Politiek maakt van Politie een vijand

18feb - door Jos - 0 - Over communicatie

Nog een antwoord hieronder, publicatie ten behoeve van propaganda verspreiding, aangezien het weer een polemiek tegen de dictatuur bevat, en omdat elk wissewasje hier maar als “nieuws” bestempeld moet worden, omdat er anders niets te berichten is over kwesties gerelateerd aan “market.socialism.nl”. Belangrijke punten van dit hele programma, zoals hier voorgesteld op deze website, zijn nu aan de orde: de democratische basis rechten staan onder steeds grotere druk.

Anker & Anker advocaten waren zo vriendelijk om mij nog (belangeloos) informatie te geven over de wettelijke ontwikkelingen omtrent de Corona wetgeving. Antwoord:

━━━━━━━━━━━━━━━

Geachte [… Anker & Anker advocaten …],

Bedankt voor de informatie.

Zoals u wellicht al vermoedde, zal ik in ieder geval in alle gevallen hetzelfde verweer voeren: er is geen crisis, daarom zijn alle wetten die bedoeld zijn voor nood, bijzondere omstandigheden, uitzonderingstoestanden, (enz.), wat mij betreft niet van toepassing. Er is wat mij betreft geen juiste grondslag van de avondklok mogelijk, tenzij er eerst een aanwijsbare nood is.

Ik ben niet geïnteresseerd in mijn boete op zich, ik ben niet functioneel bezig om daar onder uit te komen. Waar het mij om gaat, is dat de rechter de huidige staatsgreep tegen de democratie gaat stuiten, of laat zien dat zij bij het probleem horen. De boete is daar slechts een instrument in.

Als het hele juridische systeem faalt om onze burger rechten te beschermen, dan kunnen wij daar over nadenken hoe dit verder moet. Mijn verwachting is dat het Recht systeem zal falen, om welke goed klinkende redenen dan ook, en dat wij daarmee in een diepere constitutionele crisis gaan komen. Op de korte termijn zijn daar dan geen oplossingen voor. Het diepere probleem is dat de nood toestand het kies stelsel onder druk zet. Als de politieke en justitiële wegen niet meer te bewandelen zijn, ontstaat een gevaarlijke situatie op de lange termijn.

beste groeten,
Jos Boersema

P.S. Voor wie het interesseert zal ik hier nog ever door zagen over wat ik er van denk; uiteraard mag alles genegeerd worden wat ik schrijf. Het is uw tijd.

Recente foto van Martini ziekenhuis in Groningen.

§

De situatie is nu al heel ernstig. Het recht op verzamelen, vergaderen en organiseren is essentieel. Ik ken letterlijk mensen die nu “wederrechtelijk” (volgens de nieuwe dictatoriale normen in Nederland) aan het vergaderen (enz) zijn. Die lopen werkelijk het risico dat de politie hun initiatief uit elkaar dwingt, desnoods met geweld. De politie zou dan crimineel handelen, omdat er geen reden is om die mensen aan te vallen. Het is niets anders dan een bende vandalen die besluit een aanval te plegen op een groep mensen. Hier zou uit moreel oogpunt tegen opgetreden moeten worden (!).

Ik vind dit uiterst zorgelijk, dat goede burgers nu mogelijk slaags gaan raken met de politie, omdat de politie zich zwaar misdraagt (geweldpleging in groepsverband). De politie zelf zou zich schuldig maken aan ongemotiveerde aanvallen op zich goed en zelfs voorbeeldig gedragende burgers, die zich politiek wensen in te zetten voor ons land (!).

Stel er is een groepje die vergadert over hun politieke initiatief om mee te doen aan verkiezingen, of iets anders. De politie komt er achter, en zet 15 mensen in. De deur wordt open gedaan maar de groep weigert zich zonder reden uit elkaar te laten dwingen, en eist haar burger rechten op. De politie valt binnen met geweld. De groep vecht terug. Buurtbewoners zien het, en er ontstaat een grotere rel. We zitten dan in de situatie, dat niet de politie gelijk heeft, maar de relschoppers.

Dit leidt dan weer tot het volgende probleem: hoe weten wij als burgers of een rel nu wel of niet terecht is, omdat deze misdragingen van de politie (hen opgelegd door de politiek, nota bene, ze doen het niet eens zelf) de oorzaak kan zijn van de onlusten. Het kader gaat schuiven, de loyaliteit van goede mensen gaan schuiven.

Dit zijn Opstand niveau kwesties, toen waren er ook rellen tegen de Spaanse tirannie, rellen die wij als volk nu als “goed” bestempelen. De “rel schoppers” eisten minimale rechten terug van de Spaanse kroon. Nederland is op die manier ontstaan. Dit zit dieper dan een grondwet op papier.

Het kan niet zo zijn dat in Nederland, permanent, mensen niet mogen vergaderen en samen komen, ook al was er een aanwijsbare reden voor de één of andere nood situatie. Ook daar zitten limieten aan. De rechter heeft dit nu zelf erkent: er is geen nood. Ook als de rechter dat niet had erkend, dan is er nog steeds geen nood. Iedereen kan dat zien.

Als er een nood situatie was, dan was dat geen discussie punt. Iedereen zou vinden dat iemand die de nood ontkent, totaal gek is en die persoon negeren. Voorbeeld: zware dijkdoorbraak, of bombardement op meerdere provincies en steden, of een pest epidemie waarin grote aantallen mensen werkelijk dood gaan: bulten doden op straat hoeken, overal zieken, iedereen kent doden, akkers opgekocht voor enorme toevloedt begrafenissen. Dat is allemaal niet aan de hand.

Ik vind het ook helemaal niet erg als er een fout gemaakt wordt af en toe. Dat mag ook een maand duren, misschien wel twee, misschien wel drie. Het gaan nu echter al een jaar zo met allerlei steeds erger wordende maatregelen. Nu tijdens de verkiezingen zelf (!).

Ergens moet de lijn van het redelijke getrokken worden. Ik heb besloten dat die lijn hier voor mij ligt: de avond klok. Dus die lijn wil ik verdedigen, en van daaruit de rest van de absurde maatregelen ook terug draaien.

Ik snap dat dit een beetje een politiek achtig betoog dreigt te worden. Het is zoals gezegd niet mijn bedoeling jullie kostbare tijd te verdoen.

Hopelijk ziet u ook dat ik geen crimineel ben. Het gaat me niet om geld of macht. Ik wil alleen dat Nederland een democratie blijft. Daarom nam ik die boete, om te laten zien dat eerlijke gezagsgetrouwe burgers, die zichzelf graag als vriend van de Staat en de politie zien (want dat doe ik echt), en die meer dan genoeg ontzag voor Rechters hebben (minder voor politici en journalisten, zal ik eerlijk zeggen, maar dat is ook een heel ander iets), die overal de wet volgen (ik steek zelfs mijn hand altijd uit bij het fietsen in een bocht, terwijl de meesten dat al niet meer doen, maar ik zie het als goed en die wet is ook niet ingetrokken), dat dit slag types nu tot vijand van de politie worden, door de absurde besluiten van de Staten Generaal, en nu mogelijk ook de Rechterlijke macht (om wat voor redenen dan ook, hoe mooi het ook moge klinken).

Ja ik zal zeggen, ik moest huilen om Nederland zelfs. Ik was erg bedroefd hierover. Nederland wordt kapot gemaakt. Waarom ? Voor de machtswellust van een paar politici en bankiers. Het volk zal de prijs weer mogen betalen, en zal wellicht zelfs moeten bloeden als een Opstand noodzakelijk wordt in de komende jaren of decennia. Dat het compleet mis gaat was al duidelijk in 2008, want de financieele politiek is de bom die hier onder ligt, en die is niet weg als het Corona spel ophoudt. Daarom juist ben ik zo bezorgd. Het spel houdt gewoon niet op, en dat zien we ook met het Corona gebeuren.

De redenen om die machtsgreep te doen, die blijven. Zware economische neergang, roept weerstand op, politieke partijen, een machtswisseling dreigt. Dat zie ik als de grond voor deze machtsgreep, een poging om Nederland van te voren in een dictatuur te veranderen, voordat mensen door hebben door wie zij geregeerd worden (en dan denk ik zelfs primair aan kranten en TV!).

Mensen denken dat dit straks allemaal weer ophoudt, daarom spelen ze mee. “Alles komt goed, blijf maar rustig”. Ik zie andere onderliggende oorzaken, en uiterst zorgelijke historische precedenten.

Ik probeer het steeds in te korten, maar het wordt alleen maar langer ;-). Sorry.

§

Propaganda werk:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *