「∅」 Vrijdag Vrijheid fiets route, Groningen

18mrt - door Jos - 0 - Over actie

25 maart 2022

Doel

Eenieder die vind dat de Corona maatregelen op welke manier dan ook te ver gaan op het moment van protesteren, en/of dat de politiek moet verschuiven van algemene repressie naar individuele vrijheid en eigen verantwoordelijkheid, kan dit protest steunen en mee doen.

Deze fietsroute op vrijdag is als het ware een wekelijkse herhaling van de laatste dag van deze protest actie van Nederland in Verzet (link). Een soort echo. Iedereen kan de route zelf fietsen (verstoor het verkeer AUB niet).

Routes

Rond om stad (link)

Rond om stad 100 km (Deel I & II)

Warm rond stad (link)

Warm rond stad 50 km (Deel II)

Kort rond stad buitenwijken (link)

Kort rond stad buitenwijken 27,5 km (Deel II-A)

Kort rond binnenstad (link)

Kort rond binnenstad 27,5 km (Deel II-B)

Verslag !

Helaas lijkt het verstandig om wegens een helende overbelasting blessure zelf niet te fietsen vandaag (net nu het eindelijk lekker weer is, GRRRRRR). Als iemand anders wel los wil, dan graag natuurlijk !

Politieke onderdrukking in Nederland

Nu Willem Engel als politieke gevangene in Nederland moet zitten om de Corona wandaden en wanbeleid beleid van het Nederlandse volk, het Amerikaanse regime in Nederland (de E.U. & het kabinet Rutte) en de massa media in het bijzonder, en deze schijnbare gijzelneming door gemaskerde politie tot dusver wordt geaccepteerd door het volk van Nederland (dat blijkbaar in een dictatuur wil leven), begint het gevaar van de arrestatie van de volgende dissident(en) dichterbij te komen, en dat zou inclusief ondergetekende kunnen zijn. Als Willem Engel kan worden opgepakt, die weinig meer lijkt te doen dan rechtszaken te voeren en te demonstreren en daarbij steeds lijkt op te roepen tot braaf en net gedrag, dan lijkt het er op dat iedereen nu bij willekeur kan worden gearresteerd die meningen herhaalt (!) die niet overeenkomen met de mening van het regime Rutte.

Het zou kunnen dat er alsnog ergens een “foute opmerking” van de held Willem Engel wordt gevonden, maar (wat mij betreft) is het kwaad al geschied doordat de aanklacht in het openbaar was gericht tegen wat neer komt op “van alles en nog wat, zoek het maar uit het interesseert ons eigenlijk niet eens”. Maakt niet iedereen wel eens een opmerking waar men achteraf spijt van heeft, of die net iets te ver ging ? Als Willem Engel de Tweede Kamer wil afschaffen, was het niet zelf de Tweede Kamer (of figuren daarin), die dreigden de Eerste Kamer af te schaffen als ze hun zinnetje niet konden doordrijven ? Als ik het mij goed herinner speelde dit tijdens de Participatie Wet behandeling, die een slordige wet is waarin verschillende onderdelen van bestuur op één hoop werden gegooid zoals gezonde en zieke werklozen, er stond misleidende taal in, en ik vond de wet ook te gedetailleerd met allerlei cijfers van uitkeringen die wat mij betreft onder de beleidsvrijheid van de dan zittende regering behoren te vallen in het kader van een goedgekeurde begroting. Wetten zijn serieuze dingen, die relatief kort en helder behoren te worden opgesteld, die algemene richtlijnen, rechten, plichten en zekerheden in algemene zin moeten opleggen, maar die niet tot in het uiterste detail tot op de cent nauwkeurig beleid moet voorschrijven in een altijd verschuivende realiteit.

De dreiging van het oppakken van meer mensen die openlijk hun mening herhalen (volgens de heer Dikkeboom zelf is dat de grond van de aanklacht), en daarbij vaag blijven en onredelijk zijn, leidt er toe dat het nu praktisch mogelijk lijkt om ondergetekende (Jos Boersema) ook op een gegeven moment op te gaan pakken, alsook misschien wel vele honderden of duizenden andere mensen in Nederland. De toon is gezet, de onderdrukking lijkt te zijn begonnen in Nederland.

Onderdrukking is: de redelijke angst om te worden mishandeld (incl. gearresteerd, wat een vorm van gijzelneming is en derhalve een zeer onprettige ervaring), gebaseerd op een realistische inschatting van de situatie, als men zich aan zijn burger plicht meent te moeten houden zoals het uiten van een mening in de hoop dat het goed blijft gaan in het land. De druk die nu over het land gaat liggen, die eerder voelbaar is voor mensen die een andere mening hebben dan het regime Rutte, is al onderdrukking. De onderdrukking begon eigenlijk al met de mishandeling van Julien Assange.

Het probleem is dat het blijkbaar niet uit maakt wat men doet of wil, of hoe redelijk men ook is. Misschien is dat goede en redelijke juist wel de reden om iemand op te pakken. Als iemand juist zoekt naar vrede en gerechtigheid binnen de juiste (of in ieder geval huidige) kaders der wet, als iemand zoekt naar goed en net burger gedrag in het openbaar om het land en volk (en daardoor zichzelf) te beschermen tegen wanbeleid en dictatuur, als die persoon eenheid schept en zich baseert op feiten en kritische wetenschap, op goede redelijke argumenten, dan lijkt juist dat de reden te worden van een arrestatie en dus een vorm van mishandeling. Dan is er dus geen argument van verdediging meer mogelijk. Het goede wordt het slechte.

Dikkeboom, aanstichter van de aanklacht tegen Willem Engel, over Willem Engel: “Hij suggereert allerlei dingen, maar hij herhaalt ze ook heel vaak. Er is een groep in de bevolking die denkt dat als hij het zo vaak zegt, het misschien wel waar is. Hij noemt het kabinet bijvoorbeeld ‘het regime’. Je ziet onder de volgers van Engels dat dat overgenomen wordt. Daar zie je dus oorzaak en gevolg.”

bron: https://op1npo.nl/2021/11/30/norbert-dikkeboom-en-peter-plasman-over-de-aangifte-tegen-willem-engel/

Daarmee wordt het moeilijk om hier nog iets te schrijven, waardoor het duidelijk wordt dat personen in een situatie van oppositie tegen het regime Rutte (incl. ondergetekende) geen arrestatie verdienen. Voorbeeld: als hier wordt opgeroepen tot het vormen van een goed doel om straat vuil op te ruimen, en die organisatie vorm te geven op basis van voorgestelde Raden Overheid (link), zodat dit misschien ooit nog eens een nieuwe Overheid van Nederland zou kunnen gaan vormen als de meeste mensen juist aan dit model willen meedoen, dan kan juist die redelijkheid en vredelievendheid van het programma de reden van de arrestatie worden. De reden van de arrestatie is dan: dit programma is heel redelijk en zou dus misschien een kleine kans hebben om uitgevoerd te gaan worden, misschien door een klein groepje maar wie weet hoe het nog een kan uitgroeien, en daarom is het een bedreiging voor de macht van het huidige regime op de lange termijn, en daarom moet dit maar worden onderdrukt want dat is makkelijker dan een discussie met iemand aan gaan, het volk van iets anders te overtuigen, of de corruptie en het wanbeleid van de overheid in te dammen om relevant en aantrekkelijk te blijven als verkiezingsmodel.

Juist iets goeds willen doen, wordt de grond van de arrestatie. Daarom valt er niets meer te zeggen om dit voorstel hier in het algemeen te verdedigen tegen een blijkbaar op onredelijkheid gebaseerde machtsuitoefening in Nederland.

§

Het enige dat nog overblijft is de argumentatie ter hand te nemen in de richting van het volk, in de hoop dat er nog iemand is die het onrecht zal beseffen als er een golf arrestaties komt in Nederland van mensen die het niet met het regime van de massa media eens zijn, en die het toch hebben aangedurfd hebben gehad hun mening te herhalen (!).

Alhoewel Nederland nog een stem protocol heeft met een papieren stem biljet, wat waarschijnlijk het hoogst haalbare is in Nederland, is er aan de andere kant ook een grote massa hysterie ontstaan, en is de massa media gelijkgeschakeld. Ze pompen bijna allemaal dezelfde propaganda uit. Hierdoor ontstaat blijkbaar iets dat tussen een harde dictatuur en een open democratie in zit. Het is een onderdrukking van een minderheid met een andere mening, die precies dezelfde Nederlandse cultuur heeft en zelfs dezelfde uiteindelijke idealen propageert (een goed leven voor iedereen, simpel gezegd), niet zozeer alleen door een kleine criminele club van machthebbers en hun bloedhonden zoals in een traditionele militaire dictatuur (zeg maar), maar het is meer een grotere dictatuur van massa hysterie waarbij een meerderheid de rechten van een minderheid aan het ondermijnen is op een onredelijke en schadelijke manier.

Men zou ook kunnen vinden dat het nog niet helemaal op dat punt is aangekomen, omdat het proces tegen Willem Engel nog niet is voltooid en wij daar dus nog niet over hebben kunnen nadenken en oordelen. Misschien is de aanklacht toch terecht ? Dit is misschien de (laffe?) positie die een groot deel van het volk nu verkiest, omdat ze zich dan als buitenstaander veilig kunnen wanen (net als ze dat deden tijdens de MH-17 ramp, door de laffe positie dat het misschien een vergissing was van de Opstandelingen in Donbass, terwijl er genoeg aanwijzingen zijn dat het een strategische operatie was van de Verenigde Staten, en weinig aanwijzingen dat de Opstandelingen er iets mee te maken hadden, integendeel het was alleen maar extra lastig voor ze).

Op het moment dat er dan toch harde conclusies getrokken moeten worden, zitten mensen al vast in hun gewoonte gedrag, en schuiven ze hun laffe positie: “hij zal wel iets fout gedaan hebben, al weten we niet wat?” een beetje op naar “misschien ging het toch iets te ver, ze zullen wel iets weten wat wij niet weten”. Dit schuiven met gevoelens en gedachten om maar geen harde conclusies te hoeven trekken, om maar nergens voor te hoeven staan, om maar niet degene te hoeven zijn die iets moet doen, ik denk dat een groot deel van het volk zo in elkaar zit, en dat dit effect Nederland in de loop der jaren kan laten afglijden van een land waar op politiek gebied veel mocht, naar een land waar dat minder het geval is. Dit is een gevaarlijk glijdend effect, waardoor we in een steeds erger wordende dictatuur kunnen komen, die is gebaseerd op Corona en oorlogshysterie, of nog weer nieuwe vormen van hysterie die door de massa media worden ontwikkeld en door hun experts in reclame en propaganda aan het volk wordt wijsgemaakt, waarbij kosten nog moeite worden gespaard.

Aan de andere kant zou men inderdaad kunnen hopen: “Misschien blijft het hier dan bij, komt Willem Engel straks weer vrij, worden op den duur de kranten en TV afgestraft voor hun hysterie campagnes (ik zie dat niet gebeuren want de gecentraliseerde controle is te groot, maar het is theoretisch mogelijk …), worden betreffende politieke partijen hard afgestraft, gaat er een nieuwe wind van vrijheid en redelijkheid door Nederland waaien, en dan komen we met de schrik vrij en viel het allemaal mee.

Er is dan ook nog weer een andere visie, de visie waar de massa media het Nederlandse volk in wil drukken, en dat is: “Het is goed om dissidenten op te pakken, want ze hebben meningen die niet goed zijn en omdat ze die herhalen gaan sommige mensen die geloven, en daarom is het beter om dissidenten op te slaan in gevangenissen, waar ze geen verkeerde meningen meer kunnen verspreiden. Dan komt alles goed, en kan het brave gedeelte van het volk zich wijden aan het ondergaan van de Corona en oorlogsdictaten van het regime, want de regering en de massa media zijn hele lieve en goede mensen, die zich laten leiden door de hoogste idealen van waarheid en liefde (heh), en daarom zal alles goed komen. We moeten vertrouwen hebben in onze bazen, zij zorgen voor ons en wij volgen hen.”

Dit zijn zo’n beetje waarschijnlijk de emoties waar de Nederlanders gemiddeld in zitten. Om de waarschijnlijke reacties nog even op te sommen … Sommigen zullen voor nog meer repressie zijn, en die nemen de TV en kranten bloedserieus en hebben een enorme liefde en aanhankelijkheid aan de heersende klasse en alles wat die beweren. Dit zijn de diep mentaal onderworpenen, die gek genoeg vaak van zichzelf denken dat ze bikkelharde oppositie krachten en dissidenten zijn die zelf nadenken, want dat hebben ze geleerd van de TV en kranten die deze mensen wijs maken dat ze wijs zijn (het stimuleren van hun arrogantie, een beproefd middel van de propaganda). Sommigen denken dat de repressie zoals die is, goed is. Anderen zullen misschien denken dat de repressie niet goed is, maar dat het uiteindelijk wel mee zal vallen. Veel mensen interesseren zich gewoon nergens voor, en proberen niet op te vallen. Sommigen vinden de repressie zorgelijk, maar voelen zich niet zelf aangevallen. Sommigen vinden de repressie afschuwelijk, en voelen dat de onderdrukking nu is begonnen in Nederland.

Hoe zal het verder gaan: waarschijnlijk gaat er niet zoveel gebeuren met de mening van het volk, zolang er maar een zeer klein aantal politieke gevangenen zijn. Het deel van het volk dat de onderdrukking verschrikkelijk vind, gaat nu een stuk serieuzer worden. Velen zullen hun toon en kritiek gaan polijsten, om maar niet ook opgepakt te worden. Velen zullen dus nu waarschijnlijk hun mond gaan houden, terwijl anderen juist harder gaan roepen in de hoop dat dit beleid gestopt kan gaan worden, en die hopen dat juist omdat het zo duidelijk fout gaat, dat genoeg mensen dat nu wel zullen inzien en dat we iets kunnen verbeteren.

Het deel van het volk dat denkt “het valt allemaal wel mee” of “we weten het niet” en “het interesseert ons eigenlijk niet”, of “het zal best kloppen want de kranten zeggen, want als ik dat geloof krijg ik geen problemen met de buren”, ik denk dat dit deel zich pas gaat roeren als het slecht gaat met de eigen portemonnee (!). Die hebben geen functionele mening over de politiek, anders dan dat ze uit zijn op eigen voordeel, en voor de rest is het niets meer dan een praatje in de straat, meedoen, enz. Dit deel van het volk zou wel eens het grootste deel kunnen zijn, omdat we ook zien dat in de Franse Revolutie de Revolutie pas begint als de armoede groot genoeg is, en ook in Nederland begint de Opstand bij een belastingverhoging. Het gaat dus niet om rechtvaardigheid, vrede, waarheid, of wat dan ook, het maakt niet uit wie waarom wordt opgepakt of gemarteld, het gaat alleen om de eigen portemonnee. Het gaat alleen om geld, en dat is wel grappig, omdat het de heersende klasse ook alleen om geld gaat, alhoewel dat geld op een andere manier is (geld bijdrukken uit het niets in astronomische hoeveelheden is de laatste mode bij de heersende klieken van het Amerikaanse wereld Imperium, waar Nederland een Vazallenstaatje in is). Dit deel van het volk zal eerst met het deel van het volk dat meer onderdrukking wil mee kunnen gaan doen, of zich afzijdig houden. Voor zichzelf ratificeren ze dit dan met allerlei emotionele zoethoudertjes, en “iemand anders moet het maar oplossen”, en “waar staan de laatste aanbiedingen voor goedkope broeken en benzine.”

Het deel van het volk dat meer repressie wil, valt mogelijk uiteen in ook weer twee delen. Er is het deel dat werkelijk in hysterie is gebracht door de TV en kranten, maar die als ze beseffen dat dit grotendeels leugens waren, dat die daar uit weg knappen. Ze zouden dan ineens over kunnen springen naar de oppositie, en misschien daar wel één van de betere groepen in gaan vormen, wellicht ook uit schuldgevoel en uit woede om verraden te zijn door hen waar zij zoveel vertrouwen in gesteld hebben, en wiens opdrachten zij met zoveel goede wil en geloof hebben uitgevoerd. Het wachten is tot deze groep een ander besluit neemt over “Corona” en later misschien ook over “oorlog” en ook over hoe ver zij Staatsrepressie willen toelaten in het algemeen.

Dan is er nog een deel dat meer repressie wil, omdat ze gewoon meer dictatuur willen in het land, en eigenlijk een hekel hebben aan democratie. Deze groep valt misschien nog uit elkaar in een groep die graag als onderworpenen wil leven, en een groep die als bazen willen leven. Deze groep blijft misschien altijd voor meer repressie, ongeacht de reden. Repressie als deugd. De heersende klasse hoort bij deze groep. Niet persé de hele Tweede Kamer, maar de Plutocratie, de hogere macht.

Dus mijn inschatting van de situatie wordt … hopelijk zit er toch nog een limiet op de hoeveelheid dictatuur die mogelijk is in Nederland; dat het gewoon even tijd kost voordat mensen door hebben hoe erg te ver het regime in Nederland aan het gaan is; dat die tijd verder zal worden opgerekt door de Derde Wereld Oorlog (misschien wel in de orde van decennia), maar dat vooral als de eigen portemonnee te leeg begint te worden, de woede daarover een uitweg zal vinden in opnieuw gevormde politieke meningen die een uiting zijn van die woede tegen de heersende klasse, een woede die bondgenoten zoekt met mensen die ook tegen het regime lijken te zijn, waardoor die mening dan gedeeltelijk wordt overgenomen, en dat dit uiteindelijk kan gaan leiden tot een politieke kentering en de vrijlating / bevrijding van de politieke gevangenen in Nederland, en algemene verbeteringen van beleid. Het kan dus nog lang gaan duren, tot de neerwaartse spiraal naar meer dictatuur wordt omgekeerd. Dat komt omdat de heersende klasse alles uit de kast trekt om dat moment uit te stellen, zoals bijvoorbeeld hun Corona aanval op de mensheid, en de Derde Wereld Oorlog aanval op de mensheid, en wat ze allemaal nog meer gaan verzinnen zoals bijvoorbeeld het werkelijk laten ontstaan van ecologische rampen. Zo gek zijn ze wel. Er zit geen limiet op. Een crimineel gaat door, tot hij wordt opgepakt. Gebeurd dat niet, dan gaan uiteindelijk criminelen aan de macht komen, en die gaan de goeden oppakken. Dat is de omgekeerde wereld, en die is nu aan de gang.

De conclusie wordt dan iets als … ① Het duurt (te) lang voordat het volk iets door heeft en zinnige conclusies weet te trekken. ② Het volk reageert primair of eigenlijk exclusief op hoeveel geld ze hebben. Aangezien het vernielen van de economie juist de diepere oorzaak van de hele Corona en Derde Wereld oorlog hysterie is (mijns inziens), lijkt het een gegeven te zijn dat zware economische klappen gaan komen, en dat daardoor dus het “Grote Schip” (het land, het volk), uiteindelijk toch gaat draaien en keren, juist in Nederland vanwege het Revolutionaire verleden (het machtige jaar 1566, enz).

Er zijn ook minder prettige toekomst scenarios mogelijk, helaas, namelijk: de heersende klieken slagen er in het volk er van te overtuigen dat alle verslechteringen niet veroorzaakt werden door wanbeleid, corruptie en criminelen op top niveau in het regime, zoals: het schokkende wanbeleid van het Staatsschuld “pyramide spel”, 9/11 zelf uitvoeren en niet oplossen, criminele oorlogen stoken op basis daarvan, 2008 corrupte banken redden en de geldpersen aan zetten, 2014 Nazi staatsgreep Oekraïene, de grote Corona aanval op de wereld, en dan het uitbreiden van de oorlog tot een Wereld Oorlog, en het steeds doorgaan met het uitputten van de natuur in het algemeen. Als het volk dat gaat accepteren en dus horig blijft onder de huidige machtsklieken, dan dreigt op termijn een gruwelijke hoog technologische tirannie. Een tirannie zoals die nog nooit eerder op aarde mogelijk was.

Overigens worden delen van de heersende klasse zelf, zoals politici met een eigen machtsplatform, tijdens zo’n omwenteling naar een zware tirannie ook zelf afgemaakt door de tirannen. Die mensen zijn gebruikt, die dachten voor eigen voordeel te werken, maar ze zijn toch te normaal (ja, te normaal), ze horen niet echt bij de zware top criminelen die dit werk al generaties doen, en het ergste is dat de politici een eigen machtsbasis hebben omdat ze bekend zijn bij veel mensen. Dat is een machtsbasis hebben, en daarom zijn ze een bedreiging. Hun mening maakt niet uit, hun moraliteit maakt niet uit. Als ze niet écht bij de top criminelen zelf horen, of zelfs als ze dat wel doen, ze vormen een risico, en daarom worden ze in de regel afgemaakt door de mensen met wie ze samenspanden, door wie ze zich lieten beïnvloeden, en die ze als hun beste vrienden zagen, en als hun toekomstige carrièrepad. Die mensen moesten maar eens heel goed gaan nadenken, wat ze aan het doen zijn, want zij zijn het óók die primair de woede van het volk over zich heen krijgen, als de snode plannen van de heersende top klieken mislukken … en daarom ook worden de politici gebruikt als zet baasjes.

Ze dachten dat ze slim waren, de politici die meedoen met “het systeem”. Ze dachten dat ze vrienden aan alle kanten hadden, en dat ze aan alle kanten macht en aanzien voor zichzelf aan het vergaren waren. Ze dachten dat het niet meer stuk kon voor ze, en dan ineens blijkt dat ze juist van alle kanten worden aangevallen, zowel van binnen uit als door het volk, dat ze geen kant op kunnen en inderdaad gaan bezwijken onder de druk van ofwel de ene danwel de andere kant. Dat snappen ze blijkbaar niet. Voor de ene kant (de criminelen) zijn ze niet slecht genoeg en alleen maar een hulpmiddel, en voor de andere kant (het volk) zijn ze niet goed genoeg (vanwege hun verraad en wanbeleid). Eerst stonden ze met één voet op de boot en de andere aan wal en vulden hun zakken van beide kanten. Dan ineens gaan wal en schip uit elkaar, en dat kan gebeuren doordat de tirannie zich zeker voelt (kloof burger/rijken enorm), doordat er Revolutionaire strijd ontstaat, ofwel beiden, en dan vallen ze ineens in dat gat en niemand wil ze nog.

Denk daar eens over na, politici. Bestudeer de geschiedenis eens, van landen die in diepe tirannie zijn gevallen. Het hoeft niet zo te gaan, maar het risico bestaat. Hitler bijvoorbeeld vermoordde de oude S.A. van het eerste uur. Op het moment dat Stalin de macht grijpt en de centralisatie van de macht totaal wordt, worden de oude Revolutionaire vrienden uitgeroeid.

Snappen jullie eigenlijk wel de mores van het criminelen bestaan ? Er is geen loyaliteit, er is geen “groep”. Alles is vechten. Er zijn alleen tijdelijke allianties, zolang het winst gevend is. Er is geen betaling gebaseerd op vriendschap of bewezen diensten, tenzij daar een belofte in zit van toekomstig voordeel. Alles hangt af van toekomstig verwacht voordeel. Is dat geen redelijke verwachting meer, en onderschat de intelligentie en het doorzien van dit alles door de top criminelen zelf alstublieft niet want die zijn er zo gehaaid in, dan gaat het mes in de rug. Zonder woede, zonder boosheid, puur uit berekening, desnoods na nog een gezellige maaltijd. Zo zitten ze in elkaar, zo gaat dat nu eenmaal. Ze verwachten ook hetzelfde terug, ze verwachten van jullie dat jullie hetzelfde willen en doen. Dat jullie hen het mes in de rug willen zetten, als dat voordeel geeft. Wilt u dat niet, zit u niet zo in elkaar, dan bent u maar een werktuig en als u dan alles heeft gedaan om de tirannie op poten te zetten … dan is de kans groot dat u als dank ergens in een sloot eindigt met een kogel door het hoofd. Niet door mij, maar door de top criminelen van de wereld. Zo erg zijn die mensen, onderschat dat tuig niet ! Misschien weet u teveel, of kunt u teveel mensen bereiken of mobiliseren. Denk niet dat ze u nodig hebben omdat u denkt dat u slim bent, of dat ze u nodig hebben om het volk voor de gek te houden als de regels veranderen van een democratie gebaseerd op illusies naar een tirannie gebaseerd op moord.

Veiligheid en stabiliteit, ook voor veel mensen met teveel geld en politici, is gelegen in een rechtvaardig land, met vrede en rechten voor eenieder. Voor jullie eigen bestwil, beschrijf ik voor u de risico’s die u neemt door samen te werken met de ergste top criminelen van het Grote Geld. Onderschat u die mensen ? Bent u geen koelbloedige en berekenende moordenaar ? Weest dan gewaarschuwd: werk niet met die afschuwelijke mensen samen, want het kan wel eens verkeerd aflopen. Dan heeft u uw land en volk verraden, en van diegene van wie u beloning en loyaliteit terug verwachtte, krijgt u de dood. Snappen jullie dat ? Zo niet, dan zijn jullie te kinderachtig voor waar jullie mee bezig zijn, en lopen jullie gevaar. Jullie zijn met spelletjes bezig die je boven het hoofd zijn gegroeid. Dit is alleen maar een waarschuwing voor jullie eigen bestwil, en zodat jullie misschien beseffen dat ook jullie toekomst ligt in een goed en veilig land voor iedereen en alle goede mensen.

Hier is nog een gedachte voor het volk: wie is het die tegen de om zich heen grijpende dictatuur van de TV en kranten is in Nederland ? Dat zijn dezelfden die ook zullen opkomen tegen een dictatuur als Rusland ooit nog eens Nederland zou bezetten. Misschien iets om over na te denken, voordat alle goede mensen in Nederland in de gevangenis gaan verdwijnen.

§

Overige opmerkingen: zie eerste afleveringen voor oeverloze deliberaties over (informele) demonstratie strategie en dergelijke.

Propaganda werk:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *