Bericht aan solidariteit.nl

31dec - door Jos - 0 - Over communicatie

Onderwerp: Hier is een plan: market.socialism.nl

Geachte solidariteit.nl,

U stelt de vraag “wie heeft er een plan”. ¹

Ik heb een zeer uitgebreidt plan. Het staat op: http://market.socialism.nl

De vraag die ik stel is: wie wil er een plan. Wie wil serieus bezig om ergens naar toe te werken dat op termijn kan werken. Ook al is een echte democratie wellicht onhaalbaar voor het Nederlandse volk (vanwege slecht gedrag en egoïsme), is het toch goed om een ideaal in de wereld te zetten, en daar desnoods als minderheid aan te werken.

Nederland zou een democratische rechtstaat moeten zijn, met een vrije markt economie, waarin iedereen gelijke en blijvende kansen heeft, plus een sterk vangnet. Nederland doet net alsof ze dit al hebben. Nederland heeft een zeer beperkte democratische staat, en een slecht werkende economie waar grove fouten in zitten. De macht centraliseerd veel te veel door die fundamentele fouten. Mensen hebben te weinig macht, dat wordt uitgebuit.

Er zijn zeker dingen zijn bereikt sinds de terreur van Spanje en de katolieken, dankzij de Opstand in de periode na 1566. 1917-1919 kan ook genoemd worden, die waardevol zijn. Veel is bereikt dankzij de vakbonden in de laatste generaties/eeuw. Toch is het helaas nog niet goed genoeg. Het is niet stabiel, de extreem rijken en de armen bestaan nog steeds. De armen worden armer, de rijken worden rijker.

Ik heb dus een plan gemaakt, wat veel tijd heeft gekost. Het is geen makkelijk plan. het is geen populistisch plan, in de trant van de hedendaagse politiek, of zelfs de politiek van de generaties vóór ons, die wat mij betreft ook hoofdzakelijk populistisch was. Het is een plan voor de lange termijn, alhoewel het ook ingezet kan worden op de onmiddelijke termijn — als een volk genoeg fatsoen en goede wil heeft, wat een vraag is bij de Europese Volkeren in het algemeen. Europese volkeren hebben heel wat te bewijzen op het terrein van eerlijkheid, vrede, en dergelijke. Desondanks lijkt de situatie niet hopeloos.

Wellicht is het een probleem dat ik geen populistische aanpak heb. Ik zeg niet: “zij zijn allemaal de slechten, wij zijn de goeden, geef ons de macht dan regent het geld voor iedereen.” Dat is zoals de meeste groeperingen en partijen lijken te werken.

Er zal veel slechts overwonnen moeten worden, en dat slechte zit zowel in de heersende klasse, alsook in het arbeidersvolk, en alles wat daar tussen in zit, inclusief onszelf (hoogstwaarschijnlijk). Persoonlijk zie ik dit plan als een poging en wellicht strijd, die hopelijk in iets van 3 eeuwen gewonnen kan worden. Het zijn geen korte termijn dingen, als mensen vanuit hun meestal slaafse onderworpenheid en blinde geloof in de heersende klasse (TV en kranten, alom aanbeden als wonder oracels, ook door de zogenaamde oppositie en de vakbonden), voor zichzelf zouden moeten gaan denken, en dan ook nog eens eerlijk naar anderen moeten leren luisteren, en samen problemen op lossen op het gebied van geld en macht.

Ik heb genoeg gezien om te weten dat mensen al kunnen beginnen te brullen naar elkaar om een tientje, in een grote vergadering, en dat waren de slechtsten nog niet. Het zal dus niet makkelijk worden. Derhalve hoop ik dat er toch een minderheid partij wil zijn, die vooral in de praktijk weet te bewijzen, hoe democratie en een vrije markt met macht voor iedereen kan werken. Het goede voorbeeld geven is in de regel de beste manier om iets te bereiken, alhoewel het wapen der logica ook zeker ingezet moet worden, en de nodige propaganda zal moeten worden geproduceerd.

Dit plan is objectief, en afgerond genoeg. Niemand heeft mij er nog bij nodig. Niets hiervan hangt aan mij persoonlijk. Het is beter om het helemaal onafhankelijk van mij te doen. Ik heb niet de minste interesse in machtsposities of wat dan ook, integendeel. Er zijn wellicht anderen die hetzelfde soort plan hebben opgeschreven op een betere manier, helaas ken ik ze niet, dus stuur ik u mijn plan maar op. Ik zie dit plan, min of meer, als de voortzetting van de Opstand van 1566, tegen de terreur van de tirannie, de oorlog, de uitbuiting, en alle verschrikkingen die de rijken en machtigen hebben aangericht. Deel twee, zeg maar, en dan nu echt helemaal tot het einde, en dit probleem voor ééns en voor altijd — uiteindelijk — op lossen.

Nooit meer de terreur van de machteloosheid en armoede, dat is het doel. Dit is geen gemakkelijk doel. De geld kraan openzetten is geen lange termijn oplossing. Ik ga mijn plan hier maar niet ook nog behandelen, want dit is al weer vreselijk veel te lang, sorry.

beste groeten,
Jos Boersema
(Overigens ben ik lid van de vakbond FNV, ik geloof dat ik nog als kaderlid ergens op een lijst sta, alhoewel ik op dit moment niet actief ben.)
Groningen
market.socialism.nl (Engels)

P.S. Antwoorden worden in principe gepubliceerd, minus persoonlijke opmerkingen en namen, als dat zo gewenst wordt. Graag bezwaar maken alvorens ik uw antwoord integraal publiceer, bedankt. In dat geval zal ik iets van het antwoord in eigen woorden gaan weergeven.

noten:

¹ https://www.solidariteit.nl/commentaren/com-423_20-12-2020.html

Citeer:

Solidariteit – Commentaar 423 – 20 december 2020

Wie heeft er een Plan?

Herman Pieterson

In deze donkere dagen voor een opgesloten Kerst is veel onzeker. Is dit nu een derde golf van het virus of de tweede die nog doorgaat? Hoe lang gaat het nog duren voor we alleen nog maar in een economische, stikstof-, klimaat- en brexitcrisis zitten?

(…)

Lees dit artikel verder op https://www.solidariteit.nl via deze directe link: https://www.solidariteit.nl/commentaren/com-423_20-12-2020.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Als antwoord kwam dat het bericht was doorgestuurd naar de auteur van bovengenoemde artikel op solidariteit.nl. Na weer een reactie daarop van deze kant, met onder andere enige steun betuigingen aan andere artikelen op Solidariteit.nl, werd de volgende reactie van de Solidariteit.nl redactie ontvangen. Namen van personen zijn hieronder vervangen door […]. Het volstaat hopelijk dat dit een communicatie betreft tussen “market.socialism.nl” en “solidariteit.nl”.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

4 januari 2021

Dag beste Jos,

Helaas laat [… de auteur van genoemde artikel …] een reactie aan de redactie over.

Wat ons betreft, een kort commentaar.

Je bewogenheid en overtuiging dat een ‘andere maatschappij’ bitter hard nodig is, spreken de redactie aan. Maar onze wegen lopen al niet samen bij je pleidooi voor een vrije markteconomie die wat ons betreft ‘het probleem’ is in plaats van een oplossing. Daarnaast vragen we ons af wie jij op het oog hebt, wanneer je spreekt over het “Nederlandse volk” dat ook nog eens “slecht gedrag” en “egoïsme” toont. Uitzichtloos lijkt ons je benadering van “slaafse gehoorzaamheid” en “blinde geloof in de heersende klasse”.

Wat wij daar tegenover stellen, is in de vele artikelen die Solidariteit sinds 1983 uitbrengt, te lezen. Misschien een wat lullige verwijzing, maar ook over de kritiek op de fundamenten van de kapitalistische economie hebben we veel geschreven.

Een solidaire groet, namens de redactie, [… solidariteit.nl …].

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

5 januari 2021

Hallo [… solidariteit.nl…]

Bedankt voor jullie reactie. Misschien is mijn fout geweest, dat ik gedacht heb dat jullie de website zouden lezen, om te bepalen wat het voorgestelde plan precies inhoudt. In plaats daarvan heb ik meer iets heel algemeen gezegd over wat ik denk dat “Het Nederlandse volk” aan kan, op het gebied van democratie.

Ik ben hier inderdaad niet erg optimistisch op de korte termijn, wat dat betreft. Te snelle conclusies, is precies het punt waar ik het steeds op stuk zie lopen.

Het is een misvatting te denken dat mijn plan een “vrije markt economie” behelst, zoals die term tegenwoordig wordt gebruikt. De belangrijkste kwestie is dat de macht verdeeld zou moeten worden, primair op de volgende punten:

• Staat: een Raden overheid model.
• Grond: iedereen behoort zijn deel van de grond te bezitten, omdat anders
een vrije markt (in grond eigendom) uit de hand loopt (het centraliseerd).
• Bedrijfdseigendom: ik denk dat het een goed idee is, om te zorgen dat de wat grotere bedrijven in eigendom overgaan naar de daar werkende arbeiders (in Nederland de-facto: de “ondernemingsraad” min of meer).
• Fininciëel: het investeringskapitaal kan de neiging hebben om uitbuitende bedrijven op te richten, dus dat moet anders.

Het probleem is ook dat een kleine 700 paginas aan theorie (plannen, zo u wilt), zich niet zomaar laat samen vatten in een paar alineas.

Op het punt van het zogenaamde Communisme, een soort plan-economie, die in de regel als alternatief wordt voorgesteld voor de huidige Kapitalistische orde: ik zie dat juist als een onderdeel van hoe het Kapitalistische systeem zichzelf voortplant in een schijn oppositie, want in een dergelijk zeer sterk gecentraliseerd systeem, zullen de uitbuitende effecten van het Kapitalistische systeem juist versterkt worden, in plaats van verminderd.

Onze korte interactie, onderschrijft de problemen die ik zie. Om daar dan even in het algemeen op in te gaan: ik denk dat het nodig is om “democratie“ (met elkaar leren praten, luisteren & discussiëren, stemmen, onderwerpen onderzoeken, mondig zijn waar nodig, enzovoorts) zullen moeten gaan opnemen in het onderwijs, minimaal vanaf de middelbare school. Zonder een groei op deze vlakken, zie ik het niet als een serieuze mogelijkheid, dat wij van Nederland écht een democratie kunnen maken. Een democratie moet echt diep verankerd liggen in het dagelijks leven van miljoenen mensen. Het zou een dagelijkse praktijk moeten zijn. Naar Raden gaan en daar meewerken aan besluiten, besluiten nemen in de gedemocratiseerde bedrijven (voor die mensen die dat al aankunnen, de rest zal helaas onder bazen moeten blijven operen), enz.

De realiteit ontkennen dat het Nederlandse volk zeer matig om kan gaan met democratie (en daar hoort ondergetekende uiteraard ook bij), is wat mij betreft de kop in het zand steken, en het probleem laten voortwoekeren. Zolang échte democratie niet eens op het programma staat, is het makkelijk om net te doen alsof deze noden niet bestaan, maar op het moment dat het wel serieus moet worden met de democratie, met de inspraak, samenspraak enzovoorts, dan kunnen we er niet meer om heen. Dan zullen miljoenen mensen echt iets moeten kunnen laten zien, niet op één moment maar dag in dag uit, hun hele leven lang. Het is niet voor niets dat we nu in een systeem van bazen en “werknemers” zitten. Dat is zo, mijns inziens, omdat het Nederlandse volk tot nu toe niet meer aan kan, dan dit, want anders hadden we dit bestel nooit geaccepteerd, en al lang vervangen door iets beters.

Ik neem aan dat dit het einde van de communicatie is, derhalve wens ik u veel sterkte met alles & het vakbondswerk in het algemeen. Zoals ik het zie: de vakbond wil niet winnen, en ze hebben geen beeld van wat winnen is. Het blijft bij dweilen met de kraan open, en niet echt die macht willen pakken, als werknemers en als volk, tegen de kleine kliekjes van de macht en het Groot Kapitaal. Het wordt een soort industrie, een industrie van kleine verbeteringen. Daar is dan op zich weer niets mis mee, in tegendeel, dat is bittere noodzaak, want anders glijdt het alleen nog maar veel meer en sneller weg. Blijkbaar is dit wat we de-facto kunnen als volk, en ik ontken dat ook niet, maar zou graag hopen dat we het doel ook iets hoger zouden kunnen stellen.

Uw opmerking alsof ik een “slaafse houding” of “blind geloof” aan de heersende klasse heb, schrijf ik toe aan dat u niet de tijd hebt gehad (of genomen), om mijn voorstel goed te begrijpen, want dan zou u wel beter geweten hebben. Het gaat hier uiteindelijk om niets minder dan een Revolutie tegen het Groot Kapitaal, met waar nodig zelfs een gewapend verzet tegen terreur van de heersende klasse, als dat nodig mocht zijn (ik hoop en denk niet in Nederland, maar in andere landen meer waarschijnlijk wel.)

Dit is dus precies het probleem waarop ik doelde, dit is waar de “democratie” al in de knop breekt. Onze machtige FNV, al die goede mensen, wat mij betreft de besten in het land, en maar één kandidaat voor de voorzitter ? Het gekonkel waarover ik kan lezen op uw website inzake de nieuwe voorzitter, schimmige externe commissies ? Dat zegt mij in ieder geval genoeg. We hebben nog veel te leren, en dat geldt uiteraard niet in het minst ook voor mij. Excuses dat ik u lastig viel, met iets waar u niets mee kunt op dit moment, en de veel te grote volumes tekst.

Ik zal de communicaties binnenkort gaan publiceren, omdat ik van open politiek hou. Noem het: democratie. Graag bezwaar (in detail) als nodig. Ik zal geen namen publiceren, en dergelijke.

beste groeten,
Jos Boersema

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

5 januari 2021

Je website, beste Jos, heb ik inderdaad niet gelezen. Zodra ik gelegenheid heb, ga ik dat doen. Een hartelijke groet, [… solidariteit.nl …].

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

5 januari 2021

Beste [… solidariteit.nl …]

Dat is heel fijn, bedankt. Ik snap jullie heel goed, begrijp me ook niet verkeerd op dat punt. Ik ben lid geweest van de NCPN, alhoewel niet lang en ook om ze te beschermen tegen een dreigend verbod op het Communisme vanuit de EU. Ik heb hun krant altijd met veel interesse en instemming gelezen. Dus dat zegt weer genoeg denk ik. Ik snap heel goed dat jullie “de vrije markt“ kots beu zijn. Dat ben ik ook.

Toch heb ik me er over heen proberen te zetten, dat een daad van ruil handel of handel op zich, als slecht gezien zou moeten worden. Want dat doen we wel, vanuit de Communistische extreem linkse hoek (anarchisten doen dat minder). Het kan niet fout zijn, dat als een man een stoel maakt, dat hij die niet zou mogen verkopen. Dat is een arbeider, en dat is als het ware het oer punt, begin punt, van handel en dus ook een markt. Dat hoeft niet fout te zijn. Ja, dat heeft me moeite gekost, om die stap te zetten. Vanwege de woede over die zogenaamde “vrije markt“ van de banken en de uitbuiters, want wat zij doen, is overduidelijk “grondig” fout.

Dus waar wringt de schoen. We hebben het oost blok gezien. De centrale plan economie was ook niet het antwoord (helaas). Dus nu kom ik tot deze conclusie: de markt op zich is wél een goed iets, maar het wordt grotendeels verkeerd uitgevoerd, en dat al sinds we boeren zijn. Sinds we vast op de grond leven, want de ene pakt een groot stuk en houdt dat vast met een bende, en de rest mag dan hun slaven worden. Zie de middeleeuwen, en de ellende die we hier in de provincie Groningen gehad hebben met de zogenaamde heren boeren.

Grond lijkt tegenwoordig niet belangrijk, maar is essentieël. Alles komt van grond, beweegt over de grond, en keert terug naar de grond. Grondstoffen, werk, het hele leven, het is allemaal van en op de grond. Wie een stuk grond heeft, die kan wat, zonder zich uit te hoeren aan de banken, die precies weten welke psychopaten ze geld moeten geven, om hun te helpen bij het maximaal uitbuiten van de massa. Dat lukt ze dan, zo worden ze rijker, en zo storten ze meer en meer mensen in het ongeluk: fusies, overnames, steeds grotere bedrijven.

Mijn idee is dus: direct de andere kant op, niet centralisatie van macht, maar distributie van macht. Met dat idee, kom ik tot die 4 hoofd punten:

• Verdeel de macht in de Staat beter. Een directere basis democratie.

• Verdeel de macht op het gebied van bedrijfseigendom, zonder het mensen onmogelijk te maken bedrijven te starten, want dat is een recht, en een macht, ook voor de enkeling, en ook voor diegenen die het klaar weten te spelen om een co-operatief bedrijf te beginnen (wat mijn ideaal zou zijn). Ik wil de kleine bedrijven zo laten (zijn vaak familie bedrijven), en de grotere (vanaf 10 werknemers al, toch) democratiseren als de starter/eigenaar vertrekt: afgedwongen per wet. Dus we gaan dan naar een economie met de-facto een heel groot deel, als niet het overgrote deel, van co-operatieve bedrijven, die vrij drijven in de markt, en allemaal gebruik kunnen maken van hun vrije recht op grond (zonder grond belasting en andere truks).

• Grond verdeling dus. Dit is ook alweer zijn eigen onderwerp waar hele boeken over geschreven kunnen worden. Ik doe een voorzet met een systeem dat ik denk dat kan werken, of in ieder geval een aanzet is.

• Sociale investeringen, handel in schuld verbieden, de Beurs (Damrak) wordt dus gesloten. De hele schuld economie wordt opgedoekt. Er blijft alleen klein krediet over vanuit het volk (vele kleine inleggers), en sociaal bestuurd krediet (vanuit de Staat), ook klein krediet.

Ander belangrijk punt is dat bedrijven niet meer te groot mogen worden (ik stel 2000 man maximum voor, eventueel uitzonderingen voor bijzondere industrieën). Ook stel ik een relatief hoog privé eigendom limiet voor, van 30 keer het gemiddelde eigendom in het land. Genoeg is genoeg, en dat is dan ook echt per wet zo geregeld. De economie is een ding van balans, liefst van eerlijke handel, en is niet een jacht op de wereld macht en extreme rijkdom. Dat laatste is dieren gedrag, het gedrag van beesten, en als beesten gedragen ze zich ook, middels hun gruwelijke leugen oorlogen, onder de dunne laag lak van de massa media (kranten en TV).

Ik denk, ik schrijf de hoofdpunten nog even op in het Nederlands, aangezien mijn website in het engels is, en ik het niet aan kon om het tegelijk ook Nederlands te doen. All we moeten wachten op een Revolutie in Nederland alleen, was ik bang dat dit eeuwen zou gaan duren.

Ik heb één en ander dus tot in extreem detail uitgewerkt, met als doel dat het als nodig direct uitgevoerd kan worden, en zodat de psychopaten met hun trukkendoos er niet meer tussen komen. We hebben genoeg gezien van politieke partijen en hun beloften, denk ik zo. We moeten dingen gaan afdwingen, en onze vertegenwoordigers elk moment kunnen afzetten, zoals men dat in 1917 ook al goed gezien had — helaas mislukte dat toen.

beste groeten,
Jos (Groningen)
market.socialism.nl

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

10 jan 2021

Solidariteit.nl laat weten dat zij hun toezegging (zie boven) niet zijn vergeten, maar door onverwachte omstandigheden is het op dit moment niet mogelijk om snel te reageren. (In onderstaande reactie van deze kant (market.socialism.nl) zijn verwijzingen naar deze omstandigheden vervangen door […].)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

10 jan 2021

Beste [… solidariteit.nl …],

[…]

Ach ja “de politiek”. Op het fundamentele niveau zit alles al zo lang muurvast, dus op een weekje meer of minder zal het niet hangen op dit moment, alhoewel de tijden “spannender” beginnen te worden. Ik ben er zelfs voor dat mensen maximaal tijd nemen, hoe meer hoe beter. Ook deze e-mail kan misschien beter later worden gelezen, als u de tijd heeft, want ik maak natuurlijk direct misbruik van een reactie om nog even wat één op één propaganda te produceren ;-).

Op zich is het simpel wat ik voorstel, aan de andere kant behoorlijk ingewikkeld. De mentale draai die gemaakt moet worden om het goed te begrijpen, is dat alle handel (markten) eigenlijk in moeite handelen, of beter gezegd zouden moeten handelen. Dit leren studenten economie doodleuk op de universiteit, maar ze doen er verder niks mee op de universiteiten. Blijkbaar hebben ze al genoeg geld, denk ik dan.

Het punt is: iets is zus en zoveel waard in een markt, afhankelijk van vraag en aanbod (dat is bekend), maar in een correct opgezette markt zou die prijs grofweg naar een gelijke hoeveelheid moeite gaan. Het sleutelwoord is echter: macht. Daar wordt te weinig over nagedacht in onze cultuur, nu en historisch (mijns inziens). Het fabeltje dat onze markten werken, wordt ontkracht door de ellende die ze hebben geproduceerd, en dat is niet alleen nu, maar ook historisch duidelijk.

Als de macht factor gelijk getrokken is, dan geldt dat als iemand met weinig moeite, zijn waren of arbeid voor veel geld kan verkopen, dan zien anderen dat ook, en die duiken in die markt. Die markt krijgt dan meer competitie, dus de prijzen dalen, totdat de aantrekkingskracht van die sector verdwenen is. Dan heeft de prijs zich gestabiliseerd op een gelijksoortige hoeveelheid moeite, in vergelijking met de andere sectoren. Dit is een dynamisch en automatisch proces. Het geldt ook in de arbeidsmarkt. Als er veel vraag naar een bepaald werk is, dan zouden de prijzen voor die arbeid omhoog moeten gaan, en dan gaan meer mensen dat doen want die willen dat wel verdienen. Dat stabiliseert zich weer als het gegroeid is, want dan is er weer genoeg arbeid aanbod.

Dit hele verhaal gaat fout als er macht ongelijkheid in het spel is. Daarom (neem ik aan) wordt er altijd gehamerd op “gelijke kansen” enzovoorts, maar ik denk dat dit veel te slap is. Iemand naar school sturen, terwijl de ander uit een familie komt die alle grond in de wijde omtrek bezit, trekt de kansen niet recht. Als iemand van een rooftocht in de oude koloniën terugkomt met een bult goud, daar grote fabrieken van kan bouwen, grote hoeveelheden arbeiders kan aantrekken die nergens anders kunnen werken in de omgeving, en in de derde generatie zit dat nog in die familie, dan trekt een regel voor het minimumloon die ongelijkheid niet recht.

Dus zo kom ik tot de kernzaak van wat ik voorstel: de macht moet gelijk getrokken worden. Macht in de Staat, het bedrijf, wat betreffende de grond, en de gevaarlijke effecten van het investeringswezen moeten ook bestreden worden met harde regels. Geld uitlenen en anderen laten werken, is toch al een twijfelachtige zaak. Het investeringswezen maakt veel kapot, er gaan allerlei bedrijven over de kop als er weer eens grote bedrijven uit de grond worden gestampt. Die grote bedrijven zijn vaak minder sociaal dan de kleinere. Ze verminderen ook de marktwerking, en dan dreigt dat het hele systeem afglijdt naar een klasse maatschappij, waar “de kleine man” eigenlijk helemaal niks meer kan, behalve zichzelf uithuren aan onzichtbare super bazen van zeer grote en machtige bedrijven, die soms de macht van Staten kunnen hebben (zie bijvoorbeeld ook de VOC in het verleden, geen onbelangrijk voorbeeld, want in die tijd is veel van deze economie en maatschappij begonnen).

“Zij“ (de heersende klasse), maken van de economie een race naar de top, en voor de rest een “race naar de goot”. Dat is de verkeerde instelling, en verkeerd begrip van wat een economie en markt moet zijn. Een economie gaat over evenwicht. Als dat verstoort raakt, primair door gecentraliseerd eigendom, dan raakt dat even- wicht verstoord. Het gevolg is onverdiende rijkdom aan de ene kant, en onverdiende armoede aan de andere kant.

Ik wil ook nog even snel aanstippen (in het Nederlands hier), dat ik 9 manieren voorstel, om deze doelen te bereiken. Deze manieren gaan van relatief civiele methodes (propaganda, eerlijke handel kopen, co-operatieve bedrijven opzetten), naar de wat stevigere methodes (politieke partijen, direct opzetten van een Raden Overheid, eerst als goed doel), naar de harde weerstand als het nodig is: bescherming van mensen die bedreigt worden, waar nodig gewapend verzet tegen dictatuur in het algemeen om de minimum politieke rechten te waarborgen, enz. Dit is geen voorstel, dat wat betreft de invoering in de lucht hangt: “een leuk idee, maar hoe zou dat dan zomaar moeten lukken”. Er zijn twee poten van dit voorstel: de architectuur van deze economie en Staat, en het plan om het daadwerkelijk uit en in te voeren.

Het is bij deze niet zo, dat het een alles of niets scenario betreft, zoals ik dat wel vaak zie bij sommige alternatieve denkwijzen. Alles zou eerst kapot moeten volgens sommigen, dan bouwen we het weer goed op. Dat vind ik onverantwoord, en ook onuitvoerbaar. Meestal mis ik elke detaillering in dat soort verhalen, en blijft er mijns inziens niet veel meer over van dergelijke “plannen” dan een wild roepen in de straten, soms ook met rellen, of sporadische lokale successen. Ik heb het dan over bewegingen als de Communisten en de Anarchisten, niet zozeer over de vakbonden.

De vakbonden willen niet alles eerst kapot maken, om daarna uiterst radicale en in de regel niet doordachte zienswijzen proberen op te leggen. De vakbonden zitten in de regel in de andere hoek: directe actie voor directe resultaten. Ook de “sociaal democraten” (PvdA, SP denk ik ook, beweegt zich in die richting mijns inziens), hebben een dergelijke werkwijze, die ook veel opgeleverd heeft. Wellicht een zwak punt van de sociaal democraten en vakbonden, is dat ze dan weer niet die fundamentele kwesties proberen op te lossen.

Wat ik hier voorstel, zit wat dat betreft in beide kampen. Dingen kunnen heel fundamenteel en vergaand ingezet worden, door zware wetgeving in te voeren. Zeker op dit moment, is dat ongetwijfeld niet politiek haalbaar. De dingen die ik voorstel, kunnen echter ook heel klein aangepakt worden. De vakbond zou een klein deel van het kapitaal kunnen investeren in een fonds voor bedrijven, die beloven onder bepaalde voorwaarden de ondernemingsraad meer macht te geven. Men zou grond kunnen kopen, en daar een mee experimenteren, of het ten voordele doen komen aan co-operatieve bedrijven. Men zou een Raden Overheid verkiezingsmodel kunnen nemen, en dat inzetten voor een relatief kleine organisatie. Uiteraard kan er altijd propaganda bedreven worden, en kan men zich inzetten om eerlijke handel te kopen.

Het liefst zie ik deze dingen in die trant, want alles zomaar veranderen gaat niet in de regel. Kleinere dingen veranderen die samen naar iets beters toewerken, lijkt mij realistischer. Volgens deze plannen, komt dat dan hopelijk uiteindelijk allemaal samen in een economie waar mensen niet meer uitgebuit (kunnen) worden, waar moeite eerlijk loont, en waar de Staat een democratie is die op alle niveaus ons allen werkelijk kan vertegenwoordigen, en ook een makkelijk te bewandelen pad biedt voor diegenen die zich binnen de volksvertegenwoordiging nuttig willen maken. Een Raden Overheid model breekt dat namelijk behoorlijk open, ten opzichte van de huidige partij politiek.

Het zou niet verkeerd zijn, als u mij een link stuurt die ik kan lezen, om te zien wat jullie opinies zijn omtrent de fundamentele kwesties. Ik kon nog niet zo heel veel vinden, maar dat kan aan mij liggen. Wat ik wel kan vinden, is dat een maatschappij waar handel in het algemeen verboden wordt, want handel is het probleem (dus een Communistische kritiek op het Kapitalisme), dat ik daar uiterst skeptisch over ben. Ik zie het gevaar van de totale macht centralisatie. Het hele land wordt één bedrijf, het wordt één leger, één Staat. Zogenaamd onder aanvoering van “de lieve mensen”, maar ik vrees dat het zo makkelijk niet gaat. We leven niet in een kleine groep, die rondtrekt over de vlaktes, met wat huiden op onze rug. Dan was een centralisatie te overzien geweest, mogelijk de beste optie. De totale centralisatie van een kolossale economie en land dat we nu hebben, leidt wat mij betreft naar een onoverkomelijke hoeveelheid problemen die door de paar met de macht moeten worden opgelost. Het is een bovenmenselijke centralisatie, het is veel te groot, mijns inziens.

In mijn voorstel komen deze dingen anders terug. Er is het individu, die wordt vrij op zijn eigen land (kan uitgehuurd worden, geruild, enz, maar dit blijft een onvervreembaar recht). Er is de groep, en dat is het bedrijf. Daar zit een stuwing naar een co-operatie in, zodat dit een mini-democratie wordt. Dat voorkomt uitbuiting, lijkt mij. Desalnietemin moet een mens ook een bedrijf kunnen starten, want dat is niets anders dan iets maken en dan verkopen. Mag een kind een glaasje limonade maken bij de kant van de weg, en verkopen voor een dubbeltje, of is dat een misdaad. Mag iemand de oude huisraad verkopen op de vlooien markt. Als dat niet meer mag, dan denk ik dat we in een dictatuur leven, met ernstige (en onhoudbare) vrijheidsbeperkingen. Dan is er “ons allen”, en dat bestaat weer op meerdere niveaus, van buurt of gemeente, provincie en land. Dat is het niveau van de Raden Overheid in dit model, waar men al een overheidsorgaan met representatieve macht kan opzetten met een minimum van 2500 mensen (kan natuurlijk nog minder, als de door mij voorgestelde regels worden veranderd). “Kan” betekend niet moeten.

Zo komen die lagen terug; individu, groep, allen. Op elk niveau is er een bepaalde vrijheid, en ook een bepaalde uitdaging, om het zo te zeggen. Een bedrijf bijvoorbeeld, daar moet wel gewerkt worden, die moeten wel wat te verkopen hebben. Ze kunnen niet achteruit gaan hangen, en wachten op het polit bureau om maar een kolossale bestelling te doen volgens de Marxistisch-Leninistische methodes. Ik denk dat dit alleen maar heel gezond is. Mensen worden ook vriendelijker naar elkaar, omdat vriendelijkheid de handel stimuleert. Wie gaat naar de altijd boze bakker, als er een vriendelijke naast zit ?

Er zijn ook gevaren aan deze vrijheden uiteraard, dat ze misbruikt worden. Handel kan ook misbruikt worden. Mijn idee is dat we de slachtoffers de macht moeten geven, om zich te weren tegen de uitbuiters, en dan kunnen we dat ook zelf doen en ons verlossen van de greep van het Groot Kapitaal. Uiteindelijk hangt wat er gebeurd af van de keuzes van het volk. Die zullen niet altijd ideaal zijn, maar ik hoop dat het beter gaat als de macht beter verdeeld wordt, alhoewel ik besef dat dit ook weer zijn eigen uitdagingen gaat opleveren.

Tot zover weer ! […] Ik vind het in ieder geval fijn dat u laat weten dat u er nog even naar gaat kijken, wat ik precies voorstel. Het was in de orde van 15 jaar werk, en omvat ook democratie software.

beste groeten,
Jos Boersema

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

8 feb 2021

(…) beste Jos (…)

(…)

Dan de teksten van jou die ik gelezen heb. Het is niet alleen de zwakte van links dat intern de opvattingen uiteenlopen. Wat ons betreft, we delen de kritiek op de kapitalistische productiewijze en willen een bijdrage leveren aan haar einde, En dat wil zeggen de opheffing van het uitbuitende loonsysteem, de moordende concurrentie om een plaats op de internationale markt van productie en consumptie en de voortdurende bevestiging door de staat. In dat opzicht is ons maatschappelijk alternatief – ‘het socialisme’ – daarvan het tegendeel.

Terwijl jij je oriënteert op de inrichting van dat alternatief, ben ik sinds eind 1982 nauw betrokken bij het blad en later webzine “Solidariteit” en houd me, uiteraard met anderen, vooral bezig met hoe een brede vakbeweging aan die kritiek en strijd deelneemt. Met als uitgangspunt: wat we nastreven, kenmerkt zo veel mogelijk dat alternatief door zelforganisatie, interne en externe democratie en de opbouw van een tegenmacht.

Onze ‘prioriteiten’ verschillen, onze verwerping van het kapitalisme bindt ons. Dank voor wat je me voorlegde en succes met de verwezenlijking daarvan – vroeg of laat.

Een solidaire groet, (… solidair.nl…)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

10 feb 2021

Beste (…Solidair…),

(…)

Ik zal af en toe op jullie website langs komen om wat te lezen. Wat de standaard media en zo ook de vakbondsblaadjes melden is voor mij allemaal veel te rechts (zogezegd). Mooi dat er wat oppositie is ! Overigens ben ik benieuwd wanneer de vakbond eens wat oppositie gaat geven tegen de Corona hysterie en de afbraak van onze democratie, om van de schokkende situatie in de economie nog maar te zwijgen, maar dat is weer een ander onderwerp.

beste groeten,
Jos Boersema

Propaganda werk:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *