Dictatuur in NL dreigt …

30jul - door Jos - 0 - Over actie communicatie

Viruswaarheid schreef op 2021-07-30 15:22:

(…)

Wat kunnen we verder verwachten? Contactbeperkingen. Een eufemisme voor collectieve detentie, verbod op bijeenkomsten en groepsvorming, digitale surveillance en andere vrijheidsontnemingen.
(…)

Nieuwsbericht (mail) van Viruswaardheid (link naar artikel op Viruswaarheid).

E-mail terug van Jos ;-). 30 Juli 2021, Groningen

Dit zijn Nazi en Spaanse Inquisitie praktijken. Twee jaar geleden leefden we nog in een land waar zogenaamd vrijheid hoog in het vaandel staat, en weet U nog dat het boek “De Aanslag” een landelijke favoriet was ?

Toevallig heb ik een dik boek geschreven over economie en de Staat (over hoe het beter kan), en ook een heel programma over hoe we dat dan zouden moeten doen. Een onderdeel daarvan is een eventuele strijd tegen een tirannen bewind. Ik heb altijd gedacht dat dit wel nooit over Nederland zou kunnen gaan, maar over andere landen, zoals misschien Rusland of Spanje, of strijd tegen de mafia in Italië. Het gruwelijke is nu, dat wat voorheen zo doodnormaal leek om te schrijven, zo compleet gangbaar en geaccepteerd, dat we hier geen terreur bewind en onderdrukking accepteren (Nazi/Spaanse inquisitie, die ook samenscholing verboden), dat dit nu eigenlijk al naar een toestand lijkt te gaan waar mijn boek (/website) illegaal lijkt te kunnen gaan worden, omdat het letterlijk oproept tot gewapende defensieve strijd als ons recht op meningsuiting en samenscholing bedreigt en fysiek aangevallen wordt.

Mijn boek beschrijft een systeem van hervorming, met 9 “wegen” of methoden, die gaan van heel zacht (onder makkelijke omstandigheden), tot en met gewapende weerstand tegen de meest extreme terreur (Staatsterreur of andere terreur). Elke “methode” heeft zo zijn eigen eigenaardigheden. Wat jullie doen valt in de categorie van de meest zachte methodes, want het is primair propaganda wat jullie doen (ik bedoel dat in de positieve zin van het woord, verspreiding van informatie, ware informatie in jullie geval). Het is een één onderwerp ding. Vergelijk een complete politieke partij, bijvoorbeeld, die overal iets van moet vinden (en dat is juist heel onverstandig om te doen als je een één onderwerp ding doet, want je schrikt mensen af op basis van bijzaken).

Ik schrijf dit vooral om op de één of andere manier duidelijk te maken, hoe verschrikkelijk het nu al is, wat er gebeurd. De tweede methode van actie zou zijn: eerlijke handel kopen. De derde methode is het oprichten van eerlijke handel bedrijven (het is primair een economisch programma, het doel is het stoppen van onverdiende armoede en oorlog, en dergelijke). De vierde methode is meedoen met de verkiezingen in een partijen stelsel. De vijfde methode is het oprichten van een Raden overheid in eerste instantie als een goed doel (hoe het exact kan werken is in detail uitgewerkt, om de chaos van 1917 te voorkomen). Dit is de laatste van de noodzakelijke en ook de “zachte” methodes. Methodes die niet gaan over strijd tegen terreur, tirannie, enz.

Dan komt het eigenlijke punt: de vijfde methode is namelijk de weerstand tegen tirannie, op zo’n manier dat die strijd nog zo gecontroleerd mogelijk is, en ook zo haalbaar mogelijk. Je wilt geen meutes die opgewonden optrekken naar de hoofdstad, want dat wordt niets. Dat is iets voor aan het einde van een openlijke en grootschalige (burger)oorlog, dat is niet geschikt voor een zwakkere vorm van onderdrukking, waar je meer dingen ziet als … het vermoorden van journalisten, het opsluiten onder valse voorwendselen van dissidenten, en … het opbreken van kritische bijeenkomsten, opbreken van rechtmatige (moreel juiste) vormen van protest, enz. Dus dit hele programma is er al op gericht om zo zacht mogelijk te zijn, en daarom is het zo erg dat Nederland de grens van een tirannie — zoals gezien vanuit dit programma — al heeft overschreden (!).

Het idee is dat “we” de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid tot verzamelen van iedereen gaan verdedigen, het is een defensief gerichte actie, maar wel actie. Het is niet achterover hangen, of wat stickers plakken (dat is methode één, zie boven). Als dus wie dan ook bedreigt wordt in de meningsuiting (serieuze bedreiging bedoel ik, van essentiële politieke rechten, het gaat niet over het recht op schelden of dergelijk slecht slecht gedrag), of als bijeenkomsten van dissidenten worden opgebroken, het recht op organisatie wordt geschonden met geweld (dat kan politie geweld zijn, maar dat kunnen ook onrechtmatig handelende burgers zijn), dan gaat het er om dat met directe aanwezigheid te voorkomen.

Voorbeeld: iemand houdt een bijeenkomst om te gaan demonstreren, en de politie komt er bij om dat op te breken, zogenaamd op basis van Corona. Dit is dus wat zo erg is, want dit gebeurd nu al. Het idee is dat dit dan fysiek voorkomen wordt. Die troepen van de vijand zullen moeten worden teruggeslagen, zodat het recht op verzamelen gehandhaafd blijft. Ik neem aan dat u begrijpt wat dit betekend. Wat dus een paar jaar geleden zo doodnormaal Nederlands vrijheidsstreven was, zogenaamd compleet met de hele heersende klasse die zich voordeed als de vaandeldrager van een dergelijke ideologie, is nu de-facto al een plan dat er op neerkomt dat wij ons zullen moeten omvormen tot gewapende organisaties, om mensen fysiek te beschermen tegen terreur van de politie (en dan denk ik primair aan politieke groepen, want ik zie het zo dat als mensen hun feesten worden opgebroken en ze zijn het zat, dan volgen daarna de meer serieuze politieke bijeenkomsten, waarvoor het zinnig en eervol kan zijn om die te gaan verdedigen tegen tirannieke groepen van de staat).

Het zij overigens opgemerkt dat de Nederlandse Staat ook al een lange historie heeft van het opbreken van bijeenkomsten, zelfs direct na de Opstand. In die zin is het niet eens zo uniek. Nederland was echter ook nooit echt een democratie, maar dat willen wij wel zijn. De vijand wil duidelijk de klok terug draaien.

Ik vind het heel opmerkelijk dat wat eerst zo algemeen geaccepteerd was, ons recht op verzamelen en organizatie, dat dit nu ineens direct met fysieke actie wordt onderdrukt door de politie, terwijl die politie agenten zelf min of meer nog steeds lijken te geloven in een democratische rechtstaat (!). Ik zie de politie helemaal niet als probleem mensen, juist het tegenovergestelde. Zeker zal niet alles perfect zijn, maar ik zie altijd graag politie mensen. Ze zijn broodnodig tegen het straat tuig en kleinere criminelen. Grote criminelen zullen uiteraard via het stembiljet aangepakt moeten worden, en daar faalt het Nederlandse volk natuurlijk weer eens compleet.

De zesde methode is complete burger oorlog, waar delen van het land zijn bevrijdt van het terreur bewind. Dit is een oorlog met een front, het is eigenlijk geen burger oorlog meer want er ontstaat een nieuwe Staat (zo is Nederland ook ontstaan). De zevende methode is een methode voor actie onder zware staatsterreur, waar iedereen onder de minste verdenking verdwijnt of wordt geëxecuteerd. De methode hier zijn kleine actie groepen in de orde van 10 personen, waarover verder niets te zeggen is. De laatste methode is voor als de terreur zo extreem is, dat zelfs dat niet meer kan, en dat komt er op neer dat de plannen voor de toekomst moeten worden bewaard, door een individu. Dan is geen enkele vorm van organisatie nog mogelijk.

We zijn dus de rode lijn over gegaan in dit systeem. Ik vind dat heel erg zorgelijk, en ook bizar. Het komt er in feite op neer dat we ons moeten organiseren als gewapende eenheden, alhoewel dat niet betekend dat de actie ook direct een gewapende actie moet zijn. Het kan ook gaan om het aanwezig zijn als getuige, en publiciteit als “wapen” gebruiken, enz. Dat zal allemaal uitgemaakt moeten worden op het moment, door de op te richten organisaties. In de praktijk begint deze weerstand dus “zacht”, en “wapen” kan ook een hand zijn, een stok. Je wilt absoluut niet beginnen met een hoog niveau aan weerstand (defensief geweld), want dat werkt averechts. Het is ook een idee om als ongewapende groep tussen de twee groepen in te gaan staan.

Ik zeg niet dat dit persé allemaal iets nieuws is hoor, maar het is een gestructureerde uitwerking van dit soort ideeën. Een helemaal gerationaliseerde en in detail uitgewerkte vorm van wat ook al wel wordt gedaan en gedaan is. Meer iets van een verzameling dingen die gewerkt hebben, of zouden moeten kunnen werken, in een poging om de ergste fouten van het verleden niet te herhalen, want weerstand tegen een terreur bewind kan zelf ook ontaarden in terreur en tirannie.

Een gevaar dat meestal optreedt is dat terwijl de tirannen van dag tot dag de macht naar zich toe trekken, dat het volk niets doet en pas in actie komt als het al veel moeilijker is, en er waarschijnlijk veel meer problemen en eventueel doden gaan vallen. Dat is ook een reden dat ik dit schrijf, om die fout van het verleden te voorkomen. We zijn al over de rode lijn. Het verbieden van politieke bijeenkomsten is over de rode lijn, en betekend in één programma tenminste, een programma dat slechts enige jaren voorheen zo voor de hand liggend en geaccepteerd leek in een vrij (semi-)democratisch land, dat wij ons desnoods gewapenderhand tegen deze terreur moeten verzetten.

We moeten ons, desnoods gewapend, verzetten tegen het onrechtmatige geweld van de Staat die (politieke) bijeenkomsten (en ik heb het in eerste instantie over vergaderingen op privé terrein, het absolute minimum aan politieke rechten) aan het opbreken is. Zo erg is het al.

De dictatuur is al begonnen !

Het is algemeen bekend, en ook heel logisch, dat oproepen tot “illegale” activiteit zelf ook illegaal is. Iemand in elkaar slaan en beroven is illegaal, daartoe oproepen is ook illegaal. Het is dus logisch, als men de dictatoriale wetten en maatregelen van de overheden accepteert, dat het boek en programma dat ik geschreven heb en voorsta, dus ook niet meer verspreidt mag worden. Zo rolt die dictatuur door, zo roept de ene vorm van onderdrukking, de andere op, en gaat het van kwaad tot erger.

Dit is zoveel erger dan mensen doorhebben. Tijdens de Nazi bezetting zaten de massas ook al niet in het verzet, daar waren ze te slap voor. Als de vrijheid weer gewonnen is, staan ze allemaal weer vooraan en proberen een graantje mee te pikken van de glorie, zonder dat ze er iets voor gedaan hebben. Zo zitten ze in elkaar en dat zal niet veranderen. Het Verzet tegen de uitbrekende dictatuur, zal weer gevoerd moeten worden door de weinigen. Dat hoeft ons niet bang te maken, want hetzelfde geldt voor de vijand. Dat zijn er uiteindelijk ook maar weinigen, en de rest doet mee omdat ze hersenloos meedoen zolang er vlees te eten is en ze een auto hebben (zie de Nazis).

Ja, de gruwel breekt uit, ook in Nederland. We moeten ons voorbereiden op alle mogelijke manieren, en ook terdege rekening houden met de leugen propaganda van de vijand, die elke fout die we maken genadeloos zal uitbuiten, plus eindeloze leugens die ze zullen verzinnen om ons als gevaarlijke gekken weg te zetten. Het is daarom extreem belangrijk om niet in de val van terrorisme te vallen, en altijd defensief te blijven, alleen dingen doen die moreel te verdedigen zijn, en enige operaties die plaatsvinden moeten ook haalbaar zijn. De vijand zal breed geïnfiltreerd zijn in onze organisaties, maar als wij het goed doen, zijn wij ook breed in hun organisaties geïnfiltreerd, via de sympathie die normale mensen voelen als ze normale en normaal gesproken gehoorzame en nette burgers verzet zien plegen als hun minimum rechten geschonden worden op basis van niets.

Zoals u ongetwijfeld weet, het gaat helemaal niet om Corona. Het gaat om de beurs, het gaat om de schuld markt, het gaat om het geld bijdrukken zonder limiet. Daar doen ze dit allemaal voor. De economie is aan het instorten. Dit gaat terug tot 2008, en dan verder terug tot het begin van het absurde Staatsschuld systeem. Het gaat niet over Corona, het gaat over onvoorstelbare hoeveelheden geld die gestolen worden door de banken en top mensen in de economie (primair, de banken die achter de centrale banken zitten). Dat heeft niets te maken met verdachtmakingen zonder bewijs, deze dingen staan breed in de kranten, er zijn documentaires over geweest op TV, maar meestal op zo’n manier alsof ze goed bezig zijn.

Ik denk ook dat we ons koest moeten houden, tot we op een bepaald punt zijn gekomen waarop we in de ogen van genoeg mensen het recht hebben om in actie te komen (dat is overigens ook onderdeel van het plan zoals beschreven in mijn voorstel, market.socialism.nl, alles gratis).

Als de vijand onrust in het volk ziet (het meer of minder uitvoeren van dit (soort) plan(nen) is “onrust onder het volk”, zogezegd), dan gaan ze grootschalig de oorlog ontketenen met Rusland. Dit is hetzelfde schema als tijdens de Weimar Republiek, en toen heeft het ook zeer goed voor deze criminele en zeer gevaarlijke en machtige klieken gewerkt. Op een gegeven moment gaat het volk boos worden, en dat moet gemobiliseerd worden op de juiste manier.

Jullie gaan aan de ene kant niets bereiken met jullie rechtszaken, en aan de andere kant bereiken jullie alles, want jullie laten zien dat er weerstand is, en dit kan uitgroeien tot een grote Opstand — althans dat hoop ik, als het nodig blijkt. Het gaat hard in die richting. Voorbereiding is belangrijk: sla eten op, bereidt u voor op alle vormen van oorlog. Ook de politie, die moeten zich net zo voorbereiden, want die moeten uiteindelijk de kant van het Recht kiezen. Een zo groot mogelijk deel van de Staat moet aan onze kant komen te staan. Daarom ben ik ook heel erg tegen haat dragende propaganda tegen de politie, zoals die door onbetrouwbare waarschijnlijk door de vijand zelf opgerichte schijn oppositie groepen wordt bedreven. We moeten liefst de hele Nederlandse Staat, politie, leger en politici aan onze kant krijgen, als niet vroeg dan later. Die brug mag nooit verbrand worden. Slechte woorden van domme mensen kunnen heel veel schade aanrichten, en werkt de uitbrekende dictatuur in de hand (daarom financieren de Amerikanen ook dit soort onverkwikkelijke vormen van protest, vol van scheldwoorden en oppervlakkig geweld). Die mensen zijn óók onze vijanden (!).

Dood nooit mensen, zonder daar extreem goed over na te denken, en alleen als het een uiterst noodgeval is tijdens een moeilijke strijd tegen een terreur actie van de Staat, want een dode is altijd een ramp, ook als het een vijandige en gewapende persoon betreft. Als het zover moet komen dat we in een uitgebroken grote burger oorlog komen, dan is het anders, maar dat moet zo lang mogelijk uitgesteld en voorkomen worden, want de prijs voor dit soort dingen aan het begin van de vijandigheden kan heel groot zijn. Als de vijand iemand doodt om ons (ons?) de schuld te geven, kunnen we dat niet voorkomen, maar we moeten er zoveel mogelijk aan doen om niet diegenen te zijn die met dodelijk geweld begint. Iedereen moet direct verzorgd worden, vooral vijandige troepen, dat is belangrijk voor onze geloofwaardigheid als basis voor een eventuele nieuwe Nederlandse Staat.

Ik ga er van uit dat u dit ook al lang allemaal bedacht had, en dit al niet meer leest, maar ik wil het toch weer eens expliciet geschreven en opgestuurd hebben, nu er misschien nog tijd is om ons voor te bereiden en na te denken over wat we moeten doen als dit … als dat, enzovoorts. Ik zeg niet dat het echt nodig word, maar het gaat er op lijken dat dit gaat eindigen met mensen zoals jullie en misschien ik ook wel, in kampen waar we worden opgesloten zogenaamd omdat we ons niet laten inspuiten, en na een paar jaar — misschien tijdens oorlog, of gewoon onder valse voorwendselen — worden we dan doodleuk vermoord. Daar gaat dit heen. Het zijn dezelfde klieken die dit doen, die ook achter de Nazis zitten. Dezelfde bedrijven, dezelfde families, dezelfde doelen, vergelijkbare methoden (de Joden werden ook beschuldigt van het verspreiden van ziektes).

Moeilijk te geloven dat het zo ver kan gaan … ja ! Maar zoals ik boven ook al schreef, het was een twee jaar geleden ondenkbaar dat we in Nederland die rode lijn zouden overschrijden, waarbij de Staat der Nederlanden zelf, niet een buitenlandse tirannieke vijand, ons onze basis rechten op politieke vergaderingen zou beletten, met de wapens in de hand. Het ene ongelofelijke en absurde, leidt tot het volgende ongelofelijke en absurde, maar het rare is: het gebeurd, het kan realiteit worden als we niets doen. Ons voorbereiden op het ergste is relatief eenvoudig en goedkoop, en geeft ons opties voor later.

beste groeten,
Jos Boersema
Groningen

P.S. Uiteraard snap ik ook dat de vijand dit meeleest (overigens publiceer ik alles op mijn website), maar dit is ook een poging om door te dringen tot het politie systeem, en dat zij moeten gaan nadenken, individueel en zonder er over te praten waar nodig, over waar zij uiteindelijk staan en welk risico zij misschien persoonlijk moeten gaan nemen, als zij zien en begrijpen dat Nederland te ver gaat, dat de dictatuur lijkt uit te breken in Nederland, en de hele wereld (!). Tot die mensen zeg ik: ik reken op jullie, en vooral op jullie. Wat het moment is waarop dat duidelijk zal worden, dat kan ik niet bepalen, maar jullie zijn het machtigste, en daarom hebben jullie — politie en leger — de grootste verantwoordelijkheid.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Viruswaarheid 4 aug 2021

Beste Jos,

Dank je wel voor het delen van al je gedachten. We hebben het gelezen.

Vriendelijke groet, emailteam  Viruswaarheid.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Jos Boersema, 4 aug 2021

Beste Viruswaarheid,

Bedankt voor het lezen en lief dat jullie terug schrijven. Hou vol en ga door ! Helden van Nederland !

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Viruswaarheid 6 aug 2021

Hallo Jos,

Soms even je gedachten op papier zetten is gewoon goed voor je, dat ken ik maar al te goed.
Wij gaan door, maar ook dankzij jullie.

Hartelijke groet namens BS van het E-mail team van viruswaarheid.

Voor wie geen facebook heeft, vanaf dit moment zijn onze zoomsessies ook via Twitch te bekijken:
https://m.twitch.tv/viruswaarheid
Donaties zijn nog steeds van harte welkom!
https://viruswaarheid.nl/steun-ons-in-deze-belangrijke-missie-en-doneer-een-bijdrage/
In liefde voorzien wij mensen van informatie,
die wordt verzwegen door de media en de politiek.
Kijk eens naar onze brief aan de kinderartsen over het injecteren van kinderen. https://viruswaarheid.nl/kinderexperiment/
De nieuwe webshop is eindelijk actief. Te vinden via www.viruswaarheid.nl/webshop of viruswaarheidshop.nl

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Jos Boersema 8 aug 2021

Hallo BS, Viruswaarheid,

“Even je gedachtes op papier zetten” is inderdaad goed. Als je dan blijft nadenken en jezelf verbeteren, dan wordt het beter. Als je daar 10-15 jaar mee bezig blijft, zonder enige verdere afleiding, dan kun je zoiets als dit produceren: market.socialism.nl (link). Helaas blijkt dat je dan op een nieuw probleem komt, want mensen denken dat je “alleen maar even je gedachtes op papier zet”, en negeren verder de inhoud want dat is maar lastig en gedoe (en waarschijnlijk toch maar onzin).

Ik had alweer 3500 woorden geschreven, en daarna weggehaald en daarna weer 3500 woorden geschreven, en dat ook weer weggehaald. Dit is de derde poging …

Laat ik het eens over een andere boeg gooien en jullie een vraag stellen. Wat denken jullie dat we zouden moeten doen, als ze zometeen in alle winkels gaan eisen dat je een Corona paspoort hebt en dus bent geïnjecteerd. Dan kunnen we dus geen eten meer kopen.

Ik zeg niet dat ik hier direct het antwoord op heb hoor. Wat ik wel zeg is dat in mijn voorstel wij meerdere soorten organisaties oprichten, die een antwoord kunnen formuleren op dit soort problemen. Dat is eigenlijk steeds waar mijn voorstel over gaat: het vormen van macht, en het ervoor zorgen dat die macht verdeeld en democratisch blijft. Die machtstructuren lossen dan de problemen op (of althans dat hoop je dan). Waarom zou dat beter gaan dan nu ? Dat is inderdaad de grote vraag, maar het verschil is dat het meer democratisch is, en dat het ook naar gebieden gaat waar mensen normaal niet over nadenken, zoals weerstand tegen een tirannie (als nodig).

Ten tweede, en dat was eigenlijk het belangrijkste, zou de economie geherstructureerd moeten worden, zodat iedereen macht heeft, en dat begint direct met het recht op grond (zoals eerder genoemd). Dat is niet een losse gedachte van iemand, dat is gewoon harde economische logica die ze zelfs op de universiteit wel weten. De markt moet namelijk handel zijn tussen producenten die allemaal een gelijke kans hebben om in die markt hun waren te verkopen. De waarde van die waren wordt uiteindelijk bepaald door de hoeveelheid werk die in een goed gaat zitten. Het is daarvoor essentieel dat mensen van beroep kunnen veranderen en dat zelf kiezen, zodat ze naar de meest winstgevende beroepen gaan, en daardoor gaat die prijs weer omlaag. Zo werkt een goede economie. Land is echter geen product van menselijke moeite. Land is het startpunt. Wie geen land heeft, is een hulpeloze slaaf die moet bedelen om werk. Wie al het land bezit, die bezit ook direct de mensen als slaven. Het maakt niet uit wat iemand hier nu van vind, het maakt niet uit wie het wel of niet wil begrijpen, er zijn nu eenmaal ook dingen die fundamenteel waar zijn, en dit is er zo één. Men begrijpt het, of men begrijpt het niet. De economie is een leugen, of de economie is in principe stabiel tot in de verre toekomst.

Dus dit soort dingen is de inhoud waar die organisaties naar zouden moeten streven, in dit plan. Dit voorstel is gebaseerd rond één ding: macht spreiding. Dat verdeeld zich dan in 4 hoofd doelen: (meer) democratiseren van de Staat, van de bedrijven (maar niet op een domme manier, zoals iemand die even zijn gedachtes op papier zet zonder er verder nog over na te denken), van het investeringskapitaal, en van de grond (en dat laatste is dus denk ik de grootste fout van de hele mensheid, dat ze niets van grondbezit begrijpen, en daarom zitten we nu in deze Corona zooi omdat de macht veel te veel centraliseert, maar dat snappen ze niet want ze denken niet over dingen na).

Het werkplan als het ware, bestaat uit 9 manieren van actie. Deze manieren gaan van zacht tot oorlog. De eerste vijf zijn altijd nodig, de laatste vier alleen als we met een terreur bewind te maken hebben, of andere vormen van geweld. Deze 9 manieren zijn:

0. propaganda, één onderwerp organisaties (zoals Viruswaarheid).

1. Eerlijke handel kopen (en hier gaat het overgrote deel van Nederland al direct de fout in, want ze zijn met de eigen hebzucht bezig).

2. Democratische bedrijven oprichten.

3. Politieke partijen oprichten, met een Raden overheid interne structuur (zie volgende punt), en om genoemde doelen te verwezenlijken.

4. Oprichten van een Raden Overheid eerst als goed doel, om te oefenen en om te zien of het kan aanslaan. Zie http://www.socialism.nl/book4/gratis/Distribute_power-combibook_2.8.pdf#page=429 (link) Makkelijk ? Absoluut niet, ik denk zelfs dat het mislukt in Nederland. Desalnietemin is het goed om het te proberen en blijven proberen. Zolang het niet werkt, moet het parlementaire stelsel door gaan.

5. Bescherming tegen geweld. Dit zijn militie groepen, die de vrijheid van politieke meningsuiting en organisatie beschermen tegen geweld, om te voorkomen dat elke ideologische richting zijn eigen knokploegen gaat oprichten. Deze milities zouden niet-ideologisch moeten zijn, maar alle redelijke mensen van alle richtingen samen brengen die willen vechten voor een minimun aan vrijheid. Is dat bereikt, dan kan het civiele politieke proces verder gaan.

6. Openlijke grootschalige (burger) oorlog.

7. Verzet binnen een zware tirannie, oftewel doorgaand verzet als bovenstaande (burger) oorlog is mislukt.

8. Plannen bewaren en wachten op betere tijden, als individu. De terreur is nu zo erg, dat er geen enkele organisatie mogelijk is. Iedereen wordt direct vermoord.

Het probleem dus wat ik steeds heb, is dat mensen denken dat ik “even mijn gedachtes op papier zet”, maar dat is niet zo. Ik probeer iets samen te vatten zodat het leesbaar blijft, en dan wordt het noodzakelijkerwijs een stuk korter, simpeler, en allerlei belangrijke kwesties komen dan dus niet aan bod, terwijl dat allemaal al jaren en jaren eindeloos doordacht is.

Omdat niemand actie onderneemt, zitten we dus nu al met een dreiging van dictatuur. Dat was eerder helemaal niet zo. Dit plan had zonder slag of stoot uitgevoerd kunnen worden. Dat begint met een minderheid die wat gaat doen, en die kan al direct dingen bereiken. Vaak blijft het op dat niveau zitten, en dat is ook niet erg. Dat kan eeuwen zo door gaan. Wat het volk op dat moment aan kan, dat is te bereiken op dat moment. Het gaat er ook om, om hoop en richting te geven, aan de chaos, want een chaos is het in Nederland. Het ideologische leven van Nederland, is een complete chaos, nu erger dan ooit, en het is ook bijna helemaal weg, alsof het er niet toe doet wat de structuur van een economie en Staat is of zou moeten zijn. Alles rot langzaam weg waar we bij staan.

De PvdA steunt de grote banken juist op het moment dat die vernietigd hadden kunnen worden in 2008, terwijl dat altijd de wel begrepen vijand was. De VVD pretendeerde altijd voor vrije markt te staan, maar die ging ook de banken redden in 2008, en nu zijn het de “Liberalen” die de dictatuur invoeren. Ik heb het gezien: een VVD’er zei in het Parlement iets dat er op neer kwam dat Corona zo erg was, dat ze nu even geen tijd hadden voor eigen keuze van de burger. Liberalisme is blijkbaar leuk voor het stembiljet, maar als het er op aan komt heb je er niets aan.

Dat is dan dus waar mijn voorstel ook steeds over gaat: directe afzetbaarheid van leugenaars. Zo iemand als de PvdA top en de VVD top (en de meeste andere partijen ook), dat blijken vaak al heel snel leugenaars te zijn. Ze doen heel snel niet wat ze beloofd hebben, en dat ligt niet alleen aan coalitie onderhandelingen, waar ik overigens alle begrip voor heb (water bij de wijn doen is een essentieel onderdeel van een democratie). In het systeem van een Raden Overheid, kun je dit soort mensen direct afzetten en vervangen. Daar hoeven we geen 4 jaar op te wachten. Een Raden Overheid heeft allerlei dingen waar hele boeken over te schrijven zijn, zowel voor- als nadelen, en allerlei implementatie mogelijkheden.

Wat ik ook denk dat belangrijk is, is dat een plan aansluit daar waar een volk als het ware nu is. Waar is Nederland, en wat is onze richting als volk, en waar loopt het stuk. Onze richting, als we de wil tot democratie en vrijheid en een goed leven voor iedereen als ons doel nemen, is dat we al naar de democratisering van bedrijven gaan, want dat is de ondernemingsraad. Ik denk niet dat veel andere landen dat hebben. Een klein zetje, en de ondernemingsraad is de baas in de grotere bedrijven. We hebben al heel lang gezien en geweten dat het parlement corrupt is, veel te ver af staat van de bevolking. In 1917 waren er grootse pogingen om een Raden overheid op te zetten in Duitsland en in Rusland. Die pogingen hebben direct geleid in Nederland tot de “toegift” van de machtigen om hier het algemeen stemrecht in te voeren. Dat was (mijns inziens) een poging om een beweging tot radicalere hervorming de wind uit de zeilen te nemen (waar overigens wat voor te zeggen is, helaas duurde de Nederlandse democratie slechts tot de Duitse inval, en is daarna nooit meer echt terug gekomen want we zijn een Vazal van Amerika geworden, en de democratie wordt nu heel hard afgebroken door het Amerikaanse wereld Imperium dat in Nederland tot uiting komt in de vorm van de Europese Unie, waarvan mensen niet snappen dat het de VS is want tja, als je elke dag TV kijkt dan snap je op het laatst helemaal niets meer van de wereld).

Het punt is dus dat een Raden Overheid al de grote richting is van ons bredere gebied, want daar hebben we natuurlijk ook veel cultuur mee gemeen. Dat was altijd al de oplossing voor de corruptie in het Parlement. We hebben het geprobeerd in 1917, maar het liep mijns inziens (ook) stuk omdat er geen goede structuur voor was bedacht. De stemgroepen werden steeds groter, en daardoor verviel het tot een soort parlementair districten stelsel. Uiteraard was het ook een probleem dat er terreur was van andere politieke machten, gewoon ordinair mensen vermoorden. Dit is overigens ook gedaan door de sociaal democraten, die dus niet zo sociaal zijn als ze zich soms voordoen.

Ik hoop dat het zo wat begrijpelijker wordt, het hoe en het waarom van wat ik voorstel, en waarom het een poging waard is om er over te denken. Oude dingen komen namelijk weer terug, want dat zit diep in het volk zelf. Als we dus weer met echte democratie gaan beginnen, dan krijgen we een fascistische tegen beweging die als ze de kans krijgen over gaat tot moorden en massa moorden, zoals de Nazis. Hoe voorkom je dat ? Zie bovenstaande militie plan. Hoe voorkomen we dat een Raden Overheid überhaupt zulke agressie kan opwekken ? Doordat we eerst lief en aardig alleen een goed doel zijn, en niet direct macht opeisen waar we toch niets mee kunnen, want wie zegt dat wij eigenlijk wel enige competentie hebben (de mensen die in die Raden Overheid gaan zitten) ? Dat moet eerst bewezen worden, laat maar wat zien. Laten we maar wat goeds gaan doen, in de buurt bijvoorbeeld. Je begint klein, bent positief bezig, je leert wat. Misschien wordt het over 3 eeuwen wel een ding. Direct de macht opeisen, dat is ook vragen om problemen.

… en dan zou ik nog verder kunnen schrijven over de cursussen debatteren en aardig blijven in gesprekken, en goed luisteren, waarvan ik denk dat die nodig zijn om een Raden Overheid te laten slagen, maar dan laat ik het er maar bij dat ik dat ook allemaal al op papier heb staan en meerdere keren overdacht (en om direct maar even iets de kop in te drukken: in mijn voorstel is er geen stemplicht, en niemand hoeft een cursus te doen om te stemmen, maar aan de andere kant kan een stemkring zelf kiezen wie ze toelaten als stemmer, en zo kunnen er hoop ik stabiele stemkringen ontstaan … maar wie heeft daar überhaupt zin in, om te vergaderen met andere mensen, ook al is het maar heel soms ? Tja … als niemand iets wil doen, dan gebeurd er ook niets, zo simpel is het … en dan is er wel iemand met “een grote bek” (zoals Trump) die de macht wil. Zo gaan die dingen … Oorzaak en gevolg, zowel ten positieve als negatieve.)

Voor mezelf heb ik er dus helemaal niets aan om dit op te schrijven. Ik heb het allemaal al uit den treure doordacht. Ik probeer het alleen samen te vatten voor jullie, zodat er wat meer richting en beet komt in de oppositie. Ik kan zo 3 paginas doorgaan over demonstraties bijvoorbeeld, en de vraag stellen: waar waren de mensen die optreden tegen het geweld ? Genoemde organisaties onder punt 5 kunnen daar een rol in spelen. Ze kunnen ook een rol spelen in het neutraliseren van politie infiltranten die vandalisme gaan plegen om zo een rel of repressie uit te lokken. Om die organisaties op te richten is werk nodig, propaganda is nodig, die mensen moeten trainen, enz. Dat is allemaal werk dat gedaan moet worden.

Alles begint met een gedachte, maar vroeg of laat moet het een gesprek worden. Als er dan geen eenheid van denken ontstaat, dan gebeurd er niets. Dat is nu ook juist als het ware wat mijn plan hier biedt: éénheid tussen de rechtsen met hun vrije handel propaganda, en de linksen met hun socialisme/communisme propaganda. Dat wordt juist één in dit voorstel, maar dat zien mensen niet, en dat vind ik zo triest. Dan is er een voorstel om alles een beetje een niveautje op te trekken en dat oude gedoe eens op te lossen, dan doe je daar als een gek je best op zo erg dat je liever dood gaat dan dat ooit nog eens te moeten doen, en mensen denken dat je alleen maar een halve zool bent die wat oppervlakkige fantasie aan het opklodderen is om aandacht te trekken (waar ik overigens alle begrip voor heb, want ik zie dat ook gebeuren bij veel mensen in alle waardeloze online debatten die ik gezien heb; maar ik probeer wel altijd op inhoud in te gaan en echt goed iets te begrijpen en er inhoudelijk op in te gaan, want dat zou ik ook willen als ik een voorstel had).

Bedenk dat dit allemaal lang en vervelend kan lijken, en dat snap ik, maar dat het allemaal nog niets is vergeleken met de massale activiteit die eventueel wordt gegenereerd als een plan zoals dit in grotere of zelfs mindere mate wordt uitgevoerd. Het is nu eenmaal, een groot en machtig plan. Ik geloof er in, maar het zal moeite en tijd kosten. Aan de andere kant, ook met weinig inzet kan er al snel kleinschalig resultaat geboekt worden, waarop we verder kunnen bouwen en van kunnen leren.

Het is ook heel erg een vredig plan, gericht op de-escalatie, ook als dat misschien niet zo lijkt omdat mensen direct hysterisch kunnen worden als je het woord militie of burger oorlog gebruikt. Ik ga die problemen echter niet uit de weg, want het geweld wordt niet opgelost door aardig zijn tegen de geweldenaars. Het ligt er ook aan dat ik zag dat mensen niets deden toen we alles nog in complete vrede hadden kunnen winnen, omdat ze niet naar elkaar luisteren en dus ook niet naar mijn voorstel, en daarom heb ik al die plannen voor milities en oorlog op moeten stellen, want sinds 2008 is het zeker dat het die richting uit gaat. Nu is dus de eerste dode (link) gevallen.

Terug dan naar het begin: wat gaan we hier aan doen ? Het oude gedoe met ongestructureerde demonstraties en weer sociaal democratische politieke partijen aan de macht brengen (waar ik niet direct tegen ben hoor), of gaan we proberen alles naar een hoger plan te trekken, als het ware een soort professionalisering van “het verzet” of van de opbouwende krachten, of hoe we het ook maar moeten noemen. Soms noem ik het: het tweede deel van de Opstand. Sinds 1566 hebben we de helft bereikt van wat we moeten bereiken, en nu rest nog deel twee. Dat gaat dan ook weer 4 eeuwen duren, en misschien kunnen we dan in vrede en voorspoed leven voor altijd. Waarom niet ? 😉

beste groeten,
Jos Boersema

Viruswaarheid 25 aug 2021


Goede morgen Jos,

Sorry voor mijn late reactie, mijn [………] dus even de mail gelaten voor wat het was. Helaas heb ik de antwoorden niet op jou vragen. Ik vind het mooi zo als je schrijft, en het was niet mijn bedoeling om je bericht te niet te doen om te zeggen dat ik het goed vind dat je je gedachten op papier zet. Juist niet.

Wat te doen als we als ongevaccineerde de winkel niet meer binnen komen. Ja dat is voor mij heel lang een punt geweest. Ik heb altijd gezegd zo lang ik zorg voor mijn kinderen kan krijgen, en naar de winkel kan om het broodnodige te halen ga ik de spuit niet nemen. Maar we worden verder en verder in een hoekje gedreven. Ik weet het niet, ik vind het eng zo als ze bezig zijn. Dat is het enigste wat ik op dit moment vind. Hoe verder, zo lang ik er onder uit kan komen, doe ik het.

Ik wens je een fijne dag Jos!

Groetjes BS van het viruswaarheid mailteam.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Jos Boersema 25 aug 2021

Goede middag Viruswaarheid, B.S.,

Een reactie die wat tijd neemt vind ik helemaal niet erg hoor, er is ook geen reactie verplichting. Liever heb ik zelfs dat mensen even nadenken, als het over moeilijke dingen gaat. Wat we moeten doen als de essentiële dingen niet meer kunnen, dat kunnen we uiteraard bespreken en ideeën opwerpen. Op persoonlijk vlak: ik zal *nooit* vrijwillig worden geïnjecteerd, en gedwongen betekend bij mij dat het oorlog wordt. Als ze hier komen met een spuit en niet weg gaan maar blijven proberen, dan gaan er minimaal gewonden vallen, mogelijk doden. Ik zie het als poging tot moord, omdat het onbekend is wat die injectie doet. Ergens hoog in de top weet iemand het natuurlijk wel (denk ik). Het gaat me ook niet alleen om *deze* injectie, maar ook om het precedent wat gezet wordt. Als dit kan, zonder enige reden, dan kunnen ze alles bij mensen gaan inspuiten. Dat is gewoon ontzettend gevaarlijk in een wereld die wordt bestuurd door de georganiseerde misdaad (zie de oorlogen, allemaal afschuwelijke misdaden, of het geld bijdrukken, ook een grove misdaad). Dus dan zal het hard tegen hard gaan, en als nodig dan zal ik dood gaan in die strijd.

Dat is persoonlijk, maar als groep kunnen we natuurlijk meer. Daarom zie ik graag grote organisaties, met goede basis democratie protocollen. Ik zie echter wel hoe ontzettend moeilijk dat in de praktijk is, omdat mensen het bijna nooit eens met elkaar kunnen worden, wat mijns inziens er weer veroorzaakt wordt doordat mensen zo ontzettend weinig tijd inruimen voor het eens serieus nadenken over de maatschappij en de politieke kwesties. Je krijgt dan een bult mensen bij elkaar, waarvan 90% nog nooit serieus heeft nagedacht, en die gaan dingen roepen op basis van hun humeur en emoties, en dat is gewoon heel erg lastig om daar nog wat van te maken op zo’n moment.

Misschien werkt mijn voorstel voor een raden overheid/organisatie model om dit nog een beetje in goede banen te krijgen, omdat je dan kleinere groepjes hebt, en die sturen afgevaardigden voor een raad. Er is dan wat hoop dat de chaos achter blijft in die kleinere groepjes. Daar gaan mensen maar schreeuwen en brullen naar elkaar, en hun emoties de vrije loop laten, op anderen inbreken, teveel of juist te weinig zeggen, maar als iedereen nu tenminste iemand kiest die dingen goed kan verwoorden en dat kunnen we als een soort regel uitdragen, dan kan die meer gecentraliseerde raad misschien nog wel functioneren. Je kunt zelfs regels stellen, zoals bijvoorbeeld dat alle afgevaardigden minimaal 50 jaar oud zijn (omdat jongeren nu eenmaal minder rustig zijn, minder ervaring hebben met de wereld, enz).

Op het moment dat je een (massa) organisatie hebt, ontstaan er ineens veel meer mogelijkheden, afhankelijk van hoe groot die organisatie is. De meest voor de hand liggende organisatie in Nederland zou een politieke partij zijn, maar dat heeft als nadeel dat je op alle onderwerpen een mening moet hebben, en dat gaat leiden tot allerlei verschillen van mening, breuken, enz. enz. Dan is er nog de optie om een één onderwerp organisatie te hebben, met als voordeel dat iedereen van allerlei richtingen er bij kan, en als nadeel dat je alles weer kunt opruimen als dit probleem er niet meer is, alhoewel je het op zo’n moment nog zou kunnen omvormen tot iets groters. Met zo’n basis structuur zou je wel iets kunnen doen als politieke partij, want je zou immers alle onderwerpen “gewoon” door de raden kunnen halen, en zien wat eruit komt, en dat is je partij programma, en dan ook echt meedoen met de verkiezingen. Om verwatering te voorkomen, zou je als toelatingseis voor nieuwe leden kunnen stellen dat ze tegen dictatuur zijn, inclusief Corona dictatuur (of oorlog dictatuur, want ik denk dat dat hierna gaat komen).

Is het mogelijk, haalbaar, hebben “we” hier echt zin in (of wie dan ook) ? Ik denk dat het allemaal aan de ene kant heel moeilijk kan lijken, en iets doen is moeilijker dan niets, maar het moet ook weer niet overdreven worden hoe moeilijk het is. Je kunt bij elkaar gaan zitten, wat praten, proberen geen ruzie te krijgen, want punten op papier krijgen, en dan is het weer genoeg voor die dag. Dit is wel iets dat haalbaar is, wat mij betreft.

Wat je dan kan doen als organisatie is … afhankelijk van de grootte zit daar geen limiet op. Desnoods maak je speciale afspraken met winkels, of je zet een netwerk in van gevaccineerden die in bulk goederen opkopen om te distribueren/verkopen aan niet gevaccineerden, enz. Je kunt demonstreren, je kunt zoveel meer als organisatie. Als het nodig is, kunnen we ook vechten om te voorkomen dat mensen gedwongen ingespoten worden, en dan gaan we dus naar een burgeroorlog toe. Dat is een vervelend onderwerp, maar wat mij betreft zijn “ze” de grens al over gegaan, en zoeken ze oorlog, maar goed dat is mijn mening. Ze slaan groepjes uit elkaar die gebruik maken van hun recht op samenscholing. Dat is Nazi gedrag, en dus moet er wat mij betreft al worden nagedacht over harde tegenstand tegen de oprukkende dictatuur. Het is beter dat we al wat dreigende taal uitslaan ook, zodat de gekken van de macht en hun slijmballetjes daaronder, weten waar ze mee bezig zijn, en dat we hun dictatuur hier niet gaan accepteren, onder geen enkele voorwaarde, en desnoods komt er een Opstand.

Overigens moet, wat mij betreft dan, harde weerstand organisatorisch gescheiden worden van een politieke partij (zie uitgewerkte plan op mijn website). We moeten namelijk voorkomen dat er gepolariseerde agressie ontstaat. We moeten juist iedereen samenbinden die als het tot een dictatuur/tirannie komt hier, dat onafhankelijk van welke politeke mening dan ook, er organisaties zijn die dat weerstaan middels directe harde actie waar nodig. Dus de alles wat civiel en politiek kan en is, moet zo blijven, en eventueel hard Verzet zou apart georganiseerd moeten worden, en op een veel bredere ideologische basis, om zo de eenheid te organiseren die leidt tot het verslaan van de georganiseerde misdaad (die uiteindelijk aan de macht is in de wereld, wat de TV gelovige Nederlander ook denkt, die snapt inmiddels al helemaal niets meer van de realiteit, die zijn helemaal ziek van de leugens die ze elke dag hebben geabsorbeerd en voor waar aangenomen).

beste groeten,
Jos Boersema
market.socialism.nl

Propaganda werk:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *