Democratie óf Europese Unie

26mei - door Jos - 0 - Over communicatie Soevereiniteit

Beste Virus waarheid,

Helaas zal ik de petitie niet kunnen tekenen, omdat deze petitie de Europese Unie ondersteunt en erkent.

… “the European Union must, as a last resort, use Article 7 to initiate proceedings against those Member States that refuse to comply.”

Citaat uit https://www.europeansunited.eu/sign-the-petition/

De Europese Unie moet vernietigt worden, en vervolgens verboden in onze Grondwet. Artikelen 90-95 moeten uit onze Grondwet geschrapt worden, en Nederland moet uit de Verenigde Nazis treden vanwege artikel UVRM-VN 29 lid 3.

Reden: democratie. Democratie is niet mogelijk op de absurde schaal van een half miljard mensen. Ten tweede is een essentiëel onderdeel van een democratisch rechtsbestel, dat er ook Soevereine Staten zijn buiten onze eigen, zodat daar een bredere cultuur kan bestaan van wederzijds overleg, samenwerking in plaats van gezamelijke onderwerping, handel, leren van elkaars successen en mislukkingen, en zodat de wetten en het beleid in het ene gebied (Staat) goed en beter afgestemd kunnen worden op de mensen daar.

Veel mensen hebben niet de minste intereresse nog idee van de schaal van de mensheid of onze landen, en maken daarom snel de fout te denken dat alles wat voor een groep van 10-1000 personen geldt, dus ook wel voor landen van miljoenen of Imperiums van miljarden zou moeten gelden. Deze web pagina van mij kan een intuitief gevoel geven van waar wij het nu werkelijk over hebben: http://socialism.nl/population.html Waar hebben we het dus over ? Astronomische aantallen mensen.

De historie. We hebben al lang meegemaakt, meerdere malen, wat een Europees breed Imperium betekend. De moordende belastingen van Rome, daar begon het mee. Daarna het Feodale stelsel, wederom vanuit Rome. Die hel heeft Nederland van zich afgeworpen, in het tijdsgewricht “De Opstand” genaamd. Nederland werd toen geboren. Andere periodes van Europees breed Imperium zijn: Napoleon, en natuurlijk als laatste, De Nazis.

De Nazis zijn weg ? Helaas licht het niet zo simpel. De Nazis werden vanuit de heersende klasse gefinancieerd, en die heersende klasse zit er nog steeds. Ik zie het zo, dat Amerika de Tweede Wereld oorlog gewonnen heeft, met een enorme gebiedsuitbreiding in west Europa. Dan kan men terug rekenen: was dat het doel ? Ik denk, helaas wel. Ze hebben Staten veroverd, en daar betalende Vazallen van gemaakt, die willoos de eigen soldaten inzetten voor de verdere Imperialistische oorlogen van de Verenigde Staten van Amerika, die zelf hun democratie verloren hebben in 1776 door de formatie van de onhandelbare VS met als centrum Washington DC (en “Wallstreet”).

Markten zijn opengegooid voor bepaalde grote bedrijven, en daar gaat het natuurlijk allemaal om. Geld geld geld. Vele landen zijn verder het Amerikaanse Imperium ingewerkt via de Verenigde Naties (Nazis). Dat de V.N. een tirannie is, kan men zelf eenvoudig opzoeken in bovengenoemde artikel. De centralizatie van de economie is ronduit schokkend te noemen, wereldwijd. De criminele Corona politiek bewijst dat we al in een één wereld systeem leven. Er zijn maar een paar plekken op aarde waar zij zich verzet hebben tegen deze absolute idioterie van de Corona.

Nederland bestaat en vertegenwoordigt (in navolging van Zwitserland, blijkbaar ons gidsland en een veel beter onderhouden en langer ontwikkelde democratie) De Opstand tegen dit soort tirranieke (wereld) Imperiums. Ik zie helaas ook dat Nederland zelf schuldig is geworden aan Imperialisme, en dit is wellicht de reden dat wij nu historisch zijn veroordeeld om een slaaf te worden, daar waar wij (als land tenminste, als geheel zoals wij naar buiten treden ten opzichte van andere landen) zelf de slavenmeester wilden zijn. Desalnietemin zie ik graag de strijd gevoerd over alle fronten, zowel tegen de buitenlandse overheersing, als het Kwaad van binnenuit in ons eigen land, dat anderen wil onderwerpen en misbruiken voor geldelijk gewin.

Ik betreur het dat op een zo belangrijk moment, en wellicht de enige petitie die wij er nog tussen zouden kunnen krijgen, weer niet op een exacte en seculiere wijze op het onderwerp wordt toegesneden waar het nu even om gaat: “de invoering van binnenlandse paspoorten in een beweging van zware druk om mensen mogelijk zeer gevaarlijke injecties te laten ondergaan”. Het was helemaal niet nodig geweest om daar de Europese Unie of een ander Imperium bij te betrekken. Hoe meer onderwerpen op een hoop gegooid worden, hoe meer mensen afhaken omdat ze principiëel tegen een bepaald onderdeel zijn.

Ik vind het jammer dat er spelletjes met onze vrijheden en rechten worden gespeeld, op een zo belangrijk moment, en om dan toch nog even te proberen de bron van zoveel corruptie en slechtheid verder te ondersteunen, te weten de Europese Unie. De Europese Unie is wat mij betreft de Amerikaanse culturele aanval op de ± 25 democratieën van het Europese Continent. Het is veel moeilijker voor de criminelen en terroristen van de Amerikaanse overheden om ± 25 democratieën onder controle te brengen en te houden, dan om iedereen te onderwerpen aan een hopeloos nest van zelfzuchtig gewin in het altijd instabiele België. De locatie Brussel is overigens ook historisch voor Nederland ronduit pijnlijk te noemen, omdat de zuidelijke gebieden van het Nederlandse taalgebied ook de zetel was en op een bepaalde manier is gebleven van de Katholieke terreur tegen onze voorvaderen.

Het is overigens (mijns inziens) geen toeval dat de Amerikanen deze “zwakke plek” in Europea kiezen als de zetel voor hun macht. Men kiest een zwakke plek, een zwakke groep binnen de overwonnen Sta(a)t(en), en geeft die de macht om het bestuur bij proxy uit te oefenen, zodat die zwakke plek/groep altijd afhankelijk blijft van steun van het Imperium dat die Sta(a)t(en) heeft overwonnen.

Voorstel: kom met een nieuwe petitie, alleen op Nederland zelf gericht. We gaan dan de Europese Unie en de Verenigde Naties uit ons land gooien, terug naar de Gulden, en onze Grondwet als hoogste wet herstellen. Dit is juist een uitgelezen kans, omdat de hele wereld over de kop gaat, en dat bewijst de onwerkbaarheid (criminaliteit) van entiteiten als de Euro, Europese Unie, en de Verenigde Naties/Nazis.

Triest feit: het volk is dom. Maar jullie zijn niet dom ! Dat zag ik wel tijdens jullie heldhaftige rechtzaak tegen de avondklok, die op schokkende wijze afgewezen werd. Jullie zijn niet dom, integendeel. Daarom hoop ik dat jullie een en ander op zijn tijd willen overdenken, en meer in de richting zouden willen gaan van “Wij Europeanen” (als dat desnoods zo moet) “willen leven in vrije democratische landen, die goed nabuurschap betrachten met onze buren, maar desalnietemin de Soevereiniteit opeisen voor onszelf, ieder in zijn eigen land naar beste inzicht en geweten; in dezen zijn wij in geest verenigd, streven naar eenzelfde principe van goed bestuur, dicht bij, van en vóór het volk, steunen elkaar waar nodig, om elkaar te helpen de Soevereiniteit voor ieder in het eigen land te herstellen.”

Men kan immers éénsgezind van denken zijn, en toch beseffen dat het wijsheid is om een Soevereiniteit niet te groot te maken. Men kan het ééns zijn in denken met de buren en iedereen in de straat, maar betekend dat dan dat wij een groot gebouw gaan bouwen en allemaal in dezelfde huiskamer willen gaan leven ? Uiteraard niet, maar als het dan op landen aan komt, dan vergeten mensen wat het allemaal betekend, ze hebben geen besef van de schaal van de dingen, en dan ineens denken ze dat dingen wel kunnen, die uiteindelijk verkeerd gaan.

Al met al ben ik dus fel tegen deze petitie, en zelfs tot het niveau van de gewapende strijd tegen deze machtsgreep van de Europese Unie over welke Staat dan ook.

Desalnietemin blijf ik graag lid en steun “Virus Waarheid” in het algemeen. Waarschijnlijk hebben jullie je mee laten slepen met de propaganda van deze of gene club. Ze zijn zo handig met hun propaganda, ze weten precies welke snaar ze moeten raken. Graag iets beter nadenken over dit soort basis dingen van de maatschappij, want dat is juist het belangrijkste strategische niveau, wat de lange termijn gaat bepalen. Ik wil geen duizend jarig rijk van duisternis, waar de Nazis mee begonen zijn, en dat zich nu steeds verder aan het uitbouwen is (!). Het is al eerder gebeurd dat er afschuwelijke Imperiums zijn opgebouwd, die van eeuw tot eeuw doorgaan, totdat ze uiteindelijk instorten en ook daardoor weer veel dood en verderf zaaien.

Het enige democratische land dat nog over is in Europa, is Zwitserland — tenminste zolang zij weerstand kunnen blijven bieden aan de machtshonger van de Amerikanen en hun Europese Vazallen bendes. Graag zie ik dat er minimaal weer twee democratische landen zijn, of zo democratisch en Rechtstatelijk als mogelijk. Ik kan nog wel 10, 100 en meer paginas zo door gaan, over het hoe en het wat, maar verwijs naar mijn website (alles gratis). Daar staat hoe we deze dingen zeer grondig (letterlijk en figuurlijk) kunnen aanpakken.

beste groeten,
Jos Boersema
(Internationaal gepubliceerd met “sede – secure democracy” software, Linux Magazine Okt. 2003).
market.socialism.nl

Propaganda werk:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *