「7」 Vrijdag Vrijheid fiets route, Groningen

8feb - door Jos - 0 - Over actie

18 Februari 2022 (afgelast ivm storm) (stiekem toch gedaan vlak vóór storm)

Doel

Eenieder die vind dat de Corona maatregelen op welke manier dan ook te ver gaan op het moment van protesteren, en/of dat de politiek moet verschuiven van algemene repressie naar individuele vrijheid en eigen verantwoordelijkheid, kan dit protest steunen en mee doen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is GEENPRIKTATUUR1persoonsbanner-1024x619.jpg

Deze fietsroute op vrijdag is als het ware een wekelijkse herhaling van de laatste dag van deze protest actie van Nederland in Verzet (link). Een soort echo.

Routes

Verslag !

Rond om stad. Deel I: vanaf 6:03 am. Deel II; vanaf 9:05 am. Weer: vooral nat en fris; geen bijzondere wind, soms windstil. Ruim vóór storm terug.

Overgang weg bij Zuidwolde

Overige opmerkingen: zie eerste afleveringen voor oeverloze deliberaties over (informele) demonstratie strategie en dergelijke.

Politieke situatie …

Het lijkt er op dat meerdere buurlanden hun Corona hysterie maatregelen aan het afzwakken zijn, vermoedelijk omdat ze hebben gemeten dat ze teveel steun bij het volk aan het verliezen zijn, maar dat is een wilde gok. Behalve de criminelen van de macht zelf weet waarschijnlijk niemand zeker wat de volgende stap zal zijn.

Het is echter opvallend genoeg dat tegelijkertijd en schijnbaar in dezelfde mate dat de Corona hysterie lijkt af te zwakken er ook nieuwe tekenen van grotere zwakte zijn in het financiële systeem, en dat de oorlogspropaganda tegen Rusland ineens flink werd opgevoerd. De oude leugen dat Rusland een invasie in Oekraïne zou willen wordt weer van stal gehaald, terwijl het precies anders om is: de Verenigde Staten hebben de Oekraïene veroverd met een “paleis Revolutie” in 2014.

De reden voor al deze ellende lijkt te zijn: de politiek van het banken redden in 2008, waarmee de situatie alleen maar erger is geworden, en het als wilden (lees: criminelen) geld bijdrukken. Dit wordt euphemistisch “geld in het systeem” pompen genoemd, omdat de meeste mensen in woorden en namen denken, en denken dat namen de lading dekken. Als een bankrover zijn tas open doet en met een geweer in de mond van de bank bediende brult, dan zou hij ook kunnen roepen “pomp geld in het systeem”. Misschien is dat een goede zet, want het blijkt te werken. Wat het in feite is, is een ongelofelijke groot diefstal van publiek geld door de criminelen van de macht.

Mag de failliete bakker op de hoek ook ongelimiteerd geld bijdrukken, om uit de hand gelopen schulden mee af te betalen ? Er zijn twee opties: ofwel de banken zijn niet meer dan de bakker op de hoek, privé bedrijven die in de markt opereren. In dat geval moeten alle grote banken door het failliet gejaagd worden, en moet iedereen die geprofiteerd heeft van het bankroet maar er ook schuldig aan zijn, kaalgeplukt worden (de bekende failliet fraude, trek je bedrijf leeg, sluis de gelden weg, en ga dan op je rug liggen en doe zielig in de hoop dat alles verder wordt kwijtgescholden).

De andere optie is dat de “te grote banken” omgevormd worden tot een Staatsbank, die daarmee een onderdeel wordt van de Overheid, onder directe verantwoordelijkheid van een Ministerie. Het lijkt logisch om iedereen te ontslaan bij zo’n bank, die van een bepaalde rang en hoger is, omdat anders een verkeerd signaal wordt afgegeven aan de markt. Niemand van deze mensen die verantwoordelijkheid hadden voor het beleid van deze banken moet een persoonlijk voordeel kunnen behalen uit de overname door de Overheid. De meest logische stap is dus: gelden terug naar de bank, grootschalig en langdurig onderzoek om alle vormen van bankroet fraude boven tafel te krijgen en ongedaan te maken (want dit zijn experts in alle soorten financiële trucks, en die zien dit al decennia aankomen moeten we van uit gaan, zo niet meer dan een eeuw inzake het Staatsschuld pyramide spel), iedereen ontslaan die een vorm van financiële verantwoordelijkheid draagt bij de besluiten van zo’n bank (vergelijk: de directeur versus de schoonmaker), de zaak helemaal saneren en proberen dat de klanten (en dat zijn er veel) zo min mogelijk schade lijden.

Wat er nu gebeurd mag niet. Wat er nu gebeurd is fraude op het hoogst mogelijke niveau. Ze drukken ook zoveel geld bij voor zichzelf, dat “het hek van de dam is”, en het dus waarschijnlijk is dat ze zich zullen gedragen als de criminelen die het zijn. Ze doen net alsof dat geld van hun is, omdat het systeem zélf corrupt in elkaar zit, maar dat hebben ze zelf zo georganiseerd en dat is onderdeel van de grotere fraude. Criminelen zijn fundamenteel mensen die aan bandeloosheid lijden. Ze kennen uiteindelijk geen limieten. Daarom roven ze. Dat betekend niet dat ze niet ook discipline kennen, maar dat is de discipline van het gehaaide plan, en de interne tirannie van de bende zelf. Het is denkbaar dat ze zullen stoppen met geld bijdrukken voordat het Imperium instort, maar ik denk dat het niet waarschijnlijk is, omdat de historie aantoont dat als dit eenmaal aan de gang is, dan stopt het niet meer totdat alles kapot gaat (hyperinflatie en oorlog).

Mijns inziens hebben deze criminelen dan dus nog maar één uitweg, en dat is alles afbranden in een grote oorlog en net doen alsof zij de slachtoffers zijn van de omstandigheden en alsof ze de helden van de oorlog zijn, enz. De historie laat zien dat deze klieken deze truck al eerder met groot succes hebben uitgevoerd (Tweede Wereld Oorlog). Het verschil is dat het nu groter is. De oorlog is duidelijk gebaseerd op leugenpropaganda. Het is een oorlog van de regeringen en de Plutocraten, tegen hun eigen volk, door bewust oorlog te zoeken met een ander land. Dat kon alleen Rusland zijn, want geen ander land is in staat de nodige angst te laten ontstaan.

Alhoewel angst alleen in de Koude Oorlog goed werkte, was dit gebaseerd op de generatie die de oorlog had mee gemaakt. Die wisten hoe erg het was. Dus die waren terecht bang. De huidige generaties zijn zo blind en ongeïnteresseerd dat ze veel te weinig angst voelen voor een nieuwe, mogelijk zwaardere, wereldslachting. Dat komt omdat ze het niet hebben meegemaakt, omdat ze alleen maar op emoties en oppervlakkige percepties reageren, en de generatie van oorlog is er niet meer en het verhaal maakt blijkbaar geen indruk op deze decadente bevolkingen. Als het verhaal op zich niet meer genoeg is, als angst alleen niet meer genoeg is, dan ontstaan in ieder geval twee effecten

Het eerste effect is dat er geen of veel minder tegenstand tegen het oorlog zoeken is. Dat vergemakkelijkt de oorlogspropaganda en de hysterie. Een tweede effect is dat als angst alleen niet meer werkt, dan moeten er blijkbaar eerst weer vele doden vallen voordat de oorlog een politiek effect heeft dat kan worden uitgebuit door de criminelen van de macht tegen hun eigen bevolkingen. Met andere woorden: de tijd is rijp voor de Derde Wereld Oorlog.

Nu hebben we nog de Corona hysterie, en die gaat mogelijk dus ook nog door. Het is ook altijd denkbaar dat ze weer met nieuwe bio-terreur wapens uit hun laboratorium komen, om opnieuw toe te slaan met de opbouw van een dictatuur. Het verzet wordt echter ook groter. Het risico voor de criminelen is het moment dat het financiële en/of economische systeem instort op straat niveau, wat het eigenlijk al met opzet deed door de Corona maatregelen. Dit is dus een mooi voorbeeld van hoe het volk een economische ineenstorting accepteert, als er een mooi verhaal over heen ligt. Dat verhaal was Corona tot nu toe, maar dat gaat dus mogelijk naar zijn limiet toe. Is de rek er uit ?

Daar waar Corona hysterie geen echte nood situatie wist te veroorzaken, doet een grote wereld oorlog dat wel. Een hoofdstad volledig wegvagen, alsook grote delen van industrie, dat is een schok voor een land. Als het volk in oorlogshysterie wordt opgezweept en zich gaat mobiliseren, accepteert het zware economische omstandigheden, en begrijpt het niet dat die oorlog wordt gevoerd vooral om hen die bezigheid te geven. Als het grootschalige moorden dan echt begint, dan zitten de Plutocraten relatief veilig. Die krijgen alleen maar meer macht in een oorlog, omdat oorlog macht centraliseert, dictatuur stimuleert, geheimhouding vraagt, en op zichzelf een zo een zware afleiding is dat zelfs de mensen die weten dat alles nep is in deze leugenwereld zich er toch op moeten richten, omdat het zo gevaarlijk, onvoorspelbaar en extreem is.

Het alternatief voor de Plutocraten is: ze drukken onhoudbaar veel geld bij, de beurzen storten in, we krijgen zware economische problemen, maar dat is dan ook het ergste wat er is. Daardoor wordt de economie en de Plutocratie het onderwerp van aandacht. Omdat er geen dictatuur of oorlog wordt opgebouwd, kunnen mensen makkelijker zich richten op het echte probleem, zich organiseren, meedoen aan verkiezingen, enz. Dat kan dus eindigen met een serieuze hervormingsbeweging, en gevangenisstraffen voor de Plutocraten en hun politieke en journalistieke klieken. Zo zou eigenlijk de democratie moeten functioneren, maar helaas lijken de criminelen van de macht andere plannen te hebben. Als ze het niet via de democratie kunnen winnen, of dat teveel risico vinden, dan zoeken ze andere wegen.

Het is aan het volk om dat te begrijpen en er iets aan te doen. De criminelen van de macht zijn voorspelbaar genoeg. Er zijn kansen genoeg. Helaas doen ze niets of te weinig. Het is allemaal versnipperd, ondoordacht, oppervlakkig, er zit geen beet in, en alles is altijd voorzien van een ruime hoeveelheid interne chaos en sociaal drama, machtshonger en opportunisme, domheid, illusies, te weinig inzet, te weinig eerlijkheid, enz. Het is dus eigenlijk allemaal een uiting van menselijk falen, menselijke tekortkomingen, die zich opstapelen en dan zo’n totaal gewicht vormen, dat de samenleving er onder bezwijkt.

Goede tijden zijn een uiting van de deugden van het volk, slechte tijden zijn een uiting van het slechte gedrag van het volk. De slechte tijden zorgen voor zelf reflectie en hernieuwde discipline, waardering voor deugden en wijsheid, en daarom gaat het na een slechte tijd vaak weer beter. Goede tijden zorgen voor de bekende decadentie, er lijkt geen reden meer om zorgen te hebben over het welzijn van de Staat en het volk want het gaat toch allemaal zo goed, teveel aandacht verschuift naar persoonlijk gewin (ten koste van anderen), en onder dat totale gewicht aan slecht gedrag stort een Staat en een land dan weer in. Zo gaat dat steeds heen en weer, omdat mensen nog steeds niet willen leren. Ze willen niet luisteren naar elkaar en naar de ervaringen uit het verleden, hoe rijk die inmiddels ook zijn.

Zo zien we dan dat we inderdaad waarschijnlijk naar de tijden van ineenstorting en oorlog gaan, als we decadentie op zich als maatstaf nemen. De decadentie is extreem hoog in de westerse wereld, en nog nooit ook maar een fractie van zo zwaar geweest als nu. Het heeft ook al behoorlijk lang zo geduurd, en die laatste blokkade tegen tirannie en grote oorlog is nu weg: de generatie die zei “dit nooit weer” is nu dood. Het wordt nu duidelijk wat “dit nooit weer” heeft betekend. Het woord “nooit” betekende, “niet tijdens hun leven”. Ze hebben helaas gefaald om de latere generaties afdoende te laten merken hoe erg het was, als dat überhaupt al mogelijk is met deze volkeren. De verhalen en ervaringen zijn niet door gegeven, de nieuwe generaties hebben niet genoeg geleerd.

Het is triest dat zelfs als dezelfde klieken die ook al de Nazis steunden met geld en wapens en die toen Rusland als het doelwit stelden, dat die nu wéér Rusland als doelwit kunnen stellen, en dat deze volkeren het alsnog niet door lijken te hebben. Een ezel schijnt zich niet twee keer aan dezelfde steen te stoten. Helaas kan hetzelfde blijkbaar niet gezegd worden van de mensheid.

Zal het écht los gaan, is het echt zo erg, en wanneer dan ? Dit is altijd de typische vraag, en niet onterecht. Dat vraag ik me ook af natuurlijk. Van dag tot dag bezien, is de logische gedachte: nee het kan niet, zo gek zal niemand zijn, het is onmogelijk. Historisch bezien op de duur van eeuwen, is de logische gedachte: ja het kan niet anders, zo gek zijn ze inderdaad, het gaat zeker weten gebeuren. Hoe deze tegenstrijdigheden te overwinnen ? Ik denk dat het simpel is: het eerste geld van dag tot dag, tot de dag dat het fout gaat, en wanneer die dag komt moet gezien worden in termen van eeuwen. Het eerste is vooral waar op de korte termijn, het tweede is vooral waar op de lange termijn.

De kwestie “wanneer dan precies?” wordt dan een vraag: als oorlog weer zal komen omdat mensen te weinig, niets of de verkeerde dingen leren van de historie, en dit weer ontstaan van grote oorlogen en massa ellende van het hoogste niveau gerekend moet worden in termen van decennia, generaties en eeuwen (gebaseerd op hoeveel oorlog er vroeger was, en dat gaat in dat soort tijdschalen heen en weer), dan is de vraag dus hoeveel van de vrede tijd in west Europa is nu al genoten. Als het waarschijnlijk is dat er weer oorlog komt in 50 jaar, of 100 jaar, of 200 jaar, hoeveel van die tijd sinds de laatste oorlog is dan alweer genoten. Dat geeft een idee van hoe dicht we op de volgende oorlog en massa ellende zitten. Dat het “in decennia, generatie opeenvolging en eeuwen” gerekend moet worden, betekend niet dat het dus nog wel een eeuw gaat duren vanaf het huidige moment. Het moet gerekend worden vanaf de laatste keer dat er serieus oorlog was. Voor Nederland is dat de Tweede Wereld Oorlog.

De tijd is dus rijp, en het volk heeft de anti-Rusland leugenpropaganda ook al geaccepteerd als feit. Het Imperium is gaar van de corruptie en de gekte. De ineenstorting is in feite al bezig, en de eerste serieuze troepenbewegingen die een rol zouden kunnen gaan spelen in de Derde Wereld Oorlog zijn vermoedelijk al bezig, en zijn al bezig geweest in de laatste jaren. Dat mensen het in de regel niet zien aankomen, betekend niets. Dat was vroeger ook al zo, en moet dus genegeerd worden, tenzij er goede argumenten bij worden gegeven.

De argumenten tegen de oorlogskans zijn meestal niet meer dan: “dat wil niemand”, en daarmee is de kous dan af voor dit soort mensen. In één klap wordt de hele historie van de mensheid genegeerd, waaruit blijkt dat er wel degelijk mensen zijn die oorlog willen. Mensen die worden beheerst door westerse propaganda leven ook in zo’n waanwereld, dat die op feiten vaak niet meer weten wat er gebeurd, omdat de propaganda de feiten verdraaid en dat wat kwaadaardig is dan voorstelt als de moreel goede keuze. Die leven misschien soms nog in een illusie dat we in een relatief vredige tijd leven, omdat Obama toch vrede wilde en die is toch onlangs gekozen in het hart van het meest moordlustige Imperium op aarde (de VS) ? Deze mensen weten dan feiten over Obama zélf niet. Namelijk dat hij er een voorliefde voor had om trouwerijen in het midden oosten te bombarderen, dat hij een grote mensenslachter was en is, een oorlogsmisdadiger die ook de atoombommen van de V.S. zelf nóg gevaarlijker heeft gemaakt door onderzoek te laten doen naar een grotere inslag precisie. Doel precisie is een belangrijke kwestie voor oorlog en de verdediging tegen atoomwapens door middel van bunkers. Een aanvalsoorlog door de VS komt daardoor weer dichterbij. Rusland weet dat en moet weer extra tegenmaatregelen treffen, alsof Rusland niet al genoeg slagkracht had om enorme schade aan te richten over de hele wereld.

De zwaarden worden verder bijgeslepen, zowel door de leugenaars van de macht die net doen alsof ze vrede willen, alsook door de gekken die meer openlijk op oorlogspad zijn. Zei Hitler ook niet dat Duitsland niets liever dan vrede wilde ? Ja, dat zei hij. Hij stelde zichzelf voor als de vredesduif. De mensen dachten dat het een korte oorlog zou worden, niet zoveel zou voorstellen. De wereld werd voor de helft overhoop gehaald door de oorlogsgekken, nog geen eeuw geleden. Dan nu durven beweren: het zal nooit weer gebeuren ? Waar is dat op gebaseerd ?! Het is gebaseerd op de decadentie die de oorlog uitlokt.

Voorbereiding op alle niveaus is daarom noodzakelijk, zowel individueel, alsook door Gemeenten, Provincies, het leger en het Rijk. Desnoods in het geheim, omdat het volk niet in de realiteit kan of wil leven, alhoewel op dit moment de oorlogspropaganda al een vorm heeft die het mogelijk maakt om hier openlijke politiek over te voeren. Het lijkt me derhalve verstandig dat Nederland op alle niveaus extra voedselvoorraden zal aanleggen, en misschien is een geheim verdrag met bepaalde partijen mogelijk, waardoor we ons zoveel mogelijk weer uit de oorlog kunnen terugtrekken. Besef echter wel dat weinig of niets geheim is voor de criminelen van de macht. Helaas is Nederland nu een willoze pion voor het V.S. Imperium. Die twee zitten in elkaar verweven op allerlei manieren. Het beste wat Nederland misschien kan doen is zo min mogelijk meedoen met de oorlog.

Als de oorlog echt met Rusland zal zijn, dan is misschien de Finse strategie omtrent Leningrad een optie. Dat betekend iets van … ga niet te ver. Laat de Russen hun land hebben, laat ze met rust. Doe alleen wat achterhoede werk. Richt je op je eigen land. Trek aan die rem voor zover mogelijk. Wordt dat genoeg gedaan, dan is gebleken dat de Russen dit begrijpen en kunnen waarderen (want die begrijpen alles al 10× beter dan de neuzelaars in Nederland, als het om Imperium en vooral oorlog aankomt). Het moet wel wat voorstellen, maar het is niet zo dat omdat we nu in de boot van de V.S. criminelen zitten, dat we daarom onszelf voor die halve garen moeten opofferen en voorin maximaal meedoen aan een gruwelijke historische misdaad. Doe zo min mogelijk zou mijn devies zijn, binnen de huidige mogelijkheden, of zelfs helemaal niets als het kan. Laat die Russische boot lopen, kijk de andere kant op als we een konvooi goederen kunnen opblazen, ga lekker wat eten en doe rustig aan, heb een opvallend aantal missers. De Russen zijn slim genoeg om het door te hebben, misschien spelen ze hetzelfde spel terug. Zo niet, het is niet onze oorlog, wij doen er toch aan mee en dus zijn we de misdadigers. Het is aan ons. Als de Amerikanen boos worden omdat we slap zijn (want het is onze oorlog niet), wat kunnen ze doen ?

Wat ze kunnen is niet echt bekend, omdat we niet weten in hoeverre de Russen en Amerikanen samen werken, en in hoeverre de Amerikanen de zaak zo kunnen draaien dat als wij duidelijk geen zin hebben in hun slachtingen dat zij ons dan vooruit schuiven om klappen te krijgen, of misschien doen ze het zelf wel onder een valse vlag. Echter het is een groot risico voor de Amerikanen om daar te ver in te gaan, omdat dit duidelijk een breuk is van het (zieke) NAVO bondgenootschap. Het is een verzwakking van de (criminele) bondgenoten. Dat zal niet waarschijnlijk iets zijn dat Amerika wil, dus er zitten limieten op hoe ver ze kunnen gaan denk ik. Dat geldt vooral voor Nederland, omdat we een relatief goede naam lijken te hebben bij de Amerikanen. Daar tegenover staat dat de Russen zeer krachtig kunnen zijn, vooral met atoomwapens en andere middelen, en dat wij al veel dichter bij Rusland zitten dan de V.S. zelf. Een eventuele steek in de rug door Amerika is waarschijnlijk een minder probleem dan een zware militaire woede aanval van Rusland op Nederland. Desalnietemin is alles onvoorspelbaar (vooral vanaf dit burger niveau).

Het zij opgemerkt dat als Rusland eventuele Amerikaanse bases en Atoom wapen stationeringen gaat bombarderen, eventueel ook met atoombommen, dan is dat iets dat wij zelf hebben uitgelokt. Dat op zich geeft ons geen recht op terugslaan of oorloghysterie. Dezelfde politiek lijkt mij nuttig voor alle Europese landen. Het is nuttig om te begrijpen dat dit een aanvalsoorlog van de NAVO op Rusland is, en dat onze rol daarin op die manier wordt gekleurd. Dat is objectief zo, en dubbel vanuit Russisch perspectief. Verdediging tegen een aanvalsoorlog geeft bepaalde rechten, en de-escalatie heeft een bepaalde richting. Net doen alsof de westerse leugenpropaganda de waarheid is, helpt niet. Dat is alleen nog maar meer olie op het vuur.

Ik denk overigens dat de landen in het oosten een fout maken door te denken dat de hele wereld zich interesseert voor hun veiligheid, en dat ze veel geld gaan verdienen voor hun corruptie netwerken door in de voorhoede van de NAVO te zitten. Er is misschien wat te verdienen, maar ze zullen de eersten zijn die de zware klappen krijgen, en misschien ook wel de laatsten, behalve als het exclusief een raket oorlog tussen de V.S. en Rusland/China wordt. Is het niet beter om goede buren te zijn ? Zo wordt er meer geld verdiend, want de economie kan bloeien.

Voor Nederland zou de militaire veiligheid van Nederland de prioriteit moeten zijn. Wij zijn nu eenmaal niet gebaat bij een oorlog met Rusland, en we zijn er ook niet bij gebaat om een belangrijke rol te spelen in de vernietiging en verovering van Rusland. Ten eerste worden we daar toch niet de baas (iets wat wij ook niet zouden moeten willen), ten tweede verbreken we banden voor handel waar wij veel aan kunnen verdienen na de oorlog, en ten derde lopen we het risico op de Russische (plus bondgenoten) haat en tegenaanval, terwijl wij een relatief klein land zijn. Dat wij meelopen onder de V.S. vlag, betekend niet dat we daarom reddeloos verloren zijn, of dat zowel Moskou of Peking niet begrijpen wat het betekend dat wij onder die druk liggen (ze controleren zelf immers ook hun Vazallen Staten). We zouden toch zoveel mogelijk op de rem kunnen trappen, en waar mogelijk eruit springen en ophouden de hele wereld te vernielen voor alle normale mensen die een normaal leven willen. Het zou beter zijn helemaal uit de NAVO en EU te gaan natuurlijk, maar elke stap er uit kan al tellen. Het is niet alles of niets (typisch Nederlands ook weer ;-). Ik zoek een compromis of iets dergelijks, binnen de mogelijkheden, zodat we zo min mogelijk schade lijden.

Begrijp in ieder geval dat de V.S. ons in oorlog stort, en dat dit dus een waardeloze bondgenoot is. Ook heeft de V.S. de Nazis gesteund (Bush clan, daarna Presidenten). Dit is een zeer slechte bondgenoot, in feite een vijand die zich als bondgenoot voordoet. Dat betekend niet dat Rusland daarom goed is.

Rusland is ook niet goed, maar in deze specifieke kwestie is het niet de aanstichter. Het regime in Rusland heeft mogelijk ook voordelen voor hun corruptie en criminelen door oorlogsdreiging, want dat stimuleert ook daar allerlei slechte dingen. Het moet niet onderschat worden in hoeverre deze Imperiums in de top samenwerken, desnoods tegen hun eigen bevolkingen en altijd gericht op dat ene ding waar alle criminelen naar hongeren … roof. De roof van land, van geld en macht.

De mensheid is bezeten van een soort beestengedrag. De mensheid wil het eigen beest van binnen niet temmen en overwinnen. Dit is een grote fout, en kan uiteindelijk leiden tot het einde van de mensheid, in plaats van haar overwinning en voortbestaan. Alle echte macht ligt in productie, vrede, goed moreel gedrag en rechtvaardigheid. De macht van de mensheid is te groot om zich nog als beesten te gedragen.

Nederland in een zinloze oorlog met Rusland storten om een corrupt financieel systeem en een paar corrupte extreem rijke mensen in stand te houden, is verraad aan Nederland. Het is verraad aan Nederland om samen te werken met dezelfde klieken en Staten die ook de Nazis hebben gesteund, die in de Tweede Wereld Oorlog Nederland militair hebben veroverd en ingelijfd als betalende Vazallenstaat. Dat is samenwerking met mensen die Nederland hebben geknecht, onze Soevereiniteit vernietigd, en die bezig zijn van Nederland hun privé Plutocratische wingewest te maken.

Propaganda werk:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *