Boete breken avondklok, zaak geseponeerd

18aug - door Jos - 0 - Over communicatie

In de zaak van het met opzet (demonstratief) breken van de avondklok door ondergetekende, heeft de Officier van Justitie besloten om ondergetekende, citeer: “niet meer te vervolgen” en “de strafbeschikking in te trekken” omdat “het feit waarvan u wordt verdacht nu te oud is”. De zaak zal dus niet voor de rechter komen, tenzij de Officier van Justitie “op grond van nieuwe feiten …” of “het Gerechtshof alsnog een vervolging beveelt …” (zie brief hier, link).

Bericht verzonden aan een journalist van het Dagblad v/h Noorden, die van het breken van de avondklok een berichtje heeft gemaakt voor betreffende nieuws website, omdat betreffende graag op de hoogte gehouden wilde worden.

━━━━━━━━━━━━━━━━

16 aug. 2022, Groningen

Hallo [Journalist Naam], DvhN,

Enige dagen geleden heb ik het aangehechte bericht ontvangen, waaruit blijkt dat de Officier van Justitie mij niet meer wil vervolgen voor het (zoals ik het zou noemen) verdedigen van minimale vrijheden, met opzet breken van de avond klok.

Ik ben er op zich blij mee dat ik niet door een heel circus van “rechtspraak” hoef te gaan, en dus ook geen boete hoef te betalen. Het vooruitzicht om voor een door de massa media vermoedelijk hysterische geworden systeem te staan is niet fijn. De wettelijke chaos die mijns inziens is ontstaan in Nederland sinds (zeg) 1953 Grondwet herziening (art. 90-95, absorptie van Nederland als naoorlogse Vazallenstaat, de-jure val van de Rechtstaat), maakt het ook moeilijker om nog iets van de hoogste wetten in dit land te begrijpen. Het is teleurstellend om mee te maken dat betreffende advocaten, die beweren klaar te staan om grondrechten te verdedigen zelfs voor zware criminelen, niets willen doen en de kwestie als kansloos beschouwen, terwijl het om zoiets extremistisch gaat als een avondklok zonder duidelijk aanwijsbare nood situatie. Het voelt als een systematisch falen van een maatschappij, of als een algehele volkslafheid, terwijl “we” als volk altijd zo trots zijn op onze vrijheden. Het voelt als verraad van het volk, eigenlijk verraad van zichzelf.

Tot zo ver deze propaganda uiting ;-).

beste groeten en bedankt voor stukje op website !

Jos Boersema

━━━━━━━━━━━━━━━━

Berichtje terug ontvangen of betreffende journalist met de vraag of hij er “aandacht aan kan besteden één dezer dagen”, en hier bevestigend op geantwoord (op grond van vrijheid van meningsuiting).

━━━━━━━━━━━━━━━━

18 aug 2022, Groningen

Hallo [Journalist DvhN],

Uiteraard kunt u hier aandacht aan besteden als u wilt, dat is helemaal prima (vrijheid van meningsuiting).

Kleine correctie: ik weet en snap dat het interessant en ook wel leuk is als er een proef proces zou komen over de kwestie, maar om daar zelf een hoofdrol in te hebben zou mij behoorlijk wat hoofdbrekens kosten, om genoemde redenen. Ideologisch en politiek is het interessant en leuk, maar persoonlijk zou ik het niet leuk vinden om dat hele gedoe mee te moeten maken, inclusief het (blijkbaar) te verwachten “mislukken” van de uitspraak (rechter keurt avondklok goed). Ook is de zin er van nu minder dan op het moment zelf, omdat de regels weer veranderd zijn. Dus dan hebben we een uitspraak over regels die al niet meer gelden, en zelfs als “mijn” kant dat zou winnen, hebben “we” vermoedelijk nog eigenlijk niets (toch?).

beste groeten,
Jos Boersema

━━━━━━━━━━━━━━━━

24 aug. 2022, Groningen

Dagblad van/het Noorden (link) plaatste een bericht op hun website (niet in gedrukte krant):

titel: Boete voor principiële Jos uit Groningen na overtreden avondklok ingetrokken: ‘Ben er op zich blij mee, maar…’

link: https://dvhn.nl/groningen/Tikje-voor-Jos-na-intrekken-avondklokboete-27880835.html (…)

━━━━━━━━━━━━━━━━

Opmerking over de politieke situatie (lange termijn)

Stap voor stap wordt de samenleving steeds rijker in materiële welvaart, grotendeels op een manier die waarschijnlijk niet vol te houden is, en stap voor stap verliezen wij onze rechten en macht, veroorzaakt door het volk zelf.

Een gevaarlijk precedent is gezet: de overheid kan een avondklok opleggen zonder feitelijke noodtoestand, als er genoeg hysterie wordt veroorzaakt door de massa media. Dit staat in de praktijk gelijk aan het kunnen opleggen van een avondklok per willekeur. Een avondklok is een zware maatregel die zowel individuele mensen van hun normale en soms belangrijke vrijheden ontneemt op een enorme schaal (landelijk), alsook groepen het recht ontneemt om samen te scholen op bepaalde uren van de dag (avond of nacht).

De avondklok is een maatregel die het makkelijker maakt voor een bewind van tirannen, om mensen die het niet verdienen toch op te pakken. Het fixeert mensen in hun huis, het maakt het moeilijker te vluchten omdat de straten leeg zijn. Vermoedelijk was het niet voor niets dat de laatste avond klok in Nederland werd opgelegd door de Nazis in de Tweede Wereld Oorlog. Het is interessant om te zien dat het huidige primaire Wereld Imperium – de Verenigde Staten – een gevaarlijke gek, oorlog en leger verheerlijkende potentiële tiran (Trump), die martelen heeft geratificeerd in zijn presidentiële campagne heeft “gekozen” tot woordvoerder van het Imperium (waar Nederland een Vazal van is geworden, zie de VS oorlogen waar Nederland nu als Vazal aan bijdraagt zonder enige nut of noodzaak voor onszelf, art. 90-95 Grondwet, enz.) Dit Imperium heeft eerder Nazis aan de macht gebracht in Oekraïne in 2014 (onder Obama), weer een gewelddadige staatsgreep van de V.S. in een ander land met tot op dat moment een vorm van democratie. Zo komen de oude dingen weer terug, omdat de fundamenten van de samenleving niet zijn veranderd. De macht blijft zich centraliseren, totdat een democratisch systeem instort. De Amerikaanse Plutocratie heeft ook een rol gespeeld in de financiering van Hitler (onder andere de Bush familie, Bank van Handel en Scheepvaart, zo leerden wij op school …).

De samenleving volgt het bekende plan: na een overwinning op de tirannen volgt een periode van moraliteit en relatief goed bestuur, daarna volgt een periode van bloei en toename van welvaart, waarna de decadentie toe neemt en het volk zich verliest in vermaak, luxe en uiteindelijk in algemene gekte en losbandigheid, waardoor de samenleving instort en een periode van oorlog en tirannen de overhand krijgt. Alhoewel dit waarschijnlijk geen ijzeren wet is, is het een thema dat zich vaak lijkt te herhalen.

Men kan ook stellen dat het Nederlandse volk het verlies van macht zelf verdient heeft, door het Koloniale verleden, de misdaden van de VOC. Toen was het Nederland die andere volkeren onderdrukte, terwijl het eigen volk uiteraard ook in niet kleine mate werd uitgebuit en onderdrukt (iets dat men in verre landen wel eens lijkt te vergeten?). Wie een ander volk onderdrukt, verdient het niet om zelf vrij te zijn. De Amerikanen zijn hier als geheel ook schuldig aan, en zullen ook steeds meer veranderen in een tirannie. Hier zijn niet alleen morele maar ook politiek-praktische redenen voor. Wie een ander volk onderdrukt, heeft “beesten” nodig als “leiders”, want alleen beesten vermoorden onschuldige mensen in verre landen om de winsten op te schroeven. Ze hebben legers nodig, en de legers hebben dictatuur nodig om te functioneren. Wapen industrie is nodig, alsook gewetenloze zakenlieden die winst weten te trekken uit de ellende en armoede van de velen. Het systeem van onderdrukking van andere landen, neemt uiteindelijk ook bezit van het eigen volk en land, als ze dat al niet direct onder hun controle hadden staan.

Het komt dan weer terug op de logica van het leren luisteren. Het volk als geheel wilde niet luisteren naar de jammerklachten van andere volkeren. Dat is primair het probleem van de heersende klasse, maar het gehele volk is ook verantwoordelijk voor wie zij aan het bestuur laten, en het te gemakkelijk geloven van allerlei propaganda. De tirannen dwingen het volk dan weer tot luisteren, op straffe van het ergste. Zelfs de meest dove en egoïstische persoon zal waarschijnlijk oppassen met wat hij zegt over de tiran, en luisteren naar de uitgevaardigde bevelen, als de straf de marteldood is. Nu wordt het Nederlandse volk een knecht van de V.S., via de Europese Unie en dezelfde klieken die de Nazis hebben gefinancierd. Het is triest, maar wellicht ook gedeeltelijk terecht. Het is triest, maar wellicht de enige manier waarop gesloten oren weer open zullen gaan.

Als mensen weer naar elkaar willen luisteren, en iets doen aan de onrechtvaardige ellende van een ander of zelfs een heel volk, dan is er weer hoop op een mooi, groots en meeslepend leven. Als iemand wordt gehoord, geeft dat diegene macht. De machteloze die een oor kan bereiken, krijgt een handvat aangereikt. Diegene die luistert, heeft een nieuwe vriend. Zo geeft het volk zichzelf de macht terug, zo verdient het volk een beter leven voor zichzelf en anderen. Zo zal het volk de macht verdelen. Macht voor eenieder, een leven voor allen. Zo zal dit spannende verhaal op aarde, het verhaal van de mensheid, hopelijk op een goede dag eindigen in een feest voor de gerechtigheid en Vrede.

Do logica van de situatie wordt dan, dat als de dictatuur / tirannie niet voorkomen kan worden omdat teveel mensen zich laten meeslepen, dat het politieke doel eerder juist nog meer verschuift naar het wél goed proberen te luisteren (in tegenstelling tot de brullende tirannen en opgezweepte hysterische massa’s), zich wél netjes gedragen (in tegenstelling tot de chaos van de decadentie en de brutaliteit van de oorlog, het martelen en moorden, de zucht naar zinloze hoeveelheden rijkdom, de vernielzucht en verbale agressie van sommige zelf verklaarde oppositie groepen enz). Vriendelijk en hulpvaardig gedrag is het fundament van de samenleving en de beschaving. Als dat steeds minder bestaat in de samenleving als geheel (zie het onfatsoenlijke gedrag van zelfs al politici in de “sociale media” van tegenwoordig?), dan moet het vanuit het persoonlijke individuele niveau worden opgebouwd. Dat breekt uiteindelijk de terreur en de leugen politiek. Alles hangt uiteindelijk af van goed, vriendelijk en wijs gedrag van het individu. Als dat zich lang genoeg volhard en zich verspreidt onder genoeg mensen, dan ontstaat er weer een beschaving van rechtvaardigheid. De termijnen waarin resultaat te verwachten is: eeuwen. Voor altijd en eeuwig moet het volgehouden worden, onder alle omstandigheden.

Enige gedachten over hoe de zich goed gedragende individuen een zinnige samenleving kunnen opbouwen met een maximum aan macht voor allen, staan beschreven op de website market.socialism.nl (link).

De mens lijkt een fragiel wezen. Wat doet hij alleen en met lege handen tegen een woedende baviaan of aanstormend nijlpaard, of een hongerige beer, wie is sneller dan een leeuw, of wint een gevecht in de zee met een grote vis ? Die beesten hebben grotere bekken, ze slaan harder, zijn sneller, bijten zoals mensen niet kunnen bijten. Desalnietemin is de mens het machtigste op aarde, dankzij technische creativiteit en samenwerking. Zoals de beesten op aarde zijn verslagen, zo zullen mensen die zich als beesten gedragen ook ooit verslagen kunnen worden.

Gerechtigheid, samenwerking van gelijken, waarheid en Vrede: dat is de Macht van de Mensheid. De brullende tiran is niet de macht, de gewillige pen van zijn secretaris die nauwgezet toehoort vertegenwoordigt de macht. De explosies van de bommen zijn niet onze macht. Het onderling samenwerking van de deskundigen, hoe zij luisterden en hun experimenten naar waarheid uitvoerden is onze macht, de macht van de mensheid. De sluwe propaganda van de extreem rijke criminelen is geen macht, maar zwakte. De andere mens – het andere land – is geen vijand, maar een kans. De grootste macht op aarde is een vriendelijk uitgestrekte hand, een oor dat luistert, en de wil om de Gerechtigheid na te jagen ten koste van eigen leven, om de Vrede uit te laten breken. Tirannie en leugen politiek zijn een zichzelf verterende chaos, een nachtmerrie om de mensen aan te sporen zich te beteren, een straf met een begin en hopelijk een spoedig einde.

Zo zal de mensheid leven, onder de discipline van alles dat goed is, voor eeuwig. Individueel en als geheel zich beterende, en als beloning worden zij voor altijd gelukkiger. Zo leeft de Mensheid nog lang en gelukkig, en zal vele avonturen beleven waar elders over geschreven zal worden. …

😉

Propaganda werk:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *