Wetenschap: ze gaven ons de Bom, en sluiten zich op in hun toren ?

12apr - door Jos - 0 - Over communicatie

Opmerking vooraf: Alhoewel deze website (market.socialism.nl) een objectief systeem van economie en staat voorstelt die voor eenieder aanvaardbaar zou kunnen zijn ongeacht ideologie, is het soms lastig om de hedendaagse politiek en haar poppetjes helemaal buiten beschouwing te houden. Hieronder wordt direct of indirect een kritische noot geplaatst bij bijvoorbeeld de Amerikaanse wereld politiek, en wordt er gelinkt naar een artikel over een Nederlandse politieke partij.

Geachte redactie “Over de Muur,”

Bij lezing van hier onder gelinkte artikel viel mij een zin op, waar ik graag op zou willen reageren.

https://overdemuur.org/waarom-thierry-baudet-een-fascist-is/
(…)
Vanaf de jaren tachtig kwam het fascisme, na een lange sluimertijd, op een nieuwe manier terug, en inmiddels zitten we al ruim drie decennia in de vicieuze dynamiek van fascisme en neoliberaal kapitalisme zonder duidelijk zicht op een werkbaar alternatief.
(…)

Het is toch opmerkelijk dat een website die graag de kloof tussen wetenschap en “het volk” wil dichten, zelf niet toelaat dat er een debat ontstaat op basis van een artikel, of wordt een commentaar veld op één of andere manier niet in mijn webbrowser afgebeeld. Dat is toch eigenlijk precies wat er mis is met de
“wetenschap” ? De wetenschap lijkt een soort ivoren toren te zijn van mensen die elkaar geld toeschuiven, daar flink verdienen en carriére maken, maar als de maatschappij die wetenschap nodig heeft dan is ineens niemand thuis, zit de deur op slot, en kan men niet eens voor de deur samenscholen met anderen om één en ander via een debat met argumenten te bespreken, terwijl dat juist het hoogste goed in de wetenschap zou behoren te zijn.

De faculteit economie lijkt niets te doen aan de fundamentele economische problemen die zowel door het Communisme alsook door het Kapitalisme worden veroorzaakt. Het lijkt er nog het meest op dat mensen economie studeren, omdat ze zelf snel rijk willen worden en op die manier profiteren van het onheil van anderen. Net zoals onder het Communisme ontstaat een soort priesterschap van de huidige orde, dat zichzelf waant de waarheid in stand te houden. In het oostblok waren en ook allerlei universiteiten, die net deden
alsof Marx wetenschappelijk was. Hier in het westen hebben wij hetzelfde. Ondertussen destabiliseert de wereld. Waarom is het zo moeilijk voor deze mensen om hun eigen ware kern “alle waarde voert terug – of zou moeten terugvoeren – op menselijke arbeid” door te rekenen in die uiterst belangrijke grootheid: het land zelf (de grond!) ? Om dit onderwerp goed te behandelen vergt vele paginas, dus dat zal ik nu niet doen. Volstaat om te schrijven dat iedere Nederlander eigenlijk al direct zou moeten weten waar dit over gaat,
dankzij gedegen werk aan de economie faculteit.

Vanuit de faculteit politieke wetenschappen hoort men ook weinig tot niets om de kloof tussen politiek en volk te dichten, terwijl de geschiedenis (wat natuurlijk het mooiste vak is, want daar zit alles in) van alles aandraagt dat verder ontwikkeld kan worden, of tenminste als inspiratie kan dienen. Het is al heel lang bekend wat een probleem het parlement is, hoe leugenaars aan de macht komen. Dat was (mijns inziens) de reden voor het voeren van de Duitse en Russische Revolutie pogingen van 1917 op het Raden Overheid model. Dat is volledig mis gegaan, door verschillende redenen. Desalnietemin is het kern idee niet alleen historisch interessant, het is eigenlijk een heel natuurlijke manier van organiseren. Altijd is er gedoe over de kloof tussen volk en politiek, maar wat doen de politieke of sociale wetenschappen er aan ? Wat hebben wij dan aan die wetenschappen, als volk en mensheid ? Waarvoor zijn die mensen bezig ?

Ik denk dat dit ook een belangrijke reden is voor het fascisme, want het volk is boos, en zij zijn in eerste instantie boos op de mensen met de macht en die de verwachtingen hebben gewekt dat zij het beter zouden doen. De wetenschap heeft de verwachting gewekt dat zij het beter zou doen dan de Katolieke kerk, omdat zij alles nauwgezet zou onderzoeken, en groot alarm zou slaan vanuit stille hokjes waar mensen hele moeilijke dingen doen, als daar iets zou worden ontdekt dat goed is voor eenieder. De ontdekker zou ineens uit zijn boomhut gaan hangen, waarschijnlijk midden in de nacht als het stil is en men dus goed diep kan nadenken, en over de daken van de hoopvolle stad het “eureka!” uitroepen. De volgende ochtend zou hij zich vervoegen bij de hooggeleerde heren van de Universiteit – wellicht zijn collegas – en die zouden – zichzelf en hun eigen ego dwang wegcijferend – toegeven dat hier iets was gebeurd dat er toe deed. Zij zouden dit niet alleen toegeven, zij zouden oprecht blij zijn met een nieuwe ontdekking voor de wetenschap, die het volk helpt met waarheid, evenwicht en recht, medische vindingen, techniek, etc.

Wat er in feite gebeurd is een gruwel zoals: artikel 29 lid 3 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties (kortweg UVRM genoemd), en niemand die er ook maar naar maalt. De Nederlandse grondwet is onklaar gemaakt door de PvdA in 1953 via artikelen 90-95 waardoor wij een provincie van het Amerikaanse wereldrijk zijn geworden, maar in plaats van dat de rechten faculteit de huidige chaos aan verdragen die onze Grondwet moet voorstellen betreurt en het volk hierover informeert, doen de wetenschappers driftig mee met het verkondigen van deze chaotische en tegenstrijdige wetgeving alsof dit het hoogste goed is. Ik zie maar één ding dat het hoogste goed is daar: het is goed voor de carriére van deze mensen zelf om hier aan mee te doen.

De “wetenschap” heeft – wat mij betreft – bewezen niet in staat te zijn objectief en los van de huidige macht structuren (of moet ik zeggen: geld stromen) haar taak naar behoren te volbrengen. Het volk voelt dat direct of indirect in de portemonee, en wordt uiteindelijk boos op deze stroperige heersende klieken, en zoekt dan naar een wraak middel. Dat wraak middel is de fascistische politiek, die ze handig wordt voorgehouden door het groot Kapitaal zelf, dat hier zijn eigen plannen mee heeft. Ik denk dat deze gang van zaken op een bepaalde manier verklaard waarom het Fascisme ook zo vaak een anti-intellectuele en anti-universitaire onderstroom heeft. De “intellectuelen” krijgen de schuld, terwijl de fascisten van Mussolini brullen “het kan ons niet schelen” [wat anderen vinden of zeggen, we slaan er gewoon op los omdat we boos zijn].

Sorry dat ik er zo’n verhaal van maak, maar misschien moet er soms ook maar eens wat kritiek over de muur van de universiteit gegooid worden. Uiteraard is het niet mijn bedoeling om u vooral aan te vallen, die nog iets interessants schrijft en het probleem probeert te verhelpen. De algemene tendens van de universiteiten vind ik helaas wel behoorlijk problematisch. Men zou kunnen argumenteren dat het volk dit ook zo ziet, en dat dit de opening is waarin de verrotting van het nieuwe fascisme welig kan tieren (van Trump tot Baudet). Mijn doel was eenvoudig: na lezing van bovenstaande zin een link of samenvatting van mij politiek-economische voorstel doen, zodat de “wetenschappers” dit zouden kunnen bekijken en beoolderen. Als het wat is, dan is het misschien wel iets wat weerstand kan bieden aan het groeiende fascisme. Helaas ben ik bang dat als iemand slechts een straat schooiertje is zonder papieren, die niet is ingewijd in de rituelen van de nieuwe Kerk van “objectieve, open wetenschap” (ahum!), als iets wordt voorgesteld dat niet strookt met het carriére pad van de academici en hun geldschieters, dat hoe hard men ook ergens aan werkt, hoe wetenschappelijk het wellicht ook is, de steen met de brief erom ketst af op de hoge ivoren toren van de “wetenschap” en eindigt rottend in de gracht der vergetelheid (om het even helemaal theatraal te maken, haha).

Die link was dus dit: https://market.socialism.nl Het betreft een objectief en logisch beargumenteerd systeem van anti-groot-kapitalistische vrije markt economie, met maximum limieten voor groot kapitaal, met redelijk zware maar niet absolute democratiserende bedrijfsvoering elementen, en het recht (beter: verplichting) op een evenredige waarde hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen (simpel gezegd: grond). Dit uit hoofde van het eerder aangevoerde principe: waarde moet uit arbeid voortkomen, dus niet uit possieve machtsposities (zoals groot grondbezit, borrelnetwerken of financiële leningen slavernij constructies, etc). Als staatsmodel zit hier een Raden Overheid model bij dat in detail en dwingend is uitgewerkt, zodat de chaos van 1917 niet op herhaling hoeft, en waardoor wellicht de sociaal democraten niet opnieuw in samenwerking met een fascistisch leger iedereen die vrede wil tegen de muur kan zetten en doodschieten (zoals in Duitsland, als ik het goed heb, maar dat weet u vast beter). Een ander gevaar is dat van binnenuit zoals in Rusland: Lenin – voor zover ik heb begrepen gefinanciëerd door het Groot Kapitaal van Duitsland) – vermoorde de revolutie van binnen uit met zijn Bolshevikhi tegen de Raden Overheid poging van de Menschevikhi.

Ik snap dan niet waarom iemand dat niet even beter uitwerkt, hoe moeilijk kan het zijn. Toegegeven, het is ook niet zo makkelijk – het kostte mij in ieder geval heel veel tijd – maar dit is allemaal al heel lang geleden. Er zijn zeeën van tijd voorbij gegaan waarin de wetenschap de zaak al honderd keer had kunnen oplossen, en de nodige politieke / economische initiatieven had kunnen inspireren. Dat betekend niet dat zulke initiatieven in de praktijk direct verplicht moeten winnen. In die zin is de wetenschap er voor het idee, maar het idee is ook belangrijk. Het geeft een richting aan de praktijk, zelfs als de praktijk te weerbarstig is om direct te buigen voor het ideaal. Ik zie echter niet dat de wetenschap deze taak serieus op zich neemt. Wat ik wel zie is dat “ẃetenschappers” vaak hoog van de toren blazen in de massa media, sommigen veel geld verdienen, alle kaneen en tijd hebben – geld – om dingen op te lossen, maar dingen die absoluut nodig zijn worden gewoon niet gedaan.

Waar is de oerwoede van de economie faculteit over het monetariseren van de schuld in 2008 ? Waarom hebben de economie professoren zich niet opgesloten in hun faculteit, de ramen afgeplakt en campagne gevoerd ?

Waar zijn de politieke wetenschappen als het om de Nazi staatsgreep in Oekraïne gaat ? Prima, er is iemand in Canada (globalresearch), die wel doet wat hij kan. Is dat genoeg ? Nee !

Nog even erger en straks staan we alsnog naast elkaar, tegen de muur met een geweer in onze nek. Loont het de moeite om ons best te doen ? Dan zullen we denken: hadden we elke dag maar gestreden en ons best gedaan alsof we de doodspaniek voelen die we nu voelen, wie weet hadden we iets kunnen redden, wie weet hadden we dan niet hier gestaan met de woede van het volk tegen ons. Een woede die wij wel kunnen afdoen als irrationeel, bruut en laag, desalnietemin zijn we allemaal verantwoordelijk voor wat er gebeurd en niet gebeurd.

Westerse wetenschap lijkt weinig beter te zijn dan die van andere Imperiums, die zichzelf ophemelden tot dat zij uit elkaar spatten omdat de machtigen en rijken alleen aan zichzelf dachten, en zichzelf al geweldig vonden, terwijl het volk dieper en dieper zonk, totdat het in woede opstond en alles uit elkaar scheurde met een macht waartegen er geen is. Zo met Rome, zo tegen het nieuwe Rome. Wanneer leren we uit de geschiedenis dat het beter moet ?

Ik vind het ook jammer dat er geen kritische hoek komt over het bekende gegeven dat de overwinnaar van een oorlog haar eigen leugenpropaganda tot religie weet te verheffen. Een wetenschapper behoort zich dit te beseffen, en daarom het hoge scepsis te kijken naar de waanideeën van het gewone volk dat door de huidige macht structuren die in de laatste oorlog zijn ontstaan in veel gevallen is mee gesleept in de irrationaliteit en de onderwerping. Het is volgens mij bekend dat de Verenigde Staten (grote bedrijven) de Nazis in Duitsland hebben gesteund. Het is ook bekend dat sommige Amerikanen een verdeel en heers politiek tussen Duitsland en Rusland (“the heartland”) hebben overgenomen van het Britse Imperium. Het lijkt mij dus allemaal vrij simpel: vanuit Amerikaans perspectief is de 2de wereld oorlog een verzwakking van de vijand, waarna zij die gebieden makkelijk kunnen opeisen met een invasie. De Amerikaanse invasie van Nederland begon derhalve op 10 mei 1940. In 1945 was de psychologische oorlog klaar voor fase twee: de overwinnaar en buitenlandse bezetter speelt de held door de terroristen die zij zelf hebben losgelaten weer te verjagen.

Zie ook Sirië en de Amerikaanse ISIS strategie. Opnieuw hebben de Amerikanen nu een breuklijn gemaakt tussen Duitsland en Rusland, dankzij de Nazi staatsgreep in Oekraïene van 2014. Het herhaalt zich continue, het is steeds hetzelfde want de grote belangen en bewegingen veranderen niet, zoals dat de macht centraliseert in een systeem zoals wij dat hebben. Voor een objectieve wetenschapper zou dat een interessante theorie kunnen zijn, want het is kritisch en anders. Voor een priester van de gevestigde orde die alleen aan eigen geld denkt, is dit een verfoeilijke theorie die snel in de ban moet, voordat de Amerikanen boos worden en de centjes inhouden. Ik zeg niet dat het daarom de beste theorie is,m maar het is wel heel duidelijk dat iets dergelijks ver buiten het geaccepteerde debat ligt, terwijl het aan de andere kant – objectief gezien – zo heel erg voor de hand ligt, en er ook meer dan genoeg aanknopingspunten voor zijn in de gevolgen.

Wat gebeurde er met overwonnen volken in het verre verleden: hun jonge mannen moesten vechten voor de overwinnaar, en ze moesten schatting betalen. Dit is precies wat Nederland doet voor de Amerikanen. Onze soldaten vechten voor het VS Imperium in verre onbekende oorden, en wij betalen direct schatting aan de VS (onder het mom van de NAVO bescherming, wat niets meer of minder is dan het vergroten van het VS Imperium).

Al gaat de leugen nog zo snol, ik hoop dat de waarheid haar ooit achterhaald. Liefst voordat de Bom valt,maar ik heb er geen hoop op zoals het gaat. Dan misschien maar na de Bom, voeg ik er optimistisch aan toe. beste groeten,
Jos Boersema

P.S. Ik hoop niet persé op een antwoord op zoiets hoor, maar ik zal dit weer eens op de nieuws weblog zetten, en eventuele antwoorden en het niet antwoorden zal ik daar dan maar verwerken. Daar is wel ruimte voor wie wil om te reageren trouwens, dus voelt u vrij.


Einde.

Propaganda werk:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *