Virus Waarheid wil Hervormingen, maar … ?

16feb - door Jos - 0 - Over actie

Het mechanisme van welvaartsoverdracht (link), door Dr. C. Le Pair, natuurkundige.

Verzonden reactie. Dit zou wel eens de laatste keer kunnen zijn dat ik het probeer bij deze groepering. Dat zou betekenen dat ik persoonlijk nu op het punt ben dat ik geen enkele hoop meer zie binnen de Nederlandse (of andere) politiek.

De gegeven oplossing vind ik uiterst mager, is geen oplossing op termijn. Er zit ook eigenlijk niets praktisch bij dat de normale burger direct zelf kan doen. Er is geen pad naar succes. Zijn jullie het aan het opgeven ?

De enige lange termijn oplossing is het stellen van de machtsvraag, en die beantwoorden met: iedereen moet macht hebben. Dit is echter geen simpele kwestie.

Zie hier voor wat ik voorstel: http://www.socialism.nl/book4/gratis/Distribute_power-combibook_2.8.pdf#page=499

groeten

Het artikel lijkt iets voor te stellen op het terrein van het verhogen van de productie waardoor tijd te winnen zou zijn (maar waarvoor ?), of dat het goed zou zijn als de massa communicatie uit handen van de elite genomen zou worden (hoe precies ?) waardoor een redding via geweld voorkomen zou kunnen worden, maar die macht bij de heersende klasse weghalen wordt direct als onhaalbaar gezien (niet onterecht). Wat precies die redding “te vuur en te zwaard” moet zijn, wordt niet in detail beschreven. Op zich hoeft dat ook niet, want door het niet te beschrijven is dat ook een soort beschrijving.

Het is dan vermoedelijk een periode van onlusten en geweld op het simpelste niveau, waar grote meutes direct de heersende klasse dwingen zich beter te gedragen, of althans daar een poging toe doen. Dit zou op zich kunnen werken, maar zonder verdere ideologische verbeteringen is het hoogst haalbare een soort herhaling van onze huidige economie vanaf een eerder stadium van macht centralisatie. Is dat eenmaal bereikt, dan gaat de macht centralisatie vanaf dat punt weer toenemen, tot wij in dezelfde situatie zitten als nu. Men kan daarvan vinden: dat is ook een doel, dat is ook winnen. Op zich klopt dat. Het is een meer gelimiteerde overwinning dan hier wordt voorgesteld. Als dat het hoogst haalbare is, dan moet dat het maar zijn voor Nederland.

Desondanks stel ik mijn voorstellen ook voor, in de hoop dat we het een stukje beter kunnen doen, misschien door een kleine minderheid die een voorbeeldje kan geven en iets van een ideologische richting neerzetten waar wel handen en voeten aan zitten (in tegenstelling tot bijvoorbeeld het behoorlijk oppervlakkige werk van Karl Marx).

Het is echter de vraag of een simpele burger mag spreken en gehoord worden, zonder dure titels die aanbeden kunnen worden. Zo niet, dan is de test geslaagd, en het resultaat was: dit volk is niet in staat tot democratie, en heeft niet het morele recht mijn voorstellen uit te voeren (wat mij betreft). Zo zit dit mooi in elkaar. Aangezien er geen reacties lijken te komen, is de conclusie wat mij betreft: op dit moment verdiend dit volk geen verbetering van het niveau dat ik voor stel. Ze slagen steeds niet voor hun test. Ik blijf doorgaan met ze te testen, zo nu en dan (al sinds 2007 ongeveer, niet alleen Nederland overigens).

Het was al mijn verwachting dat de volkeren geen Vrede en Recht wilden. Het is ruimschoots duidelijk dat ze geen rechtvaardigheid en waarheid willen. Neppen erover, net doen alsof, oh ja graag. Échte Vrede: nee. Ze willen die chaos, ze willen die strijd. Ze willen zo graag rijker zijn dan anderen. Mijn hoop is ook niet voor het nu, maar als de Derde Wereld Oorlog gewoed heeft, en mensen op een nieuw niveau hebben kunnen meemaken wat hun wereld van leugens en geweld nu eigenlijk echt gaat betekenen. Hoe het steeds erger wordt, hoe ondragelijk het lijden kan zijn. Als ze dan zo zichzelf verpletterd en vernietigd hebben, zullen hopelijk ook al hun idolen en afgoden tot stof zijn vergaan.

Misschien dat ze dan willen luisteren naar een klein stemmetje van opzij, waar ze niets van verwachten, maar waar ze puur uit fatsoen en goed gedrag toch maar eens een keer voor de vorm naar luisteren. Dat is hoe deze draad misschien ooit nog door de naald komt, en daarna zou alles anders kunnen worden. Doen ze het dan nog niet, dan vrees ik dat 40 000 jaar steentijd misschien het beste recept is. Denk niet dat het niet kan, gekke mensheid. Ze dachten dat ze de cosmos gingen veroveren. hahahah oh wat erg allemaal. Ze gaan de cosmos veroveren hoor, en om dat te bereiken bouwen ze raketten vol met atoom bommen en richten die op elkaar ? Zou de cosmos daar ook nog even over mogen meepraten, voordat de invasie door de mensen begint ? Ik heb zo het vermoeden dat … oeps !

De mensheid heeft een denk niveau dat nog steeds in de steentijd opereert. Hoe langer ze daar te lang mee door gaan, hoe dichter ze weer bij de steentijd komen. Ze snappen dit echter niet, of zeer weinigen willen het denk ik snappen. Keuzes leiden tot consequenties, ook als die keuze is “nog snel even rijk worden als niemand het ziet, niemand let toch op mij, laat ik maar even vet carrière maken voor mezelf hahaha!”. Zo lijken de meesten te denken, en zo gaan ze samen ten onder. Als dat de keuze is, als de steentijd de keuze is, dan moet het zo zijn. Laat het dan maar zo zijn, het is de beste oplossing. Ze hebben dan misschien over 100 000 jaar weer een kans om op dit punt te komen waar we nu zijn. Wellicht kiezen ze dan anders …

De tijd is echter nog niet op, dus wie weet wat ze gaan doen. We gaan het zien …

18 Feb 2022

Reactie van Viruswaarheid:

Beste Jos,

Omdat jij het geen oplossing vindt op lange termijn zijn wij het aan het opgeven?

We doen wat we kunnen en sluit je anders bij ons aan.

Vriendelijke groet, Fabiënne, emailteam  Viruswaarheid.

Reactie daar weer op door Jos Boersema

Beste [naam], Viruswaarheid,

Het was misschien geen handige opmerking van mij. De reden dat ik dit schreef, of jullie het aan het opgeven zijn, is de combinatie van het volgende.

Het is duidelijk dat de Rechtsspraak compleet verrot is. Ik zie niet in hoe dat zonder eerst een andere politieke keuze van het volk anders wordt. Viruswaarheid doet vooral aan rechtszaken. Op zich is dat prima en heel goed, maar als het systeem verrot is dan wordt het heel moeilijk, toch ?

Het stuk waar het nu over ging, geeft een aantal oplossingen, en schiet die dan zelf direct ook weer af. Er zou meer productie moeten komen, maar dat zal niet lukken omdat de energie wordt afgeknepen, zo stelt het artikel.

Verlaging van de rijkdom van de elite zou helpen, maar die hebben “hun sturings systeem geïnstalleerd” (aldus het artikel), en dat lukt dus ook niet “zonder het uitbreken van geweld”.

Het weghalen van de macht over de massa media dan ? Dat lukt ook niet, want dan komen er teveel klachten over “heilige eigendomsrechten”.

De uiteindelijke conclusie is dan: “als de massa gaat begrijpen” en dan “handelt”, dan kan “redding te vuur en te zwaard worden vermeden”. Dit is natuurlijk altijd waar met alles. “Als de massa … dan …”. Ja dat is zo, maar dat is altijd het probleem. Hierboven werd net gesteld al dat het verbeteren (zeg) van de massa media niet gaat lukken, dus hoe gaan die massa dan “begrijpen” (ze staren zich immers blind op de massa media, de hele dag door) ?

Om het dus even kort samen te vatten wat hier als oplossingen wordt voorgesteld:

“Niets gaat werken” (aldus het artikel zelf), en alleen het onmogelijke (iedereen veranderd ineens van gedachten …) kan een redding “te vuur en te zwaard” vermijden.

Nog korter dan: niets gaat werken, en over een redding “te vuur en te zwaard” durft het artikel blijkbaar niet verder na te denken, behalve de indirecte stelling dat dit vermeden zou moeten worden.

Bij nader inzien heb ik dan toch de juiste opmerking geplaatst, want dit is wat mij betreft “opgeven”, alhoewel er nog een kleine opening lijkt te bestaan voor die “te vuur en te zwaard”.

Dan echter kom ik weer terug op de algemene ideeën en strategie van Viruswaarheid zélf, en die hebben nooit (bij mijn weten) opgeroepen aan het volk om zich desnoods te gaan voorbereiden op een burger oorlog, of misschien andere maatregelen die ergens tussen een goed georganiseerd gewapend verzet (in voorbereiding) en een rechtzaak gevoerd door een kleine hoeveelheid mensen (in naam van velen) in liggen. Het kost namelijk nogal wat om zich voor te bereiden op een burger oorlog. Denk alleen al aan de fysieke training die nodig is. Een beetje trainen vergt al gauw 5 jaar. Waar zijn we in 5 jaar, als de gekte van Corona door gaat ?

Voor mij is nadenken óók over een eventuele burger oorlog geen taboe of iets dergelijks. Ik heb een hele lijst aan uitgewerkte oplossingen voorgesteld, burger oorlog is daar maar één van, één van de negen om precies te zijn, en veel andere oplossingen gaan vooral om die macht bij de “elites” weg te halen, wat iets is dat dus wel kan, het is alleen niet makkelijk en vergt zonder politieke tussenkomst (heel) veel tijd. Ik zoek absoluut geen geweld, in tegendeel. Echter als we hier naar een dictatuur gaan, als dit een herhaling iz van Nazi Duitsland: ja, dan gaan we wat mij betreft over tot grootschalig gewapend en georganiseerd verzet (zie voorstellen). Persoonlijk doe ik al jaren mijn best om een beetje fit te worden, oorlogstrategie te leren, omdat het namelijk allemaal niet zo makkelijk is, itt tot veel andere dingen waar je het tenminste nog wel overleeft en kunt leren van je fouten ipv vrij snel dood of gevangen te zitten zonder zinnig resultaat.

Hoe dan ook: zo zie ik dit. Het kostte Hitler van 1933 dus 7 jaar om zijn oorlog te ontketenen, of eigenlijk zelfs maar 6 jaar (1939). Dat zie ik toch goed ? 7 jaar ! Vóór het beruchte jaar 1933 was de Nazi partij er slechts één uit velen, en zij hebben ook nooit meer dan ongeveer een derde steun gehad van het Duitse volk. De heersende klasse gaf Hitler zijn zegen in 1933 (min of meer), en in maar 6 jaar ontketenden ze een tirannie en een wereld oorlog (!). Zes jaar !

Zo snel kan het dus gaan. Was de Nazi terreur iets waar iedere zichzelf respecterende burger de wapens tegen had moeten opnemen ? Het antwoord spreekt vanzelf, en is: “ja”. Zeer weinigen deden het.

Dus vanuit deze optiek kunt u misschien mijn onhandige opmerking tenminste verklaren, hoop ik. Ik zie dat Viruswaarheid er niet door komt bij de rechter, en verwacht nu ook helemaal niets meer van de rechters. Ik denk dat het alleen nóg maar corrupter gaat worden, want als ze wat ze nu doen al accepteren, wat schokkend is, dan is het hek volgens mij al van de dam. De weg lijkt open te liggen naar criminele rechtbanken, rechtbanken die zélf crimineel worden, met absurde uitspraken. Dus als er dan geen andere “hardere” maatregelen worden voorgesteld door Virus- waarheid (en dat hoeft ook echt niet direct het zwaar trainen en bewapenen te zijn voor een eventuele oorlog), en alle andere oplossingen worden in een artikel nog eens even weggeschoffeld (overigens denk ik dat het artikel daar gelijk in had, maar dat betekend niet dat er geen opties zijn), dan zie ik dat als een vast loper. Begrijpt u mijn punt ?

① De rechtszaken lopen vast. Overigens is het geweldig dat Viruswaarheid door gaat, maar desondanks loopt het vast.
② Andere wellicht hardere maatregelen (misschien is dat wel het oprichten van een politeke partij, of misschien zelf een krant / media oprichten die inzet op brede informatie voorziening maar dan vanuit een gezonder (heh) perspectief … die worden als het ware onderuit gehaald (zie artikel op Viruswaarheid).
③ Dat laatste ding waar het artikel (niet onterecht) nog naar wijst als oplossing, namelijk dan ook die redding “te vuur en te zwaard” komen brengen, dat zelf ook inderdaad echt gaan doen, daar hoor ik Viruswaarheid nooit over. Daar wordt nooit op ingezet, terwijl het zo’n moeilijk onderwerp is dat zoveel tijd nodig heeft.

Dus aan de ene kant is er een strategische vastloper, tussenoplossingen minder dan oorlog worden als onhaalbaar gezien, maar die laatste meest extreme oplossing “te vuur en te zwaard”, daar wordt dan ook nooit op ingezet. Dit komt op mij over als een vorm van opgeven, maar ik geef toe dat ik dit niet zo had moeten opschrijven. Het was beter geweest om te schrijven: vinden jullie ook niet dat jullie op dit moment vastlopen, omdat de rechtszaken niet te winnen lijken te zijn.

Dus daarom deed ik weer een poging om iets anders voor te stellen, maar ik zal hier me ophouden. Sorry dat ik jullie lastig viel met mijn voorstellen. Soms moet ik dat doen, omdat het anders helemaal kansloos is, en iemand anders zal het niet voor me doen.

Het zij opgemerkt dat als het volk zich afdoende voorbereidt op een burger oorlog, dan kan er daardoor geen burgeroorlog meer komen, en ook geen tirannie, of de kan daarop wordt zeer veel kleiner. Het woord “afdoende” is hier natuurlijk wel weer de bekende “als dan” dooddoener, maar desondanks kan een extreem veel kleinere groep hier al een groter verschil maken, dan de totale meerderheid die nodig is via het stembiljet. Een zeer kleine groep kan zich als helden gedragen, mensen beschermen, eventueel als we echt onder Nazi condities komen te leven ook mensen bevrijden uit criminele gevangenschap en allerlei andere dingen. Als het heel klein in, zal het natuurlijk niet zoveel uit halen, maar toch is het al een groeikern. Het legt al een drempel op tegen de politici die dictatuur lijken te willen. Ze zullen al bang zijn voor de escalatie van een dergelijke volksmacht. Het hoeft ook niet persé om militair geweld te gaan, maar wat wel een belangrijke is voor een serieuze macht is het hebben van een massa organisatie, met zoveel mogelijk wil en discipline bij de leden. 400 man gewapend met niets, maar wel onder commando en verdeeld in eenheden zoals dat hoort, kunnen al een serieuze macht zijn, bijvoorbeeld bij een demonstratie of als iemand weer rellen zit te organiseren. Een camera kan een wapen zijn. Er is allerlei mogelijk.

Ik zie dus allerlei mogelijkheden, en dat hoeft niet persé een actie te zijn van de grote meerderheid van het volk. Als we die meerderheid hadden, dan had nooit kunnen gebeuren wat nu gebeurd, dus het zal ófwel vanzelf loslopen als de meerderheid zo beslist, of een minderheid zou iets moeten gaan doen, en misschien méér dan rechtszaken, en misschien niet dat “te vuur en te zwaard” zien als iets dat nooit moet mogen, maar juist als iets dat een serieuze oplossing is waar misschien nu al aan gewerkt moet worden.

Misschien wil ik het te snel te groot trekken, maar hoe dan ook: ik vind dat iedere zichzelf respecterende burger nu nadenkt over burger oorlog, en zich klaar maakt om te vechten tegen de tirannen. Gedwongen injecties is voor mij het punt van oorlog, en dat neem ik dus ook serieus. Als ze hier zouden komen om mij of een onwillige buurman/vrouw te injecteren, dan zal ik dat proberen te voorkomen, desnoods met uiterste middelen. Wat mij betreft is gedwongen injectie door de staat een poging tot moord. Dit zijn echter onderwerpen waar onze geflipte politici over praten alsof het niet meer is dan een dijkversterking. We zijn er dus al, ze zijn al oorlog aan het verklaren aan het volk, of het deel dat niet hun willoze slaaf wil zijn.

Dus … ik tel de tijd op … eerst zei de E.U. dat ze zeker niet zouden overgaan tot gedwongen injecties, en daardoor wist ik al dat ze het zouden gaan proberen, of in ieder geval zouden willen. Ze liegen namelijk altijd. Ze zeggen het ene, en doen het tegenovergestelde. Zo winnen ze tijd. Tijd hebben we niet, want het is allemaal moeilijk. Een soldaat rolt ook niet zo van de gymzaal een bataljon binnen en vervult daar zijn rol op een goede wijze. Het is allemaal heel lastig, en daarom kost het tijd, en daarom is een oproep ter voorbereiding op eventuele harde gewapende strijd tegen de tirannen iets dat járen van te voren moet worden gedaan om nog een zinnig effect te hebben. Gedenk hier ook het Nederlandse volkslied … “die tirannie verdrijven”… trouwens. Nederland is Nederland, omdat we de gewapende strijd tegen de tirannen niet schuwen. Ik roep al sinds jaar en dag hiervoor op, of in ieder geval sinds ongeveer 2012/13. Jaar en dag dus. Een jaar is al veel te weinig voor een zinnige voorbereiding. Zes jaar had Hitler nodig ! 4 jaar is in het algemeen nodig voor een opleiding, en vrijwel niemand heeft er tijd voor dus het moet allemaal tussendoor en met minimale inzet. Iets is beter dan niet, zo zie ik dat. Het is vooral een denk kwestie, maak je denken klaar. Is je denken op dreef, ook al heb je niets getraind of gedaan, je zult toch zien dat je veel klaar krijgt. Daarom is dat denken zo belangrijk, maar dat denken wordt niet aangezwengeld. Ik zeg niet dat jullie nou net die groep moet zijn die dat doet, maar ja wie ben ik, wie zijn jullie, iemand zal een streep moeten zetten door de tirannie. Dat zullen we samen moeten gaan doen, maar zo niet dan doe ik het wel alleen, omdat het een principe en ere kwestie is, en wie daar voor wegduikt … tja.

Ik duik er niet voor weg, en ben niet bang om de moeilijke woorden te gebruiken: burger oorlog, en “bereid U voor!”. Het klinkt extreem, maar wie is werkelijk de extremisten — dat weten we inmiddels.

LIEVER DOOD dan een slaaf.

Ik zal het nog eens heel duidelijk stellen. Als hier een groepje bij de deur komt, met politie, om mensen gedwongen te injecteren, dan zal ik alles in het werk stellen om die mensen te stuiten. Zijn ze niet anders te stuiten dan door de inzet van dodelijk geweld, dan zal ik over gaan — zo goed als ik kan — tot dodelijk geweld. Dat is lastig, maar dat zou iedereen moeten kunnen. Hitler haalde de huizen leeg, hij trok de dissidenten naar de moord kampen, Stalin deed het, de Spanjolen deden het, en er is uiteindelijk maar één oplossing tegen die gekte: terugvechten met dodelijk geweld. Dat is Nederland, dat zou Nederland moeten zijn.

beste groeten,
Jos Boersema

P.S. Ga alstublieft door met alles wat U doet, en probeer het nog eens een keer bij de rechter. Ook als het niet lukt is het alsnog een goede actie. Ik ben daar absoluut ook niet op tegen. Ik spits het hierboven nu toe op burgeroorlog, maar dat komt ook omdat genoemde artikel dat als laatste en blijkbaar enige mogelijkheid overlaat, maar daar dan geen werk van maakt. Dat snap ik dan niet. Hoe dan ook, onder de link die ik gaf zijn die en andere oplossingen gedetailleerd door gedacht. het is maar een voorstel, ter overdenking en verbetering.

§

Helaas een aantal typefouten, zo goed mogelijk verholpen hierboven. Het leek me wijs dit maar zo snel mogelijk weer “te dumpen” op deze web pagina, om maximale openheid te hebben, omdat er misschien wat mogelijk heftige kwesties in staan beschreven en het nooit helemaal zeker is wat de gekken van de macht in een bepaald geval doen. Het lijkt me een zekerheid dat iets dergelijk schrijven in een heel aantal landen niet zou mogen, maar zeer waarschijnlijk zal in Nederland niemand zich er voor interesseren. Het is ook nog een kwestie dat als ze in mijn geval zouden gaan optreden, dat dit alleen maar tot aandacht leidt voor genoemde voorstellen, en dat is ook een reden om te denken dat bepaalde klieken deze kwestie hier liever negeren. Oftewel: ik win in beide mogelijkheden. 😉

Let er op: Nederland wordt opgeheven, als dat niet al lang zo was. We hebben niet alleen meer te maken met de door ons bekende politici, uit steden die we kennen. We hebben te maken met internationale machtsklieken. Zie ook Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties” (wat een mond vol toch altijd), artikel 29 lid 3 (link).

These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Het betekend dat wij geen rechten hebben als wij in strijd zijn (of handelen, enz.) met de Verenigde Naties (het wereldoverheersingsproject van de Amerikanen, gezeteld in New York). Het gaat over zulke basis rechten als een eerlijk proces, vrijwaring van marteling, enz. Nederland zit hier onder via de Grondwetsartikelen 90-95, die sinds 1953 in de Nederlandse Grondwet zijn opgenomen (hetgeen ik persoonlijk zie als hoogverraad).

Amerika heeft Nederland overgenomen, en ingevoegd in het corrupte E.U. systeem. Mijns inziens is dit gebeurd om de complexe en veelheid aan Europese democratieën te onderwerpen, nadat Amerika veel van deze landen had veroverd in de Tweede Wereld Oorlog. Die verovering wordt valselijk voorgesteld als bevrijding van de Nazis. Dat is een valse voorstelling, omdat de Amerikanen de Nazis mede in het zadel hebben geholpen. Eerst Nederland laten veroveren door Nazis en het dan bevrijden en inlijven in een Vazallen systeem, dat is geen bevrijding, dat is een (complexe) verovering en onderwerping. We zien deze financiële, politieke en militaire daden vervolgens dan ook terug in de hoogste Wetgeving.

Het punt is: waar wij onze politici nog wel kennen, en zij kennen ons en onze grenzen, dat wij hier niet zo zeker van kunnen zijn als het gaat om het bredere westerse Imperium. Mede daarom is het gevaar zoveel groter dan het misschien lijkt. De-jure zitten we al in een tirannie (!), of iets preciezer: de wetten zijn al op een tirannieke manier uit te leggen, alhoewel het ook anders zou kunnen (misschien). Dit soort onzekerheden heeft geen plaats in een nette Grondwet. Het geeft ook aan wat de richting van de internationale machtsklieken is, dat zij dit zo hebben opgesteld en deze dingen op deze manier doordrijven.

De samenleving is decadent. Dat is de oorzaak van dit alles. Het gewone volk is de oorzaak, maar ook de academici en dergelijke. Ze hebben zitten slapen, en laten het allemaal maar gebeuren zonder kritisch na te denken.

Ter afsluiting en misschien verduidelijking: ik zou het afschuwelijk vinden om tegen de politie te moeten vechten. Dat is precies hetzelfde als tegen je vrienden vechten. Ik hoop — en ga er toch vanuit — dat het nooit zo ver zal hoeven te komen. Vechten is überhaupt iets verschrikkelijks, en is tussen volwassenen al snel een dodelijk iets.

20 Februari 2022

Hallo Jos,

Wat denk je van dossiervorming?
Dat is de clou achter dit.
Verder, met alle respect, is je mail voor mij echt te lang.
Ik kan het niet in mij opnemen.
Ik begrijp wel dat je er een visie op hebt.
Kun je je misschien aanmelden als vrijwilliger?
Als je zo duidelijk voor jezelf hebt wat er moet gebeuren?

Vriendelijke groet, [naam], emailteam  Viruswaarheid.

Geen verdere berichten verzonden naar Viruswaarheid.

Propaganda werk:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *