Advocaat zag geen mogelijkheden

16feb - door Jos - 0 - Over communicatie

Hieronder volgt nog een bericht van deze kant uit de communicatie met Anker & Anker advocaten. Zij hebben uitgebreide en hulpvaardige antwoorden gestuurd. Helaas zagen zij geen mogelijkheden om de zaak te verdedigen op principiële gronden, omdat de rechter de wet moet uitvoeren. Hierop heb ik geantwoord dat ik desondanks een principieel verweer zal voeren, waar nodig toegepast op de betreffende wet in plaats van de Grondwet. Alleen een principe uitspraak kan de avond klok van de schouders van het Nederlandse volk lichten.

Rechtbank hakt avondklok stuk !

Ineens is er dan bijzonder nieuws op 16 februari, waardoor alles er ineens heel anders uit ziet: Haagse rechtbank heft avond klok op ! (Link artikel Dagblad v/h Noorden.) Het lijkt er op dat de argumentatie voor de rechtbank in Den Haag, precies dezelfde is als hier gepropageerd: er is geen nood situatie. (Zie ook: DvhN link.)

Het genoemde advocaten kantoor heb ik opnieuw bericht met dit heugelijke feit. Misschien zijn er dus toch mogelijkheden ! Hopelijk worden alle boetes geschrapt, en hebben wij die vrijheid terug.

Alle andere vrijheden moeten ook weer gerespecteerd worden door de politiek, politie en justitie: het recht op vergaderen, het recht om normaal zonder masker met anderen om te gaan, de winkels moeten open kunnen, enzovoorts.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

15 februari 2021

Geachte [Anker & Anker Advocaten],

Zeer veel dank voor uw uitgebreide antwoord. Ik begrijp hieruit dat u de zaak niet wilt aannemen, tenzij tegen een redelijke vergoeding, mogelijk omdat u een ander verweer had willen voeren. Helaas kan ik dan geen gebruik maken van uw diensten.

Ik kan nog wel even op de zaak door gaan, maar voor u heeft dat waarschijnlijk geen nut. Of u dit nog verder wilt lezen is uiteraard geheel aan u (zie onder §). Ik wou dat toch even kwijt (over de huidige situatie), met uw welnemen.

P.S. Zonder tegenbericht neem ik aan dat het goed gevonden wordt dat ik uw bericht, minus persoonlijke gegevens, publiceer op mijn website ? In dit geval kan uw antwoord ook nog anderen helpen in soortgelijke situaties. Veel dank hier voor.

beste groeten,
Jos Boersema
(market.socialism.nl)

Recente foto Corona polikliniek UMCG Groningen. Niet veel aan de hand, zoals gewoonlijk.

§

Het argument zal hetzelfde blijven: er is geen bijzondere toestand, zoals “Buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag” in eigen titel opgeeft. Men zou kunnen beargumenteren dat de Staten Generaal of zelfs de Regering dit beslist. Er is dan dus geen toetsing door de rechter of er feitelijk een “buitengewone” situatie is (via grondwet danwel wet), die de maatregelen zouden kunnen noodzaken. Blijkbaar is willekeur door de uitvoerende en wetgevende machten aanvaarbaar (niet voor mij, maar binnen dit systeem). Ik neem aan dat dit zo gaat, en dat ik zo of op vergelijkbare manier de zaak zal verliezen.

Mijn verlies — op deze of een andere manier — zal ik dan nemen, en de boete betalen. De Staat zal dan waarschijnlijk tevreden zijn met een precedent voor handhaving. Van mijn kant zou ik ook tevreden zijn met een precedent waaruit blijkt dat politie en justitie nu van goed willende burgers een vijand maken.

Mijns inziens gaat hier om een staatsgreep door de zittende macht. Het recht op vergaderen wordt aangevallen door politie en justitie, zonder aanwijsbare grond (een niet bestaande Corona crisis). Wat nog meer kan komen aan dictatoriale maatregelen moeten wij nu met schrik afwachten.

Wij weten uit de geschiedenis dat dit de klassieke manier is waarop een democratie aan haar einde komt: soms ernstige geld ontwaarding, een greep naar de macht door dictatoriale krachten die een nooit ophoudende nood toestand laten ontstaan en/of uitbuiten. Mijns inziens is dit heden gaande in het bredere westerse Imperium (Amerika plus Vazallen, waaronder Nederland).

Wij zitten heden in een Revolutie of staatsgreep, hoe het ook genoemd moet worden. De meeste mensen zien het niet, omdat ze niet nadenken over de principes die nu gebroken worden. Recht op vergaderen is samen met het recht op meningsuiting het fundament van het kiesstelsel. Dat is alles wat het is: twee peilers, waarop het stemrecht rust. Één daarvan is nu zwaar beschadigt, en dat vlak vóór de verkiezingen (het recht op vergaderen, organisatie, enz). De ander staat ook onder druk (recht op meninguiting door de censuur in de “sociale media”). Het stemrecht wordt bedreigt door de campagne voor brief stemmen (controle?). Het hele systeem staat al op instorten, terwijl dat systeem de legitimatie is van al onze wetten. Is de komende Staten Generaal nog wel legitiem ?

Tegelijkertijd vind er een Revolutie plaats in de economie, door het ongelimiteerde geld bijdrukken en centraal opkopen van allerlei zaken. Deze twee dingen vormen blijkbaar één geheel.

Daarom: wij zijn al heden niet meer in een normale Nederlandse recht situtatie. Het is al een staatsgreep/Revolutie. Onze rechten worden op niet te accepteren wijze geschonden, welke artikelen of redenen binnen het systeem een rechter, Staten Generaal of Minister ook aan wenst te halen, hoe mooi het ook allemaal volgens de wet klopt, wat zij ook allemaal hebben weten te ratificeren met z’n allen. De wet zelf dreigt haar legitimiteit te verliezen. Ik wens niet in een dictatuur te leven, met grove onderdrukking van basis rechten, zoals dat zich heden aan het ontwikkelen is.

§

Propaganda werk:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *