Geachte Triodos,

1nov - door Jos - 0 - Over communicatie

Volgende bericht werd verstuurd in een antwoord op een Triodos bank e-mail, waarin gevraagd werd wat klanten vinden van de Triodos nieuwsbrief.

━━━━━━━━━━━━

Geachte Triodos,

Uw nieuwsbrief lees ik nooit, want daar heb ik geen tijd voor, maar ik vind het wel een goed idee dat klanten weten waar het geld heen gaat. Overigens vind ik het een slechte zaak dat de bedrijven van Nederland het nodig vinden om het woord “u” uit de Nederlandse taal te gaan vernietigen, want daar gaat dit op uitdraaien. Dat betekend een verlies aan respect voor de medemens, een verlies aan cultuur, onder de noemer van juist het tegenovergestelde.

Wellicht heeft u interesse in mijn werk over economi en de Staat. Dit is gratis te lezen, en omvat ook internationaal gepubliceerde democratie software (helaas is niemand écht geïnteresseerd verder in echte democratie, behalve als excuus om bommen te gooien, olie te roven, en net te doen alsof dat beschaving is, enz). Échte democratie is ook niet makkelijk. Mensen moeten naar elkaar leren luisteren. Dat valt niet mee. Ik betwijfel of 10% van de Nederlandse bevolking in staat is tot een democratie.

Zoals u waarschijnlijk weet draait een economie niet om geld, maar om werk. Alles wat in een goede economie waarde heeft, vertegenwoordigt een hoeveelheid werk. De economie gaat fout waar mensen machtsposities hebben, die uitgebuit worden. Geld is uiteraard wel het nodige smeermiddel om de handel efficiënt te laten verlopen.

De conclusies die worden uitgelegd in mijn boek (voor zover u dat nodig heeft): eenieder heeft recht op land, om niet, als een onvervreembaar en gelijkwaardig geboorterecht. Zonder dit principe zal de economie nooit op de lange termijn stabiel worden. Andere voorstellen zijn: bedrijven zouden niet te groot moeten mogen worden (bijvoorbeeld maximaal 2000 werknemers), en worden verplicht co-operatief (een vereniging van werknemers) als de eigenaar vertrekt en het bedrijf een minimum grootte heeft (bijvoorbeeld 10 werknemers). De fininciële sector zou grofweg in zijn geheel moeten worden opgeheven, behalve klein start krediet en sociaal gericht krediet.

In de praktijk kan zou dit kunnen betekenen, als u hier iets voor voelt of begrijpt waarom het nodig is, dat het mooi zou zijn om een experiment te doen, vooral het recht op land. Hiervoor zou land gekocht moeten worden, om bijvoorbeeld 50 mensen op deze manier te laten leven. Op die manier kunnen de wet systemen die nodig zijn getest en ontwikkeld worden, en zou er een levend voorbeeld zijn van hoe een economie eigenlijk wel echt werkt. Dit ook als een tegenhanger van het vreeswekkende “Basis Inkomen” plan van de grote banken, die van allen slaven zou kunnen maken, en die de economie totaal centraliseert. In een tijd dat gekte zoals het “Basis Inkomen” in de kranten van de grote kapitalisten staat, is het misschien verstandig om verder te denken dan meestal gedaan wordt, want het is een teken van grondige destabilisatie en ontaarding van de cultuur. Waarschijnlijk hoeft niemand u uit te leggen wat de heersende klasse aan het doen is met de Staat schuld, dat de crisis van 2008 nooit is opgelost en nu in feite weer aan het uitbreken is, en wat ongelimiteerd geld bijdrukken door de centrale banken op termijn gaat betekenen (zie de Weimar Republiek, of de val van Rome, enz).

beste groeten,
Jos Boersema
market.socialism.nl

━━━━━━━━━━━━━━━━━
Geen antwoord ontvangen.

Propaganda werk:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *