Graag terug naar echte politiek in Nederland

3jan - door Jos - 0 - Over communicatie

Onderstaande is een wat uit de hand gelopen e-mail aan de Groninger straatkrant “de Riepe”, waar een artikeltje in stond waarin de zogenaamde “complot denker” — naamloos en met een ogenschijnlijk fantasie verhaal — voor gek wordt gezet. Een “complot denker” met harde kritiek op de Corona politiek.

Het gaat deze keer dus niet eens over propaganda voor market.socialism.nl als een ideologie of systeem, of alleen over de absolute basis principes van dit systeem: het bestaan van het recht op meningsuiting, dat wordt ondermijnt door de hedendaagse propaganda op TV en in de kranten. Met “echte politiek” (titel) wordt bedoeld: een politiek die niet alles toedekt onder een deken van geveinsd vertrouwen of een soort ons-kent-ons van de heersende klasse onderling, maar waar een politicus de schijn niet tegen mag hebben, en wordt afgeserveerd als er mogelijke belangenverstrengelingen in het spel zijn, of zelfs alleen maar kunnen zijn. Een politiek waar “ministeriële verantwoordelijkheid” weer iets betekend: ook verantwoordelijk zijn als minister, als men van niets wist, want men had het moeten weten. Politiek moet met een zekere hardheid gespeeld worden, want wie inmiddels volwassen is geworden, die weet dat niet iedereen lief, aardig, gul en eerlijk is — helaas !

De “complot denker” propaganda is potentieëel verwoestend voor ons bestel, voor een democratie. Het moet stoppen, het volk moet deze leugens doorzien en zich er niet door laten meeslepen. Twee mensen die een vergadering beleggen, en de notulen niet openbaar maken, terwijl er het zwijgen toe gedaan wordt naar anderen: dat is in wezen al een soort complot. De hele “complot denker” propaganda is lucht, het is emotioneel geladen lucht. Het is een sociaal druk middel. Mensen wordt haat aangeleerd, tegen mensen die kritiek durven te hebben tegen een overheid die grootschalig de mist in gaat. Stop die haat campagne tegen kritische burgers, en denk niet dat de ene kritische burger hetzelfde denkt als de andere kritische burger. Vooral op het terrein van het alternatief, de kritiek, juist daar is er een enorme verscheidenheid en oppositie tegen elkaar. De oppositie is niet één groep. Er kunnen zowel totale gekken in zitten, als de wijste mensen die we op de planeet hebben. Laat u niet meeslepen in een tot op het nulpunt versimpeld beeld van de politiek en samenleving, alsof alles alleen maar zwart of wit is.

Emotie hetzes zijn tegengesteld aan inhoudelijke politiek. Als een volk bezeten raakt van emotie hetzes gebaseerd op niets, dan gebeuren er kwalijke dingen op den duur. Kritiek in een tijd als deze, Corona en financieële crisis en andere zware problemen, is gezond, en daar hoort ook de harde en scherpe variant van die kritiek bij.

Beste De Riepe,

Heel vaak heb ik de Riepe al gekocht, om de daklozen te steunen. Af en toe moet ik dat dan betreuren vanwege de inhoud, zoals bijvoorbeeld de schrijnend populistische steun aan de heersende waan van de dag. Zo pijnlijk om te zien, hoe mensen zich kunnen laten meeslepen, als het maar op TV wordt gebracht met de juiste emotionele ondertonen. De ene dag waait het vlaggetje van het volk zo, en 50 jaar later gaat het precies de andere kant uit, zonder dat ze lijken te weten waarom of hoe, of dat het uberhaupt gebeurd is. Meelopen ligt diep in het hart van het volk, en zo ook bij de redactie van de Riepe.

Een boycot heeft natuurlijk weinig effect, als één persoon iets gaat boycotten, en niemand weet dat. Ik heb jullie al eens geboycott om jullie steun aan de waanzin van het “trance gender” gebeuren. Verschrikkelijk. Vooral die arme trance genders zelf, die deze waanzin aangepraat krijgen, en daarmee hun leven diepgaand vernielen. Dan toch handnekkig blijven denken dat men zelf een “normaal, gebalanceerd en weldenkend” mens is. Dat is de absurde hersen gymnastiek die hier aan ten grondslag ligt. De meest absurde waanzin verkopen, alsof mannen vrouwen zijn en andersom, alsof dat een kwestie van geloof en denken is, in plaats van onvermijdbare fysieke realiteit. Glashard blijven denken dat men een gebalanceerd, redelijk en logisch mens is, en dat toch zulke absurde waanzin. Dit is niets nieuws, maar het blijft verrassend, en schokkend.

De huidige reden om jullie weer te gaan boycotten, is een artikel over “complotten”. Het wordt het volk tegenwoordig al een aantal jaren, via TV en kranten op de bekende emotionele manier waar de Riepe zich ook zonder schroom schuldig aan weet te maken, aangeleerd dat harde kritiek op de heersende klasse, inclusief wijzen op schimmige zo niet criminele motieven die aan bepaalde keuzes ten grondslag zouden kunnen liggen, dat wie dat doet een slecht mens is: namelijk een “complot denker”. Dit is pure Amerikaanse propaganda, die daar al veel eerder gelanceerd is (“conspiracy theorist”). Het is dus nu ook in Nederland aangekomen.

Wat betekend het, dat harde kritiek op de heersende klasse, inclusief vermoedens van mogelijke criminele motieven die aan bepaalde beleidskeuzes ten grondslag kunnen liggen, dat dit via sociale druk voor gek gezet gaat worden, zonder op de inhoud in te gaan ? Dat mensen die deze kritiek uitten, wat een burgerplicht is in een democratische Staat, onder emotioneel-sociale druk gezet gaan worden, om zich stil te houden ? Het betekend dat we een periode in dreigen te gaan, waar kritiek op de overheid niet meer mag. Waar wij de opdracht krijgen als volk, om wat er ook gebeurd, hoeveel honderden miljarden en ook geroofd wordfen, welke ziekmakende criminele oorlogen er ook gevoerd worden, hoe het milieu ook vernield wordt ten gunste van de grote bedrijven of de onbeheerste consument, hoe de kosten ook afgewenteld worden op het volk, de laagstbetaalden en — ja — de daklozen en andere gemarginaliseerde groepen: wij moeten altijd blijven geloven dat de heersende klasse “goed volk” is, dat de heersende klasse eenvoudigweg niet in staat is tot hebzucht, oplichting, leugenpolitiek, om daar zeer grof en soms crimineel geld mee te verdienen.

Hoe ver gaan we dan terug in de historie ? We komen weer uit bij de regel dat niemand kritiek mag uiten op de Koning. Straf voor Majesteit schennis. Waar leidt dat toe, wat voor samenleving wordt dat, waar harde kritiek op de heersende klasse niet meer mogelijk is ? Dat is een dictatuur.

Is deze dreiging reëel ? Kan een dictatuur uitbreken in Nederland ? Ik hoop van niet, vooral in Nederland is het relatief ver weg. Dankzij mensen die zich niet de mond laten snoeren door de ongebaseerde sociale en emotionele druk die tegenwoordig op een laffe manier wordt uitgeoefend door de massa media — inclusief de meelopertjes van de Riepe — kunnen we hopenlijk deze gevaarlijke Amerikaanse tendens de kop in drukken. Hopenlijk kan de discussie dan wel op inhoud gebaseerd worden, in plaats van het soort populisme waar jullie je schuldig aan maken.

Doen jullie je nu maar weer snel voor als net en burgerlijk, goed gebalanceerd in het leven, alsof jullie alle kanten van het verhaal heel goed hebben bestudeerd — zonder dat jullie dat soort dingen ook echt gedaan hebben. Jullie zijn zogenaamd de lieverds, en de “complot denkers”, dat zijn de valse mensen, de vijand, de rare gekken, de gevaarlijke gekken. Daar gaat dit heen. Het is een zeer kwalijke zaak, want het vernield de mogelijkheid van kritiek op de overheid.

Dit is de regel in de politiek: in de politiek zitten, is een ere baan. Je mag de schijn niet tegen hebben. Als er van mensen op een geloofwaardige manier beweerd kan worden dat die wel criminele leugens verkopen om rijk te worden of grof geld te verdienen, dan is dat genoeg om die mensen af te serveren uit de politiek. Dat betekend nog geen strafproces, maar dat betekend het verlies van geloofdwaardigheid in de politiek. De belangen zijn (zeer) groot in de politiek. We kunnen niet altijd alles weten. We kunnen er niet altijd vanuit gaan dat de politie betrouwbaar is, want corruptie en criminaliteit komen overal voor. In de politiek geld daarom: de volksvertegenwoordiger is schuldig, tenzij hij of zij zijn onschuld geloofwaardig kan maken, of nog liever kan aantonen. Dit uiteraard met de nodige redelijkheid en billikheid. Op een normale, verstandige, maar zeker niet kritiekloze of leeghoofdig-emotionele manier.

Ik kan van hier uit al de goedkope propaganda horen die mogelijk ingezet wordt tegen zulk een traditionele insteek op de politiek: “we moeten elkaar vertrouwen” of ”als we alles op wantrouwen …”. Als uw denken al zo in elkaar zit, stop en weest kritisch, ook op uzelf. Er is een basis vertrouwen, maar in de politiek gaat dat anders. We moeten eerst iemand zien en beoordelen, en dan geven we pas het vertrouwen voor macht over die enorme budgetten, en andere kwesties. Iets in het extreem trekken, is ook een bekende truk.

In het strafrecht geldt een andere regel: iemand is onschuldig, totdat schuld is bewezen. Daar is dit omgedraait. Daar gaat het niet om het verlies van een erebaan, zonder dat daar verder straf op staat. Hier gaat het om verlies van vrijheid en/of boetes, en dergelijke. Het kan zijn dat sommige politici uiteindelijk ook strafrechtelijk moeten worden aangepakt, maar dat is — als het goed is — vers 2, nadat ze al hun erebaan hebben verloren.

Keer om van jullie weg van kritiekloze onderworpenheid aan de overheid, en het verspreiden van achterbuurt niveau praatjes en roddel, verdachtmakingen zonder inhoud, tegen mensen die tenminste het lef nog hebben om harde kritiek te uiten op de heersende klasse. Zien jullie dat jullie exact die haat verspreiden, die goedkope manier van emotionele haat en verdachtmaking, waarvan jullie de zogenaamde “complot denker” beschuldigen ? Jullie draaien het om, en bagattaliseren het dan, alsof iedereen die harde kritiek op de overheid heeft, alsof die allemaal hetzelfde zijn, dezelfde bronnen hebben, enzovoorts.

Jammer dat ik nu de Riepe dus ook niet meer kan kopen, terwijl dat nog de manier was om daklozen te steunen. Er werd immers gezegd dat gewoon direct geld geven geen goed idee was, want dat ging toch maar naar alcohol en drugs (vaak). Daarom was de Riepe zo’n goed idee, want dan zat daar een controle en een systeem op. Jammer dat jullie je macht nu misbruiken, en dat jullie jezelf tot doorgeefluik maken van oppervlakkige propaganda van de heersende klasse.

Het hele leven wordt tegenwoordig ontwricht, door want ik op dit moment als Corona hysterie zie. Ik zie geen bergen doden elke dag op de straat hoek, dus een zware crisis waardoor alles dicht moet is er niet. Iedereen moet maar zijn eigen afweging maken in dezen, door democratisch stemmen te bepalen wat het beleid zal zijn, maar mensen op een hatelijke, oppervlakkige en hetze achtige manier in de hoek proberen te trappen met z’n allen, iemand die op zoiets groots in de samenleving hun recht op kritiek opeisen, wat niet alleen hun burgerrecht is maar wat mij betreft hun burgerplicht, dat is laag.

groeten,
Jos Boersema

Graag geen antwoord, ik heb even genoeg van de Riepe. Toch fijn niewjaar toegewenst, en ik hoop dat alles snel weer beter gaat, en dat mensen die kritiek hebben op de overheid, dat weer gewoon inhoudelijk kunnen doen, zonder voor gek gezet te worden, ook al is sommige kritiek hard en scherp aangeslepen — waar helemaal niets mis mee is, dat hoort bij het politieke spel. Het gaat om miljarden. We zijn toch geen kinderen ? Vadertje Staat is altijd goed, betrouwbaar, en eerlijk ? Hou toch op, wordt volwassen en doe uw deel voor het land.

Ja, dit is een grotere politieke beweging in het hele westen, te beginnen in Amerika, die critici de mond probeert te snoeren met oneigenlijke sociale druk middelen, en dat is een ellenlange uitbarsting als deze e-mail waard (vind ik!). Hoe lang is het geleden dat er dictatuur uitbrak in Europa ? Niet lang geleden ! Opletten en actie is geboden, als het weer dreigt. De Corona maatregelen zijn veel en veel te groot, en niemand praat over de financiële crisis die nog steeds door gaat, want in 2008 is er niets opgelost.

Ophouden met emotioneel-sociale spelletjes tegen mensen met kritiek op de overheid, óók als dat harde kritiek is, inclusief het uitspreken van een vermoeden van criminele intenties, motieven en eventueel netwerken. Hou toch op met dat kinderlijke gedoe, alsof er geen mensen zijn die soms samenspannen om daar zelf beter van te worden, en ten behoeve daarvan grotere of kleinere leugens gaan lopen verkondigen. Wie dat al niet als realiteit aan kan, ga maar terug naar de aanbidding van de Koning als god, en heb het alstublieft helemaal niet meer over de politiek. Laat dat dan aan anderen over, tot u de kindsheid hebt overwonnen.

SVP ophouden met de Corona hysterie. Het is nu wel welletjes met de onzin, echt waar hoor. Los die financiële crisis op, pak die banken aan.

groeten

Propaganda werk:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *