Hallo infoflyers.nl,

5aug - door Jos - 0 - Over communicatie

Iemand (link) suggereerde de website https://www.infoflyers.nl/ (link), dus maar een poging gedaan om deze ideeën te verspreiden. Het is altijd lastig omdat er zoveel detail in zit en veel mensen lijken de basis principes al moeilijk te vinden; maar ja het is weer een nieuwe dag met nieuwe kansen …

5 aug 2021, Groningen

Hallo infoflyers,

Misschien heeft u interesse in mijn sterk uitgewerkte economische/staat en hervorming / revolutie / opstand model, te vinden op: market.socialism.nl (engels, gratis). De essentie is: macht verdelen. Dus niet macht centraliseren, maar juist het tegenovergestelde. Dit is echter niet zo simpel als het misschien lijkt. De situatie waar we nu in zitten, is het gevolg van ons economische systeem, waarin het veel te makkelijk is om alle macht te centraliseren. Dit heeft waarschijnlijk primair te maken met het onbegrip over land bezit en eigendom, dat heerst over de hele wereld. Om het hier kort te houden (uitgebreidt beargumenteerd op/in genoemde website/boek), eenieder behoort een onvervreembaar (!) recht op zijn gelijke deel van het land van de Natie te hebben. Handel en prijs hangt namelijk af van werk, terwijl grond een gegeven is, en eenieder de mogelijkheid biedt om te gaan werken. Alleen zo ontstaat er een vrije open economie. Het land kan wel worden verhuurd, of geruild. Voor zover ik kan zien, is dit de grootste fout die de mensheid op dit moment maakt op systeem (ideologisch) niveau, maar er zijn andere dingen die ook beter kunnen. Dit lijkt er misschien niet zo toe te doen op dit moment inzake Corona, maar het is mijns inziens de basis fout, die uitbreekt in het basis symptoom: macht centralisatie. Die macht centralisatie worden de “criminelen van de macht” (zoals ik ze noem), en die zijn op dit moment bezig met Corona en allerlei andere ellende.

Het boek (gratis online, mag ook gratis verspreidt worden, enz.) gaat ook over een Raden overheid, over hoe we ervoor kunnen zorgen dat de bedrijven meer democratisch worden zonder daar teveel druk op te leggen (want veel mensen hebben helaas nu eenmaal een baas nodig, ik wil daar wel realistisch over blijven want feiten zijn feiten en we hebben niets aan utopische luchtfietserij, en dit gaat allemaal al ver genoeg …), alsook weerstand tegen onderdrukking. Dat laatste is wat nu op de agenda staat. Het gaat dan over hoe we ons (semi-) militair kunnen organiseren, en weerstand gaan bieden aan onderdrukking van onze politieke vrijheden. Het gaat er daarbij om, zoals ik het voorstel: bescherm “de ander”, begin niet met een “zelf verdedigingsgroep”, en vooral niet een zelf verdedigingsgroep van een bepaalde ideologische groep of religie, tenzij het echt niet anders kan, want dit soort sterk politieke gekleurde groepen zijn een recept voor versplintering en onderlinge onlusten. Het leidt naar “Verdeel en Heers” mogelijkheden voor de vijand. We zouden ons juist dwars op alle politieke, ideologische, maatschappelijke, religieuze richtingen moeten organiseren op basis van minimum civiele rechten op meningsuiting (wat niet noodzakelijk de vrijheid van schelden of liegen inhoudt), en organisatie (wat uiteraard ook primair gaat over politieke organisatie, en in mindere mate over andere vormen van organisatie). Het gaat hierbij om directe actie ter verdediging. Het kan ook gaan om het beschermen van het leven van dissidenten. Het hoeft niet persé te gaan over het toepassen van harde directe actie, het kan ook gaan over zachte vormen van actie zoals aanwezigheid met een camera (bewijs verzameling, ten behoeve van propaganda en eventuele rechtszaken). Er is van alles mogelijk, maar daar zijn wel vaardige en actie bereide organisaties voor nodig. Aangezien we het hier hebben over geweld (meestal vanuit de Staat), zie ik dit als een (semi-)militaire organisatie vorm, en dat betekend dus serieus trainen aan de ene kant (“sterke mannen” zeg maar), maar heel duidelijk gekoppeld aan wat nog veel belangrijker is: moraliteit, senioriteit (voldoende leeftijd), discipline, en rustig kunnen blijven. Wat mij betreft al in ieder geval geen leden onder de 25, liefst zoveel mogelijk mensen met een opleiding op dit vakgebied (politie is ideaal, leger kan ook). Mensen die dingen serieus nemen. Geen zooi. Mensen die gehoorzaam kunnen zijn, en gericht zijn op de-escalatie waar het kan. Mensen die voldoende fysieke kracht hebben om als nodig de strijd aan te binden met de terreur troepen van een eventuele onderdrukking, desnoods op alle geweld niveaus. Mensen die de wil hebben om een vijand te doden, als dat nodig is om mensen te redden uit de handen van moordenaars, maar die waar mogelijk een risico nemen om de vijand levend te vangen. Ik begrijp dat dit extreem kan klinken, in het heden gezapige Nederland. In Oost Oekraïne kennen ze inmiddels hoe het Amerikaanse wereld Imperium uit de hand kan lopen, hoe die criminelen Nazis aan de macht kunnen brengen, en hoe ze ineens van normale burgers die een potje voetbal op TV keken (in sommige gevallen) moesten veranderen in troepen die in loopgraven de tirannen moesten bestrijden die op hun huizen vuurden met houwitsers, en hoe ze overal en nergens geld bij elkaar moesten brengen om de broodnodige wapens te vergaren om iets tegen de Amerikaanse volledig geflipte Nazi battalljons te vechten. Vechten tot de dood, en velen zijn ook als helden gestorven tegen de dictatuur. Dit allemaal in 2014 tot heden. Mensen weten het niet eens, en eens zullen ze in schande moeten leven omdat ze dit niet wisten, en ons broeder volk dat daar in opstand komt tegen de tirannen niet hebben gesteund. NOS is nep nieuws … inderdaad, met de dood van velen tot gevolg, en schande over ons land en ons volk.

Merk op dat ik niet heb gezegd dat we op dit moment al vuur wapens bij elkaar moeten brengen. Dat heb ik niet gezegd, en dat is niet aan mij. Wat ik enkel probeer aan te geven is enkele punten in het voorgestelde programma, want het is nogal een gedetailleerd programma. Ook neem ik nu even dit onderwerp, omdat jullie ook zien dat dit naar dictatuur kan gaan, en het is nu eenmaal een feit dat een mens niet van de ene op de andere dag iets kan leren. Als het werkelijk tot strijd zal moeten komen, wat ik uiteraard niet hoop, dan is daar een (hoog, zo niet extreem hoog) fitheid niveau voor nodig (afhankelijk van hoe erg het allemaal uit de hand gaat lopen). Dat kost tijd, en die tijd moet genomen worden op een moment dat vrijwel niemand nog ziet aankomen hoe erg het zou kunnen worden, want dat weten we nog allemaal niet. Het kost makkelijk 5 jaar tijd om redelijk fit te worden. Het kost ook tijd om oorlogen een beetje te bestuderen, niet alleen de meer populaire grootschalige historische gebeurtenissen, maar de meer direct belangrijke tactieken voor kleine eenheden.

Ik heb het dus niet over oprichten van wat kan uitgroeien tot kleine gevaarlijke bendes (zie de Spaanse burger oorlog), maar meer over het opwerken van de eigen fitheid, en in eerste instantie maar eens wat bij te leren en waar mogelijk oefenen op het niveau van rellen en bijvoorbeeld hoe de politie dat doet. Schild en stok niveau, zeg maar. De eenheid grootte zal ook het best eerst heel klein zijn, twee, drie, vier man is al heel wat. Buren netwerken en dergelijke. Zie hoe Stalin van deur naar deur ging en de dissidenten eruit trok, en niemand deed wat. Dat kon daar, dat kon in Nazi Duitsland, dat kan dus hier ook. Hoe voorkomen we dat ? Elkaar verdedigen. Wie gaat dat durven ? Diegenen die zich al hebben voorbereidt, die daar dus mentaal klaar voor zijn, want het is ook allemaal vooral een mentale kwestie.

Sorry voor het doorzagen hierover, maar ik moet duidelijk zijn, om te voorkomen dat slechte dingen gebeuren, en/of dat de politie zich onnodig zorgen over mij gaat maken en dergelijke.

Nog een tip voor jullie website als het mag: hou het bij één onderwerp, want het is een één onderwerp ding, ook als jullie het zo goed breder weten te trekken van Corona naar Vanguard en de WEF enzo. Maar dan: zonnepanelen op landbouwgrond ? Dat lijkt met toch echt een ander onderwerp ? Het risico is dat je dan mensen afstoot, die zich wel over het ene zorgen maken, maar juist tegen jullie zijn op een niet direct ter zake doende onderwerp. Ik heb er niet zo’n mening over, maar ik zag het en ben bang voor een verzwakkend effect. Misschien zijn er mensen die juist heel erg voor die zonnepanelen zijn, dat moet ook mogen, toch ? Dat is iets heel anders dan de massale Corona repressie, en de dreiging van erger doordat ze de economie aan het opblazen zijn met hun geld bijdrukken. Overigens is deze theorie ook onderdeel van voorgestelde programma. Ik snap dat het wat veel is allemaal, maar ja het gaat over de hele maatschappij, en dat is nu eenmaal niet een simpel iets. Het is een heel groot en gedetailleerd iets, de hele samenleving (politiek & staat).

beste groeten,
Jos Boersema

Propaganda werk:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *