“BLCKBX” vroeg contact

19feb - door Jos - 0 - Over communicatie

Uiteraard moest ondergetekende hier op reageren, in het youtube commentaar veld. Helaas maakte ik hierbij de stijlfout om er met gestrekt been in te gaan (zojuist gecorrigeerd, waarschijnlijk te laat).

━━━━━━━━━━━━━━━

3 Feb 2021

Het komt er op neer dat er misschien een mengvorm met loting moet komen ? Misschien mis ik de clue. (Toen ik 20 was, schreef ik ook geen dingen die van mogelijk belang zouden kunnen zijn; toch knap dat ze een heel boek vol krijgt.)

Ik stel wel een echt ander model voor, en dit heeft 10-15 jaar gekost om goed door te denken (bijna even oud als de jonge vrouw in de video). Dit model is simpelweg een uitwerking van het Raden model. We wisten al heel lang (zie arbeidersbeweging), dat het parlement te corrupt is. We hebben de macht nodig om mensen direct af te zetten. Dat kan alleen effectief in kleine groepen. Helaas ging dit mis in 1917, mijns inziens omdat het systeem niet in detail was uitgewerkt. Het resultaat was dat de kieskring van in de orde van 100/200, heel erg uit de hand liep, en daarna heeft dat model gefaald. Het werd een District achtig model, met vele duizenden per kieskring. De aantallen zijn dan te groot, om effectief de eigen afgevaardigde te kennen en te vervangen.

Ik stel dus dit voor: vorm groepen van 10 personen, en zoek dan 4 andere van zulke groepen, liefst in de buurt (maar het hoeft niet persé). Minimaal 50 personen hebben het recht op een afgevaardigde. Eerst moet men een interne huishouder/administrateur kiezen (een soort anker, aanspreekpunt). Dan kiest men een afgevaardigde, en reserve afgevaardigde. De afgevaardigden vormen lokale overheden (met gelijksoortige taak als onze huidige overheden) met minimaal 50. Wordt de groep te groot, dan mag die Raad in minimaal 10 sectoren uit elkaar gaan, die ieder weer een afgevaardigde kiezen. Dit systeem mag niet verder getrapt worden. Die sectoren afgevaardigden, mogen dus niet weer sectoren vormen. Het model moet plat genoeg blijven, omdat anders de verbinding met de burger verloren gaat. http://www.socialism.nl/book4/gratis/Distribute_power-combibook_2.8.pdf Pagina 429 plaatjes.

Mijns inziens werkt dit model tot op lands niveau, maar landen moeten ook niet te groot worden, want dan helpt niets meer. Ik denk dat de maximale grens 20-30 miljoen is. Daarboven helpt niets meer. Hoe kleiner, hoe meer democratie. Het hele zaakje heb ik uitgewerkt in wetgeving en tekeningen, het is een complete Grondwet, ook met allerlei andere democratische systemen (het ging eigenlijk vooral over de economie, maar goed, doe er een democratische Staat bij):

Het idee is dat we eerst zo’n organisatie op touw zetten, of wie maar wil en dat zo samenvlechten, in de vorm van een goed doel. Men moet eerst oefenen, alvorens men serieus lasten kan dragen. Zo is het nu eenmaal. Dit zijn geen makkelijke dingen ! Flavio kan wel goed praten en luisteren, maar dat kan lang niet iedereen. Het zal nog helemaal moeten blijken of Nederlanders in staat zijn tot een betere democratie dan ons parlementaire stelsel (dat we in feite al kwijt zijn aan de Amerikanen, via Brussel en de VN).

Over Referendum gesproken, zie wet 3.1.b Het idee is dat de afgevaardigden de onthoudingen stemmen, zodat Referenda niet meer die hete aardappel zijn, of dat ronde ding in een vierkant systeem, maar zodat het kan integreren. http://www.socialism.nl/law.html#referendum

Overigens heb ik software geschreven die internationaal is gepubliceerd (sede – secure democracy), waarmee we digitaal kunnen stemmen, onze stem controleren, en een vrije stem hebben, plus commentaar. We hebben het getest met D66, het was goed en werkte, maar ja: D66 wil geen democratie, dus dat liep daar toen dood (!). Dit is ergens in 2003.

Ik hark dus in mijn voorstel terug naar waar we zijn in onze maatschappelijke geschiedenis: de Raden overheid, die eerst is mislukt maar wel op de historische dagorde staat, en ook in de economie op het gebied van de Ondernemings Raad (arbeiders parlement), en de jammerlijke fout van de vakbonden in het Interbellum om niet door te gaan met een initiatief van goedkope grond. Terug naar Athene met loting: sorry jongens, dan heb ik liever ons huidige model, maar dan weer Soeverein en zonder de EU en VN. Dat kunnen we als volk al bijna niet, omdat we dat al zo lang weer kwijt zijn.

De Nederlandse democratie heeft maar van 1919 tot 1940 geduurd, en is daarna nooit meer terug gekomen. Ik stel inderdaad echt wat voor dat democratischer is, maar het moet wel gedaan worden, en ik zie dat nog niet zomaar gebeuren. Het zal veel moeite kosten. Als het te moeilijk is voor het Nederlandse volk om méér democratie te hebben dan het Parlement, dan moet ons huidige model door gaan, en dan moeten we dat zo goed mogelijk doen (dus uit de EU en VN en onze Grondwet weer repareren door 90-95 eruit te halen, enz). In feite: die taak moet hoe dan ook worden uitgevoerd, en tegelijkertijd kunnen er dan oefeningen starten met een bredere echtere democratie, voor wie dat al aan kan. We lossen alles niet in één dag op, maar we kunnen wel een weg van hoop inslaan, voor de komende eeuwen.

━━━━━━━━━━━━━━━

De volgende reactie werd geplaatst door “BLCKBX” (video maker):

━━━━━━━━━━━━━━━

BLCKBX

Dag Jos,
Mail mij even op flavio@(…)
Flavio

━━━━━━━━━━━━━━━

3 feb 2021

Beste Flavio !

Bij deze mail ik u, zoals u vroeg in uw youtube commentaar¹, mogelijk inzake een nieuw
Staatsbestel (economie), zoals voorgesteld op (mijn website, alles gratis/vrij): https://market.socialism.nl/

beste groeten,
Jos Boersema
(Groningen)

¹)

“Een Nieuw Politiek Systeem!”
https://www.youtube.com/watch?v=EFpYTqrUXL8&t=1260s Highlighted reply BLCKBX 16 minutes ago Dag Jos, Mail mij even op flavio@blckbx.tv Flavio

━━━━━━━━━━━━━━━

Nogmaals geprobeerd, aangenomen dat zo iemand veel e-mails krijgt en misschien iets vergeet. Dit extra onderwerp zou het ook wat interessanter kunnen maken:

━━━━━━━━━━━━━━━

10 feb 2021

Beste Flavio van BLCKBX.tv,

Wellicht vind u het volgende nog interessant:

https://www.dvhn.nl/groningen/Demonstrant-Jos-krijgt-op-Grote-Markt-boete-voor-overtreden-avondklok-26398226.html

https://gezinsbode.nl/artikel/1148720/demonstrant-jos-boersema-krijgt-op-grote-markt-boete-voor-overtreden-avondklok.html (idem)

Heden bezwaar gemaakt, in afwachting van rechtzaak (vermoedelijk).

Toevalligerwijs had u mij gevraagd u te e-mailen, na een commentaar op een video van u (nieuw politiek systeem). Dit is weer een ander onderwerp; of misschien niet, want “dictatuur” als nieuw politiek systeem zien we denk ik niet zitten. We zitten in een contra-revolutie tegen de democratie.

beste groeten,
Jos Boersema
Groningen
market.socialism.nl

━━━━━━━━━━━━━━━

Geen bericht terug ontvangen.

Propaganda werk:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *