「9」 Vrijdag Vrijheid fiets route, Groningen

25feb - door Jos - 0 - Over actie

4 maart 2022

Doel

Eenieder die vind dat de Corona maatregelen op welke manier dan ook te ver gaan op het moment van protesteren, en/of dat de politiek moet verschuiven van algemene repressie naar individuele vrijheid en eigen verantwoordelijkheid, kan dit protest steunen en mee doen.

Deze fietsroute op vrijdag is als het ware een wekelijkse herhaling van de laatste dag van deze protest actie van Nederland in Verzet (link). Een soort echo.

Routes

Rond om stad 100 km (Deel I & II)

Rond om stad (link)

Warm rond stad 50 km (Deel II)

Warm rond stad (link)

Verslag !

Deel I&II 100 km route afgewerkt vanaf 11:00 am (twee pauzes dus eigenlijk drie afzonderlijke trainingen, 5 × een 6 minuten tempo blokje).

Provinciehuis. Blijkbaar wonen wij nu in Oekraïne, bekend als één van de meest corrupte Imperiums ter wereld, onlangs geen democratie meer dankzij de staatsgreep van de VS in 2014. Terloops verklaard de Provincie Groningen ook direct de oorlog aan Rusland (!), omdat Oekraïne in oorlog is met Rusland. Hoe verstandig is dit ? Gaan de mensen die deze vlag nu hebben opgehangen, nu ook naar Oekraïne om te vechten ? Dit lijkt mij logisch. Het zou een morele zo niet wettelijke verplichting zijn onder voorgestelde Grondwet.
Er hangt ook een Oekraïense vlag bij Vindicat (studentenvereniging). Dit is in principe hun eigen zaak (in tegenstelling tot het Provincie huis). De situatie is echter nogal pijnlijk voor de stad, omdat Vindicat een onfrisse geschiedenis heeft met de Hitler Nazis, en nu hangt er alweer een vlag die met de Hitler Nazis geassocieerd moet worden sinds 2014, ook net nu er een nieuw gebouw is gekomen op de plek van het beruchte Scholtenshuis waar de uitbuiter van Groningen vroeger woonde en wat later een S.S. (Nazis) hoofdkwartier was (vernietigd door het volk na de oorlog, gelukkig). Het gebouw staat er nog maar nauwelijks, of er zijn alweer onfrisse Fascistoide parades in de stad. De geschiedenis blijft zich herhalen, het volk leert blijkbaar niets.
De mensen die bedacht hebben dat ze zich ook “metselaars” mogen noemen, zonder ook maar een steen te metselen of iets anders zinnigs te doen in de steenbewerking, doen ook een duit in het zakje.

Een jonge vrouw op de Grote Markt wees naar het propaganda spandoek “Geen Priktatuur”, en zei dat ze het een leuke reclame vond.

Politieke situatie

Van de ene crisis naar de andere, van je hopsalderie naar je kulselderij van je hopsalderie naar je kulselderij, van de ene crisis naar de andere crisis, wat is het leven toch fijn als je een centrale bankier mag zijn.

(Op de wijs van “Grootmoeder slaat de maat”.)

De wereld staat nu compleet op zijn kop. De VS hebben de originele Hitler Nazis in het zadel geholpen, vermoedelijk omdat ze wilden dat Europa zich tegen elkaar zou doodvechten zodat ze het zouden kunnen inlijven, wat ze ook gedaan hebben. De VS staat dus aan de kant van de Nazis, maar doet net alsof ze de bescherming tegen de Nazis is, want zo werkt de mafia. Ze laten Pietje de ruiten ingooien van de Pizzeria op de hoek, en laten Keesje dan aanbellen met een aanbieding voor extra bewaking.

De Nazis en het Groot Kapitaal is uiteraard strak aan elkaar gebonden, alhoewel het gezegd kan worden dat dit met de meeste en misschien wel alle grote ideologieën zo is, al was het maar omdat het Groot Kapitaal graag bewegingen met macht infiltreert en daardoor corrumpeert (in dit geval waren de Nazis al een behoorlijk gore beweging, dus veel extra corruptie was niet nodig). De VS veroveren west Europa, en zetten vervolgens de Europese Unie op, onder andere met wat overgebleven Nazis (!). Het gaat immers om geld, om toegang tot markten, enz. De V.S. en de Britten hadden ook last van de goede productie in Duitsland, en dus wilden ze de as Moskou-Berlijn breken. Rusland heeft de grondstoffen, Duitsland heeft de hersens en het gedisciplineerde arbeiders volk van de beste kwaliteit (sorry, maar het is gewoon zo). Deze combinatie is niet te verslaan voor de Britten en/of de Amerikanen (of wie dan ook).

In 1989 is het spel over. De V.S. kunnen de Soviet Unie niet langer overeind houden, ondanks aanhoudende steun (!). Dit weten mensen meestal ook niet, want het hoort niet bij hun propaganda vakje. Na wat gedoe met 9/11 en “de oorlog tegen het terrorisme”, gaan de V.S. opnieuw Nazis financieren, maar ook allerlei andere bewegingen. Oekraïene was een doelwit, zoals beschreven door Zbigniev Brezinski (een afschuwelijk persoon, voor zover ik kon nagaan). Diverse bewegingen werden op poten gezet om Oekraïene te ondermijnen. Naar eigen toegeven heeft dit de V.S. 5 miljard dollar gekost. Toch een lieve duit, waar heel wat vlaggen en fakkels van gekocht konden worden, en natuurlijk broodjes voor de demonstranten. Dan krijgen we in 2014 de staatsgreep.

De staatsgreep in Oekraïene was een combinatie van een meer half normale politieke partij, en een merkwaardige combinatie van ultra-linkse jeugdbendes en ultra-rechtse neo-Nazis en andere fascisten. Die laatsten vormden een combinatie blok bekend onder de naam “Rechtse Sector”. Deze hebben uiteindelijk het grootste deel van het geweld tijdens de staatsgreep uitgevoerd, en zijn daarna ook in de nieuwe “Regering” van Oekraïene gekomen. Omdat het echter een systeem van de V.S. is, waar de V.S. op het hoogste niveau bepaalde wie in die regering kwam, is Oekraïene vanaf dat moment onderworpen aan de V.S. als een nieuwe Vazallen staat.

In het uiterste oosten heeft het verzet tegen de nieuwe met Nazis en ultra-rechtse sympathieën doorspekte regering het meeste succes, en daar ontstaat een gebied dat zich na stemming onafhankelijk verklaard en terug begint te vechten. Ook een gedeelte van de veiligheidstroepen van de regeringsgebouwen in Kiev is daar heen gegaan om terug te vechten tegen de staatsgreep. Dit hele gedoe heeft 8 jaar geduurd.

Intussen drukken de private centrale bankiers steeds meer geld bij, en wordt de schuldencrisis daardoor onder controle gehouden. Dit zijn echter tijdelijke lapmiddelen. De private (!) centrale bankiers kopen steeds meer dingen in de economie, aandelen en (dus) bedrijven, waardoor de macht in de economie steeds verder centraliseert. Dit is uiteraard een ramp. Maar … er is een nieuwe crisis bedacht:

Corona corona corona … 24 uur per dag nieuws over Corona.

Dan lijkt het volk het echt een beetje zat te worden met Corona Corona de hele dag en elke dag en dan … valt Rusland ineens Oekraïene aan. Waarom nu, ook nu er weer meer dreiging lijkt te zijn van komende (hyper) inflatie ? Waarom is het zo’n enorm heftige actie ineens ? Waarom ineens die drie-dubbele stap: erkennen van de Volksrepublieken Donetsk en Luhansk, militaire steun geven aan die Republieken, en ook direct maar een complete invasie van Oekraïene beginnen ? Ik vind het persoonlijk een ruige politiek, wat de beweegredenen ook geweest mogen zijn, en of die zinnig of niet zinnig zijn. Praten is maar praten, raketten ergens neerzetten is dingen verplaatsen, en eng als het is, het is nog geen mensen vermoorden op grote schaal.

Dit is dus blijkbaar het signaal voor de massa media om een nieuwe crisis tot op het bot uit te melken en er maximaal hysterisch op te focussen — maar natuurlijk nooit met enige op waarheid gebaseerde historische context, of de andere kant ook eens (echt) aan het woord te laten. Hoor en wederhoor, journalistieke principes, dat is allemaal niet meer “van deze tijd”. Het is de tijd van hysterie, het is de tijd van corruptie en het grote liegen.

Wie neemt de tijd om te bedenken dat de V.S. land na land aan het aanvallen zijn ? Nee hoor, dat “mag allemaal”, daar wordt niet naar gekeken. Rusland is een schijndemocratie ? Italië is dat niet ? Italië is net zo goed een schijn democratie, en daar is Nederland nota bene mee gefuseerd, alsof het niets is. Een munt unie met de Lire (die continue weer in de hyperinflatie ging, omdat Italië zo door en door corrupt is). Daar mag niet over gepraat worden. Dat zijn “onze klootzakken”.

Nee, neem dan Poetin, die is nu zogenaamd Hitler, terwijl de Russen Hitler verslagen hebben in de Tweede Wereld Oorlog, en Rusland toen Communistisch was terwijl Hitler de Communisten aan het uitroeïen was. De V.S. mag doodleuk martelen ratificeren (het was onderdeel van het Trump verkiezingsprogramma, maar daar mocht niet over gesproken worden). Martelen is prima als de V.S. het doen. Landen vernietigen is prima als de V.S. het doen.

Alles staat dus inmiddels al op zijn kop. Diegenen die historisch de erfgenamen van het Nazisme zijn — alhoewel dat wel goed verstopt wordt en ook inderdaad zeer sterk is afgezwakt van zijn originele gruwelijkheid, althans voor een tijd en in onze gebieden terwijl het massa moorden elders wel door mocht gaan — en dat is helaas de V.S. en alles wat daar aan verbonden is, dus precies het tegenovergestelde van de propaganda van de V.S., en die nu opnieuw het Nazisme van stal hebben gehaald in Oekraïene en opnieuw daarmee de as Berlijn-Moskou aan het doorbreken zijn (en dat is zo letterlijk als het doorbreken van pijplijnen voor gas van Rusland naar Duitsland), juist die mensen beschuldigen Rusland dat als geen ander land geleden heeft onder de aanvallen van de Nazis, dat Rusland nu de Nazis is (wat niet betekend dat Rusland een lief land is, of dat ze geen zeer ernstig probleem hebben met de georganiseerde misdaad).

Zo gaat dat dus: massa hysterie, en een grote oorlog verkopen. Nu zitten we er in. Nu zien we wie in het Verzet zit, en wie willoos en slaafs alles doet wat de heersende klasse hen opdraagt. Wie loopt in de pas, en wie denkt …

… die tirannie verdrijven, die mij mijn hertz doorwondt …

(Op de wijs van het Nederlandse volkslied.)

Het zijn zeer weinigen die een opstand voeren, maar het is niet altijd duidelijk wie wat is. Zo waren er tijdens het Hitler regime mensen die lid waren van die gruwelijke organisaties van de Nazis, en achteraf bleek dat ze onderduikers hadden. We mogen dus nooit zomaar iemand persoonlijk veroordelen, en we weten ook nooit wat iemand nog gaat doen die het nu nog niet door heeft. We kunnen heel goed met grotere helden dan onszelf staan te praten, als we denken met iemand te maken hebben die de nieuwe dictatuur en gekte voluit steunt. Niet iedereen heeft dezelfde tijd en mogelijkheden. Voor sommigen (zoals ondergetekende) is kritiek hebben en niet meedoen met dictatuur makkelijk, voor anderen is het zowat het einde van hun carrière en moeilijk.

Hopelijk gaan diegenen die zich nu (moreel) schuldig maken aan steun voor het regime (in Nederland), schuldig worden doordat ze kranten lezen en TV kijken terwijl ze al lang beter hadden moeten weten (!), op een gegeven moment die schuld inlossen met grootse daden. Ik hoop dat dan de Gerechtigheid gaat losbarsten. De Vrede breekt uit. De moordenaars worden berecht. Alles komt toch nog goed, en ze leefden nog lang en gelukkig …

Er lijkt toch wat hoop te zijn, omdat de heersende klasse steeds weer dezelfde truck toepast, en veel mensen hebben ook een luxe leven tegenwoordig (vergelijk het leven van de gemiddelde arbeider/landarbeider in 1800). Vrijwel iedereen kan lezen & schrijven. Er is meer vrije tijd. Iedereen is het er wel over eens, tenminste als principe, dat oorlog iets gruwelijks is, en dat landen elkaar niet zouden moeten mogen aanvallen (zoals de V.S. bijvoorbeeld Irak is binnengevallen, met steun van Nederland). Over het Midden Oosten gesproken, het is Rusland dat ISIS aan het vernietigen is, en het Syrische volk beschermd. Ondertussen doet het westen net alsof Assad ook Hitler is, terwijl ISIS hun systeem is (!). ISIS is een systeem van de Verenigde Staten. Daar mag echter niet over gepraat worden. Dat mag men niet denken (!).

Uiteraard heeft het niet zoveel zin om dit allemaal op te schrijven, omdat niets meer kan concurreren met uren en uren top video propaganda en ellenlange propaganda artikelen in de kranten, waar de mensen zich dagelijks schuldig aan maken. Hoe kan iemand daar ooit nog van winnen ? Het lijkt er helaas ook op dat mensen in het algemeen geen interesse in feiten hebben. Het gaat ze om het “verhaal”, om het “meedoen”. Het nieuws is vermaak.

Het leek me nuttig om dan maar de Groningse vlag op te hangen, om duidelijk te maken dat dit Groningen is, en niet Oekraïene. Zitten we nu onder Oekraïens recht ? Zijn we in oorlog met Rusland ? Ja, en nee. Ja op een principe niveau, want een vlag is een uiting van een Jurisdictie en een Nationaliteit. Groningen provincie is nu als het ware tot Oekraïens grondgebied geworden. Dat was niet zo als deze vlag aan één of ander privé huis was gehangen. Het hangt nu echter officieel aan het Provincie huis. In principe heeft dat consequenties. Aan de andere kant: nee, het betekend weer eens niets, omdat alles zinloos en leeg is in deze wereld. Alles is propaganda en emotie hysterie. Opnieuw halen ze onze vlag weg. Eerst met de E.U., en nu met de vlag van Oekraïene. Ze halen de vlag van de Opstand weg, en maken die ondergeschikt aan andere vlaggen, andere entiteiten (de V.S. en de diverse Vazallen systemen die ze er op nahouden: NAVO, E.U., V.N.).

Wie niet horen wil, moet voelen.

Hoe nu verder ? Omdat het laf is om kritiek achteraf te hebben, en omdat regeren vooruitzien is, lijkt het mij altijd nuttig om ook verder te denken dan vandaag. Wat gaat er waarschijnlijk gebeuren, wat zou er moeten gebeuren.

Het lijkt logisch dat Rusland het gebied van Oekraïene dat zij veroveren niet gaan of kunnen teruggeven aan een nieuwe Staat van Oekraïene (de oude Staat in nieuwe vorm), omdat Oekraïene heeft bewezen dat zij niet bestand zijn tegen de infiltratie en omverwerping van hun democratie door de V.S. Zou Rusland het V.S. staatsgreep systeem uit Oekraïene verdrijven, allerlei mensen berechten, maar dan het land weer loslaten aan zijn eigen politieke proces, dreigt dan niet een herhaling van zetten ? Zit er dan binnen 20 jaar weer een door de V.S. gecontroleerd totaal corrupt regime ? De ironie wordt dan: omdat de V.S. de democratie van allerlei landen vernietigt, zal Oekraïene waarschijnlijk één of andere speciale Republiek onder Rusland worden, of Rusland neemt de verborgen rol van de V.S. over en Oekraïene wordt een Russische schijndemocratie (Russische Vazal staat), waar het nu een Amerikaanse schijndemocratie is (Amerikaanse Vazal staat).

Het lijkt ook logisch dat het westen een lange en maximaal bloedige oorlog willen, dus dat ze de Oekraïense legers gaan steunen. Een lange bloedige oorlog is geweldig voor de kranten en TV. Zo blijven de private centrale bankiers die geld aan het bijdrukken zijn buiten beeld. Hoe meer ellende, hoe beter. Dat is de westerse heersende klasse. Vrede en democratie noemen ze dat.

Dan wat misschien een goede oplossing is. Nu we hier al op dit punt zijn, is het misschien een idee dat Rusland dat deel van de Verenigde Staten (Verenigde Staten, dat is geen schrijf fout) pakt, daar waar de mensen toen Oekraïene nog een democratie was stemden voor de pro-Russische kandidaat. De rest kan dan bij Amerika gevoegd worden als hun laatste verovering, en dan kunnen ze daar hun dictatuur vestigen, al naar gelang van de gewoonten van dat land, en de mogelijkheden die hun doodseskaders, lokale massa media hysterie, omkoping, bedreiging en martelkamers te bieden hebben. Waarschijnlijk is er veel mogelijk in Oekraïene, dat als zeer corrupt bekend staat, zelfs toen het nog een soort van democratie was (vóór 2014). Misschien is dat de beste oplossing. Oekraïne is dan verslagen door de combinatie V.S. en Rusland, maar in plaats van dat er extra onderdrukking nodig is in ofwel het zuid-oosten door de V.S. als die heel Oekraïene hebben, of in het noord-westen als Rusland heel Oekraïene pakt, kunnen beide delen een beetje hun zin krijgen. Misschien is dat beter voor de mensen.

Het lijkt me echter niet dat dit gaat gebeuren, maar dat er in plaats daarvan dus een lange bloedige oorlog komt, die uiteindelijk over gaat in de derde wereld oorlog. De Russen worden steeds bozer en wanhopiger, hoe meer ze zien en beseffen wat een walgelijke spelletjes de V.S. altijd speelt …

§

Overige opmerkingen: zie eerste afleveringen voor oeverloze deliberaties over (informele) demonstratie strategie en dergelijke.

Propaganda werk:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *