoen met het plan, net als ieder ander, maar dat is ook direct de limiet. Dit is wat mensen misschien niet begrijpen, tenzij ze goed op de hoogte zijn van de inhoud. Het lijkt mij bijvoorbeeld destructief om lid te zijn van een politieke partij en in het bestuur proberen te komen, van een partij die expliciet dit plan wil uitvoeren, die zegt “dit plan voeren we uit”. De macht centralisatie in de persoon die het plan heeft geschreven, wordt daardoor direct heel hoog. Ik denk niet dat dit te omzeilen is. Dat is nog weer een reden waarom en juist ook een afstand moet zijn tussen de auteur van dit plan, en de uitvoering ervan.

Het enige wat ik doe, is: ik stel het voor, ik wil ook echt wel eens wat argumenteren of uitleggen of misschien toegeven dat iets ook anders en misschien beter kan, en dat is het. Dat is al meer dan nodig. Dit is niet vergelijkbaar met een “normale politieke partij” in die zin, omdat dit programma zoveel meer gedetailleerd is, het gaat zoveel verder dan een paar velletjes over nieuwe budgetten en “Waarden die we belangrijk vinden en echt gaan doen hoor, maar we moeten eerst die goed betaalde banen (euhhhh “zetels”) pakken …”. Dit voorstel is al helemaal uitgewerkt in detail, waaronder een strategie voor politieke partijen zelf. Uiteraard is er nog een hele wereld(en) van politiek buiten de specifieke onderwerpen van dit programma, waar dit programma niets over zegt (gelukkig!). Het is uiteindelijk: een Staatsinrichting, en een economisch model, plus implementatie plan voor beiden.

Een punt is ook: er moet ook iets van de andere kant komen. Het kan niet allemaal alleen maar vanuit de ene persoon. Er moet ook een dimensie van “samen” zijn, en misschien van dingen toch weer anders doen, enz. Dit werd uiteindelijk ook het probleem met het “sede – secure democracy” stem programma. Uiteindelijk moet iemand anders ook mee gaan helpen, en zorgen dat het zich verder ontwikkeld en/of wordt uitgevoerd (als gewenst), anders mist daar iets van democratie. Dit is allemaal al zo’n enorme bult tekst en detail, op een gegeven moment heb je dan toch ook al 10 000× je woordje gedaan.

Dit was dus precies mijn plan: je woordje helemaal doen, helemaal tot het uiterste, vóórdat de tirannie en het moorden begint. Want dan kunnen ze je wel afmaken of opsluiten, de “geest is uit de fles”, en er is al niets meer aan toe te voegen. Dat punt is in ieder geval ruimschoots bereikt. Beide punten zijn bereikt, want de onderdrukking is zich nu aan het uitbreiden en manifesteren ook in Nederland (!). Het houdt ook eens een keer op, en dan mag iemand anders verder breien op dit thema, als iemand er iets in ziet tenminste. ⬅

Nawoord

Doel bereikt

Na het schrijven van “sede – secure democracy” (tijd voor iemand anders om er verder mee te gaan), was mijn idee: dit stem programma kan alleen maar een speeltje zijn in een onrechtvaardige wereld. Dus dat was ook een reden om verder te gaan, en dit hele programma van macht spreiding te maken. Nu zijn we dus weer op hetzelfde punt aangeland ook met dit programma: tijd voor iemand anders om er verder mee te gaan. Het grotere doel is in ieder geval bereikt: we zitten nog niet in zo’n erge tirannie, dat schrijven en het voorstel verspreiden niet meer mag. Het kan dus nog verspreid worden, en dat is zo simpel als op de download knop te drukken: http://www.socialism.nl/book4/gratis/Distribute_power-combibook_2.8.pdf (link). Het computer programma “sede – secure democracy” is een aparte download: http://www.socialism.nl/sede/ (link).) Met dit programma van macht spreiding uitgevoerd, zal het computer programma “sede – secure democracy” niet alleen maar een speeltje zijn, of het is een speeltje in een hopelijk betere wereld.

Dat was het (hoop ik!). De keuze is aan U. Veel succes. Het zal waarschijnlijk wat moeite kosten hier en daar om het in te voeren en vol te houden, maar ik denk dat het te doen is. Waar een wil is, is een weg

Methode

Zal nog even iets herhalen over hoe dit werk tot stand is gekomen. Bij “sede – secure democracy” doet dat er niet zo toe, want dat is “gewoon programmeren”, en iedereen kan het compileren, testen, en zien dat het werkt. Iedereen begrijp dat je op moet letten wat je programmeert, en dat er flink wat werk in zit.

Bij het schrijven van een meer politiek programma, is dat niet zo duidelijk. Het kan zo lijken dat dit allemaal maar even uit de nek gekletst is, misschien omdat iemand dat van zichzelf weet dat hij zelf zo te werk gegaan zou zijn (projectie). Dit is de hele tijd een kwestie geweest van: nadenken, nadenken en nadenken. Hele dagen, weken, maanden en jaren, vrijwel zonder enige afleiding. Het nadenken doe ik eigenlijk altijd op deze manier: ik stel me voor wat er gebeurd, ik doe als het ware en simulatie van menselijk gedrag, en in veel gevallen zal dat gaan om slecht menselijk gedrag. In veel gevallen gaat het om verwacht (normaal) menselijk gedrag. Het gaat vaak om een denk simulatie met een mengeling van dommere, slechtere, betere, en slimmere mensen, in een groep of systeem. Ik blijf er ook vaak over nadenken, over bepaalde elementen, en soms verander ik dan jaren later weer iets (zoals de stemgroep grootte van 100 naar 50). Alles met het deels geforceerde idee: dit gaat echt gebeuren, dit gaan we echt doen, en alles hangt er dan vanaf dat het klopt. Als ik er zelf al niet in geloof, hou dan maar direct helemaal op, toch ? Dit dwingt tot een betere werkhouding.

Het is uiteraard te verwachten dat er een bepaalde fout optreedt bij deze simulaties. Hoe dan ook, dit is hoe het is gemaakt. Het is zeker niet zo dat het even een kwestie is van … “Uit je nek kletsen, en dan zeker denken dat de rest van de wereld het even gaat uitvoeren voor jou”. Ik snap dat sommigen zulk een vooroordeel zullen hebben, en zie graag hun betere voorstel tegemoet. Ik maak het voor jullie/ons allen, om jullie/ons aller problemen te helpen oplossen, want het loopt allemaal niet zo heel erg lekker op planeet aarde, of wat vind U ?

Ik heb geen boeken gelezen of geraadpleegd ten behoeve van dit plan, behalve wat geschiedenisboeken, omdat het mijn idee is: als er al een goed boek was dan werd het al uitgevoerd. Precies hetzelfde met “sede – secure democracy”, en toen was er ook inderdaad geen ander programma voor GNU/Linux (of überhaupt). Ten tweede, er zijn zo ongelofelijk veel boeken, alleen al het zoeken naar een goed boek zou mensenlevens gaan kosten. Zo is ’t dus gegaan, en dat was het ;-). Het was op zich ook interessant om te doen, en het is goed om te weten hoe dingen werken / zouden moeten werken / zouden kunnen werken. Sommige mensen houden er van om dingen misschien niet te weten, ik hou er van om dingen wel te weten.

… maar, het enige wat er toe doet is toch hoe hard je kunt fietsen ?

Juist ! Dan zal ik nu eindelijk eens iets gaan doen dat er wel toe doet: het weer bericht voor morgen bekijken, om te zien of het goed fiets weer wordt. Bingo ! Goed weer !!

groeten,
Jos

Propaganda werk:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *