「4」 Vrijdag Vrijheid fiets route, Groningen

17jan - door Jos - 0 - Over actie

28 januari 2022

Deel I. Dit is een soort opwarming, voor wie 50 km niet genoeg is.
Tijdstip onbepaald 100 km totaal (link) (Koerspad bij Excalibur, de grote gele paal)
Een start tijdstip kan men kiezen op een tijdstip dat na de eerste 50 km het direct doorrijden door start om ±15:00 mogelijk maakt (of eventuele pauze / reserve tijd), als het een doel is om Deel II vanaf 15:00 te rijden …

Deel II. De eigenlijke de actie, die meer mensen kan bereiken (’s middags door stad).
15:00 50 km start (link) (Koerspad bij Excalibur, de grote gele paal)

Als u al een eigen groepje heeft met propaganda, dan kan men natuurlijk ieder gewenst tijdstip kiezen en vooral 15:00 vermijden als het daar dan druk is (wat onverwacht zou zijn). Hopelijk versterken periodiek langskomende fietser(s) de boodschap die zij allen visueel en binnen de grenzen van het normale in het dagelijkse verkeer uitdragen. Dat zou toch al het systeem zijn.

Doel

Eenieder die vind dat de Corona maatregelen op welke manier dan ook te ver gaan op het moment van protesteren, en/of dat de politiek moet verschuiven van algemene repressie naar individuele vrijheid en eigen verantwoordelijkheid, kan dit protest steunen.

Organisatie

Er is geen enkele vorm van voorzieningen of bevoorrading (er is wel een publiek water punt bij de ingang voetbalclub, en op de parkeerplaats bij de heuvel). Er is geen enkele vorm van organisatie, dan die welke op dat moment daar wordt afgesproken. Bij dezen neem ik geen enkele verantwoording voor wat iemand anders doet op deze route, of in verband met deze actie. Ik ben maar een individu die een ronde gaat fietsen met letters op het karretje en beloof zelfs niet dat ik kom.

Verslag !

Deel I: 12:05-14:15 Deel II: 15:01-15:23 Af en toe zon, fris.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is geen-priktatuur_vrijfiets_28jan2022.jpg
In dit gebouw zit OOG TV. Dit is op Zernike (Universiteit gebied), Kadijk.

Foto stop gemaakt bij OOG TV, de lokale TV zender van de stad en één van de ergste Corona hysterie propagandisten. De corruptie bij OOG TV en de Universiteit is een historische nederlaag voor de stad. Absurdistisch om de teksten op dit gebouw te lezen, terwijl er de ergste slaven van de nieuwe onvrijheid en het blinde conformisme huizen.

De afgod van de pseudo-wetenschap Albert Einstein was ook te zien aan de buitenkant, met de gewoonlijke citaten (pure domheid voor wie weet waar het over gaat (link) …). Wat weten ze het mooi te brengen. Alsof ze moedig, creatief en zelf denkend zijn, en dan precies het tegenovergestelde doen. Een mooie dekmantel; dat is dan wel weer creatief van ze. Dat bedoelen ze blijkbaar met think bold (“denk moedig”). Heb de moed om de wetenschap van binnenuit af te breken, want er is een hoop geld te verdienen ? Hopeloos.

Demonstratie strategie

Alhoewel ondergetekende geen macht heeft over wie dan ook, niet over wat iemand wel of niet doet op een route of tijdstip, en ook niet met welk doel iemand ergens iets doet, blijft de macht om een argument te maken over, en daarom de volgende argumenten.

Een protest in welke vorm dan ook, van het schrijven van een brief tot het marcheren met een miljoen mensen, is er op gericht de sympathie (een positieve reactie) te verwerven van anderen, voor een bepaalde kwestie, belang, groepering, enz. De strategie moet er dus op gericht zijn, op alle mogelijke manieren, om die sympathie te winnen, vast te houden, uit te bouwen, en om alle vormen van antipathie (een negatieve reactie) te voorkomen, verminderen, en te ontkrachten. Het doel van een protest wordt vernietigt en kan zelfs negatief uitvallen, als de manier van protesteren een grotere negatieve reactie opwekt dan de positieve reactie op een nuttige boodschap van het protest.

De juiste demonstratie strategie lijkt dus logischerwijze te zijn: die manier die zo min mogelijk mensen hinder geeft, of liefst helemaal niemand, terwijl de boodschap toch duidelijk wordt voor hen die de wil hebben ergens notie van te nemen. Het willen doordringen tot die mensen die een protest proberen te negeren, zal vaak vooral negatieve reactie opwekken. Men probeert immers in te breken op wat iemand wil op dat moment. Niet iedereen heeft altijd zin om met een protest in welke vorm dan ook en over welk onderwerp dan ook, geconfronteerd te worden.

Merk ook op dat een kleine groep een kleiner recht heeft om een straat te beheersen. Het recht van 10 personen op het beheersen van een straat voor beperkte tijd, is veel kleiner dan datzelfde recht voor 1 miljoen mensen. Het gaat in dezen ook om de verhouding van de hoeveelheid mensen in het dagelijks verkeer versus een demonstratie. Een miljoen mensen die gebruik wil maken van een straat, vertegenwoordigt een groter belang, dan 1000 mensen in het dagelijks verkeer over diezelfde weg en tijdvak. Een kleine demonstratie heeft dus minder rechten, dan een grote demonstratie. Een kleine demonstratie die het verkeer hindert veroorzaakt ook onevenredig veel overlast en veroorzaakt negatieve reacties, waardoor het protest negatief uit gaat vallen, contra-productief wordt. Het had beter helemaal niet uitgevoerd kunnen worden, want het heeft de zaak schade aangedaan.

Dat is dan ook hoe de vijanden van een bepaald protest het protest onklaar proberen te maken. Dat doen zij door het protest zo agressief mogelijk te maken, zo onredelijk mogelijk, met zoveel mogelijk geschreeuw en verkeersoverlast en andere overlast, met zo absurd mogelijke extreme eisen, zo slordig en afstotend gekleed als mogelijk (naar het oordeel van de meerderheid van het volk), zo (schijnbaar) ongeorganiseerd als mogelijk, enz. Een dergelijk protest krijgt alle aandacht van de vijanden van de kwestie waarvoor ogenschijnlijk werd gedemonstreerd. Een protest dat zich wel goed gedraagt wordt juist zoveel mogelijk genegeerd, om de reikwijdte van een goed protest zoveel mogelijk te verminderen.

Het zij opgemerkt dat het voor een goed georganiseerde en misdadige heersende klasse vaak makkelijk genoeg is om een protest te infiltreren en zich dan slecht te gedragen, of om zelfs een protest geheel uit te voeren met eigen agenten, om zo een bepaalde kwestie in een negatief daglicht te kunnen stellen. In dezen is het interessant om te zien dat we ook heden te maken hebben met gemaskerde protesten, die zich volgens de massa media in kleine groepen soms agressief en onredelijk gedragen. Als deze lieden het goed menen met hun protest, zou ik hen verzoeken onmiddellijk op te houden met hun protesten, en eerst eens goed te gaan nadenken. Als deze protesten onder leiding staan van vijandige lieden die met opzet een protest onklaar willen maken, dan kan alleen aan het volk gevraagd worden: snap dat dit een tactiek is die ingezet kan worden, en dat dit voor een groot deel moeilijk te voorkomen is.

Voorbeeld: wat zou ik in hemelsnaam moeten doen, als iemand besluit om de hier voorgestelde route te gaan volgen, een uur nadat ik er overheen ben geweest (in alle rust en stilte mijn ding gedaan, behalve een paar mensen geïrriteerd door er langs te knallen op een racefiets … sorry! …), met een brommer zonder knalpijp, gemaskerd luid brullend door een megafoon en met een andere geflipte gast achterop die twee grote vlaggen gevaarlijk door het verkeer zwiept, hier en daar rookbommen afwerpend op kruisingen, of gooiend met verf naar onschuldige omstanders. Dat is wel een extreem voorbeeld, om het argument te maken, maar het zou kunnen. De media duikt daar dan eventueel op, en zet iedereen die democratie en Grondrechten wil voor gek. Wie waren dat dan, daar komen we dan nooit achter.

Derhalve distantieer ik mij volledig van alle zich slecht gedragende mensen, en zal ook alle vormen van vast zittende propaganda op het start punt zelf verwijderen, omdat er soms een tijd is voor politiek, maar soms heeft iedereen het ook wel weer even gehad, en dan moet het Kardinge gebied gewoon een gezellig park zijn waar iedereen ongeacht mening over een onderwerp zich kan ontspannen. Als dit echt een groter protest was, dan zou ik een goed opgeleide orde dienst willen zien, die de slechten eruit haalt, en uitzoeken in hoeverre dat wettelijk mogelijk is, en in hoeverre het mogelijk is om de tactieken van de slechten op andere manieren te ontkrachten.

Sommige mensen, vermoedelijk vooral jeugdigen, weten niet goed het onderscheidt te maken tussen een protest, een rel, en een oorlog. Laat deze mensen gezegd zijn: waar een rel en oorlog dicht bij elkaar liggen, en een protest soms in een rel kan ontaarden (ook door misdragingen door de orde troepen, omdat vijandige lieden belang hebben bij een chaotisch en daardoor schadelijk protest), is een protest iets wezenlijk anders dan een rel of een oorlog. Men zou misschien kunnen stellen: een protest zoekt sympathie op alle mogelijke vlakken, terwijl een rel of een oorlog bewust de destructie zoekt van een vijand. Een protest is civiel, een rel of oorlog is (para)militair. Een goed protest laat zelfs de vijand van de aangeroepen kwestie denken: dat was een nette groep mensen, ze deden geen enkel kwaad. Een goede rel of oorlog eindigt met de gevangenneming van de vijand, en wellicht de permanente destructie van zijn kracht. Naar een protest gaat men in de netste kleren. Naar een rel of oorlog gaat men in vechtkleding en met wapens. Tijdens een protest staat men klaar met een goed argument. In een rel of oorlog zouden de troepen goed georganiseerd moeten zijn, aangevoerd door officieren en een Generaal, en voeren zij tactische en uiteindelijk dwingende operaties uit, waarbij spreken en argumenteren juist niet aan de orde zijn. Het zijn andere dingen.

Het is absurd voor een groepje van twee dozijn gemaskerde “demonstranten” die vooral met rellen bezig lijken te zijn, om een dergelijk doel te verwezenlijken, ten opzichte van de macht (en noodzaak) van de Staat, of zelfs de orde troepen in een half groot dorp. De hele actie van dit soort lieden is absurd. De-facto werken zij voor de andere kant, of zij dat weten of niet. Politiek is ook niet geschikt voor jongeren. Het is te ingewikkeld voor de meesten. De paar die het wel snappen zouden het goede voorbeeld moeten geven en zich rustig houden en proberen meer te leren, want hun tijd komt nog wel.

Er is een snijvlak tussen een groot protest, en een golf van rellen die een Revolutie wordt, als de tirannieke repressie zwaar is. Echter dan nog denk ik dat zo’n Revolutie niet wordt gewonnen door de chaos van de rellen, maar door de focus en actie van goed georganiseerde mensen. De ene rel is de andere niet. Een “chaos in de straat zoeken, om het even wat vernielen en vooral lastig willen zijn” rel van een paar dozijn mensen is wat anders dan een grootschalige uitbarsting van volkswoede tegen duidelijke doelen waar de actie zich op richt.

Het lastig zijn om mensen te bereiken die niet bereikt willen worden, leidt er toch alleen maar voor dat die mensen nog meer haat ontwikkelen ? Wordt er ook maar enig tactisch doel bereikt met het omver trekken van vuilnisbakken of gooien met verfbommen ? De extreem rijken lachen er om, en laten hun slaafjes boos de rommel opruimen. De wereld is zeer groot. Veel mensen lijken dat niet te begrijpen. Sommige jeugdige relschoppers lijken zich te gedragen alsof het lostrekken van een verkeerspaal een klap in het gezicht is van de miljardairs in de wereld; alsof er in de hele wereld maar 200 mensen leven en die ene paal een significante waarde vertegenwoordigt voor de heersende klieken. Nee dus.

Alhoewel de hieronder beschreven actie nog meevalt in termen van Corona protest voor gek zetten en er blijkbaar geen vernielingen waren, gaat het al behoorlijk in die richting van wat hier beschreven wordt als contraproductief protest:

https://www.borneboeit.nl: Maandagavond rond 21.30 uur werden centrumbewoners opgeschrikt door sirenes en luid gescandeerde leuzen. Een groep van ongeveer 25 mensen, met bivakmutsen of anderszins bedekte gezichten, liep vanaf het Dorsetplein richting gemeentehuis.

Einde citaat. Lees hele bericht hier: Luid, maar vreedzaam protest tegen coronamaatregelen (link)

Waarom dit merkwaardige tijdstip, en dan toch aandacht willen trekken ? Mensen zitten vooral binnen om die tijd. Was het doel om Corona protest voor gek te zetten, zodat de massa media weer iets heeft om negatief over te doen ? Wie waren dit dan precies ? Waarom is dit protest zo klein, niet aangekondigd ? De media likt het op, en gebruikt het om eerlijke nette bezorgde mensen voor gek te zetten, door deze groep in verband te brengen met andere protest groepen. Dat is het effect van dit protest. Mogelijk was het hele protest een actie van vijandige agenten, vandaar de maskers ? Ik demonstreer toch ook niet met een masker ? Er is helemaal geen significant gevaar voor demonstranten in Nederland, die het noodzakelijk maakt om een masker te dragen. Ze liepen naar het gemeentehuis luid roepend, maar de politie heeft niets gezien ?

Ik verzoek dus dat het volk dat soort acties niet associeert met het algemene en civiele Corona protest van nette burgers. Het kan net zo goed een programma van het kabinet Rutte zijn, of aanverwante groeperingen en klieken, of een mengeling van opgehitste jeugdigen door een paar typetjes die het meeste geld in de bus voor gratis koffie doen. Wie zal het zeggen … In termen van misdaad is roepen op straat en stickers plakken een lachertje vergeleken met het bombarderen van onschuldige burgers in verre landen, of het bijdrukken van honderden miljarden en dat weggeven aan je eigen klieken, activiteiten waar de westerse regeringen het druk mee hebben de laatste jaren.

Voor verder geleuter hierover, verwijs ik naar de eerdere berichten die verband houden met deze specifieke actie. Alles is helaas nogal lastig, omdat allerlei mensen zo hun eigen ideeën hebben over dezelfde onderwerpen, daarom lijkt het nodig om niets voor lief te nemen en alles expliciet te benoemen en tot in detail te beargumenteren. Goede voorbereiding op alle vlakken is immers noodzakelijk voor het zo efficiënt mogelijk bereiken van een resultaat.

Propaganda werk:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *