Julian Assange ➡ Willem Engel ➡ …

17mrt - door Jos - 0 - Over communicatie meningen
https://www.youtube.com/watch?v=BHWGd3_IjNw

De dictatuur in het wereld Imperium van de Verenigde Staten breidt zich verder uit, nu ook over Nederland. Omdat er weer eens flink werd gecensureerd op de berichten van ondergetekende op youtube vandaag (zonder opgaaf van reden of ander bericht), zal ik hier een gedeelte van de door google/youtube verwijderde berichten publiceren. Het grootste verlies was overigens een langer bericht in een positief gesprek met iemand over onder andere land verdeling en religies (helaas voor eeuwig weg). Zo gaat dat in een dictatuur. Iedereen mag alles zeggen wat hij wil, zolang het maar nergens over gaat.

Reactie op bovenstaande video, waarin Willem Engel van Viruswaarheid (link) wordt opgepakt (!!!), in Nederland (!!!).

Dit lijkt mij een algemene aanval op de democratie & vrije meningsuiting, omdat er nergens duidelijk te vinden is wat exact de zin (met context) was, waarop Willem Engel is opgepakt. Als wij dat direct zouden kunnen zien, en het zou inderdaad te ver zijn gegaan, dan waren de grenzen van het toelaatbare adequaat afgebakend en had Willem Engel waarschijnlijk de terechtwijzing moeten accepteren (met of zonder tegenzin). Nu wij dit dus niet weten, maar er in het algemeen alleen maar wordt verwezen naar iets van “allerlei berichten” of “voor een langere tijd”, dan kan ik daar persoonlijk niets mee. Dan is het dus een aanval op min of meer alles wat Willem Engel voorstaat, wat hij ook nog eens uitdraagt op de meest nette manier, namelijk via de rechter. Daarom zou ik dus aan de politie / justitie willen vragen (bij deze): wat is exact de zin (met context) die te ver ging ? Zolang dat niet duidelijk is, wordt er een sfeer van onderdrukking geschapen, waardoor mensen in de angst worden gedreven om hun mening te uiten als die mening niet overeenkomt met de mening van de regering.

Eerst werd Julian Assange onderdrukt, en zijn leven is grondig verpest, alleen maar omdat hij eerlijk en goed journalistiek werk deed, omdat de kranten en TV dat tegenwoordig niet meer willen doen. Zoals ik het zie, was dat een succesvolle operatie van de mensen die een dictatuur willen, en nu breiden ze het dus verder uit, ook in Nederland. Is dit waar we heen moeten ? Dictatuur breidt zich in de regel uit via kleine stapjes, die dan eerst genormaliseerd worden. Dit kennen we ook van Hitler, om maar een iets te noemen uit de recente geschiedenis, waar we misschien iets van zouden moeten leren. Bedenk dat Hitler in het begin hele toespraken hield over de vrede, bijvoorbeeld.

(Ik vroeg me al af: moet ik dit wel plaatsen, moet ik niet eerst even afwachten, is er misschien toch een opruïng geweest en is er geweld ontstaan door wat Willem Engel gezegd heeft en was dat dan verwijtbaar ? Toen bedacht ik me echter … misschien ben ik nu ook wel bang voor de politie, en zit excuusjes te bedenken om maar niet op te vallen en niet ook een doel wit te worden. Want zo gaat dat hè, zo werkt dat in een dictatuur. Er zijn allerlei “goede redenen” ineens te bedenken, om maar niet je mening te uiten als je weet dat de politie er op af gestuurd kan worden. Is dat het Nederland waar we in willen wonen, ook jullie van Politie/Justitie ?)

(Deze reactie is voor zover bekend niet direct verwijdert door google/youtube.)
Van kwaad, tot erger …

Dit was nog een reactie op iemand die vond dat er geen agressie werd gebruikt door de agenten. Deze reactie is verwijdert op youtube.

Het sociale gedrag van de agenten is op zich niet agressief. De grootte van de groep agenten is ook klein, en dat één een vrouw was is mogelijk ook agressie verlagend. Dat iemand zomaar van de straat wordt opgepakt, iemand die blijkbaar hoogstends iets gezegd heeft (meningsuiting) en direct handboeien om krijgt van gemaskerde politie (of bandieten?) en dan een auto ingeduwd wordt en direct in een minuut wordt afgevoerd maar nog net kan roepen “bel …”, dat lijkt me een schokkende ervaring. Vergelijk: iemand een brief sturen met een dagvaarding. Vergelijk: rustig bij iemand aanbellen en vragen zich te melden voor arrestatie. Dus ik denk dat er wel degelijk “agressiviteit is te bespeuren”, alhoewel niet in het sociale gedrag, vragen beantwoorden en de toon van praten.

Hoe zou de gemiddelde Nederlander zich voelen, wetende dat hij niets verkeerd heeft gedaan, en ineens wordt je geboeid en opgepakt van de straat ? Voelt dat niet als agressie ? Je bent misschien gewoon je boodschappen aan het doen, of je loopt met je hond, je bent met je leven bezig. In dit geval was hij bezig Nederland te beschermen tegen een dictatuur, dus alleen nog maar ver boven gemiddeld goed bezig. Hoe voelt dat, om goed bezig te zijn voor je land, voor je Rechtstaat, voor je democratie, en dan opgepakt te worden. Ik denk dat er een extra dimensie is van te weten dat je opgepakt wordt door een systeem wat in ieder geval helemaal in de top, slecht en verrot is, zo niet crimineel. Zie ook wat Julian Assange wordt aangedaan. Dat kan allemaal door je hoofd gaan. Zit hij zo direct vast voor 10 jaar, onder een corrupt regime ? Die mogelijkheid op zich, kan voelen als agressie op dat moment. De hardheid van de actie (direct oppakken ipv brief sturen), is dan als het ware de voorafschaduwing van die mogelijkheid. Als ze dit al doen, dan wat nog meer ?

Het had toch ook anders gekund ? Het lijkt er haast op dat ze een sociaal-politieke schok willen veroorzaken in Nederland. Misschien is het een dictatoriale proef ballon. (Bankiers zijn geld aan het bijdrukken als gekken, dus … iemand weet dat het volk uiteindelijk moet bloeden en dus boos kan worden op de macht hebbertjes. Ik denk dat dit het diepere scenario is waar we in zitten, plus de decadentie in het algemeen, toenemende politieke lamlendigheid, corruptie, enz. Zo gaat het altijd, dit is van alle tijden. De strijd tussen de vrijheid en goede regels versus dictatuur en slechte regels.)

Relevantie voor “market . socialism . nl”:

Dit hele programma gaat over democratie, onder redelijke wetgeving, alsook om het doorbreken van een dictatuur waar nodig. Dit is een dermate grote historische schok in Nederland, dat het relevant lijkt om er een punt van te maken in deze context. De dictatuur door middel van het onderdrukken van Julian Assange, speelde zich eerst vooral af in Engeland en de V.S.. Nu is het over gesprongen naar Nederland (Rotterdam). Het breidt zich uit.

Merk op dat het niet meer uit maakt of Julian Assange wordt of is vrijgelaten. 10 jaar van iemand zijn leven verwoesten staat gelijk aan een niveau straf dat niemand nog zomaar wil riskeren. Daarmee is het doel bereikt, en zullen “journalisten” en anderen zich meer koest gaan houden. 10 jaar is niet meer goed te maken.

Wat zegt dit program hierover ?

In de eerste plaats moet natuurlijk beoordeeld worden of Willem Engel zich redelijkerwijs wel of niet schuldig heeft gemaakt aan opruiing, of dat de Staat der Nederlanden zich schuldig maakt aan dictatuur en onderdrukking.

In de tweede plaats: dit programma wat hier wordt voorgesteld is met opzet ontworpen als één afgewerkt en gedetailleerd systeem, dat gratis te downloaden en verspreiden is: http://www.socialism.nl/book4/gratis/Distribute_power-combibook_2.8.pdf (link). Het idee is dat als de te verwachten dictatuur/tirannie weer begint, dat het model dan al zo ver is ontwikkeld dat het succesvol kan zijn, en dat gevangenneming of moord op wie dat programma voorstaan en/of uitvoeren niet meer kan voorkomen dat het programma bekend blijft en door anderen verder kan worden opgepakt. Omdat het te verwachten is dat het Internet steeds meer “dicht” zal gaan, en in sommige landen zullen er vermoedelijk ook weer op grotere schaal moorden en massa moorden gepleegd gaan worden om de dictatuur in stand te houden, is het nuttig om dit plan te hebben voordat dit gebeurd.

Uiteraard is dat in de aanname dat het een goed plan is, en dat er geen beter plan voorhanden is. Of dat zo is in dit geval, moet de lezer uiteraard zelf bepalen. Ik denk dat het een zeer goed plan is, alhoewel het grootste probleem is en blijft: gebrekkig sociaal gedrag en intelligentie van het volk in het algemeen. Desalnietemin zijn er bepaalde eisen waar een samenleving aan moet voldoen om stabiel te zijn over eeuwen. Als die eisen niet waargemaakt kunnen worden door teveel slecht gedrag van het volk, dan is die samenleving dus instabiel, en zal in niet al te lange tijd zware schokken ondergaan door de corruptie en het wanbeleid. Die schokken komen meestal in de vorm van dictatuur en oorlog, alsook algemene verarming en verloedering (enz). Dit plan zie ik persoonlijk in ieder geval, als het minimum waar een land aan moet voldoen (!). Voor leven zal het plan lezen als een soort hoogdravend maximum aan democratie en algemene vrijheid, maar ik denk dus dat het een minimum is om stabiel genoeg te zijn. Er zijn echter wel verschillende manieren om dat minimum te bereiken. Dat hoeft niet persé door de laatste detail van dit plan uit te voeren. Het kan ook anders, maar dan moet dat anders wel goed zijn, en de nodige basis principes volgen.

Is het nodig om stabiel te zijn over eeuwen ? Helaas wel. Echter als dat niet haalbaar is, dan is minder dan stabiel altijd nog beter dan dictatuur, corruptie en/of chaos. Tot zover wat dit programma zegt over de algemene kwestie van de zich uitbreidende dictatuur. Het plan zou genoeg verspreid moeten zijn, waardoor een dictatuur dit plan nooit meer kan verwijderen. Dit is relatief simpel uit te voeren.

Specifiek in de kwestie Willem Engel ?

Hier is nog niet zo veel over te zeggen misschien, en het een vraag wie dit zou moeten beantwoorden. Waarom zou ondergetekende het voorgestelde plan beter weten uit te voeren, dan iemand anders ? Is een architect van een huis, ook de beste persoon om in de graafmachine de fundering uit te graven ? Is het misschien niet soms juist beter, als iemand anders dat doet, ook al was het maar omdat twee meer weten dan één ? Hoeveel totaal risico moet één persoon gaan nemen, voordat de hamer er op komt en die persoon weg is ? Moet ik jullie leven leiden ? Als “jullie” (volk van Nederland) in een dictatuur willen leven, hoe moet één persoon of een groepje van een paar duizend, dat dan stoppen ? Dit leidt dan ook direct naar een programma punt van het o-5 onderdeel van het programma (“Phalanx v/d Vrijheid”), namelijk dat de acties algemene steun van het volk genieten, of tenminste van een groot genoeg deel.

Wat moeten die acties dan zijn ? Ik zou een voorbeeld kunnen geven van een berekening van het voorgestelde programma, in deze kwestie. Het is maar een voorbeeld. Wat is exact het punt waar Willem Engel te ver gegaan zou zijn, en waarom was dat dan strafbaar (tot welke schade heeft het werkelijk geleid) ? Staat hier niet tegenover al het goeds dat Willem Engel heeft gedaan ? Er moet dus eerst bepaald worden wat de feitelijkheid is, of hier echt sprake is van Staatsterreur of niet.

Als en geen sprake is van Staatsterreur, of het volk is dermate hysterisch dat bepaalde acties niet met succes kunnen worden uitgevoerd (al was dat maar met een demonstratie bord bij de gevangenis gaan staan), dan is het niet mogelijk om veel te doen op de korte termijn, behalve verder werken aan de eigen competenties (het grote begrijpen en kunnen ;-). Als er wel sprake is van Staatsterreur, en het volk steunt acties tegen de dictatuur, dan is het altijd logisch om met de zachtste middelen te beginnen. Zo zit het hele systeem immers ook in elkaar. Het begint met een goed gesprek, en als dat niet werkt dan is misschien de volgende stap een politieke actie zoals een bijeenkomst van aandacht, aanwezigheid bij eventuele rechtszaken, brieven naar kranten, verspreiding van propaganda, enz.

In een extreem geval, zoals bijvoorbeeld als we terug gaan naar de tirannie van het Duitse Imperium 1940-1945 in Nederland (de laatste keer dat Nederland onder een tirannie zat), en er zit zo iemand als Willem Engel in de gevangenis van de S.S. Nazis, dan wordt er aan verschillende voorwaarden voldaan in dit programma. Er wordt voldaan aan dat het Nederlandse volk wil dat verzetsstrijders tegen de tiran worden bevrijdt. Dit lijkt me in dit geval duidelijk genoeg. Ten tweede heeft praten geen zin. We hebben het over een tiran die duidelijk heeft laten merken dat er niet mee te praten is, en praten alleen kan al leiden tot de doodstraf.

Dan moet er nog voldaan worden aan de fysieke test om te mogen beginnen met enige o-5 “Phalanx v/d Vrijheid” acties (die ook van zacht naar hard gaan), en dat is een lang eind lopen met een rugzak (iets van 40 km met bepakking binnen 24 uur). Het is een test van wil, tijd om na te denken, en ook om te begrijpen dat Verzet geen lolletje is, en dat er waar nodig hard gewerkt moet worden aan kracht en uithoudingsvermogen, enz enz. Dan moet er ook nog worden voldaan aan organisatorische kwesties. Overigens is de tijd van Nazi bezetting meer iets voor de o-7 gedistribueerd cellen verzet systeem, maar goed, er is een glijdende schaal als een dictatuur steeds erger wordt. Wordt aan dit alles voldaan, dan zou dat kunnen leiden tot ofwel een op list gebaseerde bevrijdingspoging van gevangenen van een S.S. Nazi gevangenis, of een tactiek die is gebaseerd op een aanval gebaseerd op geweld.

Dit is slechts een beschrijving van het voorgestelde model, gedeeltelijk met een niet-realistisch voorbeeld. Het doel is het aanleren van dit hele model als objectief / theoretisch systeem van politieke actie in het algemeen. We zitten momenteel niet direct onder de tirannie van de S.S. Hitler Nazis. De situatie is nog niet zo erg. Het is maar een voorbeeld om te illustreren wat dit hele programma zo ongeveer zou zeggen.

Fluwelen Revolutie ?

Ter contrast: ergens viel te lezen, via de onbetrouwbare media, dat Willem Engel opgeroepen zou hebben tot “een fluwelen revolutie” en berechting van de politici / anderen die zich schuldig hebben gemaakt aan Corona hysterie en wanbeleid. Laat het gezegd zijn dat dit heel normaal taalgebruik is in Nederland, en in het algemeen tot niets leidt. Waarom zou iemand niet op mogen roepen tot Revolutie ? Doen genoeg mensen dat niet ook, zonder enige gevolgen ? Wat betekend “Revolutie” precies ? Het kan van alles betekenen.

Het is bijvoorbeeld interessant om te zien wat het hier voorgestelde programma zegt over zoiets als een “fluwelen Revolutie”. Om te beginnen: wat is een “fluwelen Revolutie” ? Hét voorbeeld van de fluwelen Revolutie is de operatie van Nederland binnen Engeland¹, waar de Nederlandse troepen op geheime uitnodiging van het Britse parlement zijn geland in het zuid-westen van Engeland, en dat hele land hebben kunnen omvormen zonder te hoeven vechten. Alleen op het laatst was er een veldslag in het noorden. Nederland dankt zijn bestaan aan deze Fluwelen Revolutie, omdat de grote landen om ons heen van plan waren ons land te vernietigen. Deze specifieke Fluwelen Revolutie had zo zijn eigen methodes en mechanismes, die in hoge mate afhingen van: de Engelsen waren hun koning zat, en de Nederlandse troepen hadden de opdracht zich netjes te gedragen om het vertrouwen niet te beschadigen. Ook werd er een schitterend betoog gehouden door de Nederlandse Stadhouder, toen hij aan wal was gegaan in Engeland.

Fluwelen Revolutie, mag men daartoe oproepen ? Nederland dankt zijn bestaan aan het zelf uitvoeren van een Fluwelen Revolutie. Wat zegt dat over deze kwestie ? Het zegt op zijn minst dat het een genuanceerd onderwerp is.

Fluwelen Revolutie: market . socialism ?

Dit programma zoals het hier wordt voorgesteld, kan niet zomaar ingedeeld worden in dit soort grove termen. Tegen een harde tirannie, zal dit programma ook een hard programma voorstaan, van Opstand en strijd tot de dood. Dat is geen fluwelen revolutie meer, dat is oorlog. Binnen een maatschappij waar er een stembiljet is waar we enig vertrouwen in kunnen hebben (zoals in Nederland, een papieren stembiljet), zou zo’n gewapende opstand niet nodig hoeven te zijn. In dit geval zal dit programma de civiele politieke weg voor staan.

In preciese termen is “Revolutie” het uitvoeren van de o-4 methode van dit systeem, en dat behelst het opzetten van de Raden Overheid. Echter, dit wordt eerst gedaan alleen maar als goed doel, en/of de organisatie die zo ontstaat zou zich kunnen omvormen tot een politieke partij, alhoewel dat het o-3 politieke partijen onderdeel van het programma is. Die Raden Overheid moet zich dan eerst maar een bewijzen, door wat goed te doen voor de maatschappij. Dat kan bijvoorbeeld zijn het gaan schoonmaken van de stranden. Het maakt niet zoveel uit wat wordt gedaan, als het maar positief is. Dit is de oefening en uitbreidingsfase van het Revolutie model. Als op een geven moment er meer mensen in de Raden overheid zitten, dan stemmen voor het Parlement, dan kan er gedacht worden aan een wisseling van de macht tussen beide systemen van volksvertegenwoordiging.

Merk op dat als het die richting in gaat, dan gaan voor en tegenstanders zich mengen in elkaars systeem. De mensen die een Raden Overheid willen, zitten ook met politieke partijen in de Tweede Kamer (die wat mij betreft op dit moment absoluut niet moet worden opgeheven, en de Eerste Kamer ook niet, dat is het kleine beetje democratie wat we nog hebben en wat tenminste nog een beetje werkt). De mensen die tegen de Raden Overheid zijn, doen ook gewoon mee aan die Raden Overheid (als zij dat willen). Deze gang van zaken leidt er in principe toe dat de Revolutie ook een Fluwelen Revolutie zal zijn.

Desalnietemin staan er hardere methodes klaar om pogingen tot dictatuur en tirannie te ondervangen en waar nodig te doorbreken. Zo zit dat dus in dit systeem. Het is geen populistisch systeem van oppervlakkige “voel je goed” kreten. Het is gedetailleerd en (mijns inziens) niets meer of minder dan redelijkheid en billijkheid. Goedkope kretologie is leuk voor een moment, maar je kunt er niets of weinig mee in de praktijk. Moeilijke en zeer gedetailleerde programmas zoals hier voorgesteld, zijn zwaar om doorheen te ploegen en te overdenken, het kan letterlijk jaren duren voordat iemand het helemaal snapt (en waarschijnlijk beter snapt dan ik !). Het is echter juist goed uitvoerbaar. Het zegt dingen die haalbaar zijn, omdat alles in kleine stapjes gaat. Kleine haalbare stapjes, die duidelijk zijn.

De dictators doen dat ook. Ze voeren hun tirannie stap voor stap in. …

Het gaat fout

Dikkeboom in december: ,,Er zijn veel mensen die zeggen dat je mensen zoals Engel moet negeren, maar ik denk daar anders over. Hij hanteert de formule ‘waar rook is, is vuur’. Door zijn boodschap steeds te herhalen gaan mensen toch denken dat er een kern van waarheid in zit.”

https://inhetnieuwsblog.wordpress.com/2022/03/16/willem-engel-aangehouden-dit-hangt-hem-boven-het-hoofd/ (link)

Volgens dit bericht heeft een zekere “Norbert Dikkeboom” handtekeningen verzameld voor een aanklacht tegen Willem Engel, om bovenstaande reden. Dit is schokkend, omdat het zelfs expliciet toegeeft dat het hier gaat om het bespelen van het volk. De media herhalen hun leugens continue. Mogen andere mensen hun mening niet ook herhalen, vaak of minder vaak ? Is dat niet aan hun om de keuze te maken, hoe vaak ze hun mening herhalen ?

Hij geeft dus toe dat het hem niet gaat om de veiligheid op straat, maar om iemand met de middelen van gevangenis van het woord te beroven. Dit is precies waar een dictatuur over gaat. Mensen zitten in de gevangenis, omdat ze hun eigen mening uitdragen en herhalen.

Mogen mensen zelf bepalen wat ze denken ? Het is aan mensen zelf om hun mening te vormen. Blijkbaar is dat gevaarlijk en onwenselijk volgens “Norbert Dikkeboom”, en blijkbaar dus ook volgens de Nederlandse Staat onder de VVD. Het lijkt logisch dat de VVD, de Liberalen, de dictatuur opleggen. Zij staan immers voor Vrijheid, en Vrijheid betekend dictatuur in een land geregeerd door de Leugen.

Gaan “ze” anderen ook oppakken ?

Het lijkt er inderdaad op dat op de langere termijn, als het Nederlandse volk deze dictatuur tegen Willem Engel accepteert, dat dan steeds meer mensen zullen worden opgepakt en in gevangenissen gaan verdwijnen, omdat ze hun mening hebben herhaald.

We kunnen zelfs misschien een inschatting maken van hoe lang dat gaat duren, uitgaande van het interval Julien Assange ➡ Willem Engel, in acht nemende dat de acceptatie / ratificatie van de dictatuur zichzelf verdubbeld met elke verdubbeling van onrechtmatige gijzelnemingen door de Staat. De kwestie Julien Assange heeft lang geduurd. Het lijkt me logisch dat de volgende stap van repressie ná Willem Engel zijn arrestatie, aangenomen dat dit wordt geaccepteerd door het volk, korter gaat duren. Om het anders te formuleren: het verloopt exponentieel, niet lineair.

Een dictatuur die begint, pakt eerst een paar mensen op, zien of het lukt. Als een dictatuur al is gevestigd en tienduizenden mensen routinematig oppakt, gijzelt, martelt en vermoord, dan schalen ze dat op het einde veel sneller op, dan aan het begin. Die laatste 10 pakken ze direct met de laatste duizend, want ze zijn dan “helemaal los”, en alleen maar bang om tegenstanders te laten lopen. In het begin zijn ze nog bang voor algemene volkswoede. Van de eerste paar naar de eerste honderd, kan heel lang duren. We zijn dus nu aangeland bij stap 2, en de vraag wordt: hoe lang tot stap 3, 4 en 5, en wie zullen allemaal worden opgepakt ?

De stap Julien Assange (vlucht in ambassade), is nu bijna 10 jaar geleden. De eerste stap kostte dus 10 jaar. Voor de simpelheid zou men dus kunnen aanhouden, de volgende stap zou iets van 5 jaar kunnen kosten, dus de volgende golf arrestaties in Nederland, ná Willem Engel. Dat is misschien een soort handige vuist regel voor de verwachting, waar wat redelijkheid in zit.

Wie zullen worden opgepakt, en waarom ? Ik denk dat de uiteindelijke echte reden is, dat die mensen worden opgepakt, die de macht van de heersende klasse in de weg zitten. Mensen die hun macht en hun winsten in de weg zitten, die de snelheid van hun politieke en militaire projecten afzwakken. Mensen die kritiek hebben dus, mensen die lastig zijn. De echte reden van het onderdrukken van mensen, is echter vaak weer niet de opgegeven reden. Vergelijk bijvoorbeeld de terreur van de Katholieke kerk. Die beschuldigde mensen die lastig waren er simpelweg van voor de duivel te werken, en dat werkte goed. Dit geeft aan hoe ver het kan gaan, en dus hoe gevaarlijk het allemaal is (voor iedereen).

Het doel is dan uiteindelijk om het volk maximaal uit te buiten, te knechten. De mensen die dat in de weg staan, zijn een hindernis die uit de weg geruimd moet worden in een tirannie, maar het eigenlijke doelwit is het gehele volk zelf. Het volk zelf is zeker niet de groep die, alhoewel ze misschien niet in opstand komen, veilig kan leven in een tirannie. Ze zeggen misschien niets, ze volgen misschien de bevelen op, maar de levensomstandigheden worden steeds zwaarder. De uitbuiting wordt steeds erger, de armoede wordt steeds erger. Dit leidt dan weer tot opstanden, en diegenen die opstaan worden dan weer vermoord. Zo gaat dat in een tirannie. Het is een systeem dat naar een evenwicht gaat tussen de zwaarte van de uitbuiting, versus de druk die geleverd wordt door die mensen die er wel tegen in gaan. Als er teveel tegen druk is, dan moet de tirannie het volk minder gaan uitbuiten. Daardoor is er weer minder opstand, en kan de tirannie in stand blijven. Dit is als het ware een regelaar op het systeem. Sommige dictaturen drukken harder, maar lopen daardoor meer risico om eerder omver geworpen te worden. Andere dictaturen drukken zachter, en blijven daardoor langer in stand. Zo simpel is het.

De vraag kan dan zijn: maar voor wat voor excuusjes gaan ze mensen oppakken ? Dat lijkt nogal voor de hand te liggen: kritiek op massa moorden door de V.S. (Julien Assange), kritiek op Corona hysterie (Willem Engel), die twee zijn inmiddels duidelijk. Ze zijn tegen projecten van de heersende klasse in gegaan, hebben die proberen te vertragen of zelfs stoppen. Deze projecten zijn er om het volk te gaan onderdrukken en meer uit te buiten. Voor volgende afleveringen van onderdrukking, kan het over van alles en nog wat gaan. Het kan zelfs over het milieu gaan. Het kan gaan over de oorlogen. Het kan gaan over het niet genoeg steunen van Amerika en de diverse aliassen waaronder ze bekend zijn, zoals NAVO. EU (volgens sommigen is dat niet Amerika, volgens mij is het een smerige bende waaronder Amerika), en de VN.

In het algemeen zal het gaan over: mensen die hun mening herhalen (!). Zo ging dat vroeger ook al.

Het lijkt me ook logisch dat vroeger of later, de schrijver dezes ook opgepakt zou kunnen worden. Het lijkt mij echter dat dit niet snel zal gebeuren, omdat het teveel aandacht kan veroorzaken, met onvoorspelbare consequenties. Hoeft niet, kan wel. De “je weet het nooit” factor. Zolang dit hele project totaal wordt genegeerd door mensen, is er weinig winst te boeken door ondergetekende af te voeren en websites te sluiten. Het is echter denkbaar dat ze het toch doen, en daar zitten we dus al. De dreiging van de dictatuur begint nu al voelbaar te worden. Je kunt gaan denken: ik moet maar zorgen nette kleren te dragen, zodat ik tenminste netjes wordt gearresteerd (zoiets denk ik dan haha ;-). Als er echter al honderden mensen zijn gearresteerd voor hun mening, en dat is routine geworden, dan wordt de kans groter dat ondergetekende hier ook op een gegeven moment wordt opgepakt om “een voorbeeld te stellen”. Dan is de kans niet meer zo groot, dat iemand nog eens naar dit hele programma gaat kijken. Daar gaat het natuurlijk ook steeds om: arresteer iemand voor zijn mening, zodat anderen vrijwillig hun mond gaan houden.

In die zin heeft Virus Waarheid misschien ook een kans laten lopen, hoe ver gezocht het misschien ook klinkt. Ik heb ze meerdere malen op dit programma hier gewezen. Hadden ze dat opgepakt, dan hadden ze een mooi verhaal gehad waarmee misschien mensen geïnspireerd hadden kunnen worden tot zinnige actie en in het algemeen meer begrip voor economie, Staat, en onze mogelijkheden. Als dát het verhaal was geweest waarom Engel misschien mede was opgepakt, of die verbinding had gelegd kunnen worden voor het volk, dan had er misschien iets meer beet in gezeten in vergelijking met “… wil een fluwelen revolutie, Tweede Kamer afschaffen”. Misschien hadden de macht hebbertjes zelfs gedacht … laten we dit maar niet riskeren nu, wie weet gaan mensen dat nog bestuderen en doen ook, dan zijn we zwaar …

Het lijkt misschien een droom, een onmogelijk visioen, maar is niet elk plan eerst een inbeelding, een bedenksel in het niets ? 《Wie leest zulke eindeloze verhalen als dit ? Dat weet ik eerlijk gezegd ook niet (ahhaha). Ik vind het onze samenleving waard om er iets voor te doen, en om er goed over na te denken. De val in de dictatuur/tirannie lijkt me wel een paar woordjes waard.》

━━━━━━━━━━━━━

Noten:

  1. Zie “De Republiek, 1477-1800”, door Jonathan I. Israel, (vertaling, zevende druk, uitg. Van Wijnen-Franeker, Deel III “De Late Gouden Eeuw”, Hfdstk “Het Stadhouderschap van Willem III”, pag. 934). In Engeland ook “De Glorieuze Revolutie” genoemd. De fluwelen revolutie van het jaar 1688/’89.
Propaganda werk:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *