Geachte Partij “Nieuwe Democratie“,

18dec - door Jos - 0 - Over communicatie

Bericht aan politieke partij “Nieuwe Democratie” (link).

Onderwerp: Reactie op uw program & voorstellen omtrent democratie

Graag zou ik willen reageren op uw voorstellen, en u enkele van mijn voorstellen doen.

§ Voorstellen

• Wie is dit

Ik ben: Jos Boersema, auteur van democratie software “sede – secure democracy“ (gepubliceerd in Linux Magazine, internationaal), en het boek “Distribute Power“ (een boek dat helaas niemand leest, edoch ik heb hier enige gedachten over democratie ontwikkeld in de laatste 15 jaar ongeveer, die u wellicht interessant vind). Burger van Nederland, Groningen, heden 46 jaar, hoogste opleiding: VWO. Alles wat ik voor stel staat gratis op mijn website https://market.socialism.nl (engels).

• Referendum

Wat vind u van het idee, dat de volksvertegenwoordiging de onthoudingen in vult. Dit zorgt er voor dat een Referendum met hoge opkomst machtiger is dan één met lage opkomst. Het zorgt er voor dat het Referendum op een soepeler manier samenwerkt met de andere machten. Zie: http://www.socialism.nl/law.html#referendum

• Kiesstelsel

Het huidige kiesstelsel is fundamenteel op vertrouwen gebaseerd, een vertrouwen dat continue wordt gebroken. Het antwoord hier op vanuit de arbeidersbeweging is: de Raden Overheid. Daardoor is het mogelijk direct iemand af te zetten, die weer een demagoog en opportunist blijkt te zijn. Zie: http://www.socialism.nl/law.html#people.government

Hier heb ik lang over nagedacht, ook omdat dit in 1917 is mislukt, en omdat er nergens een goed model voor bekend lijkt te zijn. Mensen kiezen een afgevaardigde in groepen van minimaal 50 personen. Er is geen stemplicht, de groepen worden gevormd naar eigen inzicht, het liefst lokaal. 50 is al te veel voor veel mensen, dus is het idee dat mensen eerst een groep van 10 proberen te vormen. Die groepen gaan dan samen met 5 van die groepen, als ze het met elkaar kunnen vinden. Zie visuele voorstelling: http://www.socialism.nl/book4/gratis/Distribute_power-combibook_2.8.pdf pagina 429.

§ Reactie op uw voorstellen

Omdat dit wat lang gaat worden, zal ik het meest belangrijke onderwerp (de economie) maar even over slaan, en over gaan op mijn reactie op uw partij programma. Ik zie ook niet direct iets in uw voorstellen op het gebied van economie.

• Direct intern stemmen

Uiteraard is het een goed idee dat mensen direct kunnen stemmen via de partij. Dat was ook het idee van D66. Ten tijde dat mijn computer programma “sede – secure democracy” uit kwam, hebben we dit getest en goed bevonden met D66. Het is aangenomen op het Congres van D66. Vervolgens heeft de D66 de idealen van D66 verraden. Ze hebben de motie niet uitgevoerd, en adviseerden zelfs om tegen te stemmen. De motie werd echter vrijwel unaniem aangenomen.

Uw partij zou dus gezien kunnen worden als een soort herhaling van D66. Het zou mooi zijn als het nu wel lukt. U ziet waarschijnlijk ook, dat u niet fundamenteel om het probleem heen komt, dat wie eenmaal gekozen is daarna kan doen wat hij of zij wil ? Waarom zouden de mensen van Nieuwe Democratie zich niet net zo gedragen, als die van andere partijen, zo niet vroeger dan wellicht later ?

Is het een idee om zich te organiseren op het Raden Overheid principe ? Dit model laat toe dat demagogen direct vervangen kunnen worden, want het is praktisch om met 50 mensen bij elkaar te komen binnen de korte termijn, en een besluit te nemen. Dat gaat nu eenmaal niet als het om grote organisatorische eenheden gaat. De band tussen verkozene en kiezer wordt ook zoveel sterker binnen een groep van 50 personen. We kennen onze directe afgevaardigde dan ook écht, en persoonlijk.

Op het gebied van direct inhoudelijk stemmen. De software die u zou kunnen gebruiken is gratis, met open broncode. Ik merk wel op dat dit een redelijk complex programma is, niet geschikt voor iemand die net weet wat een muis is. Ten eerste draait het op een serieus besturingssysteem, en niet op Windos. Voor een serieuze politieke partij mag het geen probleem zijn om een paar goede mensen te vinden met technische vaardigheden. Zie: http://www.socialism.nl/sede/

• De Eerste Kamer

Ik hoop dat u uw voorstel om de Eerste Kamer te vervangen door een ondemocratisch orgaan zult intrekken. Dit voorstel is anti-democratisch. Wie zijn die rechtsgeleerden ? Door wie worden die benoemd ?

De Eerste Kamer speelt — wat mij betreft — een essentiële rol in het Nederlandse bestel. De Tweede Kamer is nogal demagogisch en leeft met de waan van de dag. Het werk van de Tweede Kamer is zó belangrijk, dat dit zeker nog eens dunnetjes over gedaan zou moeten worden, zo niet drie keer. De Eerste Kamer wordt tenminste nog indirect gekozen.

Overigens was ik ooit een keer in de Eerste Kamer, waar een demagoog het nieuwe slechte wetsvoorstel voor de WAO aan het verdedigen was. Precies de vraag die ik ook had, namelijk populistisch taalgebruik in die wet dat mensen een compleet verkeerd idee gaf, daar kwam dus een vraag over. Ik vond het ontstellend om te zien hoe uiteindelijk de demagogie (vanuit de Tweede Kamer), met drammen en dreigementen, het uiteindelijk toch wint. Dat betekend zeker niet dat de Eerste Kamer dus de beter kamer is. Als de Eerste Kamer de enige kamer zou zijn, zou het denk ik een nog slechtere Kamer zijn dan de Tweede Kamer. Juist in de tweedeling van die Macht, komen er dingen naar voren die anders misschien niet gehoord zouden worden.

De Eerste Kamer zou desnoods anders gekozen kunnen worden, maar het moet een gekozen kamer blijven. Op zich ben ik niet tegen het huidige mechanisme. Ik zie eerder andere problemen die de Kamers negatief beïnvloeden: de macht concentratie in de economie, die zijn negatieve weerslag op het hele land heeft, de massa media en de politiek in het bijzonder.

In het Raden Overheid model is er ook een soort Eerste en Tweede Kamer. De Tweede Kamer zijn de 50 (of meer dan 10) afgevaardigden van de 50 (of meer dan 10) sectoren van alle afgevaardigden, in het voorstel zoals ik het doe. Sectoren hebben dezelfde grootte van aantallen afgevaardigden. De Eerste Kamer is zijn alle afgevaardigden samen, dat zijn er vele duizenden. Zij moeten allen stemmen voordat er een wet doorgevoerd kan worden.

Op dit punt van wat een wet is verschillen wij ook van mening. Ik vind dat een wet een eeuwigheidswaarde moet hebben. Wetten zijn wat mij betreft hele bijzondere en machtige dingen, die met uiterste zorg en aandacht overwogen en ingevoerd moeten worden, bijgeslepen als een diamant. Ik wil terug naar aandacht voor details en gevolgen, en af van de steeds erger wordende demagogie en oppervlakkigheid.

Wetten moeten ook het beleid niet vervangen, wat ook een gevaarlijke trend is. Wetten moeten ruimte laten voor beleid. Wie wetten zo gedetailleerd maakt dat het leest als een beleidsstuk voor de volgende 2 jaar, die gaat als wetgever boven het dagelijks bestuur zitten, en ontneemt de kiezer de mogelijkheid om bestuurders te kiezen, waar het vertrouwen in heeft om bepaalde afwegingen in redelijkheid en billikheid te maken. Zo heb ik allerlei geld bedragen gezien in een WAO wet (als ik dat goed las tenminste!), en dan schud ik mijn hoofd. Dat hoort niet in een wet, dat mist eeuwigheidswaarde.

Merk op dat wetgeving in Amerika inmiddels op een bestuurlijke ramp is uitgelopen, dus dat is een voorbeeld dat we moeten voorkomen. Zie hoe het daar gaat met hun zogenaamde “Bills”, onleesbare bergen papier met astronomische hoeveelheden details, en dat allemaal op half Continentaal niveau (!). Wetten zijn bijzondere dingen, ze moeten zeer goed worden doordacht en maximaal democratisch onder de loep genomen worden.

§ Overige …

• Ik sta niet achter uw zelfmoord positie. Zelfmoord moet niet mogen, er moet een sterke barrière tegen blijven. Moeten we willen dat mensen om elk wissewasje zelfmoord gaan plegen, ook als ze het leven even niet zien zitten ? We zien al dat mensen zelfmoord willen plegen, simpelweg omdat ze bang zijn om dement te worden ! Ik vraag mij af of het makkelijk maken van zelfmoord de zoveelste truk uit de doos van het Grote Geld is. Dode mensen kosten niets, terwijl mensen met problemen en ouderen zeer veel geld kunnen kosten. Wie bezit de massa media, wie draait dit volk gek ? Het Grote Geld.

• Ik mis oppositie tegen de leugenmedia en hun continue stroom aan nep nieuws. Derhalve ga ik er van uit dat u de massa media volgt. U zult een slaaf van hun manipulaties worden. Er is nieuwe kritische feiten vergaring nodig, want de massa media is op dit moment bijna volledig corrupt, en totaal onbetrouwbaar. Het zijn massa moordenaars die groots onderzocht zouden moeten worden. We komen dan weer bij de problemen met macht concentratie in de economie uit. Ik denk dat dingen in de eerste plaats fout gaan in de economie, en pas in tweede instantie in de Staat. Het Grote Geld zorgt voor sterk toenemende corruptie in de Staat. Los dat op, en een grote negatieve invloed op de Staat verdwijnt. Dan zou het volk hopelijk veel meer de enige invloed op de Staat worden. Hoe dat te doen: https://market.socialism.nl

• Ik mis harde oppositie tegen de Europese Unie. De Europese Unie moet volledig worden uitgewist, anders hebben we geen democratie. Niemand kan iets besturen dat zo groot is, en geen mens kan op een zinnige manier stemmen op mensen die zo ver af staan van de realiteit. Nederland is al groot genoeg. Samenwerking is iets heel anders dan onderwerping onder een enkelvoudig nieuw machtsorgaan.

§

Ik hoop dat u mij deze hoeveelheid tekst wil vergeven, en het toeschrijven aan een jeugdig optimisme voor de goede zaak van het land en volk in het algemeen. 😉 Alhoewel dit voor mijn gevoel nog maar een opmaat is, laat ik het hier maar even bij, in de wetenschap dat weinigen (inclusief ikzelf) extreem lange e-mails wil of kan lezen.

Antwoorden worden in principe gepubliceerd. Persoonlijke informatie en inhoud zal wel worden geschrapt. Zie: https://nieuws.socialism.nl/

beste groeten,
Jos Boersema
Groningen

P.S. De link naar uw “Privacy beleid” werkt niet;

Niets gevonden
Sorry, de post waarnaar u opzoek bent is niet beschikbaar. Misschien wilt u gebruik maken van de zoekfunctie?
(…)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Antwoord ontvangen (18 dec 2020):

Dag Jos,  

Bedankt voor je uitgebreide opmerkingen.
Het is duidelijk dat wij op essentiële punten van mening verschillen.
Een email of anderszins een dialoog is op het ogenblik helaas onmogelijk voor mij.
We zitten in het moeilijke parket om mensen te krijgen die een Ondersteuningsverklaring willen afleggen.
Door corona kost dat erg veel tijd en het is natuurlijk onze prioriteit, anders komen we niet op het stembiljet.
Dat kost giga veel tijd.  

Nogmaals bedankt, goede gezondheid en alle goeds toegewenst door Wim van Dijk, vz Nieuwe Democratie.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Antwoord ontvangen (18 dec 2020):

Onderwerp: link

Dag Jos,

Checkte net de link, maar bij mij was het okay.
Zal toch nog even de website bouwer vragen.

Bedankt, hartelijke groet van Wim.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Antwoord verzonden (18 dec 2020):

Hallo Wim, Partij Nieuwe Democratie,

Bedankt voor uw reactie. Omdat u het druk heeft, zal ik u niet verder lastig vallen.

Voor mij is er geen verlies, want ik publiceer de communicaties. Zo ook deze en uw reactie, zonder verdere opmerkingen. Hopelijk ziet u dit als gratis reclame voor uw doelstellingen.

Een partij oprichten is toch één van de moeilijkste dingen die er zijn. Moedig dat u het doet ! Meer partijen is ook meer democratie.

beste groeten & succes gewenst met dit avontuur !
Jos Boersema
Groningen

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Antwoord ontvangen (18 dec 2020):

Dag Jos,

bedankt voor het begrip.
En gratis reclame is nooit weg 😄.

Fijn weekend en hartelijke groet van Wim.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Geen verdere e-mails verzonden.

Propaganda werk:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *