Bericht aan Partij voor de Dieren

12nov - door Jos - 0 - Over communicatie

Volgende e-mail is verzonden (6 november 2018):

Onderwerp: Economische visie


Hallo Partij v/d Dieren, Wetenschappelijk bureau,

Graag zou ik u een economische logica en uitgewerkt model ter overweging willen voorleggen, waarin machtspreiding centraal staat, maar de rechten en goede effecten van een vrije markt behouden blijven.

Dit model heeft de volgende hoofdpunten:
– Een binnenlandse vrije markt, vrijheid van initiatief, prijsbepaling, arbeidscontracten, enz.
Het persoonlijke:
– Verdeling van de natuurlijke hulpbronnen (grond) als een onvervreembaar recht van alle burgers.
De groep:
– Bedrijven worden verplicht een co-operatie als de originele starter vertrekt, en het bedrijf heeft meer medewerkers dan een te bepalen limiet (het klein bedrijf is dus uitgezonderd hiervan).
De gehele economie:
– Investeringskapitaal wordt zoveel mogelijk opgedroogt, investeren op winst in dictatoriale bedrijven wordt verboden. Bedrijven mogen niet groter zijn dan een te bepalen limiet. Mensen mogen niet rijker zijn dan een te bepalen limiet.
De Staat:
– De staat zou een “echte” democratie onder de wet moeten zijn, met zoveel mogelijk inspraak van burgers. Liefst zou ik over gaan op een Raden overheid, en daar mee experimenteren.

Als u dit niets lijkt, hoor ik dat graag, en als u het wel wat lijkt, dan ook. Het model is sterk uitgewerkt en vrij (gratis) te krijgen op mijn website: http://market.socialism.nl (Engels).

De reden voor deze vraag is dat de Gemeenteraad Verkiezingen in Groningen en aan komen, en alhoewel ik erg gedesilussioneerd ben over de maatschappij in het algemeen en de politiek en massa media in het bijzonder, dacht ik toch maar weer eens te gaan stemmen op de Partij van de Dieren, en misschien zelfs lid te worden.

Het bovengenoemde model voor een economie en Staat is beschreven in mijn (gratis) boek “Distribute Power.” Mocht u interesse hebben in een gratis exemplaar dan stuur ik het graag naar u op.

beste groeten,
Jos Boersema

Ontvangen (7 november 2018):

Geachte heer Boersema,

Hartelijk dank voor uw bericht, ik zal het verspreiden binnen onze organisatie.

Voor wat betreft de visie van de Partij voor de Dieren op economie, verwijs ik u graag naar de website van de Partij voor de Dieren: https://www.partijvoordedieren.nl/standpunt https://extra.partijvoordedieren.nl/winkel/meer/en/economie

Ook in de boeken ‘Méér!’ uit 2013 en ‘De kanarie in de Kolenmijn’ uit 2016 zet de Partij voor de Dieren haar visie op o.a. de economie uiteen:
https://extra.partijvoordedieren.nl/winkel/meer/
https://www.bol.com/nl/f/de-kanarie-in-de-kolenmijn/9200000051539596/

Meer toegespitst op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in Groningen is het wellicht interessant om meer te lezen over het programma van de Partij voor de Dieren ter plaatse: https://www.partijvoordedieren.nl/uploads/site/groningenstad/PvdD-18.071-verkiezingsprogramma-Groningen-1.pdf#asset:1123951:url

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
[…]

(De 2de link lijkt gebroken te zijn.) Verstuurd (7 november 2018):

Geachte […] Hallo, Partij v/d Dieren,

Bedankt voor uw reactie. Het lijkt er op dat wij sterk in dezelfde richting denken. Wat mijn voorstel wellicht kan toevoegen is detaillering, alhoewel ik mij kan voorstellen dat U zelf ook al ver uitgewerkte plannen hebt op alle gebieden. Uw website stelt bijvoorbeeld …

:: De Partij voor de Dieren pleit daarom voor een duurzame en solidaire economie die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee de mogelijkheden voor toekomstige generaties in gevaar te brengen. De natuurlijke hulpbronnen moeten eerlijk worden verdeeld, waarbij we voldoende overlaten voor mensen elders op de wereld, voor komende generaties en voor dieren. (link)

Hier ben ik het volledig mee eens. Het zou nog een stukje harder kunnen zelfs: een handel systeem (of het gedeelte dat er goed aan is) werkt omdat de moeite die iets kost om te produceren zich naar een dynamisch evenwicht beweegt ten opzichte van alle andere dingen die geproduceerd worden. Natuurlijke hulpbronnen horen daar echter niet bij, aangezien deze niet door mensen worden geproduceerd. Mijns inziens is het verhandelen van natuurlijke hulpbronnen dus een logische fout. Aangezien wij allen geboren zijn, moeten wij ook het recht hebben op ons deel van de natuurlijke hulpbronnen in ons land. Dat is ook nodig om de economie van onder op dynamisch te houden met klein initiatief dat niet gebonden is aan het gecentraliseerde (en parasitair gerichte) investeringsapparaat. Het lost op principe niveau de werkloosheid op; niet noodzakelijk ook armoede, maar we grond heeft kan werken – desgewenst geheel op eigen initiatief – en wordt mijns inziens daarmee een meer volwaardig mens.

Dat gezegd hebbende plijt ik er voor om het niet alleen bij mooie algemene beweringen te laten, maar dan ook daadwerkelijk tot in detail uit te werken hoe dat moet werken, en daar gewoon – waar mogelijk – mee te beginnen en te experimenteren. Een werkbaar model moet mijns inziens toelaten dat: a) Mensen natuurlijke hulpbronnen krijgen op een manier waar zij (die dat willen) er ook echt iets mee kunnen (dus bereikbaar, en niet alleen landbouw grond maar ook toegankelijke open locaties op een soort industrie terreinen met voldoende toegangswegen tot alle nodige percelen). b) Mensen moeten hun natuurlijke hulpbronnen kunnen uithuren aan derden, om zo de macht bij die mensen zelf te laten ten behoeve van de algemene machtspreiding waar een economie van af hangt, en om te voorkomen dat een op macht beluste minderheid opnieuw truks gaat verzinnen om land goedkoop in handen te krijgen. c) Mensen zouden hun land moeten kunnen omruilen met elkaar, opnieuw om een centrale speler met teveel macht (zoals de overheid zelf) zoveel mogelijk te voorkomen (in balans te houden met andere machten).

Het spreekt wat mij betreft als vanzelf dat er een groot deel van het land voor de natuur bestemd moet worden, alhoewel dat eigenlijk een ander onderwerp is. Ik vrees dat het volk als geheel niet zal toelaten dat er voldoende grond wordt uitgezonderd van alle economische activiteit. Ook hier echter biedt land voor iedereen weer kansen, want diegenen die dat wel willen zouden hun grond geheel of gedeeltelijk een natuur bestemming kunnen geven, of tenminste voorkomen dat meer land beschikbaar komt voor biologische landbouw / veeteelt. Uiteraard is dit afwachten, en (mijns inziens) het (democratische) recht van mensen zelf om dat uit te maken. Een (grond)wettelijk model voor land- verdeling heb ik proberen te beschrijven in hoofdstuk 9 van mijn grondwet schets. Dat zou nog eens kritisch bekeken moeten worden, maar ik denk dat iets in die richting een goed idee zou kunnen zijn.

Over het milieu in het algemeen gesproken ben ik het overigens ook hartgrondig met de Partij voor de Dieren eens. Ik vind het schokkend hoe de mensheid haar eigen wereld vernietigd, hoe alles wordt opgeofferd aan de heilige auto en de hebzucht, en denk dat toekomstige generatie de huidige mensheid voor vele eeuwen zal vervloeken voor wat er nu wordt aangericht. Het is ook schokkend om te zien hoe klein het marktaandeel van de ecologische winkels is, en hoe hele volksstammen geobsedeerd zijn met het “koopjesjagen,” wat in de meeste gevallen neerkomt op het stimuleren van de in China door de-facto slaven geproduceerde goederen. Zelf doe ik wel altijd mijn boodschappen bij eco-plaza en dergelijke, en kleren bij ‘Schone Kleren.’ Dat kan, ook van een minimaal budget.

Over de andere onderwerpen zou ik ook graag mailen, maar ik ben bang dat het allemaal te lang wordt. Het geld systeem dat wij nu hebben is, mijns inziens, een schandaal. Het hebben van meerdere munten lijkt mij een heel goed idee, ten behoeve van stabiliteit (Zwitserland doet het ook heb ik ergens gelezen).

beste groeten,
Jos Boersema

Mocht er nog een antwoord volgen dan wordt het hier toegevoegd (na verwijdering van eventuele niet-politieke inhoud).


Bijwerking 3 december 2018: Geen antwoord ontvangen van de Partij voor de Dieren.

Propaganda werk:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *